بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان

بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان
بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان
60,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 57 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

چكيده:

عفونتهاي ادراري يكي از شايعترين عفونتهاي دوران كودكي مي‌باشد شايعترين عارضه طولاني مدت پيلونفريت حاد ايجاد اسكار كليوي است (بخصوص در نوزادان كودكان) كه ممكن است عملكرد كليوي را مختل كرده و منجر به عوارضي چون هايپرتانسيون، نارسايي كليه و كاهش رشد بدن شود بنابراين تشخيص اسكار از اهميت زيادي برخوردار است براي تشخيص اسكار از روشهاي مختلف تصويربرداري از جمله اسكن DMSA IVP و سونوگرافي استفاده مي‌شود. دقيقترين و حساسترين روش اسكن DMSA مي‌باشد ولي از آنجا كه سونوگرافي بدون ضرر، در دسترس و ارزان قيمت است مي‌تواند بعنوان روشي جايگزين بكار رود. در اين پايان نامه كه بطريق كارآزمايي باليني انجام شده است مقايسه‌اي بين روش سونوگرافي كليه و اسكن DMSA در تشخيص اسكار كليوي در كودكان انجام گرديده است. 31 بيمار در فاصله زماني 6 ماه مورد بررسي قرار گرفتند و در تمام بيماران حداقل 3 ماه پس از UTI بررسي صورت گرفت و فاصله انجام اسكن DMSA و سونوگرافي حداكثر دو روز بوده است. كلاً 62 كليه مورد مطالعه قرار گرفت و تمام سونوگرافيها بدون اطلاع از نتيجه اسكن DMSA و توسط يك راديولوژيست و با دو نوع پروب فركانس 3.5 MHz و 5-7.5MHz و با دستگاه سونوگرافي   انجام گرفت.
20 بيمار مونث (65%) و 11 بيمار مذكر (35%) بوده‌اند. سن بيماران بين يك ماه تا 5 سال بود. در نتيجه اسكن 22 كليه اسكار كليوي گزارش شد كه 13 كليه حاوي اسكارهاي متعدد و 9 كليه حاوي اسكار منفرد بودند در نتيجه سونوگرافي 12 مورد از اين موارد مثبت اسكن هم اسكار گزارش شد. گزارش اسكار سونوگرافي بر اساس وجود 5 كرايتريا بود 1- نزديكي اكوي سينوس به كورتكس 2- خوب ديده نشدن پيراميدها 3- نامنظمي حدود 4- خوب ديده نشدن اكوي كپسول كليه 5- اتساع كاليسي تمام مواردي كه در اسكن اسكار داشته و در سونوگرافي بدون اسكار بودن حاوي اسكار منفرد بودند. با توجه به نتايج بدست آمده سونوگرافي در اين مطالعه از حساسيت (%89) sensitivity و ويژگي (%86) specifiy و دقت (%83)accuracy برخوردار بوده است ميزان (%89)ppv و NPV در حدود (%54) گزارش گرديده است كه مي‌توان با توجه به ضريب توافق %61 سونوگرافي اسكن DMSA در تشخيص اسكار كليوي سونوگرافي را بعنوان يك روش تشخيصي مفيد جايگزين اسكن DMSA نمود.


فهرست مطالب

فصل اول
كليات    
پيشگفتار    
اسكار كليه    
ارزيابي اسكار كليه    
درجه‌بندي اسكار كليه    
روشهاي ارزيابي اسكار كليه    
IVP    
اسكن DMSA    
سونوگرافي    
فصل دوم
اهداف و فرضيات    
فصل سوم
روش مطالعه    
فصل چهارم
نتايج    
سن      
جنس    
بررسي گزارش‌هاي سونوگرافي در مقايسه با گزارش‌هاي اسكن DMSA    
فصل پنجم
بحث    
نتيجه و پيشنهاد    
منابع    References:

1) Rushton. HG & Greenfield. SP. "urinary tract infections in children". The pediatric clinics of northamerica. (Pediatric urology), From WB Sanunders Company philadelphia, u>A, 1997:1133-1169.
2) Shanon A & Feldman W & MC Donald peter. "Evaluation of renal scars by Technetium labeiled dimer captosuccinic of podiatrics. 1992; 120: 399-403.
3) Dairy Benador. MD & Nadine Benador. MD & Daniel O.Slosman. MD&Daniel Nussle. MD & Bernadette Mermillod, BSC and Eric Girardin MD. "Cortical sintigraphy in the evaluation of renal parenchymal changes in children with pyelonephritis". The journal of pediatrics january". 1994; 124: 17-20.
4) Alfred B.Kurt2 & william D.Middeton: ultrasound. First Edition. 1996; 401-404.
5) C.KEITH HAYDEN & LEONARD E.SWISCHK: Pediatric sonography, second Edition. 1993; 312-319.
6) RICHARD. E BEHRMAN & R. KLIEGMAN. GENSON NELSON TEXT BOOK of pediatric. "urinary tract Infection". 16 th. 2000. chapter 546: 1621-1625.
7) B. P BARRY & N. HALL & E.CORNFORD & etal: Improved ultrasound Detection of Reral scarring in children following urinary tract Infection". elinical Radiology journal. 1998: 141-751.
8) Stokland E.Hellstrom& M.Hansoons etall: Reflux nephropathy in children". British Medical journal. 1994: 235-239.
9) Strifejl & Bissetgs & kirks etal: "Nuclear cystography and renal sonography". American journal of Roentgenology 1989; 152:115-119.
10) MT christian & Jhmc coll & JR Mackenzie. "Risk assessment of renal cortical scarring with urinarytract infection by clinical features and ultrasonography" Arch Disease child hood. 2000; 82: 376-380.
11) Scherzhc & Downstm & caesar R. "The selective use of dimer captosuccinic Asic renal scans in children with vesoureteral reflux". Journal of urology 1994, 152: 628-631.
12) Jodalu & sverker H: "urinary Tract Infection pediatric nephrology".martin Barrat. four Edition. 1999; 835-850.
13) Melis-k & vandeviver- J & Hoskents-C & etal. "Involvement of the renal paranchyma in acute urinary tract Infection: The contribution of 99 mtc dimercaptosuccinic acid scan; 1992 Jul: 151(7): 536-539.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه