بررسی ميزان افسردگی در پرسنل بيمارستان

بررسی ميزان افسردگی در پرسنل بيمارستان
بررسی ميزان افسردگی در پرسنل بيمارستان
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 95 صفحه _ فرمت word _ به همراه پرسشنامه مطالعه موردی کارکنان بیمارستان شهيد مطهری _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


فهرست مطالب


فصل اول: كليات

-           مقدمه پژوهش بيان مسئله

-           اهميت مسئله پژوهش

-           اهداف پژوهش

-           فرضيه ها و يا سوالات پژوهش

-           تعريف واژگان


فصل دوم: بررسي پيشينه پژوهش

-           مقدمه

-           بررسي نظريه ها و فرضيات مربوط به موضوع پژوهش

-           اپيديولوژي يا همه گيري شناسي افسردگي

-           سابقه تحقيقات در مورد افسردگي


فصل سوم: روش اجراي پژوهش

-           تعريف جامعه پژوهش

-           تعداد و نمونه، روش نمونه گيري، معيارهاي انتخاب نمونه

-           نوع پژوهش و روش انجام كار

-           ابزار بكارگيري

-           روشهاي تجزيه و تحليل داده ها

-           رعايت نكات اخلاقي


فصل چهارم: يافته هاي پژوهش


فصل پنجم:

-           بحث و تفسير نتايج پژوهش

-           نتيجه گيري نهايي

-           محدوديتهاي و پيشنهادها

 

ضمائم:

- فهرست منابع ومأخذ

- پرسشنامه

 

چكيده پژوهش

اين پژوهش يك مطالعه توصيفي وتحليلي بوده و به منظور بررسي مقايسه ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان اعم از بخشهاي مختلف (اطفال- زنان- مردان- ICU- اطاق عمل) صورت گرفته است. تعداد 100 نفر از كل پرسنل انتخاب و پرسشنامه ربك توزيع شده است.

هدف از پژوهش، اندازه گيري ومقايسه شيوع افسردگي در بخشهاي مختلف  و رابطه بين متغيرهاي زير با افسردگي از طريق آزمون يك مورد بررسي قرار گرفته است كه شامل ( سن، جنس و وضعيت تحصيلي، سابقه بيماري و.......) مي باشد.

بين نوع بخش و ميزان بروز افسردگي رابطه معنادراي وجود نداشته و در ميان متغيرهاي فوق فقط ميزان افسردگي با جنسيت رابطه معنا داري بدست آمده  است. پرسنل بيمارستان به نظر مي رسد افسردگي به ميزان زيادي وابسته به مسائل كلي جامعه مي باشد كه بعنوان بخش مهمي از آن به شمار مي آيند. فشار حرفه اي، تماس با بيماران داراي مشكلات ودردهاي طاقت فرس، انتقال فشارهاي همراهان بيمار وعدم توفيق درمان افسردگي زا خواهند بود.فهرست منابع و مآخذ
1-    اسلامی نسب، علی، بررسی افسردگی در پرستاران دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ، دانشکده تربیت مدرس، 1371.
2-    بحرینیان، عبدالمجید و مهاجر، مرتضی و کاتوزیان، بهروز، بررسی شیوع اختلال افسردگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی ، 1369 سومین کنگره پژوهشهای روان پزشکی در ایران، تهران.
3-    پلاجی, کلاتیون، جیمزوای، بارت،درمان افسردگی
4-    جعفری، رضا، روحیه و رضایت از کار، مدیریت امروز، 1373
5-    دوکی، تابان، فرهنگ و افسردگی، مجله بهداشت جهان، سال دوم، شماره 11، 1977
6-    ساعتچی، محمود، تئوری کسب و انگیزه و ایجاد تغییرات مطلوب در شخصیت، مدیریت امروز، 1375
7-    فردریک،فلک، افسردگی (واکنش یا بیماری) ، ترجمه پورافکاری،
نصرت الله، انتشارات آزاد، چاپ چهارم، 1371
8-    فولادی، حوریه، بررسی رابطه افسردگی و نوبت کاری در پرستاران شبکاری بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری شهید بهشتی، 1376.
9-    قلعه بندی، میرفرهاد، روان پزشکی بالینی، انتشارات فرهنگ سازان، اول 1379.
10-    کری گروت، مارنوت، راهنمای سنجش روانی، جلد اول، ترجمه دکتر بیات شریفی، حسن نیکخو، محمدرضا، انشارات رشد، 1375.
11-    مهرآبادی، نیره ، بررسی و مقایسه میزان افسردگی نزد پرستاران بخش روانی و زنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روان پزشکی تهران، 1361.
12-    میرصدرایی، میهن، بررسی و مقایسه میزان شیوع افسردگی واکنشی بین مربیان پرستاران و دبیران زن در سطح شهر مشهد، دانشکده علوم پزشکی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، آبان 1367.
13-    واهبزاده، حسین، ارزیابی آزمون افسردگی در ایران، مجله نظام پزشکی، 1352.
14-    وهبار، امیرهوشنگ، افسردگی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهار 1373.

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه