معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران
عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران
100,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 126 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه:
یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه است.شغل مرتبط باتواناییهاواستعدادهای ذاتی هرفردامری است که هرشخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش مواجه خواهدشد .
اما مشکل زمانی به وجود میاید که فرد شغل دلخواه خود را پیدا نکند وبه او لفظ بیکار تعلق گیرد.
بیکاری یکی ازمعضلات کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران می باشد.
بدون شك در همه كشورها مسئله اشتغال از مهمترين اهداف برنامه ريزيهاي توسعه به شمار ميرود بطوريكه مي توان گفت هيچ برنامه اي بدون توجه به مسئله اشتغال نمي تواند نتيجه مطمئني را به همراه داشته باشد. اصولاً ايجاد اشتغال وحل مسئله بيكاري بهترين پشتوانه براي اجرا و پيشبرد ديگر اهداف برنامه ريزيها به حساب مي آيدو معمولاً دولتها و نظامهايي در برنامه هاي خود موفق ترخواهند بودكه بتوانند مسئله اشتغال را به خوبي حل و فصل كنند چرا كه ‍‍‍افراد بدون داشتن شغل ودرآمد فرصتي براي پرداختن به ديگر مسائل نخواهند داشت.
امروزه با پيشرفت علم وتكنولوژي وتغييرات جمعيتي از جمله افزايش جمعيت تحصيل كرده ، مسئله اشتغال به يك مسئله كاملا تخصصي تبديل شده و نظامهاي سياسي واقتصادي را با چالشهاي جديد وجدي روبرو ساخته است. بطوريكه در اكثر كشورهاي درحال توسعه و از جمله ايران اين مسئله بصورت يك معضل بزرگ و اساسي درآمده است.
عوامل متعددي روي "مسئله اشتغال "تاثير گذار بوده ويا از آن تاثير مي پذيرند.داشتن فرصتهاي شغلي مناسب نيازمند اقتصادي پويا و كارآمد، زير ساختهاي مناسب ، سيستم آموزشي كارآمد، اشاعه فرهنگ كارو... مي باشد .
ضمن آنكه نمي توان از عواملي همچون مسائل بين المللي، جريانهاي سياسي، اعتقادات ومسائل فرهنگي برروي آن چشم پوشي نمود همچنين نمي توان مسئله اشتغال را تنها به دولت محصورومحدود نمود  بلكه حل معضل بيكاري نيازمند عزم ملي در ابعادمختلف مي باشد.
دراین تحقیق سعی شده عوامل اشتغال وبیکاری به خصوص قشر تحصیل کرده درکشور مورد بررسی قراربگیرد ،سپس در قسمت آخراشتغال وبیکاری دراستان یزد توسط مقاله ای که سازمان مدیریت دراختبار ماگذاشته مورد بررسی قرار گرفته است .
*همچنین لازم به ذکراست که آمارواطلاعات مربوط به سا ل75 میباشد ،چون هنوز نتایج سرشماری سال 85 نیامده است.فهرست مطالب

          مقدمه                                                                                                   6- 5
         اشتغال وبيكاري وكشورهاي درحال توسعه                                                          8-7
         تعريف بيكاري و انواع آن                                                                           12- 9
   ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال                                                                   12
         ابهام ذهني بودن مفهوم كنوني اشتغال                                                                15-12
         نتايج ابهام مفهوم اشتغال                                                                              16-15
         نگرشي به مفهوم جديد اشتغال                                                                       18- 16
       عوامل موثر بر آرزوهای شغلی                                                                        20-18
       آموزش و اشتغال
      چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور                                                               21 
       تحولات اشتغال بر اساس تخصص                                                                     35-22
      توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی                                                38-36
      مسائل اشتغال زنان در ايران                                                                               43-38     
      نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان                                                                 46-44
      سهم زنان دراشتغال ایران                                                                                            47
     علل بیکاری                                                                                                  53-48 
     آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل                                                                      57- 54                  
      تحولات اشتغال وبیکاری                                                                                  61-57
     تحولات بیکاری                                                                                             66-61
     وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور                                                                        68-67
     بیکاری در استان یزد                                                                                          69
    بررسي و تحليل روند تغييرات نرخ فعاليت و بيكاري استان طي دوره 81 – 1375               116-70


منابع و مآخذ:

- جولي ، ريچارد و ديگران .ترجمه احمد خزاعي (1368)، اشتغال در جهان سوم : مسائل و استرتژي، انتشارات سازمان برنامه و بودجه
-امین زاده ،فرخ، جمعیت شناسی کار ،انتشارات دانشگاه ملی ایران،1358
-زیاری ،کرامت ا... ،بررسی ساختار اشتغال زنان ومردان درنقاط شهری وروستایی کشوروآینده نگری آن،1382
- فرجي ، يوسف (1375) ، اقتصاد کلان (1) ، انتشارات کوير
-گروه مولفان ،بررسی مسائل اجتماعی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور ،1383
علویون ،محمد رضا،کارزنان درحقوق ایران وحقوق بین المللی کار، انتشارات روشنگران ومطالعات زنان،تهران،1381
- سازمان برنامه و بودجه استان يزد ، آمارنامه استان يزد سالهاي مختلف ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان يزد
- سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ، سالنامه آماري استان يزد سالهاي مختلف ، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد 
- گزارش نشست کارشناسان ارشد دفتر بين المللي کار درباره اشتغال .ترجمه عزيز کياوند (1365) ، اشتغال وفقردر جهاني پرآشوب ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه
- مرکز آمار ايران (1376) ، سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1375 ، انتشارات مرکزآمارايران
- مرکز آمار ايران ، آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيکاري خانوار سالهاي مختلف ، انتشارات مرکز آمار ايران
- مرکز آمار ايران ، سالنامه آماري کشور سالهاي مختلف ، انتشارات مرکز آمار ايران

و سایتهای:
www.dbase.iran.doc                                                                                                                       www.aftabT.ir
www.noormags.com
www.alef.ir
www.karafarin.sharif.edu

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه