بررسی مبحث محاربه در اسلام

بررسی مبحث محاربه در اسلام
بررسی مبحث محاربه در اسلام
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 122 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه :

بدون ترديد از روزي كه بشر خود را شناخته و با ديگر همنوعانش به يك زندگي اجتماعي پرداخته است، همواره يا به جهت حسابگري و يا از روي ناچاري به اطاعت از مجموعه قواعد زندگي تن درداده است. خصلت تكليف پذير انسان باعث شده است كه بشر بتواند نيازمندي ها و خواسته ها و حوادث ناشي از زندگي اجتماعي را به وسيله اطاعت و پيروي از قواعد و مقررات موضوعه بشري برطرف و حل و فصل كند. بنابراين بايد گفت كه لازمه زندگي اجتماعي وجود همين قوانين و مقرراتي است كه براي انسان تعيين تكليف مي كند پس جامعه به چنين قواعد و مقرراتي نياز دارد و بايد مجازات‌هايي وجود داشته باشد براي برقراري نظم و امنيت و اجراي عدالت در بين مردم و قواعد و مقرراتي كه با حقوق و آزادي ها و شخصيت معنوي افراد در ارتباط است از اهميت به سزايي برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعايت احترام و اطاعت از اين مقررات كرده است.
حدود يكي از اين قواعد و مقررات است كه در بين ساير قوانين جزايي اهميت زيادي دارد و داراي مصاديق مختلفي مي باشد كه هدف ما در اين خصوص بررسي محاربه و مصاديق آن است تا بتوانيم در اين مورد تحقيق و تحليل بيشتري انجام دهيم و مورد توجه قرار گيرد.


فهرست مطالب

پيشگفتار   
مقدمه    1
فصل اول: مجازات و اهداف آن    2
گفتار اول: مجازات و تقسيم بندي آن در قانون مجازات اسلامي    3
گفتار دوم: اهداف مجازات    6
فصل دوم: حدود    11
گفتار اول: تعريف حد و انواع آن    12
1. انواع حد    17
2. حد تازيانه    17
3. حد سنگسار    18
4. حد قطع دست    18
گفتار دوم: در بيان احكام حدود از نظر خاصه و عام    18
ضرورت اجرايي حدود و فلسفه آن    20
فايده اجتماعي كيفر حدود    23
فوريت و عدم تأخير در حدود    24
نتايجي كه بر الهي بودن شريعت مرتبت است    25
فصل سوم: محاربه    29
گفتار اول: تعريف محاربه    30
1. تعريف محاربه و قطع طريق    30
2. تعريف محاربه از ديدگاه امام خميني    31
3. تعريف محاربه و تجديد سلاح لاخافه الناس    31
4. تعريف محاربه در قانون مجازات اسلامي    33
گفتار دوم: اركان جرم محاربه    33
ركن مادي جرم:    33
1. رفتار مرتكب    35
2. وسيله    35
3. موضوع جرم    36
4. نتيجه مجرمانه    36
5. رابطه عليت بين فعل محارب و نتيجه مجرمانه    37
ركن معنوي جرم    37
گفتار سوم: رابطه محاربه با جرايم ديگر    38
رابطه محاربه با افساد في الارض    38
رابطه محاربه و بغي    40
رابطه محاربه و جرم سياسي    43
رابطه محاربه و سرقت    44
گفتار چهارم:    47
تأثير انگيزه در محاربه    47
شروع به محاربه    48
محاربه در مقررات جمهوري اسلامي    49
محاربه در حقوق كامن لو    52
فصل چهارم    54
گفتار اول: راه هاي ثبوت محاربه    55
1. علم قاضي    57
2. اقرار    59
3. بينه    61
گفتار دوم: مراجع صالح براي رسيدگي    61
1. دادگاه نظامي    62
2. دادگاه ويژه روحانيت    63
3. دادگاه انقلاب    63
گفتار سوم: علل سقوط محاربه    64
1. مرگ محارب    64
2. توبه    64
3. حق عفو    65
4. جنون و ارتداد    65
5. تأثير گذشت شاكي خصوصي    65
گفتار چهارم: حد محاربه    66
كيفيت اجراي هر يك از مجازات هاي محاربه    69
1. قتل    69
2. به دارآويختن    70
3. قطع دست و پا    71
4. نفي    73
نتيجه گيري    76

 
منابع و مآخذ

1. نهج البلاغه، سيدرضي
2. حقوق جزايي اسلام، محمودي/ عباسعلي
3. حدود الهي، كريمي/ حسين، چاپ1361
4. منافع حقوق جزاي عمومي، وليدي/ محمد صالح، چاپ1371
5. حقوق جزايي عمومي، اردبيلي/ محمدعلي، چاپ سوم
6. قانون مجازات اسلامي در آينه آراء ديوان، بازگير/ يدالله، چاپ1378
7. وسايل الشيعه، جلد18
8. كليات حقوق جزا، محسني/ مرتضي، چاپ1375
9. حدود و قصاص و ديات، بي حسين قمي/ سيد صادق
10. المبسوط في فقه اماميه، ج8، شيخ طوسي، ناشر مركز مرتضويه، چاپ1351
11. حقوق جنايي اسلام، صدر/ سيد اسماعيل، ترجمه غفوري/ اكبر، چاپ1373
12. تحريرالوسيله، خميني/ روح الله، جلد2
13. رياض المصائل، طباطبائي/ سيدعلي
14. شرح لمعه، شهيد ثاني، ترجمه محمدي/ ابوالحسن، جلد9
15. جواهر الكلام، جلد41، نجفي/ سيدمحمدحسن
 16. المهذب، ابن حرا
17. القواعد الفقيه، بجنوردي، جلد3
18. فقه در اسلام، سنگاچي/ محمد، چاپ سوم
19.فلسفه قانون گذاري در اسلام، صبحي محصصاني
20. المتخلص، بخارايي/ محمد محمدبن نصر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ1365
21. جزوه آيات الاحكام، گرجي/ ابوالقاسم، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي
22. فصلنامه قسبات، شماره14-15

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه