بـررسی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـيـاژها

بـررسی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـيـاژها
بـررسی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـيـاژها
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 65 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه

با پيشرفت بشر وايجاد تکنولوژي جديد ،نياز انسان به توليد موادي که در دماهاي بالا خواص مکانيکي مناسبي از خود نشان مي دهند ،افزايش پيدا کرده است.براي پاسخگويي به اين نياز شناخت مکانيزم هايي که درشرايط دماي بالا اتفاق مي افتد لازم است.آزمايش خزش از جمله آزمايشاتي است که به خوبي مي تواند جوابگوي اين نياز باشد.
محققان با بررسي در آلياژهاي آلومينيوم به نتايج جالبي در مورد اثر تنش آستانه اي رسيده اند .در اين پروژه سعي مي کنيم با تفکيک اثرات اين تنش برروي مواد مختلف نتيجه اي قابل لمس از مبحث مطروحه بدست آوريم . البته  مقالات در اين زمينه بسيار انگشت شمار وپيوستگي اين مقالات محدود هم کاري دشوار .
هدف اصلي از اين بررسي اثر بسيار مهم دما برتنش آستانه اي است که با توجه به اين موضوع اهميت بحث حاضر مشخص مي شود.
قبل از ورود به مبحث اصلي لازم است مروري بر فولادهاي ميکروآلياژي داشته باشيم .

1-1- فولادهاي كم آلياژي:
فولادهاي كربني با يك يا چند عنصر كرم ، نيكل ، مس ، موليبدن ، فسفر واناديم، به مقادير چند درصد يا كمتر از فولاد كم آلياژي مي نامند. مقادير بالا از عناصر الياژي معمولاً براي خواص مكانيكي و سختي پذيري است .

1-1-1- اثرات افزودني هاي ميکروآلياژ کننده :
اين بخش بر روي فولادهاي پرليت – فريت ميکروآلياژ شده تاکيد کرده است ، که از افزودني هاي عناصر آلياژ کننده مثل نيوبيوم و واناديوم براي بالا بردن کربن و يا محتواهاي منگنز استفاده مي کند ( و به اين ترتيب توانايي حمل بار بالا مي رود ) بررسي هاي گسترده در طول دهه 1960 بر روي اثرات نيوبيوم و واناديوم روي خصوصيات مواد يا مصالح درجه ساختماني باعث کشف اين موضوع گرديد که مقادير کم نيوبيوم، واناديوم هر کدام (10/0% ) فولادهاي استاندارد کربن – منگنز را بدون تداخل با بعمل آوري بعدي مستحکم و قوي مي سازند مقدار کربن نيز مي تواند کم شود تا هم قابليت جوش را بالا ببرد و هم چقرمگي را ، چون اثرات مقاومت دهندگي نيوبيوم و واناديوم بخاطر کاهش در استحکام ناشي از کاهش در مقدار کربن جبران مي شوند .
خصوصيات مکانيکي فولادهاي کم آلياژ داراي استحکام بالاي ميکرو آلياژ شده ، فقط در صورت افزايش عناصر ميکرو آلياژ کننده حاصل مي شوند . لازمه ي وجود آستنيت که به اثرات پيچيده طرح آلياژ و تکنيک هاي نورد کاري بستگي دارد ،  نيز يک فاکتور مهم در تصفيه دانه اي فولادهاي کم آلياژ داراي استحکام بالاي نورد گرم است . تصفيه دانه اي در صورت وجود آستنيت با روش هاي نورد کاري کنترل شده ، باعث چقرمگي بالا و استحکامهاي تسليم زياد در رنج 345 تا 620 مگا پاسکال(ksi 90 تا 50) مي شود.


فهرست مطالب
چکيده
فصل اول :مقدمه
1- مقدمه     1
1-1- فولادهاي كم آلياژي    1
1-1-1- اثرات افزودني هاي ميکروآلياژ کننده    1
1-1-2- انواع گوناگون فولادهاي فريت – پرليت ميکروآلياژ    2
1-1-2-1-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم     2
1-1-2-2-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم     5
1-1-2-3-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيوبيوم     6
1-1-2-4- فولادهاي موليبدن – نيوبيوم     7
1-1-2-5-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيتروژن     7
1-1-2-6-فولادهاي ميکروآلياژ شده تيتانيوم     8
1-1-2-7-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم – تيتانيوم    11
1-2-نکته :    11
فصل دوم :مروري بر منابع
2-1- معرفي معادلات  خزش:    12
2-2- بررسي تنش آستانه اي در آلياژAl-0/03wt%Sc    14
2-3_ بررسي تنش آستانه اي در آلومينيوم 5083 اصلاحي      16
2-3-1- وابستگي سرعت کرنش حالت پايدار به تنش    15
2-3-2- وابستگي تنش در حالت پايدار به دما    20
2-3-3- مشاهده ريزساختار    21
2-3-4-  آزمايش وجود تنش آستانه‌اي    23
2-3-5-  منشا تنش آستانه‌اي    25
2-3-6-  انرژي فعالسازي واقعي    26
2-3-7- نتايج      27
2-4- بررسي تش آستانه اي در کامپوزيت 5% حجمي Al 2124-Sic    27
2-4-1- ماده آزمايش     28
2-4-1-1- آزمايش مکانيکي    29
2-4-1-2- آزمايش ريزساختار    29
2-4-2- منحني‌هاي خزش    30
2-4-3- آزمايش‌هاي سرعت کرنش ثابت    32
2-4-4- وابستگي سرعت خزش حداقل به تنش در دماهاي مختلف    32
2-4-5- وابستگي سرعت خزش حالت پايدار به دما    33
2-4-6- تفسير رفتار خزش به صورت يک تنش آستانه‌اي    34
2-4-7- منشأ تنش آستانه‌اي    36
2-5- بررسي تنش آستانه اي درکامپوزيتAl–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp    39
2-5-1 - وابستگي تنش آستانه‌اي به دما    43
2-5-2- نتايج    44
2-6-بررسي تنش آستانه اي براي خاصيت فوق خميري درآلياژهاي Al-Mg-Zn    44
2-7-بررسي تنش آستا نه اي در سوپرپلاستيک     48
2-7-1- توضيحات ابتدايي براي ناحيه I    50
2-7-2- پيشرفت‌هاي تفسير ناحيه I    51
2-7-3- تنش آستانه‌اي تحت ناخالصي    51
2-7-4- نتايج    54
2-8- روشهاي اندازه گيري تنش آستانه اي    55
2 -8-1-روش عملي با استفاده از آزمايش خزش    55
2-8-2-روش تئوري با استفاده از مدلهاي موجود    56
2-9-اثر دما برتنش آستانه اي     57
2-10-اثر تاريخچه بارگذاري برروي تنش آستانه اي     59
فصل سوم : نتيجه گيري
3-1-نتيجه گيري     62
3-2-پيشنهاد    63
منابع     64منابع

1-عشوري ،کيوان:مقايسه خوردگي فولادهاي ميکروآلياژي با فولادهاي معمولي ،دانشگاه آزاد اسلامي يزد ، شماره 3-475،.پاييز 1386

 [2].S.P.Deshmukh,"Creep behavior and threshold stress of an extruded Al–6M2Sc–1Zr alloy",materials sci A.381(2004) .

[3]. C. Girish Shastry a , P. Parameswaran a , M.D. Mathew a,∗ , K. Bhanu Sankara Rao a , S.D. Pathak b" Effect of loading history on the threshold stress in the creep deformation of an austenitic stainless steel",Materials Sci Eng A(2007).

[4]. Emmanuelle A. Marquis, David C. Dunand ,"Model for creep threshold stress in precipitation-strengthened alloys with coherent partivles ",Sci Mater 47(2002) 503-508.

[5]. R. Kaibysheva,∗ , F. Musina , E. Avtokratovaa , Y. Motohashib, "Deformation behavior of a modified 5083 aluminum alloy",Mater Sci Eng A 392 (2005) 373-379.

[6]. Zhigang Lin 1, Yong Li 2, Farghalli A. Mohamed ," Creep and substructure in 5 vol.% SiC–2124 Al composite",Mater Sci Eng A 332(2002) 330-342.

[7] Emmanuelle A.Marquis,David N.Seidman,David C.Dunand,"Effect of Mg addition on the creep and yield behavior of an Al-Sc alloy",Acta Mater 51 (2003) 4751-4760.

[8].E.Arzt,j Rosler,Acta Metall.38 )1990( 671.
[9].K.T.Park,E.J.Lavernia.F.A.Mohamed,Acta Metall.Mater.42)1994(667
[10].  S.P. Deshmukh a , R.S. Mishra a,∗ , K.L. Kendig ,"Creep behavior of extruded Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp composite",Mater Sci Eng A 410-411 (2005) 53-57.

[11].  J.A. del Valle,* F. Carreno and O.A. Ruano," On the threshold stress for superplasticity in Mg–Al–Zn alloys',Scr Mater 57 (2007) 829-832.

[12]. Farghalli A. Mohamed," On the origin of superplastic flow at very low stresses", Mater Sci and Eng A 410-411(2005) 89-94.

[13].A.Ball,M.H.Huchinson.Metall Sci,J.3)1969( 10
[14] D. Srolovitz, R. Petkovic-Luton, M.J. Luton, Philos. Mag. 48 (1983) 795–809.

[15] E. Artz, D.S. Wilkinson, Acta Metall. 34 (1986) 1893–1898.

[16] V.C. Nardone, D.E. Matejczyk, J.K. Tien, Acta Metall. 32 (1984)1509–1517.

[17] R.S. Mishra, T.K. Nandy, G.W. Greenwood, Philos. Mag. A 69 (1994) 1097–1109.


Abstract
Study of the characteristics of threshold stress, theoretical and practical measuring methods, effecting factors and the way of threshold stress calculation are among some issues which enough attention has not been paid through in different theses. Although related topics and references about threshold stress are restricted, in this project, to some extent, we are trying to be familiar with this subject.
What seems true about threshold stress is this fact that it has close relationship with creep and one may analyze it through creep graphs.
In fact we may claim that threshold stress is created as a result of interaction of malapropos items with particles and their interactive effect upon each others.  In other words, asymmetry of hoisting power as a result of non-asymmetry of network is the main reason for creation of threshold stress. This stress may be achieved by using extrapolation method on stress - strain graph or by using available relations. One of the affecting parameter is temperature. If temperature raises threshold stress would be intensely decreased.
Keywords: Creep, threshold stress, strain rate, extrapolation

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه