مقايسه رضايت از زندگي زناشويی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

مقايسه رضايت از زندگي زناشويی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران
مقايسه رضايت از زندگي زناشويی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 64 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده

هدف پژوهش مقايسه رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران در سال 1387 مي‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.
ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ بوده است و براي بررسي فرضيه‌ها از آزمون t گروه هاي مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. نتايج نشادن داد تفاوت معناداري بين رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.
 
فهرست مطالب

فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه     1
بيان مسئله     3
سوالات پژوهش     4
فرضيه‌هاي پژوهش     4
اهداف پژوهش     4
اهميت و ضرورت پژوهش     5
تعريف متغيرهاي پژوهش     6
فصل دوم : پيشينه‌هاي پژوهش
مقدمه     7
تعريف ازدواج     8
عشق و ازدواج     10
مقاصد ازدواج     10
رضايت زناشويي     11
12 نكته مهم مربوط به مكمل‌هاي زناشويي در ازدواج     12
اشتغال زن     14
تعريف شغل و اشتغال     14
علل كار كردن     15
اشتغال زنان و برداشتهاي متعدد     16
انگيزه‌ها و عوامل اشتغال زن     17
آثار و نتايج اشتغال زن     18
اثرات اشتغال زن بر شوهر    19
زنان شاغل و رضايت از زندگي زناشويي     20
مروري بر پژوهش‌هاي داخلي     21
مروري بر پژوهش‌هاي خارجي     22
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه     24
طرح پژوهش     24
جامعه آماري     24
روش نمونه برداري     25
ابزار پژوهش     25
پرسشنامة رضايت زناشويي اينريچ     25
روايي و اعتبار پرسشنامه اينريچ     27
روش ارائه و نمره گذاري پرسشنامه     27
روش گردآوري داده‌ها     27
روش تحليل آماري     28
فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش
مقدمه     29
جدول 4-1     29
جدول 4-2     30
جدول 4-3     31
جدول 4-4     32
جدول 4-5     33
جدول 4-6     34
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه     35
خلاصه تحقيق     35
نتيجه گيري     36
پيشنهادها     37
محدوديت ها     37
منابع     39
پيوست     40
پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ     41
كليد پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ     43

مقدمه
انسان به طورکلی موجودی اجتماعی است.این صفت باعث شده که انسان به طرف ایجاد روابط روابط با محیط و روابط با هم نوع خود جذب شود.از دیرباز تا اکنون این غریزه اجتماعی بودن انسان به  چشم میخورد  و مطالب  بسیاری در کتابها و مقاله ها در این مورد نوشته شده است.
شاید این ارتباطات و نزدیکی ها به نوعی آرامش را برای او به ارمغان آورده باشد.همچنین  به نظر بسیاری از صاحبنظران از جمله  مزلو انسان دارای نیازهای فراوانی  است که در راس آن  نیازهای  جسمانی  است سپس  عاطفی اما برآورده  شدن  نیازهای  جسمانی به اندازه نیازهای عاطفی مشکل نیست. (قبادیان-1379)
از جمله نیازهای عاطفی انسان نیاز به دوست داشتن  و دوست داشته شدن است به طوری که انسان برای  به دست  آوردن آن تلاش  میکند. از تلاش هایی  که یک  انسان  برای رسیدن به عشق و مورد محبت واقع شدن انجام میدهد شریک شدن با کسی در جنبه های مختلف  زندگی است.این شریک شدن و زیر  یک سقف زندگی کردن  جنبه  رسمی و اجتماعی پیدا  کرده و بهازدواج شهرت پیدا کرده است.
همچنین جنبه دیگر این نیازها  در اشتغال و کار بیرون از منزل برآورد میشود که اینها هم جز نیازهای عاطفی ومعنوی انسان است و موجب روابط با همنوع ودرنتیجه علاقه محبت میشود. (بک-ترجمه:قراچه داغی-1378)
مسلما زمانی  زوجین به وظایف خود به طور کامل عمل خواهند کرد که  احساس  رضایتمندی از زندگی زناشویی خود داشته باشند.امکان توجه به تامین نیازهای روانی عاطفی و  جسمانی فرزندان و تربیت صحیح آنها منوط به داشتن  احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی میباشد.
احساس رضایتمندی همچنین توان مقابله دربرابر مشکلات وفشارهای روانی راافزایش میدهد
و سبب ارتقاء سطح بهداشت روانی و جسمانی زوجین و نهایتا افراد جامعه خواهد  گردید. (غفوری- 1356)
زناشویی به لحاظ  اثری که در زمینه های گوناگون  زندگی اجتماعی و اقتصادی  جامعه  دارد  از  دیدگاههای  مختلف اهمیت  یافته و مور د برسی قرار  میگیرد . این  پدیده باعث تغییر  در  متغیرهای جمعیتی  میشود . از طرفی  شرایط  اجتماعی  و اقتصادی  جاممعه اثر  آنرا  نشان میدهد و از طرف دیگردر ساختار اقتصادی جامعه  تغییراتی حاصل  شده که فرصتهای  شغلی برای زنان ایجاد کرده است.
زنان  دامنه  فعالیت  خود را از محدوده خانه  فراتر میبرند  و به  نظام های  شغلی   میپیوندند پیوستن آنها در جامعه تغییراتی در نقشهای سنتی زنان ایجاد کرده است و این جنبه دیگراز اجتماعی شدن است.
اشتغال جنبه دیگری ازفرایند اجتماعی شدن است. این فرایند برای مردان پذیرفته شده است وو گویا در طول  تاریخ کار بیرون را برای مردان ثبت  کرده اند که دستمزد حاصل از آن در راه رفاه زن و فرزندان مصرف میشود. ولی امروزه همانتورکه عنوان شد به دلیل تغییراتی در ساختار اقتصاذدی  جوامع دیدن زن  در بازارهای تجاری و اماکن  شخصی باعث  تعجب نمیشود و گهگاه به دلیل نبودن مرد  در عرصه زندگی  زناشویی هزینه زندگی به عهده زن است.(رسول زاده-1371 )  
چگونه است این فرایند اجتمایی شدن که بسیار از آن سخن گفته اند زمانی خوب وزمانی بد است؟ مگر نه ابن که اشتغال شاید تنها انگیزه ارتباط زن با محیط بیرون از حانه است پس چرا این نیاز که قابل احترام است در بسیاری از موارد باعث اختلافاتی میشود؟
آیا باید این اجازه بیشتر به زنان داده  شود؟   آیا واقعا  اشتغال زنان به  زندگی  شخصی  و  زناشویی آنها لطمه وارد میکند؟ لذا برای پاسخ گیری به سوالات متعدد و انجام پژوهشی در مورد تاثیر اشتغال زنان بررضایتمندی یا نارضایتی زندگی زناشویی انها لازم به نظرمیرسد.

فهرست منابع

آرون تي بك، (1378) عشق هرگز كاتفي نيست، ترجمه : قواچه داغي، نشر پيكان
اردكاني، آزاده طباطبايي، 1381 ، روش‌هاي حل مشكلات زناشويي بر مبناي اصول روانشناسي، موسسه فرهنگي حشرين وابسته به جهاد دانشگاهي
اسلون ، شرلي ، 1357، بار سنگين زنان مشاغل، ترجمه فيدرومينا اعظامي، انتشارات موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات چاپ اول. 
افشاري ، ملكه ، 1375 ، مقايسه عملكرد تحصيلي و سازگاري عاطفي – اجتماعي فرزندان دانش آموز دختر و پسر پايه اول راهنمايي مادران شاغل و غير شاغل با كنترل هوش در شوشتر، كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران، اهواز.
اينترنت، 2006، سايت زناشويي
باويلي نژاد، سارا (1350)، عواملي كه باعث خوشبختي و يا اختلاف زناشويي مي‌كردند چيست؟ دانشگاه تبريز.
براهني ، محمد نقي و همكاران (1378)، واژه نامه روانشناسي. انتشارات فرهنگ معاصر
بيابانگرد ، اسماعيل ، 1374 ، بررسي آثار اشتغال مادران بر رشد اجتماعي و پيشرفت تحصيلي كودكان، نشريه سيملي دختر بچه‌ها در جمهوري اسلامي ايران
بيرجندي، سيد مهدي حسيني، 1379، راهنمايي و مشاوره شغلي، مركز انتشارات علمي،
پاشا شريفي، حسن، 1373، اصول روانسنجي و روان آزمايي، نشر رشد
پاشا شريفي، حسين، نجفي زند، جعفر ، 1379 ، روش آماري در علوم رفتاري، انتشارات سخن
پاول هنري ماسن، (1368) روانشناسي رشد و شخصيت كودك ترجمه : مهشيد ياسايي تهران : انتشارات نشر مركز
پزنده، زهدا،  1370، ازدواج در اسلام، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي. 
ثنايي ، باقر ، 1375، ازدواج، انگيزه‌ها، پرتگاه‌ها و سلامت آن، فصلنامه موسسه تحقيقاتي تربيتي دانشگاه تربيت معلم، دورة جديد، جلد چهارم شمارة 3.
ثنايي ، باقر ، 1379 ، مقياس‌هاي سنجش خانواده و ازدواج، انتشارات بعثت. 
حق دوست ، علي اكبر ،1374 ، بررسي ديدگاه دانشجويان علوم پزشكي ايران پيرامون موثر بر ازدواج، فصلنامه انديشه و رفتار، سال دوم، شمارة 3.
رفعت،حسين، 1375 ، سمينار شيوه‌هاي ارتقاء و بهره وري نيروي انساني، تفكرات رايج در اشتغال زن.
ساروخاني، باقر، (1385) جامعه شناسي خانواده، نشر سروش.
ستوده ، هدايت الله، 1376 ، آسيب شناسي اجتماعي، انتشارات آواي ندر.
سعادتمند، سارا (1376)، بررسي رابطه كارايي خانواده و سلامت عمومي فرزندان پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن
سفيري، خديجه، 1377 ، جامعه شناسي اشتغال زن، انتشارات دانشگاه تهران.
سليمانيان، علي اكبر، 1373 ، بررسي تاثير تفكرات منطقي و غير منطقي برنامه رضايتي از زندگي زناشويي، دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد، كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم،  قباديان، سعيد، 1379 ، بررسي رابطه بين رضايتمندي زناشويي و سلامت روان، دانشگاه آزاد واحد رود هن.
سميعي، 1387، روزنامه همشهري. به نقل از پژوهشگاه علوم انساني اشتغال زن، شماره 1814
شاملو، 1380 ، مجله نافه، شماره‌هاي 11 و 12، اشتغال زنان در جامعه. 
شفيع آبادي ، باقر ، 1375 ، روانشناسي اشتغال، نشر ني.
شفيع آبادي ، عبدالله ، 1375، راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه‌اي، نشر رشد.
صادقكار ، مرتضي ، 1385، روانشناسي دختر، پسر، ازدواج، انتشارات تاوك. 
صالحي بيرجندي، محمد (1369)، تشكيل خانواده و روابط متقابل اعضاي آن از نظر اسلام، پايان نامه كارشناسي ارشد الهيات دانشگاه امام صادق (ع)
صنيع زاده، 1376 ، مجلة كار و كارگر، شماره 17، زنان مشاغل و رضايت زناشويي. 
طباطبايي ، رسول زاده ، 1371، بررسي مقايسه اي رتبه بندي حوادث استرس زاي زندگي بين مردان كارمند و شاغلين آزاد و زنان خانه دار و شاغل در شهر تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران.
علاء الديني، اكبر (1372)، ميزان رضايتمندي زنان شاغل از زندگي زناشويي، پايان نامه ارشد
غفوري ، سيروس ، 1356 ، مكتب مام شماره 51.
فرهنگ فارسي عميد، 1359 ، انتشارات امير كبير.
قاضي ، قاسم ، 1372، زمينه مشاوره و راهنمايي، انتشارات دانشگاه تهران.
كي نيا، مهدي ، 1373 ، مباني جرم شناسي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، جلد دوم.
كينگ ، ساموئل ، 1385 ، مباني جامعه شناسي، ترجمه : مشفق همداني، نشر امير كبير.
گيدنز ، آنتوني ، 1386، جامعه شناسي ترجمه : صبوري، منوچهري، نشر ني (بي تا)
لئوبوسكاليا، 1370، زندگي با عشق چه زيباست، ترجمه : مالكي، انتشارات روشنگران
مشكيني، 1354 ، ازدواج در اسلام مترجم : احمد جنتي، انتشارات مصر.
موسوي ، رقيه ، 1374 ، بررسي و مقايسه عوامل موثر بر رضايتمندي زناشويي در سه گروه پزشكان كارمندان، كارگران شهر تهران، كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم.
موسوي، 1374 ، پايان نامه كارشناسي ارشد، مشاوره، دانشگاه تهران (تربيت معلم)
ميرخشتي، 1375، بررسي رابطه رضايت از زندگي زناشويي و سلامت روان، كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد واحد رود هن.
ميشل ، آندره ، 1382 ، جامعه شناسي خانواده و ازدواج، ترجمه : فرنگيس اردلان
ناظري، 1366، روزنامه همشهري، به نقل از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، «زن، اشتغال و خانواده»  شماره 1167.
وزيري، محمد (1375) بررسي و مقايسه ميزان رضايت از زندگي زناشويي در ازدواج‌هاي درون فاميلي و برون فاميلي در شهرستان يزد، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي مشاوره، دانشگاه آزاد واحد رود هن.
ويرجيناسيستر، 1361 ، آدم سازي، ترجمه : بيرشك، تهران انتشارات انديشمند.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه