عنوان پایان نامه "اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف في اللغه العربيه و ذكر نماذجَ من الترادف"

عنوان پایان نامه "اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف في اللغه العربيه و ذكر نماذجَ من الترادف"
عنوان پایان نامه "اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف في اللغه العربيه و ذكر نماذجَ من الترادف"
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 200 صفحه _ فرمت word پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبیات عرب (M.Sc)_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست

موجز الرساله (چكيده) 1
مقدمه 2
فصل اول : شناخت ترادف  8
سير تاريخي 8
معاصرين و پديده ترادف  13
جمع آوري لغت 14
ترادف لغوي 16
ترادف صراحتاً 18
تعريف امام فخر رازي 19
تفاوت ترادف با تأكيد و تابع 20
نتيجه 21
الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه 21
تعريف خواجه نصيرالدين طوسي 22
ترادف غير مفرده 22
تعاريف اهل اصول 23
نمودار رابطه مترادف و متمايز 23
نظريه دكتر ابراهيم انيس 26
تعريف ترادف از نظر زبان شناسي معاصر 27
پالمر 27
اولمان  28
ترادفات تام 28
شرايط ترادف تام و نظريه دكتر ابراهيم انيس  28
معاصر بودن 29
وحدت محيط پيدايش زبان 29
اتحاد كامل بين معني دو واژه  30
نتيجه تطور صوتي نبودن 30
كاربردهاي ترادف 31
تأكيد و مبالغه  31
توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دكتر صبحي صالح 32
ابن يعيش  33
به كارگيري تعابير مختلف 33
سيوطي 34
ابن فارس      34
ابوبكر باقلاني 34
مسئله ترادف  35
فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف 36
اسباب ترادف 37
گويش هاي مختلف از نظر ابن جني 37
تعريف سيوطي 38
تعريف راغب اصفهاني 38
تعريف ترنچ 39
نظر دكتر رمضان  عبدالتواب 39
تعریف علی عبدالواحد وافی 39
تعریف ابن فارس 40
کلمات دخیله و تعریب 40
نظریه ابوحاتم 41
نظریه خفاجی 41
نظریه اولمان 41
صفت 42
نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس  42
نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی 43
نظریه علی الجارم 43
نظریه دکتر ابراهیم انیس 43
شرح لغت و معاجم لغوی 44
نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی 46
نظریه نولدکه 46
نسبت 47
نظریه علی  الجارم 47
موسیقی کلام 47
نظریه دکتر ابراهیم انیس 47
حذف 48
عدم تمایز بین مطلق و مقید 48
کنایه 48
کنیه 49
مرور زمان و تحمل معنای جدید 49
فخر فروشی  و مباهات به جمع کردن مترادفات 50
تطور صوتی 50.
تداخل لغات 51
نظریه ابن جنی 51
إبدال 51
قلب 52
إتباع 53
تطور دلالی 54
تخصیص عام 54
مجاز 55
مجاورت 55
نظریه احمد بن فارس 56
فصل سوم : نظرات لغت شناسان درباره ترادف 57
موافقین پدیده ترادف 58
نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ 65
مؤلفین مشهور رساله‌هاي فعلتُ و أفعلتُ 65
زیاده روی درموضوع ترادف 66
نظریه ابن فارس 67
نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسي 67
مخالفین وجود ترادف 68
نظریه ابن الأعرابی  .68
نظریه احمد ابن یحیی ثعلب 68
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب 69
نظریه ابوعلی فارسی 69
نظریه ابن درستویه 69
نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس 70
نظریه ابوهلال عسکری 71
نظریه خَطابّی 75
نظریه مرزوقی 75
نظریه ثعالبی 76
نظریه راغب اصفهانی 78
نظریه ابوالبرکات الأنباری 78
نظریه اجدابی 79
نظریه ابوالفتح المطرزی  79
نظریه قاضی بیضاوی 79
مجموعه های فروق اللغوی 79
کفایت یک اسم برای يك مسمّی 80
نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی 81
نظریه تهانوی 82
نظریه فرهنگستان زبان قاهره 83.
نظریه خانم دکتر بنت الشاطی 84
نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی 84
نظریه دکتر شوقی ضیف 85
نظریه دکتر  ابراهیم انیس 86
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب 86
نظریه دکتر احمدمختارعمر 87
نظریه دکتر محمد کمال بشر 87
نظریه استاد حفنی ناصف 88
نظریه استاد علی الجارم 88
نظریه دکتر طه حسین 89
نظریه استاد احمد انیس 89
نظریه دکتر محمد المبارک 90
نظریه دکتر علی عبدالواحد 90
نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری 91
نظریه دکتر صبحی صالح  91
نظر زبان شناسان معاصر 92
نظریه پالمر 92
نظریه بلوم فیلد 92
نظریه فیرث 93
نظریه لهرر 93
نظریه ریچارد ترنچ 93
نظریه پروفسور کالینسون 94
نظریه اولمان  95
نظریه لافین 96
فصل چهارم : پیرامون ترادف در قرآن 97
نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی 97
نظریه ابن الأعرابی 97
نظریه ابوهلال عسکری 98
نظریه راغب اصفهانی 98
نظریه دکتر محمد مندور 99
قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن 100
نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن 100
نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف 101
نظریه الواحدی درباره آیه 104 سوره بقره 102
رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی 103
نظر دکتر صبحی صالح 103
فصل پنجم : تحلیل ها و قضاوتهای نهایی 107
واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی) 107
ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است 109
نظریه ارسطوا 109
ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد 110
عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود 111
الأمر بین الأمرین 112
نظریه علامه ابن تیمیّه 112
خاتمه 112
نظریه خطابی و دکتر مندور 112
پيوست شماره يك : «الترادف في الحقل القراني» «الترادف في اسماء القران» 113
پيوست شماره دو : «الترادف في الافعال» 145
منابع و مأخذ  169
خلاصه رساله به زبان انگلیسی 174
   

موجز الرساله  (چکیده) :
قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد، بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی زیبا، گوشنواز و دلنشین است. لذا در این خلاصه پی آنیم که "مسأله ترادف" را  که منشأ بحث و جدل و تحقیق علماء، لغت شناسان، ادیبان، و محققان از دیرباز تا کنون بوده است بررسی نمائیم.
در این میان لغت شناسان به دو دسته تقسیم شده اند :
 1- موافقین : و این عده بر این باورند که برای یک معنی انبوهی از کلمات مترادف وجود داشته که باعث غنی و وسعت زبان گردیده، و علت آن را علل و اسبابی می دانند که به نوعی باعث ایجاز این زبان گردیده است. و کثرت مترادفات را باعث آهنگین نمودن نثر عربی دانسته اند.
2- دسته دیگر مخالفین وجود ترادف که صرف نظر از طبیعت و سرشت لغت، بر این باورند که هیچ دو کلمه ای در زبان عربی نمی توان یافت که از نظر معنی کاملاً یکسان باشد چون آن را حکیمانه نمی دانند، بلکه به دنبال فروق دقیق و عمیق میان ارتباط کلمات هستند.
در عصر حاضر یکی از موضوعات شعله ور فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی گردیده است.
این مختصر ره توشه در جستجوی یافتن پاسخی برای این مسئله است و می کوشد با بررسی زوایای مختلف موضوع برخی از آثار دانشمندان لغت شناس را در این زمینه مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد تا ان شاءالله و به تحلیل و قضاوت نهایی دست یابد.


مقدمه
الحمدلله ربّ العالمین و الصلاهُ والسلام علی نبیّنا و قائدنا محمّد (ص)  و الأئمه الهداه المیامین علی اصحابه البررّه المنتجبین.

لا تلمنی فی هواها
لغه القرآن هذه
        أنا لا اهوی سواها
رفع الله لواها

ترم اول در کلاس درس يكي از اساتيد به مبحث مترادفات اشاره ای شد ایشان فرمودند :
کلماتی از قبیل : "جید، عنق ...." مترادف نیستند چون هر کدام جایگاه ویژه ای دارند که اگر جابه جا شوند باعث خلل در معنا می گردد. این نکته برایم بسیار جالب، و باعث جرقه ای شد که پیرامون موضوع ترادف مطالعه ای نمایم.
لذا در ترم سوم درس محاضره استاد بزرگوار جناب آقای دکتر صدقی موضوع ترادف را انتخاب نموده و مقاله ای با راهنمایی ایشان نوشتم. که از راهنمایی های ایشان بسیار بهره جستم. و کتابهایی پیرامون موضوع ترادف از نمایشگاه بین المللی خریداری نمودم و همین امر برایم رغبتی شد که موضوع رساله را پیرامون مبحث "ترادف" برگزینم.
پس از مشورت با اساتید بزرگوار مورد تأیید قرار گرفت و با مشورت استاد بزرگوار دکتر حریرچی به پایان نامه هایی که در این زمینه یا مشابه او بود و کتابهای منبع و مرجع رهنمون شدم که بسیار راه گشای کارم بود و با راهنمایی اساتید محترم جناب آقايان دکتر انوار، دکتر ديباچي، دكتر شکیب، کتابهایی مانند : الخصائص، ابن جنی، کشّاف زمخشری، الفروق فی اللغه، ابوهلال عسکری، فقه اللغه ثعالبی، المزهر سیوطی، الألفاظ المترادفه، المتقاربه المعنی، عیسی رمانی، الترادف فی الحقل القرآنی، دکتر عبدالعال سالم مکرم، الترادف امیل یعقوب، علم الدلاله،دکتر احمد عمر مختار عمر، اعجاز مصطفی صادق  الرافعی، و چند کتاب دیگر را خریداری نمودم و علت این امر بعد مسافت بود که با فراغ بال در منزل می توانستم استفاده کنم. يگانه استاد ادب از دکتر حریرچی جهت ورود به تحقیق به منابع و پایان نامه های مشابه رهنمون شدم که پیوست یکی از آنها «مقاله ترادف استاد علی الجارم» بود که در مجله اللغه العربیه الملکی چاپ قاهره بود که آن را با دقت مطالعه کردم و می توان گفت که یکی از بهترین منابع و روزنه جدیدی را نسبت به این مبحث بر من گشود و بعد از آن از کتاب ارزشمند "المزهر" به تحقیق پیرامون مطلب پرداختم، متوجه شدم که از همان قرون اولیه لغت شناسان به این موضوع معرفت و شناخت کافی داشتند لذا تصمیم گرفتم نظر لغت شناسان قدیم را جویا شوم که علاوه از کتابهای خریداری شده از کتابخانه دانشگاه اصفهان به خاطر قرب مسافت از کتابخانه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و از کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی مخصوصاً کتابخانه گروه عربی آن دانشگاه  ـ که از مساعدت استاد شوشتری جا دارد که تشکر و قدردانی نمایم ـ استفاده كردم.
پس از فیش برداری از لغت شناسان قدیم گاهی از خود می پرسیدم ریشه این همه اختلاف نظرها درباره ترادف در چیست؟
آیا می توان به یک نظر اجتهادی درباره این موضوع رسید و به خاطر علاقه و فهم کلمات قرآنی موضوع را با رغبت مضاعف پیگیری کردم به این نتیجه رسیدم که علماء اصول، مفسرین اهل لغت، اهل منطق و همه آنهایی که به نحوی با متون و نصوص عربی سروکار دارند دارای نظریه ای در این موضوع هستند که با توجه به فراخور حال و منزلت آن موضوع بهره جسته‌اند.
لذا تصمیم گرفتم مطالب این رساله را در چهار فصل و یک فصل پایانی ارائه نمايم.
فصل اول : «شناخـت تـرادف»
شامل موارد زیر است :
1- سیر تاریخی بحث های لغوی 2- رساله ها و کتابهای مربوط به مترادفات، لغت شناسان قدیم و معاصر که در هفت صفحه خواهد آمد. 3- مراحل جمع آوری لغت 4- واژه مترادف، اولین مورد استعمال آن، معانی لغوی آن 5- تعریف ترداف، و اولین کسانی که به طور آشکار درباره ترادف اظهار نظر کرده اند. مانند : علی بن عیسی الرمانی (م 384 ه)، ابن مالک، المرتضی زبیدی    6- تعریف امام فخر رازی :  تفاوت ترادف با تأکید و تابع، ترادف کلمات غیر مفرده، بحث درباره الفاظ، متوارده و مترادفه و نتیجه گیری 7- الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه و نظریه فقیه و مفسر طبرستانی، کیا الهرّاسی (م 504 ه) 8- تعریف خواجه نصیرالدین طوسی 9- ترادف کلمات غیرمفرده، عیسی الرمانی 10- تعاریف اهل اصول و معاصرین، استاد محمود شهابی، کیا الهرّاسی، شیخ محمد رضا مظفر 11- تعاریف ترادف در قرون اخیر، نظریه لغت شناس معاصر دکتر ابراهیم انیس 12- تعریف ترادف از نظر زبان شناس معاصر، پالمر، اولمان
13- ترادف تام و نظریه اولمان زبان شناس معاصر 14- شرایط ترادف تام از نظر دکتر ابراهیم انیس 15- کاربردهای ترادف شامل : تأکید و مبالغه، توسعه فصاحت و بلاغت، به کارگیری تعابیر مختلف، مسئله ترادف و مسائل مربوط به فرهنگستان زبان قاهره مورد بررسی قرار گرفته است.


فصل دوم : «اسباب به وجودآمدن الفاظ مترادف از نظر لغت شناسان قدیم و معاصر»
که شامل موارد زیر است :
1- گویش های مختلف 2- کلمات دخیله 3- صفت 4- شرح لغت و معاجم لغوی 5- نامگذاری با ذوق شخصی 6- نسبت 7- موسیقی کلام 8- حذف 9- عدم تمایز بین مطلق و مقید      10- کنایه 11- کنیه 12- مرور زمان و تحمل معنای جدید 13- فخرفروشی و مباهات به جمع کردن مترادفات 14- تطور صوتی مانند : تداخل لغات، إبدال، قلب، إتباع 15- تطور دلالی   مانند : تعمیم خاص، تعمیم عام، مجاز و مجاورت می باشد که مورد بررسی قرار گرفته و پایان این فصل موضوعاتی که قابلیت تحقیق بیشتر را دارد و خود می تواند موضوع رساله ای باشد مطرح گردیده است.

فصل سوم : «نظـرات اهـل لغـت پیـرامـون تـرادف»
که شامل :
1- آراء و نظریات قریب به بیست و یک نفر عالم لغوی قائل به وجود ترادف که در فهرست ذکر شده ا ند 2- ارائه فهرستی شامل هفده اثر از لغت شناسان و نویسندگان کتابهای «فعلتُ و أفعلتُ» 3- افراط در موضوع ترادف 4- مخالفین وجود ترادف که عمدتاً به دنبال موشکافی دقیق و عمیق رابطه بین کلمات هستند و ارائه آراء و نظریات قریب به چهارده نفر از اکابر آنان، و نمونه هایی از آثار آنان  مثل
فهرست منابع و مأخذ
1-    إبن الشجری، هبه الله بن علی : الأمالی، حیدرآباد الدکن، 1349
2-    ابن جنّی، عثمان : الخصائص، الدکتورعبدالحمید همداوی، الطبعه الثانیه، دار الکتب العلیمه، بیروت لبنان
3-    إبن خلدون، عبدالرحمن : مقدمه، مکتبه التجاریه الکبری، قاهره
4-    إبن خلکان، احمد ابن محمد : وفیات الأعیان، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، مکتبه النهضه المصریه، قاهره 1367 / 1948
5-    إبن درستویه، عبدالله ابن جعفر : تصحیح الفصیح، تحقیق عبدالله الجبوری، بغداد، 1975
6-    إبن درید، ابوبکر محمد ابن حسن، جمهره اللغه، تحقیق دکتر رمزی منیر بعلبکی، دارالملائین، بیروت لبنان
7-    إبن درید، محمد ابن حسن : الإشتقاق، تحقیق عبدالسلام هارون، مطبعه السنه المحمدیه، قاهره 1958
8-    إبن سکّیت، یعقوب ابن اسحاق : إصلاح المنطق، تحقیق شاکر و هارون، دارالمعارف بمصر، قاهره، 1956
9-    إبن سکّیت، یعقوب ابن اسحاق : الأضداد، ضمن ثلاثه کتب فی الأضداد، المطبعه الکاثولیکیه، بیروت 1912
10-    إبن سکّیت، یعقوب ابن اسحاق : کنزالحفاظ فی کتاب تهذیب الألفاظ، هذّبه یحیی بن علی الخطیب التبریزی، وقف علی طبعه و ضبطه و جمع روایاته الأب لوییس شیخو، انتشارات آستان مقدس رضوی، مشهد، 1366
11-    إبن فارس، احمدابن ذکریاء : الصاحبی، تحقیق مصطفی الشویمی، أبدران للطباعه و النشر، بیروت 1382/1963
12-    إبن منصور، جمال الدین بن محمد : لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، 1405
13-     أبو الطیب اللغوی، عبدالواحد بن علی : الإتباع، تحقیق عزالدین التنوخی، مطبوعات مجمع اللغه العربیه، دمشق، 1380/1961
14-    أبو الطیب اللغوی، عبدالواحد بن علی : شجرالدّر فی تداخل الکلام بالمعانی المختلفه تحقیق محمد عبدالجواد، الطبعه الثالثه، دارالمعارف، قاهره.
15-     أبی مسجل الأعرابی، عبدالوهاب بن حریش : النوادر، تحقیق عزت حسن، مطبوعات مجمع اللغه العربیه، دمشق، 1380/1961
16-    الأصمعی، عبدالملک بن قریب : ما اختلفت الفاظه و اتفقت معانیه، تحقیق ماجد حسن الذهبی، دارالفکر، دمشق 1406/1986
17-     أنیس، ابراهیم : فی اللهجات العربیه، الطبعه التاسعه، مکتبه الأنجلوا المصریه، قاهره 1995
18-     أنیس، و اخرون دکتر ابراهیم، المعجم الوسیط، مکتبه النشر الثقافه الاسلامیه
19-     بروکلمان، کارل : تاریخ الأدب العربی، تعریب عبدالحلیم النجّار، دارالمعارف بمصر، قاهره 1961
20-    بنت الشاطی، عائشه عبدالرحمن : اعجاز بیانی قرآن، ترجمه حسین صابری، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1376
21-     بنت الشاطی، عائشه عبدالرحمن : الإعجاز البیانی للقرآن و مسائل ابن الازرق، دارالمعارف بمصر، قاهره، 1971/1391
22-    پالمر، فرانک. ر : نگاهی تازه به معنی شناسی، ترجمه کورش صفوی، نشر مرکز، تهران، 1366
23-     تهانوی، محمد علی الفارقی : کشّاف مصطلحات الفنون، تحقیق لطفی عبدالبدیع، الهیئه، المصریه العامه للکتاب، 1972
24-     الثعالبی،  ابومنصور عبدالملک، فقه اللغه و سر العربیه، تحقیق حمدو طماس، دارالمعرفه، بیروت، لبنان 1425/2004
25-     ثعلب، احمدبن یحیی : مجالس ثعلب، تحقیق عبدالسلام هارون، قاهره، 1960
26-     الجارم، علی الترادف، مجله مجمع اللغه العربیه الملکی، الجزء الأول، مطبعه الأمیریه، بولاق، 1353/1934
27-     الجزائری نورالدین بن نعمت الله : فروق اللغات، تحقیق محمد رضوان الدایه، چاپ چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1375
28-    جعفری، یعقوب : دشواری ترجمه کلمات، مترادف در قرآن، نشریه ترجمان وحی، سال اول، شماره دوم، قم، 1376
29-    الجوالیقی، موهوب بن احمد، : ماجاء علی فعلتُ و افعلتُ به  معنی واحد، تحقیق ماجد الذهبی، دارالفکر، دمشق، 1402/1982
30-     الجوهری، اسماعیل ابن حمّاد : الصحاح، تحقیق احمد عبدالغفور عطّار، الطبعه الثالثه، دارالعلم للملائین، بیروت، 1404/1984
31-     حریرچی، دکتور فیروز : مقاله، اهمیت و نقش زبان عربی در ایران شناسی، مجله علمی دانشگاه الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه شهید چمران، شماره 4 (1)، زمستان 83
32-    خرئبی، بهاءالدین : فصلنامه عربی، استان خوزستان، انجمن علمی ادبی دبیران خوزستان، شماره اول، 1383
33-    خضر، دکتر السید، اللغه العربیه ومشکلاتها و سبل النهوض بها، دارالوفاء، 2003 م
34-    خضر، دکتر سیّد : من الإعجاز اللغوی للقرآن الکریم، دارالوفاء ، 1422/2001
35-    خطیب الإسکافی، محمد بن عبدالله : مبادیء اللغه، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1405/1985
36-    خلیلی، محمدعلی : فرهنگ خلیلی، کتاب فروشی علی اکبر علمی، تهران، 1330
37-    الخیاط، محمد هیثم، فی سبیل العربیه، دار الوفاء، 1418/1997
38-     دهخدا، علی اکبر : لغت نامه، مؤسسه لغت نامه دهخدا، وابسته به انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1373
39-    ربّانی، محمدحسین : ترادف در واژه های قرآنی، نشریه پژوهش های قرآنی، سال ششم، شماره 23 و 24 ، مشهد، 1379
40-    الرمانی، ابوالحسن علی بن عبی، الألفاظ المترادفه، المتقاربه المعنی، تحقیق فتح الله صالح علی المصری، دارالوفاء 1413/1992
41-    زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله : البرهان فی علوم قرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دارالجیل، بیروت، 1408/1988
42-     سالم مکرم، دکتر عبدالعال : الترادف فی الحقل القرآنی، موسسه الرساله ناشرون، 1422/2001
43-     سیبویه، عمروبن عثمان : الکتاب، المطبعه الکبری الأمیریه، بولاق، 1316
44-    سیوطی، عبدالرحمن جلال الدین : المزهر، تحقیق محمد جادالمولی، بک، محمد ابوالفضل ابراهیم و علی محمد البجاوی، منشورات المکتبه العصریه، بیروت، 1986.
45-     شفیعی کدکنی، محمدرضا : موسیقی شعر، چاپ دوم، انتشارات آگاه، تهران، 1368
46-    شمیسا، دکتر سیروس، بیان و معانی، انتشارات فردوس، چاپ هفتم، 1381
47-    شهابی، محمود : تقریرات اصول، کتابفروشی خیام، تهران، 1358
48-    صادق الرافعی، مصطفی : اعجازالقرآن و البلاغه النبویه، دارالکتب العربی، 1425/2004
49-    الصالح، الدکتور صبحی، دراسات فی فقه اللغه، دارالعلم للملایین،  1379/1960
50-    صفوی، کورش : درآمدی بر زبان شناسی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1360
51-     ضیف، دکتور شوقی : تاریخ ادبی عرب، انتشارات امیرکبیر، 1381
52-     طبیبیان، سید حمید : فرهنگ لاروس ترجمه، انتشارات امیرکبیر، 1367
53-     عبد التواب، رمضان، مباحثی در فقه اللغه و زبان شناسی عربی، ترجمه حمیدرضا شیخی، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 1367
54-    علوی مقدم، الدسوقی شتا، عسکری ابوهلال، دکتر محمد، دکتر ابراهیم، الفروق فی اللغه، آستان قدس رضوی، مهرماه 1363
55-    علوی مقدم، محمد و الدسوقی شتا، ابراهیم : مقدمه کتاب الفروق فی اللغه، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 1362
56-    قطرب، محمدبن المستنیر : الفرق، تحقیق خلیل ابراهیم العطیه و رمضان عبدالتواب، مکتبه الثقافه الدینیه، قاهره، 1987
57-    قمی، شیخ عباس، هدیه الأحباب، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1329.
58-    کاتب بغدادی، قدامه بن جعفر : جواهر الألفاظ، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، دارالکتب العلمیه، لبنان،1405/1985
59-    کحالّه، عمررضا : معجم المؤلفین، مطبعه الترقی، دمشق، 1957
60-     کشاش، دکتر محمد، المکنیه العصریه
61-    مبارک، محمدزکی عبدالسلام : النثر الفنی فی القرن، الرابع، منشورات المکتبه، العصریه، بیروت
62-    مختار عمر، دکتور احمد علم الدلاله، علی الکتب، چاپ پنجم، 1998
63-    مظفر، محمدرضا : المنطق، دارالتعارف، بیروت، 1400/1980
64-    مقصودی، علی اصغر، الرساله ترادف در قرآن، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، 1380
65-    المنجد، محمد نورالدین، الترادف فی القرآن الکریم، دارالفکر للمأخر، بیروت لبنان، 1997
66-    مندور، محمد : در نقد و ادب، ترجمه علی شریعتی، بی ناشر، بی تا.
67-    نورالدین، دکتور عصام، محاضرات فی فقه اللغه، دارالکتب العلمیه، بیروت لبنان، 1424/2002
68-    نولدکه : اللغات السامیه، ترجمه رمضان عبدالتواب قاهره، 1936.


Summary

One of the subjects that engaged the minds of Arabic philologists since a long time ago is synonymy.

Among these philologist some belive that we may find so many synonyms for the meaning of one word. These synonyms could be gathered . On the other hand some are against  this idea and deny the synonymy. They believe that we could not find two words in Arabic language that would be equal in respect of meaning.

Since the appearance and development of linguistics scinces up to contemporary period, this subject was under argument and lots of differences have been arisen. Nowadays, the said subject is one of discussion topics of Egyptian Academy for Arabic and research about it was always considered by any scientific gathering.

In this thesis we are looking for an answer for the said subject and tries to state and examine the vote and works of the philologists by studying different aspects of it and finally find a reasonable analysis and judgment.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه