بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ايران

بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ايران
بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ايران
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 65 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف
- اهداف كلي
- اهداف جزئي
- سوالات تحقيق
تعريف مفهومي واژه‌ها
فصل دوم
پيشينه و تاريخچة آموزش از راه دور
مسايل بنيادي درآموزش از راه دور
- رويكردهاي اساسي آموزش از راه دور
- علل پيدايش آموزش از راه دور
- مزايا و امكانات آموزش از راه دور
- آموزش از راه دور ورويكردهاي آموزشي و يادگيري
- تكامل نسلي آموزش از راه دور
اركان، ويژگي‌ها و مباني آموزش از راه دور
آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ايران
تفاوت‌هاي موجود بين دانش آموزان نظام حضوري و فراگيران آموزش از راه دور
طبقه بندي مخاطبين
روش‌ها و فرايندهاي اجرايي تحصيل درآموزش از راه دور
چالش‌ها و دغدغه‌هاي مرتبط با آموزش از راه دور
فصل سوم
روش تحقيق
فصل چهارم
طرح تحقيق
فصل پنجم
يافته‌ها و نتايج
محدوديت‌هاي تحقيق
راه كارهاي پيشنهادي تحقيق
منابع و مآخذ
پيوست‌ها
فهرست اشكال و جداول
شكل شماره 1 – رويكردهاي آموزشي و يادگيري
شكل شماره 2- فرايند اجرايي تحصيل در آموزش از راه دور
شكل شماره3- چرخه اصلاح و توسعه رفتار از طريق آموزش
جدول شماره 1- مقايسه فراگيري نظام رايج حضوري با فراگيران نظام آموزش از راه دور
 
فصل اول
 
مقدمه
اگر فايدة آموختن و آموزش را پرورش قابليتها، توانمندي‌‌هاي انساني بدانيم، آنگاه سه اتفاق مهم مي‌افتد: نخست آن كه گسترش پوشش تحصيلي براي پاسخگويي به حق تعليم و تربيت همگاني ضرورت مي‌يابد. دوم، توجه به كيفيت و بهره وري بالاي تعليم و تربيت مد نظر قرار مي‌گيرد و در اين راه جلوگيري از پديدة اتلاف در مدرسه اولويت پيدا مي‌كند و سوم: از ورود تكنولوژي و پيوند آن با آموزش و پرورش و ايجاد تنوع و انعطاف روشمند، بهره گيري مي‌شود. آموزش از راه دور بنا به خصوصياتي كه دارد مي‌تواند بخش قابل توجهي از ضرورت هاي فوق را تامين نمايد.
قرن بيست و يكم كه از نقطه نظر تعليم و تربيت از سوي يونسكو به عنوان قرن آموزش از راه دور نام گرفته است با استفاده از تكنولوژي هاي نوين، آموزش خارج از پرديس مدرسه را ممكن ساخته است. به طوري كه مي توان آموزش مادام العمر را با حذف ديوارهاي جدا كننده مدرسه، كار و بازنشستگي تعريف نمود. در چنين شرايطي پرداختن به آموزش از راه دور در آموزش و پرورش و همچنين آموزش عالي كشور از نيازهاي بي بديل جامعه ايراني خواهد بود.
البته اين مقاله درصد بيان چيستي و چگونگي آموزش از راه دور از نقطه مباني وروش ها از يكسو و مخاطبين اين آموزش در دوران راهنمايي ومتوسطه تحصيلي (سال18-12) از سوي ديگر مي باشد.
 
منابع و ماخذ
1-    ابراهيم زاده – عيسي – مقاله گردهمايي آموزش دبيران موسسه آموزش از راه دور- موسسه فرهنگي منادي تربيت – تهران 1383.
2-    ابراهيم زاده – عيسي – راهبردهايي براي مديران مراكز آموزش از راه دور – موسسه فرهنگي منادي تربيت- تهران 1383.
3-    ابوترابيان – محمدرضا، پرورش نسل خلّاق در ايران، انتشارات مدرسه، تهران 1382.
4-    الحسيني، سيد حسن، مقدمه‌اي بر آموزش از راه دور، موسسه فرهنگي منادي تربيت، تهران 1384
5-    شعاري نژاد – علي اكبر- فلسفه آموزش و پرورش، تهران، اميركبير، چاپ ششم، 1381.
6-    جزوه آموزشي سير تحول تاريخي آموزش از راه دور، مدرسه آموزش از راه دور، تهران، 1383.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه