ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان

ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان
ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

_ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

  چكيده فارسي1
    مقدمه 2
    فصل اول   زمين لرزه هاي تاريخي و قرن جاري منطقه مورد مطالعه
    زمين لرزه هاي تاريخي 7
    زمين لرزه هاي به وقوع پيوسته در منطقه 11
    دقت رو مرکز دستگاهي زمين لرزه ها 22
    فصل دوم   بررسي زمين ساخت ولرزه زمين ساخت گستره مورد مطالعه
    2-1 گسل آوج 30
    2-2 گسل بيابانک32
    2-3 گسل رفسنجان 32
    2-4 گسل دورونه ( گسل کوير بزرگ ) 33
    2-5 گسل ترود34
    2-6 گسل کلمرد 38
    2-7 گسل پشت بادام 39
    2-8 گسل قم – زفره 41
    2-9 گسل کاشان 41
    2-10 گسل دهشير ( نائين- بافت ) 45
    2-11 گسل زاگرس 46
    فصل سوم  مطالعات انجام شده بر روي پوسته ي فلات ايران
    3-1 مطالعات انجام شده بر روي پوسته فلات ايران 50
    3-2 پوسته زمين 61
    3-2-1 پوسته قاره اي زمين 61
    3-2-2 پوسته اقيانوسي زمين 62
    3-2-3 وضعيت پوسته زمين در ايران 63
    3-2-4 پوسته قاره اي در ايران 63
    3-2-5 پوسته اقيانوسي در ايران 63
    3-3 حرکات پوسته زمين 64
    3-4 گسل هاي مهم ايران 65
    3-5 تکتونيک و لرزه زمين ساخت ايران مرکزي 66
    فصل چهارم   روش‌هاي مورد استفاده براي مطالعه پوسته
    مقدمه 70
    4-1 روش يک ايستگاه 71
    4-2 روش دوايستگاه 73
    4-2-1 مقدمه‌اي بر روش دو ايستگاه 73
    4-2-2 محاسبه فرمول و خطاها در روش دو ايستگاه 74
    4-2-3 روش کار در روش دو ايستگاه 78
    4-3 مطالعه پوسته با استفاده از ترموگرافي لرزه اي 79
    4-4 روش وارون سازي زلت 83
    4-4-1 پارامتر سازي مدل 83
    4-4-2 رديابي پرتو 86
    4-4-3 وارون سازي 88
    فصل پنجم   معرفي شبکه لرزه نگاري استان اصفهان و انتخاب مدل اوليه
    5-1 شبکه لرزه نگاري اصفهان 94
    5-2 جمع آوري و انتخاب داده ها براي وارون سازي 99
    5-3 انتخاب مدل اوليه 100
    5-4 تغييرات سرعت با عمق در پروفايلها 103
    5-5 پربندهاي سرعت در عمقهاي مختلف 106
    5-6 پربندهاي عمق فصل مشترک لايه ها 111
    5-7 نتيجه گيري 114
    5-8 پيشنهادات 115
    منابع فارسي 116
    منابع لاتين 119
    چكيده لاتين120


چکيده:
بررسي ويژگيهاي لرزه زمين ساخت ،لرزه خيزي و تعيين سرعت انتشار موج لرزه اي در پوسته زمين ، نقش مهمي در شناسايي توانمندي گسله ها و تعيين محل دقيق زمين لرزه ها دارد. بر اساس داده هاي موجود در شبکه زلزله نگاري اصفهان از تاريخ 01/09/2000 تا پايان 30/12/2002 توسط 4 ايستگاه تعداد 3968 زلزله ثبت شده است. با استفاده از وارون سازي داده هاي لرزه اي ثبت شده ، 15 پروفيل شامل دو ايستگاه و يک زلزله ، زمانهاي رسيد امواج به ايستگاههاي مورد نظر محاسبه شده و سپس با انتخاب يک مدل اوليه سه لايه پارامترهاي عمق و سرعت مربوط به  هر لايه بهينه گرديده است که عمق فصل مشترک لايه اول و دوم از 5 تا 17 کيلومتر و عمق فصل مشترک لايه دوم و سوم از 24 تا 46 کيلومتر متغير است. تغييرات سرعت در لايه دوم از 5.2 تا 6.1 کيلومتر بر ثانيه و ضخامت اين لايه از 3.8 تا 16.9 کيلومتر متفاوت است. تغييرات سرعت در لايه سوم از 4.2 تا 6.7 کيلومتر بر ثانيه بوده و ضخامت اين لايه نيز در موقعيت هاي مختلف از 20 تا 33.4 کيلومتر متغير مي باشد که نتايج بهينه سازي شده با انجام درون يابي براي رسم نقشه هاي پربندي سرعت با عمق به کار برده شده اند. با بررسي دقيق نقشه ها ، نا پيوستگي سرعتي يا تغييرات ناگهاني در عمق فصل مشترک لايه ها به گسل هاي موجود در منطقه نسبت داده شده اند.


مقدمه
در ترسيم نقشه هاي تکتونيک دنيا، قسمت اعظم فلات ايران را به صورت يک صفحه (plate) کوچک مثلثي در نظر مي گيرند که به وسيله دو سيستم گسل تراستي (البرز در شمال و زاگرس در جنوب غرب) محدود مي شود و از نظر موقعيت جغرافيائي در حاشيه جنوبي صفحه اوراسيا و در طول بين  ، و عرض بين  قرار دارد. همچنين مجموعه حوادث زمين شناسي رخ داده شده ، نشانه ناآرامي پوسته در نواحي مختلف ايران مي باشد که نتيجه آن زمين لرزه است وقتي مطالعه زمين شناسي يک سرزمين مورد نظر است، منظور مطالعه پوسته زمين آن و بالاخص بخش سطحي همين پوسته و تغييرات تحولاتي است که در طي دوران هاي زمين شناسي بر اثر عملکرد فازهاي مختلف کوهزائي و خشک زائي، پسرويها و پيشرويهاي دريايي، هوازدگي و فرسايش، در سطح آن پديد آمده و مطالعه همين عوارض به خصوص در کشور ما مي تواند کمک بسيار زيادي به شناخت دقيق تر مکان وقوع زلزله ها و گسل ها نمايد.
علاوه بر اين ها دلايل عمده در خطاي تعيين موقعيت زلزله هاي ايران، پراکنده بودن دستگاه ها در ايران و عدم وجود مدلهاي پوسته اي و سرعتي مي باشد.
به همين دليل مکان يابي مجدد زلزله، حتي پس از بازخواني مجدد همه زمانهاي رسيد ممکن است موقعيت هاي کانوني را اصلاح نکند،بنابراين در صورتي اين کار معنا پيدا مي کند که يک مدل پوسته اي صحيح در دسترس باشد.
يکي از اهداف علم ژئوفيزيک، مطالعه ساختمان پوسته زمين است. از مهمترين موارد کاربرد نتايج پوسته زمين، مطالعات زمين ساختي و لرزه خيزي است.
زمين لرزه ها چشمه هاي انرژي امواج کشسان هستند که از تمامي درون کره زمين عبور کرده و اطلاعات در مورد ساختار کشساني درون زمين را در بر دارند.

روش هاي گوناگون ژئوفيزيکي از جمله :
الف : روش هاي گراني سنجی : اندازه گيري تغييرات در ميدان گراني زمين
ب: روش هاي مغناطيس سنجی : اندازه گيري تغييرات مغناطيسي سنگها
ج: روش هاي الکتريکي : در کاوشهاي الکتريکي با آشکار سازي هايي، اثرهاي سطحي حاصل از عبور جريان الکتريکي از داخل زمين بررسي مي شود و به انواع متعددي همچون جريان تلوريک مگنتوتلوريک، مقاومت ويژه، الکترومغناطيس، قطبش و القائي و ... تقسيم مي گردد .
د: لرزه نگاري : اين روش از نظر کارآئي و مخارج و تعداد ژئوفيزيست هاي شاغل در آن از مهمترين روشهاي ژئوفيزيکي است و نسبت به ساير روشهاي ديگر برتريهايي دارد و اين روش در اکتشاف و توليد ذخاير هيدروکربوري نقش بسيار مهمي را ايفا مي کند. همه اين روش ها براي مطالعه ساختار پوسته بکار مي رود و روش هاي لرزه اي بر حسب نوع چشمه بکار رفته دو نوع اند:
1)    با استفاده از چشمه هاي لرزه طبيعي (زلزله)
2)    با استفاده از چشمه هاي لرزه مصنوعي (انفجار)
برخلاف ميدان جاذبه که چشمه ها (اجرام درون زمين) به شکل نامشخص توزيع شده اند، چشمه امواج لرزه اي (کانون ها) تقريباً هميشه از ديدگاه مکان و زمان قابل ردگيري بوده مخصوصاً هنگامي که امواج لرزه اي توسط انفجارهاي مصنوعي بوجود آيند در روش دوم، با پردازش لرزه نگاشت هاي حاصل از زلزله ها مي توان به مطالعه پوسته پرداخت در مطالعه پوسته با استفاده از امواج حاصل از زلزله ، مي توان از امواج حجمي يا سطحي استفاده نمود. امواج سطحي براي مطالعات کلي و در مقياس وسيع کاربرد دارند در حاليکه امواج حجمي عمدتاً براي مطالعات دقيق محلي مورد استفاده قرار مي گيرند با توجه به زلزله خيزي ايران، ضروري به نظر مي رسد که ساختار پوسته در کشور ما به يکي از روش هاي مدرن و کارائي امروزي يعني روش وارون سازي شناخته شود.
در اينجا اصولاً چند جوابي بودن حل ها به هنگام عمل وارونه نمودن داده هاي لرزه اي به خصوص زمان سيرها در الگوهاي ساختاري مطرح نمي شوند و يکي از مناطقي که تاکنون کمتر روي آن کار شده استان اصفهان و به طور کلي قسمت هاي مرکزي فلات ايران مي باشد لذا به منظور شناخت بيشتر پوسته در اين ناحيه، ساختار سرعتي و عمقي پوسته در اين ناحيه با روش وارون سازي زمانهاي رسيد امواج P زلزله هاي ثبت شده، مورد مطالعه قرار مي گيرد بديهي است که مزيت روش وارون سازي نسبت به ساير روش ها از جمله روش مدل مستقيم، که با سعي و خطا بهترين مدل را انتخاب مي کند، آن است که از سرعت محاسباتي بالاتري نسبت به روش مستقيم برخوردار مي باشد.
 
فصل اول
زمين لرزه اي تاريخي و قرن جاري منطقه مورد مطالعه


1-1 زمين لرزه هاي تاريخي :
سده نهم و دهم (دوره صفاريان):
در سوي باختري کوير راه هايي شيراز را به اصفهان پيوند مي داد و از اصفهان جاده هايي به سوي شمال به ري و همدان مي رفت. راههايي نيز از دهانه خليج فارس از طريق خوزستان به اصفهان مي رسيد . يکي از اين راهها را ابودلف و يکي ديگر را ناصر خسرو بيهوده است. همچنين راه هايي قديمي در سرتاسر لرستان مراکز پيشين ساسانيان را به يکديگر مي پيوستند و در روزگار فرمانروايي خلفا پررفت و آمدتر شدند (سيرو 1949 ص 2،11).
به رغم اين شبکه گسترده راه ها هيچ اطلاعاتي از زمين لرزه بزرگي در زاگرس مرکزي (که تقريباً با دلالت جبال تطبيق مي کند)، به جز رويداد سال 872 م سميره، باز نمانده است. با اين همه مي توان درباره اين آرامش لرزه اي ظاهري به وارسي پرداخت در وهله اول جغرافي دانان عرب سده دهم به بالا بودن لرزه خيزي جبال، بويژه پيرامون همدان، اشاره مي کنند. در سوي باختر منطقه، در بغداد، که مي توان آن را اندام بسيار حساس دريافت خبر تلقي کرد، لرزه هاي فراواني روي مي داده که آسيب چنداني وارد نمي آورده و احتمالاً از زاگرس سرچشمه مي گرفته اند. در مورد بسياري از اين رويدادهاي جبال به منطقه رو مرکزي زمين لرزه يا ناحيه بيشينه‌ي آسيب اشاره دقيقي نشده است. آشکار است که ثبت بسيار چشمگير زمين لرزه ها در بغداد (جمعاً هفده زمين لرزه ) بيش از آنکه به دليل بالا بودن لرزه خيزي محل باشد مربوط به عوامل تاريخي است (شکل 1-1)
به همين سان، لرزه هايي که در همدان ياد شده همواره در آنجا ويرانگر نبوده است و ممکن است نتيجه رويدادهاي دور دست تر بوده باشد. گواه چنداني وجود ندارد که شهرهاي قم کاشان و اصفهان از زمين لرزه آسيب ديده باشند، در موارد نادري هم که از آنها ياد شده است در پيوند با رويدادي در البرز، و نه زاگرس، بوده است (856، 958م). اصفهان به ويژه در فرمانروائي آل بويه (ميانه سده دهم تا ميانه سده يازدهم ميلادي ) اهميت يافت و همتراز ري شد و بعدها سلجوقيان آن را پايتخت قرار دادند و ساختمان هاي زيباي بسياري در آن ساختند. نبود داده هاي مهلرزه اي براي اصفهان، بي شک بازتاب نبود واقعي زمين لرزه هاي شديد در آنجا است، در حاليکه رويداد لرزه هاي ويرانگر در مناطق دوردست تري در سوي جنوب باختري (مانند چهار محال) در طي اين دوره بخت ناچيزي براي ثبت شدن در محل و يا در بغداد داشته اند.

منابع فارسی :
آقا نباتی، ع.، 1383، زمین شناسی ایران ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور .
آمبرسیز، ن. ن.، ملویل، چ، پ.، 1370، تاریخ زمین لرزه های ایران، ترجمه ابوالحسن زاده، انتشارات آگاه .
احمدی، گ.، همکاران، 1376، احتمال خطر زلزله در مناطق زمین ساختی ایران، نشریه زمین لرزه، سال دوم، شماره چهارم .
اسلامي،ع، ا.، 1351، بررسي عمق پوسته‌ي زمين در غرب وجنوب غربي فلات ايران و سرعت انتشارامواج طولي. نشريه تحقيقاتي زمين و فضا. سال اول، شماره دوم، صفحه 11-1.
افتخار نژاد، ج.، 1359، تفکیک بخش های مختلف ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوزه های رسوبی. نشریه انجمن نفت، شماره 82، ص 19-28.
انزابی، ع.، 1360، سرعت انتشار امواج Pn در زیر پوسته و ضخامت آن در مناطق تبریز و تهران، ن، فیزیک زمین و فضا، جلد 10، شماره 1-2، صفحه 44-41.
بربریان، م.، قریشی، پ.، ارژنگ، ر.، مهاجر اشجعی، الف، 1364، پژوهش و بررسی ژرف نوزمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه، گسلش در گستره تهران و پیرامون (پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین : بخش پنجم )، گزارش شماره 56 سازمان زمین شناسی کشور .
بربريان، م.، 1362، پژوهش وبررسي لرزه‌ زمين ساخت ايران زمين. سازمان زمين شناسي كشور، گزارش شماره 52.
بهمن پور خالصی، غ.، 1374. مطالعه سرعت Pn در فلات ایران با روش یک دستگاه و دو ایستگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران .
پدرامی، م.، 1358، چینه شناسی، زمین شناسی و حرکات کوهزائی اواخر سنوزوئیک ایران، گزارش شماره 56، سازمان زمین شناسی کشور .
پور کرمانی، م.، 1377، لرزه خیزی ایران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .
جوادی، ف.، 1379. مقطع نگاری لرزه‌ای سه بعدی برای تعیین ساختار سرعتی پوسته و جبه بالایی در منطقه تهران با استفاده از زلزله های محلی. پایان نامه کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران .
درویش زاده، ع.، 1370، زمین شناسی ایران. نشر دانشگاه امروز، تهران .
زندي‌فر، ح.، 1377، مطالعه‌ي ساختمان سرعتي پوسته به روش توموگرافي زلزله‌هاي محلي و كاربرد آن در منطقه شمال غرب ايران با استفاده از داده‌هاي شبكه‌ي محلي آذربايجان .پايان نامه كارشناسي ارشد ژئوفيزيك، موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران .
قاسمي، م. ر.، قرچي، م.، نواب‌پور، پ.، فريدي، م.، حقي پور، ن.، رضائيان، م.، 1381، بررسي زمين ساخت و لرزه زمين ساخت بلوك طبس .
مویذنی، م.، 1379، تعیین سرعت امواج S,P در ایران مرکزی با استفاده از داده های شبکه تله متری یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران .
میرزایی، م.، قیطانچی، م.، 1381. مطالعه پوسته درمنطقه شمال غرب ایران با استفاده از وارون سازی داده‌های زلزله. مجله علوم دانشگاهی تهران. جلد بیست و نهم (1382)، شماره 1. صفحه 140-119.
نبوی، م. ح.، 1355، دیباچه ای بر زمین شناسی ایران. انتشارات سازمان زمین شناسی کشور. ص 109.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه