بررسی تاثير انديشه ها و نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری در تصوير انسان و طبيعت و نقاشی های مينياتور

بررسی تاثير انديشه ها و نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری در تصوير انسان و طبيعت و نقاشی های مينياتور
بررسی تاثير انديشه ها و نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری در تصوير انسان و طبيعت و نقاشی های مينياتور
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 143 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

پيشگفتار:

هنر ايران به لحاظ قدمت و زيبايي هميشه مورد توجه محققان بوده است.
هنر ايراني هنري اصيل و سنتي است كه از ديرباز مورد توجه منتقدان و پژوهشگران قرار گرفته است و در اين راستا آثار هنري به جاي مانده از جمله نقاشيهاي ديواري و سفالها و كاشيها و نقاشيهاي مينياتور كه عموماَ براي زينت بخشيدن به نسخ خطي كاربرد داشته است مهمترين نقش را بازي كرده اند و به راحتي انديشه ها و تفكرات وفرهنگها  و آداب و رسوم ملتي را به نمايش گذاشته اند كه از تمدني ديرپا و قدرتمند برخوردار بوده اند.
پيشينه ملي وعقيدتي كه از ادوار كهن به هنرمندان نگارگر دوران اسلامي رسيده بود با عقايد ديني و الهي اسلام عجين شده و تركيبي موزون پديد آورد كه اگر چه در تمامي عرصه هاي هنر ي شاهد آن بوديم ولي در نگارگري ايراني به كمال اوج و شكوفايي خويش رسيد.
هنرمندان نگارگر با استفاده از نمادها نقوش گياهي انسانها و نقشهاي جامه ها و استفاده از درخشندگي رنگها دنياي ذهني خويش را به عرصه ظهور رساندند و در اين راستا ازظرافت و دقت و مهارت همچون ابزاري قدرتمند براي رسيدن به هدف خود سود جسته اند.
جهت انجام اين پژوهش ابتدا به كتابهاو مجلات مربوط به دوره اسلامي و مينياتور ايران رجوع گرديده و پژوهش به صورت كتابخانه اي انجام شد.
 


چكيده

شروع نقاشي ايران را مي توان در نقاشيهاي ديواري ادوار پيش ازتاريخ بويژه دوران پارتيان و ساسانيان جستجو كرد. هنر پارتيان و ساسانيان در ادامه با نقوش كتابهاي مانويان پيوند مي خورد و اين نقاشيها در دوران بعدي, مينياتور ايران را تشكيل مي دهند.
تفكر و انديشه عرفاني واسلامي ازطريق نفوذ در ادبيات به نقاشي نيز وارد مي شود, اين انديشه ها ازديرباز در ايران باستان ريشه داشته است. استفاده از نمادها و سمبل ها و پرهيز از هر نوع طبيعت گرايي تلاشي بوده است براي ساختن دنياي خيالي و مثالي و نمايشي از انديشه هاي الهي.
رساله حاضر پژوهشي است درباره نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجري وتاثير انديشه هاي آنان درتصوير انسان و طبيعت در نقاشيهاي مينياتور.
البته عوامل ديگري از جمله نظام حاكم و عوامل محيطي نيز تاثيري در نحوه ترسيم اين نقاشيها داشته است.
در اين پژوهش سعي شده است ارتباط بين عرفان و مذهب وتاثير آن بر روي هنر, ايجادهنر ديني و نگرش عارفانه هنرمندان نگارگر وتاثير اين نگرش بر روي انسان و طبيعت و نحوه ارتباطي كه بين اين دو درتصاوير برقرار شده است مورد بررسي قرار بگيرد.


مقدمه:

     نقاشي ايران از جمله هنرهاي طراز اول آسياست. اين هنرداراي معيارها و ضوابط سنتي مشترك با نقاشي هندي، چيني و ژاپني است ولي در حدود حجم خود خصوصياتي خاص و بي همتا دارد.
مرزبندي ها و محدوديتهاي آن روشن و بارز است، ليكن درست به موجب همين مرزبنديها و محدوديتها، اهداف و مقاصد خويش را با انسجامي‌ويژه ، پي جويي كرده است. اصولاَ هنر تصويري را در ايران محدود به نگارگري مي‌دانند مخصوصاَ نگاره هايي كه براي نسخ خطي تدارك ديده شده اند. از آنجا كه بخش اعظم ديوارنگاره ها محو شده اند اما هنوز هم اين نگاره ها ميزاني براي سنجش و ارزيابي است.
نقاشي ديواري از همان ادوار پيشين، براي تزئين كاخها به كار رفته است، اين مطلب از منابع ادبي و ازقطعات بازمانده و مكشوفه ازروزگاران قبل از تاريخ و قبل از اسلام معلوم مي‌شود. نقاشي هاي ديواري كه خارج از مرزهاي واقعي سياسي ايران، ولي در حوزه فرهنگي آن قرار دارد، هنر تصويري دوران قبل از اسلام را تشكيل مي‌دهد. قبل از سده دوم وسوم هجري نمونه اي از آثار نگارگري ايران به دست نيامده است. و فقط قطعاتي از كتابهاي مانويان مكشوفه در تورفان موجود است از اين رو  وقفه اي حدود سه قرن در تاريخ نگارگري ايران به وجود آمده كه اطلاعاتي در خصوص آن در دست نيست. بنابر، اين پي جويي تاريخ هنر نگارگري ايران است كه در قرن دهم پس از نفوذ غرب نقاشي ايراني به آرامي‌از سنت گذشته فاصله مي‌گيرد و در قرون بعدي بي توجه به هنراصيل نگارگري حركتي نورا آغاز مي‌كند.
نگارگري ايراني مانند هر هنر ديگر ايراني، از تفكر و انديشه اسلامي‌و عرفاني بي بهره نيست، انديشه هاي عرفاني در تار و پود هنر نگارگري نيز ريشه يافته اند و اين مرهون نفوذ عرفان در ادبيات داستاني و حماسي مي‌باشد. هنگامي‌كه هنرمند نگارگر به تصوير داستان هاي حماسي و گاه عاشقانه مي‌پردازد از اين انديشه ها غافل نبوده و با جهان بيني خيالي و ماورايي خويش را به تصوير مي‌كشد.
بررسي وآشنايي با جهان بيني و نوع نگرش هنرمندان نگارگر و تفكر آنان كه موجب ايجاد آثاري جاودانه شده است از اهداف اين پژوهش مي‌باشد كه در اين راستا ارتباطي كه نگارگر بين انسان و طبيعت در طي قرن چهارم برقرار كرده است و انساني كه در اين نگاره ها ازقرني به قرن ديگر، دچار تحول و تكامل شده است،  علاوه بر خصوصيات ظاهري، از لحاظ معنايي نيز رشد قابل توجهي يافته كه در اين پژوهش مورد توجه بوده است.
البته نمي‌توان در اين ميان از نقش حكام و افراد متنفذي كه با حمايت يا عدم حمايت از هنرمندان، موجبات رشد و شكوفايي را براي اين قشر از جامعه ايجاد مي‌كردند يا مانع از ادامه پيشرفتشان مي‌شده اند ناديده گرفت. پيش زمينه‌هاي تحقيقي در اين مورد محدود و انگشت شمار بوده است و بيشتر به تحول و خصوصيات ظاهري انسان يا طبيعت بطور مجزا پرداخته است از جمله رنگ آميزي هاي طبيعت و يا نقوشي كه از ممالك ديگر به هنر طبيعت پردازي ايران وارد شده است و يا نوع پوشش و جامه ها و يا مسائلي از اين قبيل.
پژوهش حاضر براساس فرضيات زير انجام شده است:
-    اول اينكه، در بسياري از موارد در يك نگاره اهميت انسان و طبيعت و نحوه نگاه به اين دو ازاهميت يكساني برخوردار بوده كه البته گاهي نگارگر يكي را بر ديگري ترجيح مي‌داده است.
-    براساس تحول فكري و اعتقادات هنرمند جايگاه طبيعت يا انسان تعيين ومشخص مي‌شود، گاهي طبيعت در پس زمينه تصوير، بي توجه باقي مانده، گاهي پويا و شكوفا ترسيم مي‌شود گويي نقشي خيالي است ازبهشت.
-     گاهي انسان برتر از طبيعت است و تمام توجه به اوست و گاهي مانند نقشي از گل و گياه در ميان طبيعت جاي مي‌گيرد و به همان اندازه كه درختي  پرشكوفه جلب نظر مي‌كند او هم خود نمايي مي‌كند.
-    پژوهش حاضر شامل پنج فصل مي‌باشد.
فصل اول
اشاره بر جهان شناسي و درك ارتباط ميان جهان و مبدا داشته و اينكه هنرمند نگارگر چگونه از صورت خيالي تعالي پيدا كرده و مي‌تواند به ساحت متعالي عالم قدس قدم گذاشته و با خلق اثر خود، بيننده را از اين افق حيات و وجود مادي به مرتبه اي متعالي، يعني جهاني مافوق اين جهان جسماني برساند.
فصل دوم
مروري است بر پيدايش و آغاز نگارگري در ادوار مختلف و بررسي آثار و عوامل محيطي و اجتماعي بر اين هنر و نفوذ و تاثير پذيري از ملل ديگر.
فصل سوم
از تجلي مذهب وعرفان در ذات انسان وپيدايش هنر مقدس و نيز سير تصوف در هنر و هم زيستي عرفان و تصوف در نگارگري و سخنوري فرازهايي دارد.


فهرست منابع و مآخذ :
 
1.    آرام، احمد، علم در اسلام، تهران : انتشارات سروش، ( 1366 ) .
2.    اتينگهاوزن، ريچارد و احسان يارشاطر، اوجهاي درخشان هنر ايران، ترجمه: روئين پاكباز و هرمز عبدالهي، تهران : انتشارات آگاه، ( 1379 ).
3.    بوركهات، تيتوس، هنر  اسلامي‌( زبان و بيان )، تهران:  انتشارات سروش، (1365 )‌.
4.    تاجبخش، احمد، تاريخ تمدن و فرهنگ ايران از اسلام تا صفويه، شيراز: نويد شيراز، ( 1381 )‌.
5.    پوپ، آرتواپهام، آشنايي با مينياتور هاي ايران ( بررسي و تحقيق در مورد ريشه هاي هنر مينياتور و مكتبهاي مختلف آن )، ترجمه:‌ حسيني نير، تهران : انتشارات بهاره ( 1369 ).
6.    تالبوت رايس، ديويد، هنر اسلامي‌، تهران: انتشارات علمي‌و فرهنگي، (1375).
7.    تجويدي، اكبر، نگاهي به هنر نقاشي ايران از آغاز تا قرن دهم هجري، تهران :‌ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌، ( 1375 ).
8.    حاتم، غلامعلي، نگارگري ايراني (شاهنامه نگاري ـ مجموعه سخنرانيها)، تهران: انتشارات انجمن هنرهاي تجسمي‌، ( 1267 ).
9.    حليمي‌، محمد حسين، اصول و مباني هنرهاي تجسمي‌، تهران: انتشارات احياء كتاب، (‌1381 ) .
10.     رهنورد، زهرا، حكمت هنر اسلامي‌، تهران :‌ انتشارات سمت، ( 1378 ).
11.    سپهري، سهراب، اتاق آبي به همراه سه مقاله ديگر، تهران: انتشارات سروش، (1369 ).
12.    شريعتي، علي، هنر (مجموعه آثار 32 )، تهران : انتشارات چاپ پخش، (1379).
13.    شوان، فريد هوف، مطالعاتي در هنر ديني، تهران: چاپخانه مكه، جلد1، (1349).
14.    ضياپور، جليل، آشنايي با رنگ آميزي در آثار هنري ايرانيان از كهن ترين زمان تا دوره صفويه، تهران: انتشارات وزات فرهنگ و هنر، ( 1353).
15.    عكاشه، ثروت، نگارگري اسلامي‌، ترجمه : غلامرضا تهامي‌، تهران :‌ سازمان تبليغات اسلامي‌( حوزه هنري )، ( 1380).
16.    كروچه، بندتو، كليات زيبا شناسي، تهران : بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (1344)‌.
17.    كن باي، شيلار، نقاشي ايران، ترجمه مهدي حسيني، تهران: دانشگاه هنر، (1378 ).
18.    كونل، ارنست، هنر اسلامي‌، ترجمه : هوشنگ طاهري، تهران : انتشارات توس، ( 1368 )‌.
19.    گري بازيل، نگاهي به نگارگري در ايران، ترجمه : فيروز شيروان لو، تهران : انتشارات توس، (2535) .
20.    محمدحسن، زكي، تاريخ نقاشي در ايران، ترجمه : ابوالقاسم سحاب، تهران : انتشارات سحاب كتاب، ( 1372 ).
21.    محمدحسين، زكي، هنر ايران، تهران: انتشارات صداي معاصر، ( 1377 ).
22.    مددپور، محمد و تجدد دين زدايي در فرهنگ و هنر منور الفكري، تهران : سالكان، ( 1372 ).
23.    مددپور، محمد، حكمت معنوي و ساخت هنر، تهران :‌ انتشارات حوزه هنري، (1371 ).
24.    ويلسن. ج . كريستي، تاريخ صنايع ايران، ترجمه عبدالله فريار، تهران : انتشارات فرهنگسرا، ( 1317 ).
25.    نصر، سيد حسين، نظر متفكران اسلامي‌درباره طبيعت ( خلاصه اي از آراء اخوان الصفار بيروني و ابن سينا راجع به جهان ) تهران:‌‌ انتشارات دهخدا، (1345).
26.    نفيسي، شهين دخت، نگارگري ايراني ( شاهنامه نگاري – مجموعه سخنرانيها )، تهران : انتشارات انجمن هنرهاي تجسمي، ( 1367 ).
 
فهرست مجلات و جرايد :

1.    اديب برومند،  عبدالهي ،  اثر شاهنامه در زبان و ادبيات فارسي و روح و فكر ايراني، ماهنامه مردم و هنر، شماره 153– 154 ، تير و مرداد، 1354 .
2.    بينيون لورنس، كيفيت زيبايي در نقاشيهاي ايران، ترجمه : نوشين دخت نفيسي، ماهنامه و مردم شماره 35، شهريور ، 1344 .
3.    تيمايي فريدون، انعكاس يك انگيزه يا احساس ناخودآگاهانه در  صفحه مينياتور، هفت تير، شماره 4، 1348 .
4.    ده بزرگي، غلامحسين، اشاره اي به اسطوره هاي مذهبي در ديوان صائب تبريزي، ماهنامه هنر و مردم سال شانزدهم، شماره 182، آذر ، 2536 .
5.    زرين كوب، عبدالحسين، تصوف و ايران باستاني و ماهنامه هنر و مردم، سالن شانزدهم، شماره 186، فروردين ، 2537 .
6.    سجادي سيد جعفر، تجلي عرفان و تصوف در ادب پارسي، ماهنامه هنر و مردم ، شماره 131، شهريور 1352.
7.    سجادي، سيد جعفر، تصوف و عرفان  در ادبيات ايران، ماهنامه هنر و مردم، شماره 132، مهر ، 1352 . ‌
8.    فرشچيان، محمود، نقاشي ايران (مينياتور)، هفت هنر، شماره 1،‌ 1348 .
9.    محجوب ، محمد جعفر، فرهنگ عامه و زندگي، ماهنامه هنر و مردم، سال شانزدهم، شماره 84 – 85 ،‌ بهمن و اسفند ، 2536 .
10.    نصر، سيد حسين، عالم خيال و مفهوم فضا در مينياتور، ايران، مجله باستان شناسي و هنر ايران، دوره 1، زمستان ،‌ 1347 .
11.    ورجاوند، پرويز، سيري در هنر ايران و ديگر سرزمينهاي اسلامي‌، هنر و مردم دوره 10، شماره 117، تير، 1351 .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه