آشنایی با مواد دی الکتریک

آشنایی با مواد دی الکتریک
آشنایی با مواد دی الکتریک
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 71 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه

از زمانيكه آزمايشهاي ابتدايي روي الكتريسيته ساكن جهت منزوي كردن بار الكتريكي ساكن توسط مواد دي الكتريكي كه بار را به خارج هدايت نمي كنند ، صورت گرفته ، لزوم مطالعه مواد دي الكتريكي با توجه به نياز عملي به عايقها احساس گرديد . كهربا ، موم ، شيشه از جمله اولين مواد عايقي بودند كه كاربرد عملي داشتند . با ظهور جريان الكتريكي خواص اين مواد بايد بيشتر ، مطالعه مي شد تا براي مقاصد كاربردي مورد استفاده واقع شده و عكس العمل آنها نسبت به اعمال يك ميدان ، معين و
مشخص گردد . خواص عايقي در ماده را مي توان به قدرت دي الكتريكي تعريف
كرد .
از همان آغاز شناخت الكترو استاتيك توانايي مواد دي الكتريك در افزايش ذخيرة‌ باريك خازن شناخته شده بود . كاربرهاي جريان الكتريكي فركانس بالا در ارتباط با راديو ، تقاضاها را براي خازنهاي ظرفيت بالا ، قدرت شكست بالا و ابعاد كوچك افزايش داد . براي رسيدن به اين خواسته ها مواد در الكتريك زيادي آزمايش بر حسب قدرت دي الكتريك و گذردهي با توجه به كاربردشان در اين حوزه رده بندي شدند و تقاضا براي مواد بهتر افزايش يافت . در موفقيت آميز بودن هر نوع جستجو براي مواد جديد يا بهبود آنها در حوزة بخصوصي ، اطلاع از سازوگار اساسي كه در ارتباط با ويژگيهاي به خصوص آنهاست ، شرط اساسي است . اين كار نظريه دي الكتريك است كه با محاسبة رفتارها كروسكوپي بر حسب ساختمان مولكولي و اتمي ، ما را به اين آگاهيها مي رساند .
يك نظرية كامل، كه  رفتار دي الكتريكي هر نوع ماده اي را در بر داشته باشد كار بينهايت دشوار است و احتمالاً هر گز امكان پذير نيست . با وجود اين « مدلهاي » نظريه دي الكتريكهاي كاربردي بر حسب فرضيات ساده شدة مجهزي بنا شده اند . با بكار بردن اين مدلهاي نظري ، خواص معيني كه  با تغييرات پارامتريهايي كه با آزمايش مي توانند بررسي شوند ، پيش بيني مي شود . ميزان ساختمان اتمي يا مولكولي ماده بنا شده است ، موفق باشند مي تواند دانش لازم را جهت جستجو در محيطهاي الكتريكي مختلف مورد استفاده قرار گيرد . افزون بر اين ممكن است خواصي كه  تاكنون توسط آزمايش مشاهده نشده اند پيش بيني شوند . بعنوان مثال در قرن نوزدهم ، نظريه هاي رفتار دي الكتريك ، امكان قطبش خود به خودي يا « فرو الكتريسيته » را پيش بيني كردند .
در صورتكيه تا سال 1935 اولين مادة فرو الكتريك كشف نشده بود .
بطور خلاصه براي درك كامل رفتار دي الكتريك به دانسته هاي نظري قبلي در جهت شروع بحث كاربرد عملي ، درك توسعه هاي جديد و محاسبة خواص غير عادي ماده مورد نياز است جهت فراهم كردن مبناي لازم براي بررسي مدلهاي نظري ، به واكنش نظريه الكترو ا ستاتيكي و آگاهي از اندازه گيري و پارامترهاي ماكروسكوپي نيازمنديم . در ابتدا نظرية الكترو استاتيك را مورد بررسي قرار مي دهيم .فهرست

مقدمه
فصل اول :
( 1 ـ 1 )  تعريف دي الكتريك
( 1 ـ 2 ) الكترو استاتيك
فصل دوم :
( 2 ـ 1 ) پلاريزاسيون دي الكترويكها
( 2 ـ 2 ) قابليت پلاريزاسيون اتمي
( 2 ـ 3 ) جامدات يوني
( 2 ـ 4 ) قابليت قطبي شدن وابسته به فركانس
( 2 ـ 5 ) ثابتهاي اپتيكي فلزات
فصل سوم :
( 3 ـ 1 ) گذردهي فضاي آزاد
( 3 ـ 2 ) گذردهي مختلط
( 3 ـ 3 ) اندازه گيري گذردهي
( 1 ـ 3 ـ 3 ) گذردهي نسبي de
( 2 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گيري با استفاده از پل
( 3 ـ 3 ـ 3 ) سلولهاي اندازه گيري
( 4 ـ 3 ـ 3  ) روشهاي مدار تشديد
( 5 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گيريهاي خط انتقال
( 6 ـ 3 ـ 3 ـ ) اندازه گيريهاي ميكرو موج
فصل چهارم :
( 4 ـ 1 ) قطبش پذيري
( 1 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذيري نوري
( 2 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذيري مولكولي
( 3 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذيري بين لايه اي
( 4 ـ 2 ) دسته بندي دي الكتريكها
( 4 ـ 3 ) مشكلات نظريه دي الكتريكها
فصل پنجم :
( 5 ـ 1 ) شكست دي الكتريكي
( 5 ـ 2 ) الكترونها در عايقها
( 5 ـ 3 ) سازو كار شكست
( 5 ـ 4 ) انواع سازو كارهاي اساسي شكست در جامدات دي الكتريك
( 1 ـ 5 ـ 4 ) شكست ذاتي
( 2 ـ 5 ـ 4 ) شكست حرارتي
(3 ـ 5 ـ 4 ) شكست تخليه اي
( 5 ـ 5 ) شكست در مايعهاي دي الكتريك
( 5 ـ 6 ) قدرت دي الكترويكي
( 1 ـ 5 ـ 6 ) عوامل مؤثر بر قدرت دي الكتريكي براي بلور خالص
فصل ششم :
( 6 ـ 1 ) پيرو الكتريسيته
( 6 ـ 2 ) پيزو الكتريسيته
( 6 ـ 3 ) فرو الكتريكها
( 1 ـ 6 ـ 3 ) طبقه بندي فرو الكتريكها

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه