ابراء و آثار و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران

ابراء و آثار و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران
ابراء و آثار و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 105 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

چكيده تحقيق

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران تدوين يافت كه اولاً به بررسي ماهيت و احكام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانياً احكام ابراء در عقود و ايقاعات مختلف و مقايسه آن با اعمال حقوقي ديگر مورد بررسي قرار گرفت كه براي نيل به اين اهداف مباحث در پنج فصل تهيه و تنظيم گردد. در فصل اول كليات تحقيق، تعريف لغوي و اصطلاحي ابراء و چند اصطلاح ديگر كه باين شده؛ كه به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معني بيزار كردن، ادا كردن وام و صرف نظر كردن از طلبكار از حق خود به اختيار است. در فصل دوم ماهيت ابراء از حيث عقد و ايقاع، اسقاط مورد بررسي قرار گرفت كه مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ايقاع و اسقاط ابراء شدند و اينكه قبول مديون در آن شرط نيست. همچنين در اين فصل اركان ابراء (مبريء ابراء كننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرايط لازم براي تحقق ابراء، آثار و احكام مترتب بر آن ذكر شد كه اثر اصلي ابراء سقوط طلب و انحلال تضمين هاي ان بود. فصل سوم را مقايسه ابراء با اعمال حقوقي ديگر مانند: هبه دين، ايفاء دين، اعراض در بر گرفت كه همه اين اعمال از جهت سقوط و برائت مديون با ابراء مشترك ولي ماهيتي متمايز با ابر
اء دارا بودند.


مقدمه

بي ترديد ابراء يكي از مسائل علمي بين افراد جامعه است كه بين فرد طلبكار و بدهكار واقع مي شود و از طرفي همه افعال و اعمال ما در جامعه بايد وجهه شرعي و قانوني داشته باشند چرا كه شارع مقدس براي تك تك امور و جزئيات زندگي ما حكمي مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس كه احكام و مسائل فقهي را فراگرفته و در اين مسير از هيچ كوششي دريغ نورزيم. به همين منظور تحقيق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را كه يك از مسائل مهم فقهي است مورد بررسي قرار داد و احكام و آثار آن را با توجه به كتب فقهي و حقوقي بيان نمايد و ديدگاه فقهاي متأخر و حقوقدانان را ارائه كدن.
اين تحقيق در 5 فصل تهيه و تنظيم شده است. فصل اول- كليات تحقيق را در بر مي گيرد. فصل دوم- حاوي مطالبي پيرامون ماهيت، اركان و همچنين شرايط تحقق ابراء و مواردي از اين قبيل است.
فصل سوم- مقايسه ابراء با اعمال حقوقي ديگر مانند هبه، ايفاء، دين، اعراض و... را در برمي‌گيرد و در فصل چهارم كه شايد مهمترين فصل تحقيق نيز باشد احكام ابراء را در عقود و ايقاعات مختلف مورد بررسي قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گرديده است.منابع و مآخذ

1- امامي. سيد حسن. حقوق مدني. ج1و4. چاپ شانزدهم. تهران. انتشارات كتابفروشي اسلاميه. خرداد 1375.
2- بروجردي عبده. محمد. حقوق مدني. به كوشش محمدرضا حسيني. چاپ اول. مجمع علمي و فرهنگي مجد. 1380.
3- تاجميري. امير تيمور. حقوق مدني4. (مسئوليت مدني. ضمان قهري. الزامات مدني غير قراردادي). بي چا. بي جا. مؤسسه فرهنگي آفرينه. پاييز 1375.
4- دهخدا. علي اكبر. لغت نامه. ج2،14. تهران. چاپخانه مجلس 1325 خورشيدي.
5- جعفري لنگرودي. محمد جعفر. دوره حقوق مدني (حقوق تعهدات). ج1. چاپ سوم. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.1372.
6- ــــــــ مبسوط در تترمينولوژي حقوق. ج1. چاپ اول. تهران. كتابخانه گنج دانش. 1378.
7- ــــــــ حقوق مدني (عقد كفالت). بي جا. تهران. انتشارات دانشگاه ملي ايران. 2537.
8-  رسائي. ناصر. حقوق مدني3. چاپ اول. تهران. مؤسسه انتشارات آواي نور. 1376.
9- شهيدي. مهدي. سقوط تعهدات. چاپ دوم. تهران. انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. 1370.
10- شامبياتي. هوشنگ. حقوق جزاي عمومي. ج اول. چاپ سوم. تهران. انتشارات ويستار. بي تا.
11- صفايي. حسين و امامي. اسدالله. حقوق خانواده. ج 1 (نكاح و انحلال آن). بي چا. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. دي ماه 1396.
12- عدل. مصطفي. (منصورالسلطنه) حقوق مدني. به كوشش محمد بندرچي. چاپ اول. قزوين. انتشارات بحرالعلوم. 1373.
13- كاتوزيان. قانون مدني در نظم حقوقي كنوني. چاپ سوم. تهران. نشر ميزان و نشر دادگستر. پاييز 78.
14- ــــــــ دوره مقدماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي، قرارداد، ايقاع). چاپ دوم. تهران. شركت انتشار با همكاري شركت بهمن برنا. زمستان 1371.
15- كليات حقوق مدني (3). بخش اول عقود معين الف. مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم68.
16-  معزي. امير. حقوق مدني3. چاپ اول. بي جا. مجمع علمي و فرهنگي مجد. 1380.
17- محقق داماد. سيد مصطفي. قواعد فقه (بخش مدني2). چاپ دوم. تهران. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني1367.
18- نوري. رضا.عقود. (قراردادها، تعهدات، معاملات) و ايقاعات در حقوق مدني. چاپ اول. تهران. انتشارات پاژنگ. بهار1375.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه