معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی جايگاه دموكراسی در ايران

بررسی جايگاه دموكراسی در ايران
بررسی جايگاه دموكراسی در ايران
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 215 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

پيشگفتار:

امروزه در آغاز سده ي بيست و يكم ميلادي چنين به نظر مي رسد كه دموكراسي به عنوان نظام سياسي بلامنازع در حال گسترش در سراسر جهان باشد. امروزه مبحث نظري گذار به دموكراسي و زمينه هاي اجتماعي آن مهمترين مبحث در جامعه شناسي سياسي به شمار مي رود و حتي مي توان گفت كه با توجه به اهميت اين مبحث، جامعه شناسي سياسي چيزي جز جامعه شناسي زمينه هاي گذار به دموكراسي نيست. با افزايش شمار دموكراسي ها در ربع قرن اخير دامنه‌ي نظريه پردازي درباره گذار به دموكراسي نيز به شيوه بي سابقه اي گسترش يافته است. برخي از نويسندگان از امواج پي در پي گذار به دموكراسي هر صحنه ي جهاني سخن گفته اند. هر موج دموكراسي مجموعه تحولاتي از كه درطي مدت زمان نسبتاً معيني در دورن نظام هاي سياسي گونانگوني در جهت پيشرفت فرايند هاي دموكراتيك رخ مي دهد.
ساموئل هانتينتگون نويسنده آمريكايي از سه موج دموكراسي سخن به ميان آورده است:
موج اول: از1828 تا1926، موج دوم: 1926 تا1975 و موج سوم از1975 به بعد موجب گذار از رژيم هاي غيردموكراتيك به نظام هاي دموكراتيك در مناطق گوناگون جهان شد، در موج سوم كشورهاي بسيار زيادي به دموكراسي روآوردند.
طبعاً در خصوص دلايل و علل دموكراتيزاسيون و گذار به دموكراسي نگرش هاي گوناگوني پيدا شده است. نگرش نهفته در پس نظريه امواج دموكراسي نگرش سرايت دموكراسي ازمنطقه اي به منطقه ي ديگر در سطح جهان يا دست كم در درون مناطق فرهنگي- جغرافيايي خاصي است.
برخي ديگر از صاحب نظران بر نقش جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ و ارتباطات و تأثير آن برگسترش جامعه ي مدني در سطح جهاني، تقويت گفتمان حقوق بشر و حمايت از جنبش هاي دموكراتيك در مناطق گوناگون جهان سخن به ميان مي آورند.


فهرست مطالب

پيشگفتار    1
دموكراسي چيست؟    3
الگوهاي دموكراسي    6
ابعاد نو و كهنه ي دموكراسي    11
انواع دموكراسي از ديدگاه سي. بي. مك فرسون    22
دموكراسي غيرليبرالي: نوع كمونيستي    22
دموكراسي غيرليبرالي: نوع توسعه نيافته    28
موج جديد نظريه هاي گذار به دموكراسي    35
زمينه هاي سياسي و اجتماعي فروپاشي رژيم هاي غيردموكراتيك و گذرا آن ها به دموكراسي     42
تعارض دموكراسي و توسعه با توجه به ايران    98
جنبش دموكراسي مردمي و تكاليف مبرم آن در ايران    103
موانع گذار به دموكراسي در ايران    110
نتيجه گيري    125
منابع و مآخذ    127منابع و مأخذ :

1. بشيريه، حسين، گذار به دموكراسي، نشرنگاه معاصر، چاپ اول، تهران، 1384.
2. بيتهام، ديويد، دموكراسي و حقوق بشر، ترجمه ي محمد تقي دلفروز، انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران1383.
3. توحيد فام، محمود، دولت و دموكراسي در عصر جهاني شدن، انتشارات روزنه، چاپ اول، تهران، 1381.
4. رئيس دانا، فريبرز، دموكراسي در برابري عدالتي، نشر علم، چاپ اول، تهران،1381.
5. فوران، جان، تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمه ي احمد تدين، انتشارات رسا، چاپ دوم، تهران.1378.
6. كاتوزيان، همايون، دموكراسي ايراني و سوسياليسم ايراني، مجله ي اطلاعات سياسي- اقتصادي، سال ششم، شماره ي هفتم و هشتم، فروردين و ارديبهشت1371.
7. معدل، منصور، طبقه سياست و ايدئولوژي در انقلاب، ترجمه ي دكتر محمد سالار كسرايي، نشر باز، چاپ اول، تهران،1382.
8. مك فرسون، سي. بي، جهان حقيقي دموكراسي، ترجمه مجيد مددي، انتشارات البرز، چاپ اول، تهران،1369.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه