فسفاتكاری و آماده سازی سطوح فلزی

فسفاتكاری و آماده سازی سطوح فلزی
فسفاتكاری و آماده سازی سطوح فلزی
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 230 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه : آماده سازي فلز 15
فصل اول : سابقه تاريخي
فسفاتكاري قبل از جنگ جهاني 15
فسفاتكاري درطي جنگ جهاني 19
توسعه در زمان جنگ 25
توسعه بعد از جنگ 27
فصل دوم : انديشه‌هاي نظري
مكانيسم‌هاي واكنش    30
زينك اورتوفسفاتها    32
فسفات منگنز 32
فسفات آهن 33
تشكيل پوشش 33
شتابدهنده‌ها 43
شتابدهنده‌هاي نيكل و مس 46
شتابدهنده‌هاي اكسيد كننده 47
شتابدهندگي نيترات 48
شتاب با تركيبات نيتر و آلي 52
كنترل آهن فرو 55
شتاب دهنده كلرات 56
پوشش فسفات فلزات قليايي 64
مشخصات پوششهاي فسفات و ديگر پوششهاي تبديلي 70
پوششهاي زينك فسفات 72
پوششهاي فسفات منگنز 79
تكامل پوشش 79
ايست گازدهي 80
منحني‌هاي زمان – و زن پوشش 80
اندازه گيري پتانسيل 80
آزمون ميكروسكپي 82
وزن و ضخامت پوشش 83
خلل و فرج پوشش 88
تردي هيدروژني 93
فصل سوم : مهيا كردن سطح
مقدمه 95
تميز كننده‌هاي قليايي 97
گرايشها جهت تكامل تميز كننده قليائي 98
عوامل ظريف سازي 100
زنگبري قليائي 100
تميز كننده‌هاي حلالي 101
چربيگيري با بخار 102
تميزكاري با حلالهاي قابل امولسيون 103
تميزكاري با حلالهاي امولسيون شده 104
تميز كننده‌هاي حلالي ديگر 104
تميز كننده‌هاي اسيدي 105
روشهاي تميزكاري مكانيكي و ويژه 106
تميز كاري سايشي 106
تميز كننده‌هاي بخاري و فشار بالا 107
تميز كاري الكتروليتي 107
تميزكاري مافوق صوتي 108
تميزكاري خطي و غير خطي 109
ارزيابي تميز كننده 110
فصل چهارم : پوششهاي پايه رنگ
مقدمه 111
فرآيندهاي فسفات آهني سبك وزن      114
فرآيندهاي با تميز كننده جداگانه 114
تميز كننده / پوشش دهنده‌ها (چربيگري و فسفاته توام) 115
فرايندهاي زينگ فسفات به عنوان واسطه پيوندي رنگ با زمينه 118
فرآيند پاششي 120
آماده سازي براي رنگ الكتروليتي 124
سيستمهاي آندي 125
سيستمهاي كاتدي 132
زمينه‌هاي روي، آلومينيوم و آميزة عناصر 145
آماده سازي براي پوشش پودر 148
آماده سازي فولاد 150
آماده سازي سطوح روي و فولاد گالوانيزه 153
آماده سازي آلومينيوم 157
محصول آميزه‌اي 157
فصل پنجم : پوشش دادن ضخيم با فسفات – فسفاتكاري ضخيم
مقدمه 159   
فرآيندهاي فسفات فرو 160
فرآيندهاي فسفات منگنز 161
فرآيندهاي زينك فسفات 162
عمل پوشش كاري جهت جلوگيري از زنگ زدن 163
مواد پوششي ضد زنگ 165
پارافين‌ها 166
مواد محافظ آلي 166
پوششهاي فسفات سياه 167
فرآيند با دوام كردن 168
روانكاري سطح ياتاقان    168
فرآيند در عمل 170
تميزكاري و شستشو 171
آماده سازي 172
فسفات كردن با فسفات منگنز 172
خشك كردن و روانكاري 173
قطعات عمل شده 174
فصل ششم :عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتكاري
مهيا كردن قبل از فسفاتكاري 178
عمليات بعد از فسفاتدار كردن 183
مواد عمل آورندة عاري از كروم 191
مواد عمل آورندة ديگر 192
فصل هفتم : فرآيند آماده سازي سطح خودرو 194
فصل هشتم : آزمايشات 200
تعاريف و مفاهيم 203
نتيجه گيري 213
منابع و مآخذ 218

 

چكيده
آماده سازي سطوح فلزي
مجموعه فرايندي كه جهت آماده سازي سطح فلزات پيش از اعمال رنگ صورت مي گيرد را Pre-treatment گويند كه شامل مرحله پيش چربيگيري، مرحله چربيگيري و مرحله فسفاتاسيون سطح مي باشد.
پيش چربيگيري:
سطح فلز از لحظه توليد در شركتهاي سازنده ورق ، با نوعي روغن محافظ پوشش داده مي شود تا بعنوان حايل، سطح را از مجاورت مستقيم هوا دور نگه دارد و باين ترتيب از اكسيد شدن سطح پيشگيري شود.
علاوه بر روغن محافظ، در ايستگاه پرس جهت شكل دهي به ورق فلزي از نوعي روغن بنام روغن كشش (بمنظور پيشگيري از پارگي ورق) استفاده مي شود. روغن هاي محافظ، كشش و آلودگي هاي ديگر مانند گرد و غبار و ... در سالن رنگ بعنوان اجزاء آلوده و مزاحم بايد از سطح فلز حذف شوند كه اين فرايند بعنوان چربيگيري شناخته شده است.
پيش چربيگيري شامل حذف آلودگيهاي روغني عمده و متراكم سطوح بيروني بكمك محلول چربيگيري و بروش دستي ( hand wiping) و زدودن گردو غبار و براده هاي فلزي از سطح ( بكمك واترجت ) مي باشد البته اعمال واترجت مزيت ديگري نيز دارد و آن افزايش دماي سطح فلز مي باشد.
چربيگيري:
چربيگيري شامل حذف آلودگيهاي روغني از تمام سطح (بيروني و داخلي) فلز مي باشد كه ضمن آن معمولآ بواسطه برخي مواد فعالساز موجود در چربيگيري سطح فعال و آماده فسفاته شدن مي شود.
مواد چربيگيري معمولآ ماهيت قليايي دارد كه چربي سطح را طي يك واكنش شيميايي ( واكنش خنثي سازي صابوني شدن ) از سطح مي زدايد.
مواد چربيگيري شامل تركيبات قليايي (Alkaline Components) و فعال كننده هاي سطح (Surfactants) مي باشد.
تركيبات قليايي از نظر ماهيت شيميايي، بخش معدني (inorganic ) ماده چربيگيري را تشكيل مي دهند كه شامل كربناتها، سود (NaoH)، فسفاتهاي قليايي و سيليكاتها مي باشند. نقش اين تركيبات فراهم كردن محيط قليايي و نيز انجام واكنش شيميايي جهت حذف آلودگيهاي روغني مي باشد (واكنشهاي صابوني شدن). سيليكات ها جهت تسهيل در جدا سازي روغن از سطح بكار مي روند. در حقيقت سيليكات ها همانند ذرات ريز ماسه، آلودگيهاي روغني را بدور خود گرفته از سطح فلز جدا مي كنند. نقش كربنات ها و ديگر آنيون هاي دو ظرفيتي، كاهش درجه سختي آب مي باشد. بعبارت ديگر اين آنيو نها با يونهاي كلسيم و منيزيوم كه در آب سخت مقدار زياد وجود دارند وارد واكنش شده و با خارج كردن اين كاتيونها از حالت يوني و كاهش سختي آب ، شرايط را براي عمل يونهاي تك بار مانند يون هيدروكسيد فراهم مي كنند.
سورفكتانت ها جزء تركيبات آلي مي باشند كه نقش اصلي اين مواد مرطوب نمودن آلودگي هاي روغني ( كمك به نفوذ آب به ساختار چربي ها) و كمك به امولسيون شدن ذرات چربي ( پخش نمودن روغنها در محلول چربيگيري بصورت ذرات پراكنده و ريز ) مي باشد ( wetting agent ). سورفكتانت ها با دارا بودن دو سر آلي و آبي از يك سر در روغن ها نفوذ مي كنند و با سر ديگر در آب حل مي شوند و باين ترتيب ذرات روغني را بدرون محلول آبي مي كشانند.
پس از حذف آلودگيهاي روغني از سطح بدنه بمنظور فراهم نمودن بستر مناسب در سطح فلز جهت تشكيل پوشش فسفاته، فرآيند فعالسازي انجام مي شود كه طي آن بكمك مواد فعالساز (Activation) هسته هاي مركزي جهت تشكيل كريستالهاي فسفات در سطح فلز ايجاد مي شود و با اين عمل زمينه مناسب جهت تشكيل پوشش يكنواخت و كريستالهاي ريز و همسان فراهم مي شود. با فرايند فعالسازي در حقيقت امكان تشكيل كريستال فسفات در سطح انرژي كمتر فراهم مي شود:
 اختلاف سطح انرژي پس از فعال شدن سطح انرژي لازم براي تشكيل كريستال در سطح فلز (بدون فعالسازي)
 H2 ــــــ
 H2 ــــــ H Δ H Δ
 H1 ــــــ H1 ــــــ انرژي پايه
فعال سازي سطح تنها براي مواردي لازم است كه كريستال فسفات تشكيل مي شود ( مانند فسفات روي و فسفات منگنز ). در مواردي كه فسفاتاسيون با تشكيل كريستال همراه نباشد ( مانند فسفات آهن) نيازي به فعالسازي سطح نيست.
از مواردي كه در كنترل فرايند فعالسازي ضروريست تازه نگه داشتن محلول فعالساز مي باشد. سيركولاسيون ضعيف، تهيه محلول اوليه فعالساز در مخزن پيش مخلوط كن و نيز فاصله زماني زياد بين شارژ مواد فعالساز موجب تضعيف ( كهنه شدن) فعالساز مي شود. روش مناسب شارژ فعالساز بصورت پيوسته ( Dosing ) مي باشد. ضمن اينكه تهيه محلول اوليه در پيش مخلوط كن (per mix ) نيز بايد تا حد امكان در غلظت پايين صورت پذيرد. با توجه به پتانسيل بالاي ذرات فعالساز جهت پيوستن به يكديگر سيركولاسيون پيوسته براي اين مخزن ضروريست ( حتي در شرايط اضطراري نيز بيش از 3-4 ساعت نبايد سيركوله مخزن متوقف شود).
    فسفاتاسيون:
فرآيند فسفاتاسيون :
بعد از رفع آلودگي هاي سطح بدنه فرآيند فسفاتاسيون با هدف كلي ايجاد سطحي متخلخل جهت بهبود چسبندگي فيلم رنگ انجام مي شود. سطح فلز پس از چربيگيري كاملآ صيقلي است و چنانچه در اين شرايط رنگ الكتروفورز اعمال شود چسبندگي مناسبي به سطح فلز نخواهد داشت، ضمن اينكه بدليل پيوستگي و يكپارچگي رويه داخلي فيلم رنگ (سطحي كه در تماس با فلز هست) نفوذ رطوبت و گسترش زنگ زدگي (مثلآ در نتيجه ايجاد خراش) بسادگي موجب جدا شدن سطح وسيعي از فيلم رنگ از سطح فلز مي شود. جهت بهبود چسبندگي رنگ الكتروفورز ايجاد پستي و بلندي ميكروسكوپي در سطح فلز بسيار مناسب است كه اين پستي و بلندي با فسفاتاسيون در سطح ايجاد مي شود. البته با اعمال پوشش فسفاته اهداف ديگري نيز تامين مي شود: افزايش قابليت جذب روغن جهت افزايش مقاومت فلز در برابر خوردگي و نيز در مقابل ضربه ناشي از پرس ( بكمك فسفات منگنز ); افزايش انعطاف پذيري در برابر كشش ( در مفتولهاي سيمي ); بعنوان روانكار در چرخ دنده هاي صنعتي و ...
در فرآيند آماده سازي سطح فلز پيش از اعمال رنگ ، لايه فسفاته بعنوان يك پوشش معدني( معمولا فسفات تري كاتيوني روي ) جهت بهبود چسبندگي و افزايش مقاومت خوردگي فيلم رنگ بكار برده مي شود. محلول فسفات با سطح فلز جهت تشكيل كريستال ها واكنش مي دهد. شيمي اين مرحله بر اساس واكنش ته نشيني( Precipitation ) فسفات فلزي بر روي سطح فلزمي باشد. تركيب سطح و محلول و همچنين روش اعمال مي تواند تركيب پوشش فسفات نهايي را تعيين مي نمايد. بعبارتي مكانيسم اعمال محلول فسفاته بر سطح فلز در كيفيت پوشش نهايي تاثير مستقيم دارد. شيمي فرآيند فسفاتاسيون كاملآ آبي ( غيرآلي ) مي باشد.
اعمال محلول فسفات بر سطح فلز مي تواند به دو روش پاششي ( اسپري ) و غوطه وري ( Dip) انجام شود. محصول فرآيند فسفاتاسيون در اين دو روش از نظر ماهيت كريستال تشكيل شده متفاوت مي باشد. در سيستم پاششي كريستال غالب از نوع كريستال هاي سوزني و بنام هاپيت ( Hopite ) مي باشد ( تصوير سمت راست ). ماهيت كريستال تشكيل شده در سيستم غوطه وري از نوع غنچه مانند و بنام فسفوفيليت مي باشد ( تصوير سمت چپ).
 فسفاتهاي فلزي انواع مختلفي مي توانند داشته باشند كه متناسب با ويژگيهايي هر نوع كاربردهاي متفاوتي دارند.


منابع و مآخذ
فسفاتكاري، تأليف: د.ب.فريمن ترجمه: دكتر اردشير كامكار، سال چاپ: 1377.
1 Maccia, 0., Fortschritte auf dem Gebiete der Phosphatierung (Verlag Chemie, 1942).
2 Machu, W., Die Phosphatierung (Verlag Chemie, 1950).
3 Lorin. G., Phosphating of Metals (Finishing Publications, 1974).
4 Rausch, W., Die Phosphatierung von Metallen (Eugene G. Leuze Verlag, 1974).
5 Tinsley. E. C., Metal Finishing, 55 (1958), 71.
6 Van Wazer,J. R., Phosphorus and its Compounds, vol. I (Interscience Publishers, 1958).
7 British Patent 3,119 (1869).
8 British Patent 8,667 (1906).
9 British Patent 490 (1908).
10 British Patent 15,628 (1908).
11 British Patent 16,300(1909).
12 British Patent 22,743 (1909).
13 British Patent 28,131 (1909).
15 British Patent 17,563(1911).
16 Bcaish Patent 25,134 (1913).
17 US Patent 1,167.966.
18 US Patent 1.206.075.
19 US Patents 1.887.967 and 1.888.189,
20 US Patent 1.911.726.
21 USPatent2.001.754.
22 British Patent 473.285.
23 British Patent 517,049.
24 German Patent 673,405.
25 USPatent2.310.239.
26 US Patents 2,234,206 and 2,312.855.
27 Mansion. H. D.. Inst. Auto. Eng. Research Report No. 1943/15 (1943).
28 Roosa. M. B., Lubrication Engineering (June 1950).
29 French Patent 1,138,208.
30 British Patent 866,377.
31 British Patent 828,916.
32 British Patent 983,924.
33 British Patent 865,497.
34 Bender, H. S., Cheever, G. Dale, and Wojtkowiak, J. J., Progress in Organic Coaling- 8 (1980), 241.
35 Salmon. J. E. and Terrey. H..J. Chem. Soc. (Oct. 1950). 2815.
36 Salmon, J. E. and Terrey. H..J. Chem. Soc. (Oct. 1950), 2817.
37 Carter, S. R. and Harlshorne, N. R..J. Chem. Soc. 123 (1923). 2223.
38 Van Wazer, J. R., Phosphorus and its Compounds, vol. II, p. 1861 (Interscience Publishers. 1958).
39 Drysdale. R., Trans. Insi. Met. Fin. 30(1954). 128.
40 Rocsner, G.. Schu.ster, L. and Krausc, R.. Korrosion und Meiall-schiil:. 17(1941). 179.
41 Machu. W.. Mcuillwirtschafl. 22 (1943). 481.
42 Saison, J., Doctorate thesis (Paris 1962).
43 Cupr, V. and Pelikan. J. B.. Metallohcrfiuchv. 19 (June/July 1965). 230.
44 Cheever, G. Dale. J. Paint Tech. 39 (1967). 504.
45 Ghali. E. L. and Potvin. J. R.. Corrosion Science. 12 (1972). 583.
46 Lakeman. J. B.. Gabc. D. R. and Richardson. M. 0. W.. Trans. Inst. Met. Fin. 55 (1977), 47.
47 Schuster. L. and Schall. A., Korrosion und Meiallschulz. 19 (1943). 279,
48 Gilbert, L. 0,, Tech. Proc. Am. Eledroplai. Soc. 44 (1957), 73.
49 Chamberlain. P. andEisler. S. E., Rock Island Arsenal Report No. 54.
50 British Patent 510.684.
51 German Patent 448,008.
52 US Patent 2.293.716.
53 British Patent 672.367.
54 British Patent 1.542.222.
55 British Patent 554.654.
56 British Patent 858.960.
57 British Patent 889.532.
58 Rothkegel.J.. Indust. & Prod. Eng. (Feb. 1977),
59 Laukonis, J. V., Interfacial Conversion for Polymer Coatings, p. 182 (EIsevier, 1968).
60 British Patent 584.046.
61 British Patent 561,504.
62 British Patent 495.190.
63 Zantout, B. and Gabe, D. R., Trans. Inst. Met. Fin. 61 (1983), 88.
64 Eisler, P. and Doss. J., Indust. Fin. 34 (1957), 1008.
65 Machu, W., Werkstoffe und Korrosion, 14 (1963), 273.
66 Jenkins, H. A. H. and Freeman, D. B., Trans. Inst. Met. Fin. 42 (1963), 163.
67 Gebhardt, M., Fachberichte Oberflachentechnik. 6 (1968), 7.
68 Neuhaus, A. and Gebhardt, M., Werkstoff und Korrosion, 17 (1966). 493.
69 Doss, J.. Rock Island Arsenal Report No. 57-2612 (1957).
70 Trillat. J. J. and Saison, J., Mem. Scient. de la Rev. de Met. 58 (1961), 496.
71 Miyawaki, T., Okita, H., Umehara. S. and Okabe, M., Proc. Inter-nnish 8U, Kyoto, 1980.
72 Richardson, M. 0. W., Freeman, D. B., Brown, K. and Djaroud.N.,Trans. Inst. Met. Fin. 61 (1983), 183.
73 Helliwell. N., Gabe. D. R. and Richardson. M. 0. W., Trans. Inst.Met. Fin. 54(1976), 185.
74 Cheever, G. Dale, J. Coatings Tech. 50 (1978), 78.
75 Rudolph, G. and Hansen, H., Trans. Inst. Met. Fin. 50 (1972), 83.
76 Zurilla, R. W. and Hospadaruk, V., SAE Technical Paper 780187(1978).
77 Wittel, K., Bonder-Technik. House Journal of Chemetall GmbH, Frankfurt (1980).
78 Kojima, R., Nomura, K. and Ujihara, Y., J. Jap. Soc. Col. Mat. 55 (1982).365.
79 Andrew, J. F. and Donovan, P. D., Trans. Inst. Met. Fin. 48 (1970), 154.
80 Spring, S., Metal Cleaning (Reinhold Publishing Corp., 1963).
81 Rothkegel, J., Indust. & Prod. Eng. 2 (1977), 99.
82 LISPatent2.310.239.
83 Yearsley,LA.H.andDarkins.P.D.,Tran5. Inst. Met. Fin. 57 (1973), 173.
84 Thomson, I, A., Proc. Conf. Advances in Steel Wire Production.Stratford. England. 1982.
85 Wiggle, R. R.. Smith. A. G. and Petrocelli, J. V.. J. Paint Tech. 40 (1968), 174.
86 Millington. E. S., Trans. Insl. Met. Fin. 57 (1979), 175.
87 Menzer. W., Paper presented at Interfinish 7. Hanover. 1968.
88 May.C. A. and Smith. G.. J. Paint Tech. 40 (1968). 494.
89 Freeman, D. B., Paper presented at Electropaint '72. London. 1972.
90 Freeman, D. B.. Polymers Paint & Colour Journal. August 8/22 (1979).
91 Anderson. D. G., Murphy. E. J. and Tucci. ]..J. Coalings Tech. 50 (1968). 38.
92 Franks, L. W. and Froman. G. W.. 73rd Galvanizing Meeting.
Trevose.Pa.. 1981.
93 Wyvill. R. D.. Metal Finishing (Jan. l9S2^. 21.
94 Davis, J. W., SAE Technical Paper S20336(1982).
95 Cooke.B. A.. IXth Proc. Int. Conf. Org. Coat. Sci. &Tcch.. Athens, July 1983. 29.
96 International Patent Application WO 84/00386.
97 Loop. F., Electrocoat 84. Detroit. 1984.
98 Rausch, W., Metal Finishing. 76 (Nov. and Dec. 1978). 44-8 and 58-61.
99 Rausch. W., Phosphatieren, Handbiicb der Galvoiecknik (Carl Hansen Verlag, Munich, 1969).
100 Andrew, J. F., Clarke. S. G. and Longhurst. E. E.,J. Appl. Chem. 4 (1964), 581.
101 British Patent 1,156.367.
102 British Patent 1,214,544.
103 British Patent 590,852.
104 Green, T., Assembly Engineering (July 1972).
105 Cavanagh, W. R., SAE Report No. 670041 (1967).
106 British Patent 1,084,017.
107 Gueguen, T., Engineering Materials & Design (June 1969).
108 DweT.A.a.t\dSchm}d,F.,KorrosionundMetallschuiz,20(\944)
109 Jevons, D. D., The Metallurgy of Deep Drawing and Pressing, p. 697.
110 Holden.H. A. and Scouse.S.J., Sheet Metal Industries. 26 (Jan. 1949). 123.
111 James. D.. Sheet Metal Industries. 143 (1966). 193.
112 Holden.H. A., Sheet Metal Industries, 30 (Sept. 1953). 775.
113 Freeman, D. B., Wire Industry. 42 (1975). 526.
114 Spring. S. and Larn, J. C.. Metal Finishing. 54 (Feb. 1956). 5.
115 Yonesaki. S.. Paper presented at Interfinish 7, Hanover, 1968.
116 Eisler, S. J. and Doss. J.. Metal Finishing. SO (Dec. 1952). 54.
117 British Patent 1.084.478.
118 British Patent 226.776.
119 USPatent2.438.877.
120 Newhard. N. J.. Metal Finishing. 70 (1972), 49.
121 Freeman. D. B. and Triggle. A. M.. Trans. Insi. Met. Fin. 87 (1960), 56-64.
122 Treverton, J. A. and Davies. N. C., Materials Technology (Oct. 1977), 480.
123 Gibson. R. C. and Russel. W. S., Ind. Eng. Chem. 38 (1946), 1222-7.
124 Maurer, J.I., Paper presented at Interfinish 80, Kyoto, 1980.
125 British Patent 2,084,614.
126 Van der Leest, R. E., Trans. Inst. Met. Fin. 56 (1978), 51-4.
127 Leidheiser, H. Jun, and Suzuki, I., J. Electrochem. Soc. 128 (1981), 142.
128 Cooke, B. A. and Ness, N. M., Trans. Inst. Met. Fin. 53 (1975), 153.
129 Pasquire, D. J. and Bowler. M., Product Finishing, 37 (Feb. 1984), 21.
130 Cheever, G. Dale, J. Paint Tech. 41 (1969), 289.
131 Kent, G. D., Fotinos, N. A. and Hacias, K. J., Proc. SAE Automotive Corrosion & Prevention Conf., 1983.
132 Energy Audit Series No. 19, Dept of Trade & Industry (May 1984).
133 Jansen, G. and Tervoot, J., Product Finishing, 35 (June 1982), 7.
134 Scalise, J. A., AFP Technical Paper FC 77-613 (1977).
135 Garner, B. A. E., Product Finishing, 32 (Dec. 1979), 22.
136 Freeman, D. B. and James, D., Proc. Interfinish 80, Kyoto, 1980.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه