بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 220 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

چكيده

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به  ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.


مقدمه

گسترش صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان  ديده برآورد.
لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.
بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسان ها شمرده مي شود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته مي شود و اهميت آن، هنگامي آشكار مي شود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و. صادراتي، نقش مهمي ايفا مي كند


منابع فارسي
 
1-    زندي فر ، سيما ، بيمه مسئوليت مدني ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه شيراز ، 1378.
2-    جماليزاده ، احمد ، بررسي فقهي عقد بيمه ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم ، چاپ اول ، 1380.
3-    داراب پور، سهراب ، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، 1377.
4-    محمدي گيلاني ، محمد ، فصل نامه فقه اهل بيت .
5-    حسيني نژاد ، حسينقلي ، عقد و فقه ، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه تهران ، شماره 17 ، سال 1375.
6-    رستمي ، منصور ، صنعت بيمه در آينه فقه و حقوق ، چاپ اول ، تيرماه 1379.
7-    صادقي نشاط ، امير ، حقوق بيمه دريايي ، مؤسسه آموزش كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، چاپ اول ، 1370.
8-    كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني ، الزامات خارج از قرارداد ؛ جلد اول ، مسئوليت مدني،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تهران، 1378.
9-    محمود صالحي ، جانعلي ، حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث ، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران ، 1372.
10-    معزي،فرهاد ، بررسي اجمالي ماهيت حقوقي اليه ، فصل نامه بيمه مركزي ايران، سال پنجم ، شماره اول .
11-    مشايخي ، همايون ، مباني و اصول حقوق بيمه ، انتشارات موسسه عالي حسابداري ، تهران ، 1349.
12-    شهيدي، مهدي ، اصول قراردادها و تعهدات ، نشر حقوق دان ، چاپ اول، تهران ،1379.
13-    ابوالحمد . عبدالحميد ، مسئوليت مدني دولت ، جزوه درسي كارشناسي ارشد ، دانشكدة‌حقوق دانشگاه تهران ، 1377.
14-    مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري ، جلد اول ، معاونت آموزشي و تحقيقات قوه قضائيه ، چاپ دوم ، تهران ، 1382.
15-    مجموعه نظريات قضات دادگستري استان تهران ، نشر اشراقيه ، چاپ اول ، جلد سوم ، 1382.
16-    خدايار ، منوچهر ، تعاون در اسلام  و اديان ، انتشارات بعثت ، چاپ اول ، 1339.
17-    آيتي ، محمد ابراهيم ، تاريخ پيامبر اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، 1371.
18-    گرجي ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقي ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ج 2، 1369.
19-    خامنه‌اي ، سيد محمد ، بيمه در حقوق اسلام ، نشر فرهنگ اسلامي ، تهران ، 1359.
20-    اصلاني ، نعمت الله ، تحليل مسئوليت عاقله در حقوق كيفري اسلام ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه امام جعفر صادق (ع) تهران ، 1376.
21-    ابوالحمد ، عبدالحميد ، حقوق اداري ايران ، انتشارات توس ، شهريور 1370.
22-    مؤتمني ، منوچهر ، حقوق اداري ايران ،انتشارات دانشگاه تهران ، 1344.
23-    مرعشي ، آيت الله محمد حسن ، فصلنامه حقوقي وزارت دادگستري ، شماره 17.
24-    روزنامه رسمي كشور ، شماره 15958، مورخ 16/9/1378.
25-    كريستين هاوس مينجر ، مسئوليت مدني داوران ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي دادگستري ، شماره چهاردهم و پانزدهم ، 1376.
26-    كريمي، آيت، مشكلات بيمه شخص ثالت ؛ فصلنامه صنعت نفت، شماره 9.
27-    دروديان ، حسنعلي ، مقاله حقوقي در مسئوليت صغير و مجنون ، سايت دادگستري ايران .
28-    ميرشسمي ، فاطمه ، مقاله حقوقي حضانت در فقه اماميه  و مذاهب اسلامي سايت دادگستري .
29-    نظري ، ايراندخت ، مسئوليت مدني مالك ، رساله دكتري ، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، 1379.
30-    شهيدي ، مهدي ، مجموعه مقالات حقوقي ، نشر حقوقدان ، چاپ دهم .
31-    علي آبادي ، ايرج ، صندوق تأمين خسارت هاي بدني ، فصل نامه بيمه مركزي ايران چاپ دوم ، شماره چهارم .
32-    روزنامه رسمي ، شماره 7338، مورخ 31/1/1349.
33-    جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقي ، مؤسسه انتشارات امير كبير، چاپ پنجم ، جلد دوم ، تهران 1376.
34-    جان كلي ، تاريخ مختصر تئوري  حقوقي در غرب ، ترجمه دكتر محمد راسخ، نشر طرح نو، چاپ اول ، تهران 1382.
 
منابع عربي
 
1-نجفي ، محمد حسن، جواهرالكلام، نشر دارالكتب الاسلاميه ، ج 4، چاپ سوم ، 1367.
2-    عاملي ،‌شيخ محمد بن الحسن ، وسايل الشيعه ، انتشارات نشر دارالكتب الاسلاميه ، چاپ سوم ، جلد 11، قم ، 1409.
3-احمد السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، داراحياء التراث العربي ، بيروت ، 1964.
4- جاء عبدالرحمن ، احمد ، التامين ، دارالنهضه العربيه ، قاهره ، 1971.
5-    فاضل هندي،محمد بن الحسن الاصفهاني ، كشف اللثام ، قم ، 1405 هـ.ق.ج 2
6-    شهيد ثاني ، روضه البهينه في شرح اللمعه الدمشقيه ، چاپ سنگي ، جلد 1.
7-    محمد بن يعقوب كليني ، الكافي ، نشر دارالكتب الاسلاميه ، چاپ دوم ، قم ، 1403.
8-    شيخ مرتضي انصاري ، كتاب المكاسب ، انتشارات علامه ، ج 2 ، قم 1409.
9-    محدث نوري ، حسين ، مستدرك الوسائل ، انتشارات موسسه آل البيت ، چاپ دوم ، جلد 18 ، 1409 هـ . ق .
10-    ابوالقاسم ابن احمد يزدي ، ترجمه فارسي شرايع الاسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم ، جلد 4، تهران 1374.
11-    ابن بابويه ، محمد بن علي ، من لايحضيره الفقيه ، جلد 4، نشر دارالكتب الاسلاميه ، قم . 1411 .
12-    شيخ مفيد ، المقنعه ، قم ، انتشارات اسلامي ، 1371، .
13-    امام خميني ، تحرير الوسيله ، جلد دوم ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، 1369.
14-     مكارم شيرازي ، ناصر ، قواعد الفقيه ، جلد 2، انتشارات مدرسه الامام اميرالمومنين  ، قم ، 1413 .
15-     مشكيني ، علي، مصباح المنير ، جلد دوم ، نشر الهادي ، قم ، 1376 .
16-     فخرالدين طريحي ، مجمع البحرين ، جلد اول ، تهران ، 1365 .
17-    كليني ، الكافي ، ج 7، انتشارت دارالكتب الاسلاميه ، چاپ سوم ، قم ، 1429.
18-     فارابي ، الجوهري ، صحاح اللغه ، جلد دوم ، انتشارات دارالحضاره العربيه ، دمشق ، 1402 .
19-    شيخ طوسي ، المبسوط ، جلد 8، في فقه اسلاميه ، المكتبه المرتضويه ، قم ، 1409.
20-    شيخ طوسي،كتاب خلاف ، جلد 3، انتشارات اسلامي ، قم ، 1411 .
 
منابع لاتين
 
1- Rohrer Danial , Justice before the Law , National text book company, 1971.
2- Savatier  Rene ,La the obligation ,Dalloz 2eme edition,1969.
3-The encyclopedia American international edition, American corporation,  international head quarter,new york, 1972.
4-Prosser(William), the law of  torts, west publishing Co, 1971.
5-Clerk and .Lindsell, .tort, the dition, 1995.
6-Starck(Boris) ,Droit Civil , les obligtions, 2 nd edition, 1972.
7-Tunc Andre, Towards a European Civil, Kluwer international ,Second Revised and expended ,1988.
8-Lunney mark- Oliphant Ken  ,Tort Low ,Text and material, oxford university press, London, 1976.
سايت ها :
1-http://dbase .iran doc .ac.ir/00058
2-www./slamicdatabank.com/pdf/freebook.cnt.asp
3-www.enster.co.uk/china/low
4-http//www.Prob.org/docs/Lizibility .httmi
5-http//www.cummings.ab ca /no foult htm
6-http//www.centrejd.org /press/stories/o1-09
7-http://www.notaries.fr
8-http://www. Bniotk .de
9-www.Dadgostary .ir
10- www.qudsdaily.com
11-www.article.irab.com
12-www.moshaverdustan.blogfa.com
13-www.farsbar.ir
14-www.magiran.com
15-www.hawzeh.net.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه