بررسی مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسی در آيين دادرسی مدنی

بررسی مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسی در آيين دادرسی مدنی
بررسی مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسی در آيين دادرسی مدنی
180,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 221 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست

ايراد و آثار آن بر دادرسي
فصل اول – كليات    4
بخش اول – مقدمه    4
بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن    6
بند اول – ايراد چيست    6
بند دوم – انواع ايراد    8
بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي    11
بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات    12
بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد    13
بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است    16
بند سوم – آثار طرح ايراد    19
بند چهارم – اثر پذيرش و رد ايراد    21
فصل دوم – انواع ايرادات و احكام مربوطه    23
بخش اول – مقدمه    23
بخش دوم – ايراد عدم صلاحيت    25
بخش سوم – ايراد عدم صلاحيت ذاتي    38
بخش چهارم – ايراد عدم صلاحيت نسبي    43
بخش پنجم – ايراد عدم صلاحيت شخصي    51
بخش ششم – ايراد امر مطروحه    54
بخش هفتم – ايراد دعواي مرتبط    59
بخش هشتم – ايراد عدم اهليت    63
بخش نهم – ايراد عدم توجه دعوا    67
بخش دهم – ايراد عدم سمت    71
بخش يازدهم – ايراد امر مختومه    76
بخش دوازدهم – ايراد عدم اثر قانوني دعوا    81
بخش سيزدهم – ايراد عدم مشروعيت    84
بخش چهاردهم – ايراد عدم جزميت    87
بخش پانزدهم – ايراد عدم ذي نفعي    90
بخش شانزدهم – ايراد مرور زمان    94
بخش هفدهم – ايراد رد دادرس    97
بخش هيجدهم – ايراد عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست    101
بند اول – لزوم پرداخت هزينه دادرسي    102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پيوست دادخواست    103
بند سوم – لزوم برابر با اصل كردن اوراق پيوست دادخواست    105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وكالتي بر روي وكالتنامه هاي وكلاي دادگستري    106
بند پنجم – ساير نواقص مربوط به دادخواست    107
بخش نوزدهم – ايراد تفكيك دعوا    107
بخش بيستم – ايراد اناطه    109       
بخش بيست و يكم – اعتراض (ايراد) به بهاي خواسته    112   
بخش بيست و دوم – ساير ايرادات    129
بخش بيست و سوم – نتيجه    130

 
 
مقدمه

مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور مرتب فصلي براي اين موضوع تخصيص داده اند و در واحدهاي درسي دانشكده هاي حقوق و در ضمن درس آيين دادرسي مدني نيز مورد تدريس قرار گرفته است.
با اين حال و عليرغم اينكه اين موضوع مرتباً در تمامي جنبه هاي علمي و عملي حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به اين مبحث و مسايل آن و يافتن پاسخي مناسب براي مسائل وابهامات مربوطه بسيار لازم و ضروري مي نمايد زيرا:
اولاً – قوانين مربوط به ايراد از آغاز تدوين تا كنون دستخوش تغييرات متعددي قرار داشته و بديهي است كه پاسخ بسياري از ابهامات را از طريق بررسي تاريخي موضوع مي‌توان حاصل نمود. ضمناً اين موضوع تا كنون بطور مستقل و دقيق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقيق در خصوص آن ضروري به نظر مي رسد. بعلاوه در سالهاي اخير نيز، قواعد مربوط به ايرادات به شكل جدي تري مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته اند و با سيستم دادگاههاي عمومي هماهنگ شده اند و خود اين امر نيز بررسي تطبيقي قانون سابق و فعلي را ضروري مي نماياند. از طرف ديگر، تعدادي از ايرادات و احكام و قواعد مربوط به آنها در قانون آيين دادرسي مدني به شكل پراكنده تدوين شده اند و در نتيجه دستيابي به كليه ايرادات براي حقوقدانان قدري مشكل است. بنابراين جمع آوري و تدوين آنها در يك مجموعه مي تواند مفيد و منشأ آثار علمي و عملي قرار گيرد.
ثانياً – همانگونه كه در ابتداي بحث، بيان گرديد، اين مبحث از حقوق، تأثيرات مهم و بعضاً غيرقابل بازگشتي بر دعاوي و دادرسيهاي محاكم داشته و دارد، به نحويكه درصد بسيار بالايي از آراي محاكم با استناد به ايرادات دادرسي صادر مي گردند و همين امر نشانگر اهميت فراوان اين مبحث از حقوق مي باشد اما عليرغم اين موضوع، باز هم در بسياري از موارد، در بين محاكم، رويه واحد يا نزديكي در برخورد با اسباب ايراد ملاحظه نمي گردد، در بسياري از موارد نيز محاكم اقدام به اتخاذ تصميمات كاملاً متفاوت و متعارض مي نمايند. در بعضي موارد نيز محاكم اساساً توجهي به ايراد ننموده و يا حتي عليرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگي از كنار آن مي گذرند. اين موضوع در بين اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نيز مشهود است. برخي از وكلا در تنظيم دفاعيات خود، اهميت فوق العاده اي به اين مبحث داده و عمدتاً يك فصل از دفاعيات خود را بر همين اساس استوار مي سازند، برخي ديگر نيز توجه مؤكدي به موضوع ننموده و تعدادي نيز اساساً در استفاده از ايرادات مسامحه مي نمايند. در هر حال شايد علت برخوردهاي گوناگون با اين موضوع ، روشن نبودن اهميت فوق العاده ايرادات و آثار آن بر دادرسي مي باشد.منابع و ماخذ

1- آخوندي، دكتر محمود، آيين دادرسي كيفري، انتشارات اشراق، سال 1379
2- آشوري، دكتر محمد، آيين دادرسي كيفري، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني و دانشگاهها سال 1379
3- احمدي، دكتر نعمت، آيين دادرسي مدني، انتشارات اطلس، سال 1371
4-بهرامي، دكتر بهرام، آيين دادرسي مدني عملي و كاربردي ، انتشارات بهنامي، سال 1379
5- جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقي، انتشارات امير كبير، سال 1375
6- شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، نشر ميزان، سال 1380
7- صدر زاده افشار، دكتر سيد محسن، آيين دادرسي مدني و بازرگاني موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي سال 1379
8- كاتوزيان، دكتر ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني، كانون وكلاي دادگستري، سال 1373
9- مجموعه نشستهاي قضايي، دفتر بررسي و تهيه و تدوين متون آموزشي، سال 1382
10- مدني، دكتر سيد جلال الدين، آيين دادرسي مدني، انتشارات پايدار، سال 1379
11- نجفي، دكتر ابوالحسن، مركز نشر دانشگاهي، سال 1371
12- واحدي، دكتر قدرت الله، بايسته هاي آيين دادرسي مدني، نشر ميزان، سال 1379

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه