آثار استحاله و تغيير فرهنگی جوانان

آثار استحاله و تغيير فرهنگی جوانان
آثار استحاله و تغيير فرهنگی جوانان
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 113 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی جوانان شهر یزد

مقدمه

هر جامعه‌اي تحت تأثير پاره‌اي از عوامل داخلي و خارجي ، دچار « تغيير فرهنگي » مي شود . تغيير فرهنگي در واقع بخشي از مقولة مهم «‌تغيير اجتماعي » است كه در طول تاريخ نظر متفكران و جامعه شناسان را به خود جلب كرده است. در گذشته ، يزد به عنوان « دارالعباده » شناخته شده بود . در آن فضاي سنتي  ويژگي هاي فرهنگي مثبت از قبيل « ساده زيستن و قناعت پيشگي » ، «روابط سالم خانوادگي و اجتماعي » ، «‌صله رحم » ،‌ « برنامه هاي جمعي مذهبي و سنتي » ، « روابط عاطفي و دوستانه قوي »، « پاكي و زهد و اخلاص » ،‌ «‌تلاش و كار و كوشش» ،«‌احساس مسئوليت فردي و اجتماعي » ،   «شادابي و آرامش » ، « يكدلي و يكرنگي و صميميت » و « احساس رضايت و خشنودي » به چشم مي خورد و افراد جامعه توانسته بودند با « خود » ، « طبيعت »، « زمين » و ‌« ديگران » كنار آيند و سازش و سازگاري داشته باشند. حتي در دورة قبل از انقلاب ، به دليل عدم گسترش وسايل ارتباط جمعي و امكان برقراري تماس جدي و سريع با خارج از يزد ، نه در شهر يزد و نه در شهرهاي اطراف آن هيچكدام استحالة فرهنگي قابل توجهي  صورت نگرفته بود و اصالت سبك زندگي سنتي يزدي و آداب و رسوم مخصوص اين ديار تا حد زيادي حفظ شده بود .
 پيروزي انقلاب اسلامي ، براي مدتي حدود دو دهه ، وضعيت فوق را تثبيت و تقويت كرد ، زيرا همانطور كه بسياري ازصاحب نظران اظهار داشته اند اين انقلاب اساساً يك حركت ضد غربي و يورش عليه مظاهر فرهنگ غربي و بازگشت به ارزش ها و فرهنگ سنتي،‌بومي و مذهبي بود . اما آرام آرام ، به ويژه بعد از گذشت دو دهه از عمر انقلاب ، آثار استحالة فرهنگي در ايران  و حتي در  جامعة مذهبي و سنتي ريشه داري چون يزد بروز نمود ، به طوري كه هرچه به جلو آمده ايم و از انقلاب دور شده ايم اين تغيير فرهنگي نمايان تر و شديدتر شده است .
به نظر مي رسد كه اكنون بخش قابل توجهي از مردم يزد ، خاصه جوانان يزدي ، از فرهنگ اصيل سنتي خود فاصله گرفته و به سمت و سوي فرهنگ غربي ، يعني آنچه كه مي توان به « شبه مدرنيسم » تعبير كرد،‌گرايش پيدا كرده‌اند يا به عبارت ديگر دچار مرض«‌غرب زدگي » شده‌اند . اكنون ديگر گروه هايي از جوانان يزدي – و حتي ساير اقشار وطبقات-  آن احساس و گفتار  و رفتار ديروز را ندارند و دچارنوعي «‌عقدة خود كم بيني فرهنگي » شده اند . با مراجعه به مكان هايي چون كافي شاپ ها ، كافي نت ها ، باشگاه هاي بيليارد ، فروشگاه هاي محصولات فرهنگي و حتي با رفتن به كوچه ها و خيابان هاي معمولي شهر ، مدارس ، دانشگاه ها و خانواده‌ها مي‌‌توان آثار و نشانه هاي فرهنگ وسبك زندگي غربي را در ميان گروه هاي مختلف مردم ، مخصوصاً جوانان ، مشاهده كرد . شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كه امروزه يكي از عوامل مهم و عمده اختلاف بين نسلي و شكاف ميان خانواده ها  (‌اختلاف بزرگسالان و كهنسالان با نوجوانان و جوانان)‌ به موضوع مورد بحث يعني چگونگي برخورد با فرهنگ غربي مربوطه مي شود. معمولاً جوانترها  در مقايسه با بزرگترها يا پيران گرايش بيشتري به فرهنگ بيگانه و رغبت و توجه كمتري به فرهنگ سنتي و بومي و مذهبي خود دارند و به طور كلي افراطي تر و آتشي تر و تندروترند .
سئوال مهمي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه : « اين وضعيت پيش آمده ‌يا تغيير فرهنگي  صورت گرفته  ناشي از چه علل وعواملي است ؟» بي ترديد عوامل متعدد داخلي (‌تغيير در ساخت و بافت و تركيب جمعيت ، نقش نخبگان فكري و سياسي ، نقش جنبش هاي اجتماعي و گروه هاي فشار، نوسازي و توسعه ، تكنيك ، ايدئولوژي، موضع گيري در برابر مدرنيته و ...) و خارجي (‌جهاني شدن ،‌تهاجم فرهنگي ، امپرياليسم و استعمار و ...) در پديد آوردن اين وضعيت جديد در شهر يزد موثر و دخيل بوده اند . به نظر مي رسد كه از ميان اين عوامل گوناگون ، عامل رواني جايگاه و اهميت قابل توجهي دارد . به عبارت ديگر ، فقدان يا ضعف روحية اعتماد و عزت نفس در جوانان ، موجب تصور نادرست آنها از غرب و زندگي و فرهنگ غربي شده و در نتيجه آنها را از فرهنگ اصيل سنتي خود دور و به مظاهر فرهنگ غربي متمايل كرده است. بدين ترتيب براي فراهم شدن امكان سنجش داده ها و عملياتي كردن آنها ، عوامل رواني را ما دراين تحقيق ، در واقع همان «‌عزت نفس » و متعلقات مربوط به آن در نظرگرفته ايم .فهرست منابع
 
الف) منابع فارسي
1-    اتابكي، تورج (‌گردآورنده ) تجدد آمرانه : جامعه و دولت در عصر رضاشاه ، تهران : ققنوس ،1385.
2-    احدي ، حسن، «‌بررسي مسايل رواني- اجتماعي تهاجم فرهنگي دربارة‌نوجوانان و جوانان شهرهاي تهران و كرج» نقل شده در :پژوهش فرهنگي استان‌ها ، گرد آوري شده توسط معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌،‌تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1378، صص 45-41.
3-    احمدي ، احمد ، «‌روان شناسي نوجوانان و جوانان »،تهران : نخستين، بي تا .
4-    احمدي،بابك ، مدرنيته و انديشة‌انتقادي ، تهران: ‌مركز ، چاپ دوم ، 1374.
5-    اخوان مفرد ، حميد رضا ،«‌جايگاه انديشة‌امام خميني (ره) در گفتمان تجدد»، نامه پژوهش،سال دوم ، شمارة‌7، زمستان 1376، صص 286- 255.
6-    آخوندي ،محمد باقر،هويت ملي و مذهبي جوانان ، قم : بوستان كتاب قم، 1383.
7-    آدميت ، فريدون ، انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوند زاده ، تهران : خوارزمي ، 1349.
8-    آرون ، ريمون ، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي ، ترجمه باقر پرهام ، تهران : آموزش انقلاب اسلامي ، چاپ دوم ، 1370.
9-    ارونسون ، اليوت و پراتكانيس، آنتوني ، عصر تبليغات ، ترجمه كاووس سيد امامي و محمد صادق عباسي ، تهران : سروش ، 1379.
10-    ارونسون ، اليور ، روانشناسي اجتماعي ، ترجمه حسين شكر كن ، تهران : رشد ، چاپ چهارم ،1367.
11-    آزاد ارمكي، تقي ، «‌تبادل و تقابل فرهنگي در عصر ماهواره » نقل شده در : كتاب سروش : مجموعه مقالات (2) رسانه ها و فرهنگ، تهران : سروش ، 1376،صص 15-1
12-    ــــــــــــــــ ،« سنت ، نوگرايي و توسعه »، فرهنگ توسعه ، سال چهارم ،شماره 17، فروردين و ارديبهشت 1374، صص 18-12.
13-    ـــــــــــــــــ ، مدرنيته ايراني : روشنفكران و پارادايم فكري عقب ماندگي در ايران ، تهران: اجتماع ، 1380.
14- آزاده ، عليرضا،« بررسي رابطة‌عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در نوجوانان دانش آموز» مجله تربيت ،5/11/1378.
15- اسمارت ، بري ، شرايط مدرن ، مناقشه هاي پست مدرن ، ترجمه حسن چاوشيان ، بي جا : اختران ،1383.
16- اشرف ، احمد ، موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران دوره قاجاريه ؛ تهران:‌پيام (‌زمينه ) 1359.
17-  افروز ، غلامعلي ،« نقش اعتماد به نفس در خلاقيت نوجوانان امروز »، مجله پيوند ، شماره 159، دي 1371.
18- اعرابيان ، اقدس و همكاران ،« بررسي رابطة‌باورهاي خودكارآمدي بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي دانش آموزان »،  مجله روانشناسي ، زمستان 1383. 
19- آل احمد ، جلال ، در خدمت و خيانت روشنفكران ، تهران : شركت سهامي انتشارات خوارزمي ، دو جلد ، 1357.
20- ـــــــــــــــــــ ، غربزدگي ، تهران :بي نا، 1341.
21- الهي ، همايون ، امپرياليسم و عقب ماندگي ، تهران : انديشه ، 1367.
22-ــــــــــــــ ، شناخت ماهيت و عملكرد امپرياليسم  ، تهران : قومس ، 1383.
23- اميدوار ، احمد ، نگاهي مستند به عملكرد نظام سلطه جهاني، تهران: سازمان عقيدتي – سياسي نيروي انتظامي ، دفتر سياسي ، 1377.
24- امير قاسم خاني ، پريسا، «‌گفتگوي وي با دكتر محمد حسين پناهي زير عنوان : « تهاجم فرهنگي  و ماهيت و ابعاد آن »‌، نماية‌پژوهش ، شماره 28-27، پاييز و زمستان 1382،‌صص 14-1.
25-  بارنز ، هري‌المر و بكر ،‌هوارد ، تاريخ انديشه هاي اجتماعي : از جامعة‌ابتدايي تا جامعة‌جديد ، ترجمه جواديوسفيان و علي اصغر مجيدي ، بي جا : همراه ، جلد دوم ، 1371.
 26-برزين ، سعيد ، زندگي نامة سياسي مهندس مهدي بازرگان ، تهران : مركز ، چاپ دوم ، 1374.
27- بروجردي ، مهرزاد ، روشنفكران ايراني وغرب ، ترجمه جمشيد شيرازي ، تهران: فرزان ، 1377.
28- بشريه ، حسين ، دولت عقل ،‌تهران :‌علوم نوين، 1374.
29- ـــــــــــــ ، ديباچه‌اي بر جامعه شناسي ايران :دوره‌جمهوري اسلامي، تهران : نگاه معاصر ، چاپ دوم ، 1382.
30- ـــــــــــــ ، نظريه ها فرهنگ در قرن بيستم ، تهران : موسسه فرهنگي آينده پويان ، 1379.
31-ــــــــــــــ ، «‌يكسان انگاري ، يكتا انگاري ، ديالكتيك تاريخي و مسائل توسعه سياسي در ايران »، فرهنگ توسعه ، سال  چهارم، شماره 17،فروردين و ارديبهشت 1374، صص 7-2.
 32- بنوعزيزي ، علي ، «‌رويكردهاي اجتماعي – رواني توسعه سياسي »، نقل شده در: مايرون واينر و ساموئل هانتينگتون، درك توسعه سياسي ، ترجمه پژوهشكدة مطالعات راهبردي ، تهران : پژوهشكدة مطالعات راهبردي ، 1379، صص 355-323.
33-بهداروند ، محمد مهدي ، «‌جهاني شدن ، عوامل و پيامدها »، نمايه پژوهش ، سال ششم ، شماره 24-23، پاييز و زمستان 1381، صص 35-27.
34- بيابانگرد ، اسماعيل ،« بررسي رابطة‌بين مفاهيم منبع كنترل، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سال سوم دبيرستان هاي شهر تهران » ، فصلنامه تعليم و تربيت ، سال هشتم ، شماره 2، تابستان 1371.
  35- ـــــــــــــــــ ، روانشناسي نوجوانان، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، 1383.
36-    ـــــــــــــــــ ،روش هاي افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان ،‌تهران : انجمن اولياء و مربيان .
37-    پدرام ، مسعود ، روشنفكران ديني و مدرنيته ، تهران : گام نو ، 1383.
38-    پراتكانيس ، آنتوني و آرنسون ، اليوت ، عصر تبليغات ، ترجمه كاووس سيد امامي و محمد صادق عباسي ، تهران: سروش ، 1379.
39-    پناهي،محمدحسين، « آسيب شناسي فرهنگي » ،‌نمايه پژوهش،‌شماره 28-27، پاييز و زمستان 1382، صص 18-15.
40-    ـــــــــــــــ ،«‌نظام فرهنگي‌و تهاجم فرهنگي»‌،نمايه پژوهش،شماره 28-27، پاييزو زمستان1382،صص 33-19.
41-    تاجيك، محمد رضا ، « كلمه نهايي : شكل گيري گفتمان هاي هويت در ايران » ، نامة پژوهش ، سال دوم ،شمارة‌7، زمستان 1376، صص 71-41.
42-    تامپسون، جان ب ، رسانه ها و مدرنيته ، ترجمه مسعود اوحدي ، تهران : سروش ،1380.
43-    تري يانديس . هري . س ، فرهنگ و رفتار اجتماعي ، ترجمه نصرت فني ، تهران : نشر رنسانس ، 1383.
44-    تقوي مقدم، مصطفي ، مدرنيسم و دينداري در ايران ، تهران : عابد ، 1380.
45-    جمشيدي ، محمد حسين ، « ميرزاملكم خان ؛ روشنفكر غربگرا »، نامة پژوهش ، سال دوم ، شمارة‌7، زمستان 1376، صص 153-121.
46-     جيروند ، عبدالله ، توسعه اقتصادي : مجموعه عقايد ، بي جا : مولوي ، چاپ دوم ، 1368.
47-    چلبي ، مسعود ، جامعه شناسي نظم ، تهران : ني ، 1375.
48-    حاتمي ، عباس ، ‌«‌نظريه هاي دولت مدرن در ايران » ، نقل شده در: ‌رسول افضلي ، دولت مدرن در ايران ، قم : دانشگاه مفيد ، 1386، صص 110-53 .
49-     حائري ، عبدالهادي ، تشيع و مشروطيت در ايران ، تهران : امير كبير ، چاپ دوم ، 1364.
50-    ـــــــــــــــــــ ، نخستين رويارويي هاي انديشه گران ايران  بادو رويه تمدن بورژوازي  غرب ، تهران : امير كبير ، 1380.
51-     حجاريان ، سعيد «‌ گونه شناسي جريان هاي روشنفكري ايران معاصر » ، نامه پژوهش ،‌سال دوم ، شمارة 7، زمستان 1376،صص 41-23.
52-    حجازي، محمد رضا ، « شناسايي آسيب هاي فرهنگي دانش آموزان زير پوشش كميته امداد امام خميني استان يزد  در مقطع  دبيرستان و پيش دانشگاهي»، طرح تحقيقاتي ، كميتة امداد امام خميني استان يزد ، 1382.
53-    حرزاده ، محمد مهدي ، «‌بررسي علل گرايش دانش آموزان دورة‌متوسطه و دانشجويان دختر شهر يزد به انواع پوشش(‌علل رشد بدحجابي در شهر يزد) طرح تحقيقاتي، دانشگاه آزاد اسلامي يزد، حوزه معاونت پژوهشي، 1380.
54-    حري ، شكوفه ، « رابطة عزت نفس با نمرات رياضي دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر ابركوه در سال تحصيلي 83-84 » ، طرح تحقيقاتي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي ، سازمان مديريت برنامه ريزي استان يزد ، مديريت آموزش و پژوهش، 1384.
55-    حسن پور ، حسن ، «بررسي علل گرايش  جوانان به مظاهر فرهنگ غرب در استان اردبيل » ، نقل شده در : پژوهش فرهنگي استان ها ، گردآوري شده توسط معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،‌تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1378، صص 478-475.
56-     خليلي خو، محمد رضا،  توسعه و نوسازي ايران در دورة‌رضا شاه ، بي جا : جهاددانشگاهي ، 1373.
57-    خواجه سروي ، غلامرضا، «‌غرب از نگاه مهندس بازرگان » ، نامة‌ پژوهش ، سال دوم ، شمارة 7، زمستان 1376، صص 343-321.
58-    داوري ، رضا ، فلسفه در بحران ، تهران : امير كبير ، 1373.
59-    دربيگي شامقي ، محمد رضا ، « غرب زدگي از نگاه زنده ياد جلال آل احمد » نامة پژوهش ، سال دوم ، شماره 7، زمستان 1376، صص 357-343.
60-    دريفوس ، هيوبرت و رابينو، پل ، ميشل فوكو: فراسوي ساختگرايي و هرمنوتيك، ترجمه حسين بشيريه ، تهران : ني ، 1376.
61-    دهقان هراتي ، نورسته ،«‌رابطه اعتماد به نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دورة‌راهنمايي شهرستان خاتم در سال تحصيلي 80-79» ، طرح تحقيقاتي كارشناسي ارشد مديريت دولتي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ، مديريت آموزش و پژوهش ، 1381.
62-    ديوب ، اس ، سي . ، نوسازي و توسعه : جستجوي قالب هاي فكري بديل، ترجمه احمد موثقي ، تهران : قومس ، 1377.
63-     رابرتسون ، رونالد ، جهاني شدن ، ترجمه كمال پولادي ، تهران : ‌ثالث ، چاپ دوم ، 1385.
64-    ربيعي ، علي،‌جامعه شناسي تحولات ارزشي ، با نگاهي به رفتار شناسي رأي دهندگان در دوم خرداد 1376، تهران : فرهنگ و انديشه ، 1380.
65-     رزاقي ، ابراهيم ، «‌تهاجم فرهنگي و الگوي مصرف » ، نمايه پژوهش ، شماره 28-27، پاييز و زمستان 1382، صص 65-53.
66-    رزاقي ، سهراب « پارادايم هاي روشنفكري ديني در ايران معاصر» ، نامه پژوهش، سال دوم ، شمارة 7، زمستان 1376، 97-71.
67-    رشيد پور ، مجيد ، « روحيه اعتماد به نفس در كودكان » مجله پيوند ، شماره 113، اسفند 1376.
68-    رضا جويي، ناصر ، «تغيير يا تحول فرهنگي» ، نقل شده در : بررسي تحولات فرهنگي - اجتماعي استان لرستان در دو دهة اخير : مجموعه مقالات؛ همايش شوراي فرهنگ عمومي استان لرستان،  تهران : موسسه فرهنگي انتشاراتي ، 1380، صص 133-119.
69-    رفيع پور ، فرامرز ، آناتومي جامعه ، مقدمه‌اي بر جامعه شناسي كاربردي ، تهران : شركت سهامي انتشار، 1378.
  70- ـــــــــــــــــ ، توسعه وتضاد ، تهران : دانشگاه شهيد بهشتي ، 1376.
71-    روح الاميني ، محمود ، زمينه فرهنگ شناسي ، تهران : عطار ، 1368.
72-    روشه ، گي ، تغييرات اجتماعي ، منصور وثوقي ،‌تهران : ني ، 1366.
 73- ريتزر ، جورج ، نظريه هاي جامعه شناسي ، ترجمه احمد رضا غروي زاد ، تهران : جهاد دانشگاهي ، 1373.
74-    رينولدز، چارلز ، وجوه امپرياليسم ، ترجمه حسين سيف زاده ، تهران : وزارت امور خارجه،  1371.
75-    زارع، عباس،« بررسي تأثيرات فرهنگي رسانه هاي فارسي زبان خارج از كشور بر جوانان يزدي » ، طرح تحقيقاتي كارشناسي ارشد ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ، مديريت آموزش و پژوهش ، 1383.
76-    زند رضوي ، سيامك ، «‌بررسي علل نگرش نوجوانان و جوانان 18-15 ساله به فرهنگ غرب و راههاي مقابله با آن در شهر كرمان » طرح تحقيقاتي ، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان ، 1374.
77-    ساروخاني ، محمد باقر ، جامعه شناسي ارتباطات ، تهران : اطلاعات ، 1371.
78-     ساعي ، احمد، نظريه هاي امپرياليسم ،  تهران : قومس ، چاپ دوم ،1378.
79-    سراج زاده ، حسين ، « نگرش ها و رفتارهاي ديني نوجوانان تهراني و دلالت هاي آن براي نظرية سكولار شدن » ، نماية‌پژوهش ، سال دوم ، شماره 7و8 ، پاييز و زمستان 1377، صص 120-105.
80-    سردار آبادي ، خليل الله ،«‌دولت مطلقه مدرن و عدم شكل گيري توسعه سياسي در ايران » ، نقل شده در : رسول افضلي دولت مدرن در ايران ، قم : دانشگاه مفيد ، 1386 ، صص 361-311.
81-    سرمد ، غلامعلي ، « بررسي رابطة‌اعتماد به نفس با نمرات رياضي دانش آموزان راهنمايي » ، مجله تربيت ، دورة‌7، شمارة‌5، بهمن 1374.
82-    سروش ، عبدالكريم ، قبض و بسط تئوريك شريعت ، تهران : صراط ،1370.
83-     سيف زاده،حسين،نظريه هاي مختلف‌دربارة راههاي گوناگون نوسازي ودگرگوني سياسي، تهران:قومس، 1373.
84-    ــــــــــــــــ ،‌« نگاهي جامعه شناختي به ساخت دولت در جمهوري اسلامي ايران »‌، نقل شده در :رسول افضلي (گردآورنده ) ، دولت مدرن در ايران ، قم : دانشگاه مفيد ، 1386.صص 282-247.
85-     شايگان ، داريوش ، آسيا در برابر غرب ، تهران : باغ آيينه ،1371.
86-    ــــــــــــــــــ ، بت هاي ذهني و خاطرة‌ازلي ، تهران : اميركبير ، 1371.
87-    شرفي ، محمد رضا ، جوان و بحران هويت ، تهران : سروش ، 1379.
88-    صحيفة‌نور ، تهران : سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ، ج اول و ج چهارم .
89-    طاهري ، محمد رضا ،«‌جهاني شدن و هويت فرهنگي »، نمايه پژوهش ، سال ششم ، شماره 24-23، پاييز و زمستان 1381، صص 35-27.
90-    عابدي اردكاني ، محمد ، سنت و نوسازي سياسي ، يزد ، ريحانه الرسول ، 1381.
91-     ــــــــــــــــ ، « فرهنگ و ارتباطات »،‌كاوش نامه علوم انساني، سال اول ، پيش شمارة 1، بهار و تابستان 1379، صص 139-112.
92-    عاملي ، سعيد رضا ،«‌جهاني شدن ها و جامعة جهاني اضطراب » ، نامة علوم اجتماعي ، شماره 21 ، مهر 1382،صص 175-143.
93-    عبدالغني زاده ، محمد ،« شناخت علل گرايش به فرهنگ بيگانه در ميان نسل جوان ونوجوان استان سمنان » ، نقل شده در : پژوهش فرهنگي استان ها ؛ گرد آوري شده توسط معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1378،صص98-95.
94-    عبداللهي ، محمد ،« جامعه شناسي بحران هويت ، مباني عيني و ذهني هويت  جمعي در ايران و تأثير بر ديناميسم مبادله فرهنگي ايران با جهان » ، نامه پژوهش ، سال دوم ، شماره 2و3، پاييز و زمستان 1375، صص 161-125.
95-    عبدي ،  عباس  و گودرزي ، محسن ، تحولات فرهنگي در ايران ، تهران : ‌روش ، 1378.
96-    فرخجسته ، هوشنگ ،« مباحث نظري دربارة‌ ويژگي هاي جوامع سنتي و مدرن»، نقل شده در : كتاب توسعه ، تهران : قومس ، جلد سوم ، 1371.
97-    فوران ،جان ، مقاومت شكننده : تاريخ تحولات اجتماعي ايران ، از صفويه تا سالهاي پس از انقلاب اسلامي ، ترجمه احمد تدين ، تهران : موسسه خدمات فرهنگي رسا ، چاپ دوم ، 1378.
98-    فوكو، ميشل ،« سراسر بيني » ، ترجمه ناهيد مويد حكمت ، فرهنگ ، كتاب پانزدهم ، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ، 1372، صص 36-15.
99-    قادري ، حاتم ، انديشه هاي سياسي در قرن بيستم ، تهران : سمت ، 1379.
100-    قاضيان ، حسين علي ، « مبادي جامعه شناسي انديشه جلال آل احمد  با تأكيد توسعه» ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، تهران : دانشگاه تربيت درس ، دانشكدة علوم انساني ، 1370.
101-    قوام ، عبدالعلي ، توسعه سياسي و تحول اداراي ، تهران : قومس ، 1371.
102-    ــــــــــــــ ، نقد نظريه هاي نوسازي و توسعه‌ سياسي : بررسي مسائل نظريه پردازي در باب نوسازي و توسعه سياسي در جهان سوم ، تهران : دانشگاه شهيد بهشتي ، 1374.
103-    كاتوزيان ، محمد علي همايون ، اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي ، ترجمه محمد رضا نفيسي و كامبيز عزيزي ، تهران : مركز چاپ سوم ، 1372.
104-     ــــــــــــــــــــــــــــ ، تضاد دولت و ملت و نظريه‌تاريخ و سياست در ايران ، ترجمه عليرضا طيب ، تهران :‌ني ، 1380.
105-    كچوئيان ، حسين ، « رويكردهاي مختلف در مورد ارتباط فرهنگ ها :‌تبادل فرهنگي يا تهاجم فرهنگي »، نامة پژوهش،‌سال اول ، شماره 2و3، پاييز و زمستان 1375، صص 44-35.
106-    كريمي ، سليمان ، «‌بررسي تأثير برنامه هاي تلويزيوني بيگانه بر فرهنگ مردم بندر عباس » ،‌پايان نامه كارشناسي ارشد، رشتة پژوهشگري علوم اجتماعي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن ،زمستان 1375.
107-    كلمز، هريس و همكاران ، روش هاي تقويت عزت نفس در نوجوانان ، ترجمه پروين علي پور ، مشهد : آستان قدس رضوي .
108-    كوثري ، مسعود ، آسيب شناسي فرهنگي ايران در دورة‌قاجار ، تهران : مركز بازشناسي اسلام و ايران ، 1379.
109-    گازيوروسكي ،‌مارك . ج ، سياست خارجي آمريكا و شاه ، ترجمه فريدون فاطمي،  تهران : مركز ، 1371).
110-    گل محمدي شوركي ، شهين ،‌« بررسي ديدگاه هاي دانشجويان مراكز آموزش عالي ميبد در خصوص تهاجم فرهنگي»، طرح تحقيقاتي ، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد ، 1379.
111-    لاور ، رابرت . اچ ،‌ديدگاههايي دربارة دگرگوني اجتماعي ، ترجمه كاووس سيد امامي ، تهران : مركز نشر دانشگاهي ، 1373.
112-    لش ، اسكات ، جامعه شناسي پست مدرنيسم ، ترجمه حسن چاوشيان ، تهران : مركز ،1383.
113-    لمبتون ، آن . كي . اس ، نظرية‌دولت در ايران ، ترجمة چنگيز پهلوان ، تهران : گيو، چاپ دوم ، 1379.
114-    ماير ، جرالدام و سيرز، دادكي (‌گرد آوران ) پيشگامان توسعه ، ترجمة علي اصغر هدايتي و علي ياسري ، تهران: سمت ،1368.
115-     مجتهد شبستري ، محمد ،هرمنوتيك ، كتاب و سنت ، تهران : طرح نو ،‌جلد چهارم ، 1379.
116-    محتاجي ، مرضيه و قلي پور ، آزاده و زارع ، زهرا ، «‌ميزان گرايش دختران دبيرستان يزدي به فرهنگ غرب » ، طرح تحقيقاتي كارشناسي ، رشته پژوهشگري علوم اجتماعي ، دانشگاه پيام نور مهريز ، 1380.
117-    محمدي ، شهلا، «‌رابطه عزت نفس با نمرات رياضي دانش آموزان كلاس پنجم شهرستان مرودشت » ، طرح تحقيقاتي ، بهار 1378.
118-    محيط طباطبايي ، محمد، مجموعه آثار ميرزا ملكم خان ، تهران : علمي ، 1327.
119-    مدد پور ، محمد ، سير تفكر معاصر ، تهران : تربيت ، پنج جلد ، 1372.
120-    مدني، جلال الدين ، تاريخ تحولات سياسي و روابط خارجي ايران ، قم:دفتر انتشارات اسلامي ، جلد دوم ، بي‌تا.
121-    مراغه‌اي ، رحمت الله ( گردآورنده)، نوسازي جامعه ، تهران : جبيبي ، 2535.
122-    مسعودي فر، احمد رضا ،« بررسي عوامل گرايش نوجوانان 18-15 ساله دبيرستان هاي مشهد به فرهنگ بيگانه»، طرح تحقيقاتي ، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان ، بي تا .
123-     مطلبي ، مسعود ، «‌تكوين دولت مطلقه مدرن در ايران » ، نقل شده در : رسول افضلي ( گرد آورنده ) ، دولت مدرن در ايران ، قم : دانشگاه مفيد ، 1386، صص 246-191.
124-    معتمد نژاد، كاظم ، « ريشه ها و شيوه هاي سلطه فرهنگي و ارتباطي جهان » ، نامه پژوهش ، شماره 28-27، پاييز و زمستان 1382، صص 90-81.
125-    منصوري ، جواد ، شناخت استكبار جهاني ، مشهد : مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي ، 1367.
126-    منطقي ، مرتضي ،«‌استفاده از روان شناسي يادگيري در تهاجم فرهنگي به جوانان »، نمايه پژوهش، شماره 28-27، پاييز و زمستان 1382، صص 75-67.
127-    منوچهري ، عباس ، «‌شريعتي و پژوهش مدرنيته » ، نامه پژوهش ، سال دوم ، شمارة‌7، زمستان 1376.،375-357.
128-    موثقي، احمد ، نوسازي و اصلاحات در ايران ،‌تهران : نشر قومس، 1385.
129-    مورگنتا،هانس .جي ، سياست ميان ملتها ، ترجمة حميرا مشيرزاده تهران : دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه ، 1374.
130-    مولانا ، حميد ،‌«‌موج هاي جديد در تهاجم فرهنگي » ، نامه پژوهش ، سال اول ، شماره 2و3 ، پاييز و زمستان 1375، صص 48-27.
131-    مير موسوي ، علي ، اسلام، سنت و دولت مدرن ، تهران : نشر ني ،1384.
132-    ميلاني ، عباس ، تجدد و تجدد ستيزي در ايران ، تهران : آتيه ، 1378.
133-    نراقي ،‌احسان ، آنچه خود داشت ، تهران : اميركبير ، 1355.
134-    نقيب زاده ، احمد ، « مطالعه تطبيقي تحول دولت مدرن در غرب و ايران »، نقل شده در : رسول افضلي (گردآورنده )‌دولت مدرن در ايران ، قم : دانشگاه مفيد ، 1386 صص 190-163.
135-    نوربرگ هاج، هلنا ، «‌عوامل رواني تجدد گرايي در جوامع سنتي »، فرهنگ مردم ، سال سوم ، شماره 10، تابستان 1383، صص 24-5.
136-    نوذري ، حسينعلي ، پست مدرنيته و پست مدرنيسم ، تهران : نقش جهان ، 1379.
137-    ــــــــــــــــ ، صورتبندي مدرنيته و پست مدرنيته ، تهران : نقش جهان ، 1379.
138-    واعظي ، حسن ، استراتژي سلطه : تهديدات ، راهبردها ، تهران : سروش ، 1381.
139-    وبر، ماكس،جامعه و اقتصاد ، ترجمه عباس منوچهري و مهردادترابي نژاد و مصطفي عمار زاده ، تهران: مولي،1372.
140-    وريج كاظمي ، عباس و فرجي ، مهدي ،« عرفي شدن و زندگي روزمره »، نامه علوم اجتماعي ، شماره 11،مهر 1382، صص 269-243.
141-    هاجسون ، مارشال ، « روز آمدي ( تجدد) وتحول غرب»  ، ترجمه فرهنگ رجايي ، فرهنگ، كتاب پانزدهم ، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي ، 1372، صص 170-137.
142-     يوسفي اشكوري ، حسن ، «‌ سنت ، تجدد و نقش روشنفكران » ، فرهنگ توسعه ، سال چهارم ، شماره 19، مرداد و شهريور 1374، صص41-37.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه