بررسی مبحث رويكردهای قومی و امنيت جمهوری اسلامی

بررسی مبحث رويكردهای قومی و امنيت جمهوری اسلامی
بررسی مبحث رويكردهای قومی و امنيت جمهوری اسلامی
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 50 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه

امروزه امنيت بعنوان اصلي ترين شاخص و عنصر رشد تعالي يك جامعه تلقي مي‌گردد امنيت نيز بدون وجود انسجام و وحدت سياسي تامين نمي گردد، به علاوه چگونگي دست يابي به انجام و وحدت سياسي نيز وابستگي شديدي به مديريت سياسي جامعه دارد، قوميت در دنياي امروز بعنوان متغيري تقريباً مفار با انجام و وحدت و بدين دليل تهديد كننده امنيت مطرح مي گردد. جمهوري اسلامي ايران بعنوان كشوري كه در جرگه كشورهاي كثير القوم قرار گرفته است شايد حادترين شرايط و معضلات امنيتي نهفته قومي را در ميان اين كشورها دارا باشد. آنچه ايران را از ساير كشورهاي كثير القوم متمايز مي نمايد استقرار اقوام در حاشيه و نوار مرزي كشور و نيز همسايگي هر يك از آنها با اكثريت قومي آن سوي مرز است.
در چنين شرايطي بسترسازي لازم براي ايجاد و انسجام يكپارچگي و وحدت بين اقوام مستلزم تلاش پيگير و برنامه ريزي ويژه اي مي باشد كه مديريت سياسي كشور مي‌بايستي براي دست يابي به آن اهتمام جدي ورزد تبيين چگونگي تهديد امنيت ملي از ناحيه قوميتها، معرفي اقوام ايراني و در نهايت راه كارهاي حل منازعات قومي عمده‌‌ترين مسايلي هستندكه در اين نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.
نگارنده با افزار به بضاعت ناچيز علمي خود، آنچه را در توان داشته در تهيه مطالب و تدوين اين رساله به كار گرفته و بالمال از وجود ايران و اشكال نيز مصون نخواهد بود اگر هم موقعيتي در اين راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر امير محمدحاجي يوسفي مي باشد كه در طي مدت انجام اين پژوهش دلسوزانه حقير را ياري و از اندوخته علمي خويش بهره مند نموده اند. در اينجا لازم مي دانم از قبول زحمتي كه فرموده اند نهايت سپاسگزاري و قدرداني را به عمل آورم، همچنين از راهنماييهاي استاد مشاور جناب آقاي حق پناه و همه عزيزاني كه بنده را مورد تشويق و لطف خويش قرار دادند، تشكر و سپاسگزاري مي نمايم.
 


فهرست مطالب

چكيده   
مقدمه   
سوال اصلي   
سوال فرعي   
فرضيات   
روش تحقيق   
مفاهيم و اصطلاحات   
علل انتخاب موضوع   
چهارچوب تئوريك   
تعريف قوم و ملت   
تفاوت ملت و قوم   
قومتها و دولتها   
شكافهاي اجتماعي و قوميت   
عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي   
نظريات مربوط به بسيج قوي   
نظريات مربوط به همگرايي و وحدت سياسي   
قومت ها در ايران   
قوم ترك يا آذري   
قوم كرد   
قوم بلوچ   
قوم عرب   
قوم تركمن   
قوم لر   
قوميت ها و تهديد امنيت ايران   
فرآيند شكل گيري تهديد   
رابطه امنيت و تهديد   
امنيت و امنيت ملي   
قوميت ها و تهديد امنيت ملي ايران   
افزايش هزينه ها در مناطق قومي نشين   
شيوه هاي حل و فصل منازعات قومي   
راهكارهاي پيشنهادي مديريت قومي   
نتيجه گيري و پيشنهادات   
منابع و ماخذمراجع و منابع

1- آذري، علي. قيام شيخ محمدخياباني. تهران. صفي عليشاه. 1344.
2- آشوري، داريوش. ماومدنيت. تهران: موسسه فرهنگي فراط. 1376.
3- آلن، بيرو. فرهنگ علوم اجتماعي. ترجمه باقر ساروخاني. تهران: نشر كيهان. 1370.
4- احمدي، حميد. قوميت و قوم گرايي در ايران. از افسانه تا واقعيت. تهران: نشر ني. 1378.
5- الطائي، علي. بحران هويت قومي در ايران. تهران: نشر ستادگان. 1378.
6- بشيريه، حسين. دولت عقل. تهران: موسسه نشر علوم نوين. 1374.
7- پيرنيا، حسن. ايران باستان. تهران: انتشارات دنياي كتاب. 1362.
8- رضائيان، علي. اصول مديريت. تهران: انتشارات سمت. 1371.
9- شميم، علي اصغر. كردستان. تهران: نشر مدبر. 1375.
10- وزارت امور خارجه. كتاب سبز تركمنستان. 1375.
11- فصلنامه مطالعات ملي. سرزمين و فرهنگ مردم بلوچستان. تهران. 1379.
12- مجله نشر دانش. تعدد اقوام و وحدت ملت. شماره 21. 1371.
13- كاتم، ريچارد. ناسيوناليسم در ايران. ترجمه احمد تدين. تهران: انتشارات كوير. 1372.
14- كسروي، احمد. تاريخ هيجده ساله آذربايجان يا سرنوشت گردان و دليران. تهران: انتشارات اميركبير.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه