بررسی كاربرد تبديل لاپلاس در تحليل مدار و انتگرال كانولوشن

بررسی كاربرد تبديل لاپلاس در تحليل مدار و انتگرال كانولوشن
بررسی كاربرد تبديل لاپلاس در تحليل مدار و انتگرال كانولوشن
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 61 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

كاربرد تبديل لاپالس در تحليل مدار    1
16-1- مقدمه    1
16-2- عناصر مدار در حوزة s    2
16-3- تحليل مدار در حوزة s    9
16-4 چند مثال تشريحي    10
16-5 تابع ضربه در تحليل مدار    28
16-6 خلاصه    46
17-5- تابع تبديل و انتگرال كانولوشن    48
 مراجع    64
كاربرد تبديل لاپالس در تحليل مدار


مقدمه

تبديل لاپالس دو ويژگي دارد كه آن را به ابزاري جالب توجه در تحليل مدارها تبديل كرده است. نخست به كمك آن مي توان مجموعه اي از معادلات ديفرانسيلي خطي با ضرايب ثابت را به معادلات چند جمله اي خطي تبديل كرد. دوم، در اين تبديل مقادير اولية متغيرهاي جريان و ولتاژ خود به خود وارد معادلات چند جمله اي مي شوند. بنابراين شرايط اوليه جزء لاينفك فرايند تبديل اند. اما در روشهاي كلاسيك حل معادلات ديفرانسيل شرايط اوليه زماني وارد مي شوند كه مي خواهيم ضرايب مجهول را محاسبه كنيم.
هدف ما در اين فصل ايجاد روشي منظم براي يافتن رفتار گذراي مدارها به كمك تبديل لاپلاس است. روش پنج مرحله اي بر شمرده شده در بخش 15-7 اساس اين بحث است. اولين گام در استفاده موثر از روش تبديل لاپلاس از بين بردن ضرورت نوشتن معادلات انتگرالي –ديفرانسيلي توصيف كنندة مدار است. براي اين منظور بايد مدار هم از مدار را در حوزةs به دست آوريم. اين امر به ما امكان مي دهد كه مداري بسازيم كه مستقيماً در حوزة تحليل شود بعد از فرمولبندي مدار در حوزة sمي توان از روشهاي تحليلي بدست آمده (نظير روشهاي ولتاژ گره، جريان خانه و ساده سازي مدار) استفاده كرد و معادلات جبري توصيف كنندة مدار را نوشت. از حل اين معادلات جبري، جريانها و ولتاژهاي مجهول به صورت توابعي گويا به دست مي آيند كه تبديل عكس آنها را به كمك تجزيه به كسرهاي ساده به دست مي اوريم. سرانجام روابط حوزه زماني را مي آزماييم تا مطمئن شويم كه جوابهاي به دست امده با شرايط اولية مفروض و مقادير نهايي معلوم سازگارند.
در بخش 16-2- هم از عناصر را در حوزة s به دست مي آوريم. در شروع تحليل مدارهاي حوزة s بايد دانست كه بعد ولتاژ تبديل شده ولت ثانيه و بعد جريان تبديل شده آمپر ثانيه است. بعد نسبت ولتاژ به جريان در حوزة s ولت بر آمپر است و بنابراين در حوزة s يكاي پاگيرايي ( امپدانس) اهم و يكاي گذارايي ( ادميتانس) زيمنس يا مو است.


 مراجع :

ارنست کوه و چارلز دسور ، نظريه اساسي مدارها و شبکه ها ( جلد دوم ) ، ترجمه ی دکتر پرويز جبه دار مارالاني ، انتشارات دانشگاه تهران.
دکتر بهمن دولتشاهي ،معادلات حالت بر اساس مشخص سازی چند قطبي شبکه ها( بخش اول) ، متن درسي ، دانشکده فني دانشگاه تهران.
دکتر بهمن دولتشاهي ،معادلات حالت بر اساس مشخص سازی چند قطبي شبکه ها  ( بخش دوم) ، متن درسي ، دانشکده فني دانشگاه تهران.
كتاب تحليل مدارهاي الكتريكي ، نوشته‌ي جيمز ويليام نيلسون  ، ترجمه علي كافي ، مركز نشر دانشگاهي تهران .
مقاله مشترک مهدی ربانی و آرش حجام در هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.

P.M. DeRusso et al, State Variables for Engineers, Wiley, 1965, pp.330 and 382.
Robert R.Boyd , A Simplified Algorithm for State Space Circuit Analysis ,TechOnline.com
Robert R.Boyd ,The DC Superposition Method of Analog Circuit Analysis ,MathWorks.com
www.mem.ir

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه