تاثير برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان

تاثير برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان
تاثير برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات :100 صفحه _ فرمت word _ مطالعه موردی نوجوانان شهر ابهر _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
 چكيده 1
فصل اول 3
 مقدمه 4
 بيان مسئله 5
 اهميت ضرورت پژوهش 6
 هدف كلي 7
تعاريف نظري پژوهش 8

فصل دوم 9
رشد اجتماعي نوجوان 1 10
 رشد اجتماعي نوجوان 2 13
 رشد اخلاقي و اجتماعي جواني 15
رشد اجتماعي 16
تصميم دشوار براي ماهواره 17
تاثير مادر در رشد اجتماعي كودك 20
رشد بدني تند 21
 رفتارهاي ناهنجار نوجوان 22
چرا رشد اجتماعي ضروري است 25
رشد و تكامل اجتماعي 26
 تغيير رفتار اجتماعي در نوجواني 30
ديدگاه هاي مختلف در مورد رشد اجتماعي 31
 تعريف ارتباط 33
كاركردهاي وسايل ارتباط جمعي 34
وضعيت تلويزيون ايران 37
 اثرات ووسايل ارتباط جمعي 42
 نقش آموزشي و آگاهي بخشي 43
 رسالت ووظايف ارتباط جمعي 46
عوامل موفقيت رسانه ها در جلب مشاركت مردم 48
 نقش رسانه ها در شگل گيري افكار عمومي 50
 درد تنهايي 53
 قضاوت 57
 انتقاد 60
 سوال هاي زياد و نامناسب 66
 احساس گناه ، پشيماني ، تاسف 71

 فصل سوم 73
 جامعه آماري مورد مطالعه 74
تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري 75
روش اجراي پژوهش 79

 فصل چهارم 81
 مقدمه 82
 جدول آماري پژوهش 83

 فصل پنجم 86
 بحث و نتيجه گيري 87
 محدوديت هاي پژوهش 90
 پيشنهادات پژوهش 91
 منابع و ماخذ 92

 

چکیده

رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد آگاهیها ارزشها برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند). نظیری 1381) مسیله ماهواره در سطح بین الملل در سال 967 در کمیته فرعی حقوقی استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو مطرح شد. یعنی پخش مستقیم ماهواره هنگامی مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژی آنچنان پیشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه هدف اولیه استفاده از ماهواره در دهه 60 بیشتر برای توسعه آموزش از جمله مبارزه با بی سوادی بود بخصوص در جوامعی مثل استرالیا روسیه و هند که قلمرو گسترده ای داشتند روستاهای دور دست نمی توانستند از امکان آموزشی و تحصیل برخوردار باشند). هاشمی (1381 اینک در پژوهش حاضر نظر بر این است که بدانیم این تکنولوژی پیشرفته چه رابطه ای با رشد اجتماعی نوجوانان جامعه کنونی ما دارد فرضیه های پژوهش عبارتند از ـ بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجتماعی نوجوانان 15 الی 18 ساله رابطه وجود دارد. ـ بین دختران و پسران دبیرستانی در میزان رشد اجتماعی تفاوت وجود دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است که از کلیه نوجوانانی که در سال تحصیلی 86-85 در دبیرستانهای شهر ابهر مشغول به تحصیل می باشند و نمونه پژوهش عبارت است از 30 نفر نوجوانی با گرایش به برنامه های ماهواره که حداقل روزانه یک ساعت به تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره مشغولند و 30 نفر نوجوانی که هیچ علاقه ای به تماشای این برنامه ندارند. از این میان نیمی از این افراد را دختران و نیمی دیگر را پسران تشکیل می دهند. پس از انتخاب جامعه و نمونه تعدادی از نوجوانان مدارس دولتی انتخاب و پس از مصاحبه از آنان نتایج دسته بندی شده و با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل عبارتند از 1ـ رابطه معنا دار و معکوس بین تماشای ماهواره و رشد اجتماعی وجود دارد بطوری که هر چه تمایل به تماشای ماهواره بیشتر باشد رشد اجتماعی ضعیفتر خواهد بود. 2ـ تفاوت بین دختران و پسران نوجوان در میزان رشد اجتماعی معنا دار است. بدین صورت که پسران بیش از دختران رشد اجتماعی دارند. فصل اول مقدمه ماهواره های تلویزیونی یکی از تکنولوژیهای نوین ارتباطی هستند که قلمرو وسیعی از مناطق جغرافیایی را تحت پوشش خود قرار می دهند. کشورها به مدد این ابزار اطلاعات اخبار و برنامه های گوناگونی را با اهداف مختلف سوار بر امواج نامریی به فراسوی مرزهای سیاسی خود می فرستند. این تکنولوژی نیز همانند بسیاری از ابداعات بشری آثار مثبت و منفی به دنبال دارد و این نه به خاطر ذات تکنولوژی بلکه منبعت اندیشه و افکار انسانهایی است که چنین وسایلی را به خدمت گرفته اند. آثار نامطلوب برخی از برنامه های ماهواره ای در زمینه های فرهنگی اقتصادی و سیاسی همچنین نبودن مقررات حقوقی الزام اور در سطح بین المللی در مورد محتوای برنامه های ماهوارهای تلویزیونی باعث ایجاد و بروز برخی اختلاف نظرها میان دولت ها شده و دولت ها را بر آن داشته که برای مصونیت فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی جامعه خود چاره جویی کنند). هاشمی (1381 نوجوانی یک پدیده اجتماعی است که شامل یک دوره طولانی گذرا از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی است و آن از جامعه ای به جامعه دیگر بر اساس ساختار و آداب و رسومش تغییر می کند. در تاریخ بشر زمانی بوده که نوجوانی اصلا وجود نداشته است. یعنی انتقال از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی درست مثل انتقال از یک روز به روز دیگر به همراه برگزاری مراسم خاصی تحقق پیدا کرده است). جمالفر (1378 اما پدید ای که می تواند در دوران نوجوانی باعث تغییر در میزان رشد اجتماعی نوجوانان باشد ماهواره و برنامه های ماهواره می باشد. در پایان دوره نوجوانی رشد اجتماعی کامل می شود و نوجوان به عنوان یک جوان اجتماعی وارد اجتماع می شود. در صورتی که مفاهیمی مانند هویت اجتماعی انجام هویت فردیت اجتماعی طرز تفکر دوستی با همسالان برخورد با جنس مخالف ایفای نقش در ارتیاط با والدین مدرسه و سایر بزرگسالان و فعالیتهای گروهی در ذهن نوجوانان شکل بگیرد رشد اجتماعی مناسبی پیدا می کند. لذا در پژوهش حاضر به بررسی این نکته می پردازیم که چه رابطه ای میان تماشای برنامه های ماهواره و میزان رشد اجتماعی در نوجوانان وجود دارد. بیان مسیله یکی از ویژگی های بارز روند نوجوانی اجتماعی شدن است. نوجوانی مراحل مختلفی را طی می کند تا به اجتماعی شدن دست یابد. این مراحل عبارتند از فاصله گرفتن از خانواده دوست یابی رشد اجتماعی رشد بدنی رشد جسمانی رشد ذهنی و رشد عاطفی. جوانان به منظور استحکام روابط اجتماعی خود و شکل گیری شخصیت اخلاقی دایما معیارهای اخلاقی را با خود مرور می کنند و به منظور قضاوتهای اخلاقی معیارهای مناسب اجتماعی و هنجارها را در نظر می گیرند. در برنامه های ماهواره ای با معیارهای جوامع گوناگون و هنجارها قضاوتهای اخلاقی و عقاید فرهنگ های مختلف جهان مواجه هستیم.نوجوانان و جوانان به راحتی می توانند در جریان این اطلاعات قرار گیرند. با توجه به اینکه رشد اجتماعی نوجوانان با شکل گیری شخصیت اخلاقی آنان ساخته می شود هوش تفکر انتزاعی میزان رشد اخلاقی ـ اجتماعی دوره های قبلی فرد میزان تجارب رشد عقلانی در مسایل اجتماعی موقعیت های قبلی و بعدی فرد اهداف میزان و دستیابی فرد به آزادی در تفکر و تصمیم گیری میزان اطلاعات مهارتها نوع شغل محل زندگی انگیزه شخصیت و هویت فرد علایق و رغبتها خانواده مسایل اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی ـ اقتصادی همگی با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و الزاما می تواند تعیین کننده رشد اخلاقی ـ اجتماعی افراد باشد. لذا در پژوهش حاضر به دلیل وجود مسیله مواجه نوجوانان با فرهنگهای گوناگون بشری و تداخل آن با معیارهای جامعه اسلامی کشورمان تلاش می شود تا رابطه میان تماشای برنامه های ماهواره ای و میزان رشد اجتماعی نوجوانان جامعه نمونه مورد پژوهش بررسی شود. اهمیت وضرورت پژوهش در جامعه کنونی والدین بیش از پیش در فکر رفتار و شخصیت فرزندان خود هستند. بسیاری از والدین در پی راهکارهایی برای بهبود عملکرد کودکان و نوجوانان خود می باشند. در این میان در پژوهش حاضر در جستجوی این نکته هستیم که تماشای برنامه های ماهواره ای تا چه میزان می تواند با رشد اجتماعی نوجوانان رابطه داشته باشد. آیا نوجوانانی که روزانه حداقل دو ساعت به تماشای برنامه های مختلف ماهواره ای مشغولند از رشد اجتماعی قابل ملاحضه ای در جامع برخوردارند و یا بلعکس. لذا ضروری به نظر می رسد که در این پژوهش رابطه میان تماشای برنامه های ماهواره ای و رشد اجتماعی نوجوانان شناخته شود تا بدین وسیله والدین بتوانند با اطمینان بیشتری امکانات تماشا کردن یا تماشا نکردن اینگونه برنامه ها را برای فرزندان خود فراهم آورند و تصمیم درستر را اتخاذ نمایند. اهداف پژوهش هدف کلی هدف کلی پژوهش حاضر همانا مشخص شدن این نکته است که ماهواره این تکنولوژی جدید انسانی تا چه اندازه برای بشریت مفید و با فایده و تا چه اندازه مخرب و نگران کننده است. هدف جزیی 1ـ می خواهیم دریابیم آیا تماشای برنامه های ماهواره ای رابطه ای با میزان رشد اجتماعی نوجوانان رشد اجتماعی و نوجوانان دبیرستانی دارد. 2ـ می خواهیم دریابیم میانگین رشد اجتماعی نوجوانان دبیرستانی شهرستان ابهر تا چه میزان است. 3ـ دریابیم چه تفاوتی بین میزان رشد اجتماعی دختران و پسران دبیرستانی وجود دارد. پرسشهای پژوهش 1ـ آیا بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجنماعی نوجوانان رابطه وجود دارد 2ـ آیا رشد اجتماعی در دختران و پسران متفاوت است فرضیه های پژوهش 1ـ بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجتماعی نوجوانان دبیرستانی رابطه وجود دارد. 2ـ رشد اجتماعی در بین دختران و پسران دبیرستانی متفاوت است. تعاریف نظری پژوهش رشد اجتماعی رشد اجتماعی به حالتی گفته می شود که در آن جوان از حالت درون گرایی خارج شده روابط اجتماعی خود را با دیگران بهبود بخشیده و سعی بر نزدیک نمودن موازین و هنجارهای اجنماعی با ایده آلهای اجتماعی دارد. ماهواره های تلویزیونی ماهواره های تلویزیونی یکی از تکنولوژیهای نوین ارتباطی هستند که قلمرو وسیعی از مناطق جغرافیایی را تحت پوشش خود قرار می دهند. کشورها به مدد این ابزار اطلاعات اخبار و برنامه های گوناگونی را با اهداف مختلف سوار بر امواج نامریی به فراسوی مرزهای سیاسی خود می فرستند. (هاشمی 1381) ). تعاریف عملیاتی پژوهش رشد اجتماعی در پژوهش حاضر منظور از رشد اجتماعی نمره ای است که آزمودنی در آزمون مقیاس رشد اجتماعی وایلند کسب می کند. تماشای برنامه های ماهواره در پژوهش حاضر منظور افرادی هستند که حداقل روزانه به مدت یک ساعت به تماشای برنامه های ماهواره ای مشغول هستند.

 

فهرست منابع
1ـ احساني ـ مريم 1382،  ميزان گرايش نوجوانان به برنامه هاي تلويزيوني ماهواره ـ  پايانامه کارشناسي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز چاپ نشده.
2ـ بولتون رابرت ، 1384 روانشناسي روابط ارتباط انساني، ترجمه حميد رضا سهرابي              تهران ،انتشارات رشد.
3ـ جانسون چالمرز،  1373 تحول انقلابي،  ترجمه حميد الياس، تهران انتشارات امير کبير .
4ـ جيمز دبيلو کري،  1376 ارتباطات و فرهنگ،  ترجمه مريم داداشي،  تهران انتشارات آسيا.
5ـ حسيني حسين،  1380 مجموعه مقالات بررسي مسائل مطبوعات جلد 2 ، مرکز مطالعه و تحقيقات رسانه ها.
6ـ جعفري آسيه،  1379 بررسي نقش و رزش در رشد اجتماعي دانش اموزان پايانامه کارشناسي اداره آموزش و ÷رورش تهران.
7ـ رجايي مهرنوش 1381 دغدغه گذران اوقات فراقت روزنامه همشهري  شماره 2785.
8ـ ساروخاني باقر 1377 جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي تهران انتشارات اطلاعات.
9ـ شريفي علي 1380 تاثير ماهواره بر بروز مشکلات شخصيتي پايانامه کارشناسي دانشگاه آزاد واحد رود هن.
10ـ شعاري نژاد علي اکبر 1380  روانشناسي رشد تهران انتشارات اطلاعات.
11ـ قشلاقي محمد 1371 روانشناسي رشد در دوره نوجواني مولانا اصفهان.
12ـ کارنو ژان 1376 جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي ترجمه باقر ساروخاني و منوچهر محسني تهران انتشارات اطلاعات.
13ـ کازنو  ژان قدرت تلويزيون 1380 ترجمه علي اسدي تهران امير کبير .
14ـ کوهاني مهري 1379 بررسي سياسي و اجتماعي وسايل ارتباط جمعي پايانه کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نهران مرکز.
15ـ گلد تروپ جي ام 1370 جامعه شناسي کشورهاي جهان سوم و نابرابري و توسعه ترجمه جواد ظهوريان مشهد آستان قدس رضوي.
16ـ گورانلو راحله 1372 انتقال ارزشي از طريق برنامه هاي تلويزيون ايران پايانامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد رودهن.
17ـ محسنيان راد مهدي  1378 ارتباط شناسي سروش تهران .
18ـ مولانا حميد 1371 جريان المللي اطلاعات گزارش تحليل جهاني ترجمه يونس شکر خواه مرکز مطالعات و تحقيقات وزارت فرنگ و ارشاداسلامي .
19ـ وايزمن اليس 1371 رشد اجتماعي براي جوانان و خانواده ها ترجمه سيما نظيري تهران انتشارات اوليا و مربيان .
20ـ هاشمي اکبر 1381 تنفسي به سوي آزادي روزنامه همشهري شماره 2765 .
21ـ هاشمي فرحناز 1381 تغيير در قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره روزنامه همشهري شماره 2779  .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه