آشنایی با سرای دوستی مركز كودكان خيابانی

آشنایی با سرای دوستی مركز كودكان خيابانی
آشنایی با سرای دوستی مركز كودكان خيابانی
180,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 274 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

مقدمه    
فصل اول :
مطالعات اقليمي و جغرافيائي منطقه:    
1-1- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:   
1-1-1- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران
2-1-1- ساختار جمعيتي شهر تهران    
2-1- موقعيت جغرافيائي    
3-1- موقعيت طبيعي    
4-1- پهنه بندي خطر زمين‌لرزه در تهران    
5-1- ويژگيهاي اقليمي:   
1-5-1- دما    
2-5-1- ميزان بارش    
3-5-1- رطوبت نسبي    
4-5-1- روزهاي يخبندان    
5-5-1- روزهاي باراني    
6-5-1- باد    
7-5-1- تأثير جهات وزش باد در ساختمان    
8-5-1- تأثير جهات تابش خورشيد در استقرار ساختمان    
9-5-1- ارتفاع بناها    
10-6-1- بررسي و نتيجه‌گيري از آمارهاي موجود جغرافيائي و اقليمي منطقه
7-1- احكام و ضوابط طراحي معماري    
منابع و ماخذ فصل اول    
فصل دوم:
تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع:    
1-2- تعريف و تبيين موضوع    
2-2- تعريف كودك    
1-2-2- تعريف كودكان خياباني    
3-2- تاريخچه كودكان خياباني    
4-2- وضعيت كودكان خياباني در جهان    
1-4-2- وضعيت كودكان خياباني در ايران    
5-2- «كودك در خيابان» و «كودك خيابان»    
6-2- عوامل موثر بر خياباني شدن كودكان    
7-2- بزهكاري و بزهديدگي كودكان خياباني    
8-2- وضعيت بهداشتي كودكان خياباني    
9-2- وضعيت رواني- اجتماعي كودكان خياباني    
1-9-2- مدرسه (اجتماع)    
2-9-2- وضعيت رواني    
3-9-2- مشكلات رفتاري    
10-2- اقدامات ملي انجام شده در مورد اين كودكان    
1-10-2- سازمان بهزيستي    
2-10-2- شهرداري    
3-10-2- سازمان بين‌المللي    
11-2- آمار كودكان خياباني    
12-2- نتايج بدست آمده از تحقيق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعيت زيستي، رواني و اجتماعي كودكان خياباني ايران    
13-2- مقالات برخي از جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني    
14-2- نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع فوق    
15-2- پيوست مقالات جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني    
منابع و ماخذ فصل دوم    
فصل سوم:
مباحث عمومي مرتبط با پروژه:   
1-3- مصاحبه با آقاي دكتر اقليما (عضو هيئت علمي دانشكده بهزيستي و توانبخشي كشور)    
2-3- مصاحبه با خانم كاووسي (كارشناس قسمت آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران)    
3-3- مصاحبه با خانم قلي‌زاده و آقاي نريماني (افراد فعال در رابطه با كمك به اين كودكان    
4-3- مفاد پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك    
5-3- راهكارهائي براي جلوگيري از بوجود آمدن يا كاهش كودكان
خياباني    
6-3- روانشناسي دوران نوجواني    
1-6-3- حالات رواني و عاطفي در نوجوانان    
2-6-3- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان    
7-3- كودك، معماري و فضا    
1-7-3- دريافت حسي و هوشي فضاي معماري    
8-3- معماري براي كودكان    
9-3- طراحي فضا با توجه به مشكلات رفتاري و رواني كودكان و
نوجوانان    
منابع و ماخذ فصل سوم    
فصل چهارم:
بررسي مراكز كودكان خياباني متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجي و نقد و بررسي بازديدهاي انجام شده از مراكز داخلي:    
1-4- مراكز خارجي:    
1-1-4- مراكز كودكان خياباني تركيه    
2-1-4- مراكز كودكان خياباني كنيا    
3-1-4- مراكز كودكان خياباني برزيل (شهر مارينگا)    
4-1-4- پروژه ملي كودكان خياباني فيليپين (از سال 1986 تا كنون)    
5-1-4- مراكز كودكان خياباني هندوستان    
6-1-4- مراكز كودكان خياباني آفريقاي جنوبي    
7-1-4- مراكز كودكان خياباني كانادا    
2-4- مراكز داخلي:    
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهي- بهزيستي سبزوار    
1-1-2-4- موقعيت    
2-1-2-4- اجزاء طرح    
3-1-2-4- معرفي كم و كيف معماري طرح    
2-2-4- بازديد و تحليل مركز كودكان خياباني قرنطينه ياسر    
3-2-4- بازديد از مراكز بعثت و شبانه‌روزي عاصف    
4-2-4- بازديد از مراكز كودكان خياباني اسماعيل محمدي    
منابع و ماخذ فصل چهارم    
فصل پنجم:
معرفي سايت پروژه:   
1-5- موقعيت شهري منطقه 15 تهران    
1-1-5- تراكم جمعيت و كمبود امكانات رفاهي   
2-1-5- بررسي وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خانواده‌هاي ساكن منطقه 15 تهران    
2-5- كاربري پيشنهادي در طرح تفضيلي    
3-5- زمين پروژه و قابليتهاي آن    
1-3-5- جنسيت خاك سايت    
2-3-5- آب در منطقه طرح    
3-3-5- كوههاي متصرف در منطقه طرح    
4-3-5- موقعيت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح    
5-3-5- بررسي معيارهاي مربوط به محيط طبيعي و جغرافيا    
6-3-5- دسترسيهاي سايت    
10-5- چكيده    
منابع و ماخذ فصل پنجم    
فصل ششم:
بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه‌ريزي فيزيكي:    
1-6- تعيين برنامه‌ريزي كالبدي سايت    
1-1-6- ساختمان اداري    
2-1-6- ساختمان خوابگاه    
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها    
2-2-1-6- آشپزخانه    
3-2-1-6- محل ذخيره مواد و سردخانه    
4-2-1-6- محل تهيه غذا    
5-2-1-6- محل طبخ    
6-2-1-6- محل غذاخوري    
1-6-2-1-6- سرو غذا    
2-6-2-1-6- سرويسها    
7-2-1-6- رختكن و سرويسها    
8-2-1-6- محل پارك ماشين و بار انداز    
9-2-1-6- رختشويخانه    
1-9-2-1-6- منطقه يا آماده‌سازي    
2-9-2-1-6- قسمت شستشو    
3-9-2-1-6- قسمت خشك كن    
4-9-2-1-6- محل اتوكشي    
3-1-6- ساختمان اجتماعات    
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي تئاتر سر پوشيده)    
2-3-1-6- نمازخانه    
3-3-1-6- كتابخانه    
1-3-3-1-6- جا براي گذاشتن وسائل    
2-3-3-1-6- مخزن كتاب    
3-3-3-1-6- سالن مطالعه    
4-1-6- ساختمان آموزشي    
1-4-1-6- گالري    
2-4-1-6- كلاسهاي آموزشي    
3-4-1-6- آتليه‌ها (كلاسهاي هنري)    
4-4-1-6- سمعي و بصري    
5-1-6- كارگاههاي تخصصي    
1-5-1-6- نكاتي در زمينه طراحي و برنامه‌ريزي كارگاهها    
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداري    
2-1-5-1-6- محوطه تدريس    
3-1-5-1-6- ماشين‌آلات    
6-1-6- غرفه‌هاي فروش و تريا    
7-1-6- فضاهاي سبز و ورزشي    
8-1-6- نگهباني    
2-6- سازه    
3-6- تاسيسات    
1-3-6- گرمايش    
2-3-6- حرارت مركزي    
3-3-6- تهويه     
4-3-6- خنك‌سازي مكانيكي    
5-3-6- تهويه مطبوع    
4-6- نتيجه‌گيري جهت ريختن برنامه فيزيكي طرح    
منابع و ماخذ فصل ششم    
فصل هفتم:
توضيح روند طراحي و شكل‌گيري احجام در سايت    
فصل هشتم:
نقشه‌هاي طراحي شده در مورد سايت سازمان بهزيستي كشور براي استفاده كودكان خياباني (براي دوستي)    منابع و مأخذ :
 
1-    پروژة معماري خانة‌ اميد (مركز نگهداري كودكان خياباني) توسط دانشجويان شهرزاد خادم حسيني و مريم كلامي –خرداد 1379 (دانشگاه علم و صنعت ايران)
2-    پروژة طراحي كانون. بچه‌هاي خيابان توسط مژگان شبيري،‌ سال 79-1378 (دانشگاه شهيد بهشتي)
3-    مصاحبه با آقاي دكتر اقليما، خانم كاووسي- خانم قلي‌زاد و آقاي نريماني و استفاده از نظرات ايشان
4-    كتاب معماري براي كودكان،‌ نوشتة والتر كرونر، ترجمة دكتر احمد خوشنويس و مهندس الميرا ميررحيمي- سال 1382 چاپ اول

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه