بررسی آزمون تعيين سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوایی شديد و عميق فارسی زبان

بررسی آزمون تعيين سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوایی شديد و عميق فارسی زبان
بررسی آزمون تعيين سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوایی شديد و عميق فارسی زبان
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 125 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی شهر تهران

مقدمه

آسيب شنوايي در كودكان منجر به عوارض سوء متعددي مي‌گردد كه از جمله اين عوارض مشكلاتي در كسب مهارت‌هاي شنوايي (يعني كشف صدا، تمايز اصوات، شناسايي اصوات، درك گفتار و ...)، مشكلاتي در رشد طبيعي زبان، مشكلات عديده گفتاري و غيره مي باشند. براي غلبه بر اين عوارض سوء، پس از آن كه كودك مناسب‌ترين وسيله كمك شنوايي را دريافت نمود، بايد آموزش‌هاي ويژه در حيطه‌هاي گوناگون توانبخشي شنوايي مثل، تربيت شنوايي، زبان‌آموزي، توليد و اصلاح گفتار، مشاوره و غيره به فراخور نياز كودك ارائه شود. ترتيب شنوايي، نوعي آموزش ويژه براي ايجاد و يا بهبود مهارت‌هاي شنوايي است. اما چگونه مي‌توان فهميد كه سطح مهارت‌هاي شنوايي كودك چقدر است و او به كداميك از آموزش‌ها در حيطه تربيت شنوايي نياز دارد؟ اين اولين سؤا لي است كه شنوايي‌شناسان در حيطه توانبخشي شنوايي با آن روبرو هستند. روش درست اين است كه ابتدا آزمون‌هاي شنوايي مختلف روي كودك انجام شود، سپس پاسخ‌هاي وي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. بدين‌گونه كه بايد آنچه را كه به كودك گفته شده (محرك) و از وي انتظار مي‌رود را با نوع پاسخي كه مي‌دهد، مقايسه نمود (اربر ، 1982). مربيان كودكان ناشنوا، مايلند هر يك از شاگردان خود را با روش و وسيله يكسان ارزيابي نموده و با توجه به نتيجه ارزيابي توانايي‌هاي شنوايي شاگردان، آن‌ها را براي قرارگيري در برنامه‌هاي آموزشي تربيت شنوايي، طبقه‌بندي نمايند.
نربون وشو در سال 1989 چند دليل براي اهميت انجام ارزيابي‌هاي توانايي بازشناسي شنيداري ذكر نمودند:
الف) ضمانت اجرايي براي آغاز تربيت شنوايي است.
ب) پس از يك دوره درمان، صرف‌نظر از نوع روشي كه در درك گفتار فراهم شده باشد، با اندازه گيريهاي مجدد، مقدار پيشرفت درك گفتار در مقايسه با نتايج آزمون قبلي تعيين مي گردد.
ج ) ناتواناييهاي خاصي كه منجر به مشكل درك گفتار شده، شناسايي مي گردد تا متعاقباً در برنامه ترتيب شنوايي لحاظ شوند.
از ديگر دلايل ارزيابي مهارتهاي شنيداري مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 1- استفاده از اين آزمون‌ها به عنوان راهنمايي براي طراحي برنامه درماني.
2- اطلاعاتي در زمينه انتخاب يا تغيير روش‌هاي آموزشي مختلف فراهم مي‌نمايد.
3- تمرينات مناسب گفتاري و شنيداري توسط درمانگران انتخاب مي‌شود.


فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش   
1-1- عنوان پژوهش
1-2- بيان مسئله
1-3- اهداف پژوهش
1-4- سؤالات پژوهش
1-5- تعريف مفاهيم
فصل دوم: پيشينيه تحقيق   
2-1- ويژگي‌هاي گفتار كودكان دچار آسيب‌ شنوايي
2-1-1- اشتباهات در بعد زنجيره‌اي گفتار
2-1-2-- اشتباهات در بعد زبرزنجيره‌اي گفتار
2-2- خاصيت‌هاي صوتي گفتار
2-3- درك شنيداري گفتار
2-4- آموزش مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي
2-5- انواع روش‌هاي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي
2-5-1- درآمد
2-5-2- آزمون‌هاي غيرفارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري كودكان دچار آسيب شنوايي .   
2-5-3- آزمون‌هاي فارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي
2-6- مروري بر اطلاعات و آمار موجود
فصل سوم: روش پژوهش   
3-1- نوع پژوهش
3-2- محيط پژوهش
3-3- جامعه و نمونة پژوهش
3-4- روش گردآوري اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوري اطلاعات
3-5- نحوة انجام كار
3-5-1- پيش‌آزمون
3-5-2- نحوة ارزشيابي آزمون
3-6- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
3-7- نحوة رعايت نكات اخلاقي
3-8- مشكلات اجرايي در انجام طرح
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
4-1- درآمد
4-2- اعتبار ساختاري آزمون تعيين سطح مهارتهاي شنوايي خرداد
4-2-1- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسة امتيازات دوگروه كودكان دچار كم شنوايي شديد و عميق
4-2-2- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسه امتيازات دو گروه كودكان 3 و 4 ساله
4-3- پايايي آزمون تعيين سطح مهارتهايي شنوايي خرداد
4-4- تأثير نوع آموزشهاي مخصوص ناشنوايان بر امتياز آزمون
4-5- تأثير ميزان آموزشهاي دريافتي كودك بر امتياز آزمون
4-6- تأثير نوع سمعك بر امتياز آزمون
4-7- تأثير سن كودك هنگام دريافت سمعك بر امتياز آزمون
4-8- تأثير جنسيت بر امتياز آزمون
4-9- يافته هاي توصيفي مدت زمان اجراي آزمون

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه