اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 77 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه:
قتل نفس يكي از بزرگترين جرايمي است كه هم درقوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام براي قتل نفس حفظ شده است.
البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط مي شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است».
با تحقيق در معنا و مفهوم اين تبصره شبهات و ابهاماتي آشكار مي گردد كه در اين تحقيق به تشريح آنها مي پردازيم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 ديوان عالي كشور صورت پذيرفته است را در ارتباط با اين تبصره مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم . اميد است كه مطالب و تحقيقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نويسان قانون گذار يكتا قرار گيرد.


فهرست مطالب

مقدمه    1
بخش اول : بررسي مباحث شكلي
فصل اول : كليات     2
 مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي     2
گفتار اول : دعواي عمومي     2
گفتار دوم : دعواي خصوصي     5
 مبحث دوم :راه‌هاي اثبات قتل     6
گفتار اول : اقرار     7
گفتار دوم : شهادت شهود     12
 گفتار سوم : قسامه     14
گفتار چهارم : علم قاضي     17
 فصل دوم : گردشكار     20
 مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام     20
مبحث دوم : دفاعيات     22
 مبحث سوم : نظريات پزشكي قانوني     24
 مبحث چهارم :استدلال دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور     25
گفتار اول : استدلال دادگاه كيفري استان     25
 الف : نظر اكثريت     25
ب: نظر اقليت     26
 گفتار دوم : استدلال ديوان عالي كشور     27
مبحث پنجم : متن راي دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور     28
گفتار اول : راي دادگاه كيفري استان     28
گفتار دوم : راي ديوان عالي كشور     29
 فصل سوم : بررسي شكلي آراء     29
 مبحث اول : اعمال مقررات دادرسي     29
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقيقات و رسيدگي     31
 گفتار دوم : جمع آوري دلايل     31
 گفتار سوم : تامين كيفري     33
 گفتار چهارم : اخذ آخرين دفاع     34
گفتار پنجم : جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش‌ها     34
گفتار ششم : قرار مجرميت و كيفر خواست     35
 گفتار هفتم : صلاحيت     36
 گفتار هشتم : ارجاع     37
گفتار نهم : دادنامه     38
 گفتار دهم : تجديد نظر خواهي     39
گفتار يازدهم : رسيدگي در ديوان عالي كشور     40
 مبحث دوم : از لحاظ ادبي و نگارش     41
 گفتار اول : رسم الخط     41
گفتار دوم : نشانه گذاري     42
گفتار سوم : درست نويسي و گزينش واژه‌ها     44
 گفتار چهارم : دستور زبان     44
 بخش دوم : بررسي مباحث ماهوي
فصل اول : كليات قتل مهدور الدم     45
مبحث اول : تعريف     46
 مبحث دوم : مصاديق     48
 مبحث سوم : ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه     52
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي     53
 فصل سوم : قتل پرونده     59
 بخش سوم : نتيجه گيري
 گفتار اول : انتقادات     64
 گفتار دوم : پيشنهادات     66
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاري     67
فهرست منابع    69
ضمائم

 


فهرست منابع :
 الف : كتب فقهي
1- اميني ،‌عليرضا و آيتي ، سيد محمد رضا ،‌تحرير الروضه في شرح اللمعه ، انتشارات سمت ، چاپ هشتم ، 1385 .
2- موسوي الخميني ، روح ا... ،تحرير الوسيله ، انتشارات دارالمعلم ، چاپ دوم ، 1366.

ب: كتب حقوقي
1-    آخوندي ،‌محمود ، آئين دادرسي كيفري ،‌انتشارات مجد ، چاپ اول ، 1384 .
2-    آشوري ،‌محمد ، آئين دادرسي كيفري ، انتشارات سمت ، چاپ يازدهم ، 1385 .
3-    آقائي نيا ، حسين ،‌جرايم عليه اشخاص ، انتشارات ميزان ،‌ چاپ دوم ، 1384 .
4-    زراعت ، عباس ،‌ شرح قانون مجازات اسلامي ، بخش ديات ، انتشارات ققنوس ، چاپ دوم ، 1380 .
5-     صادقي ، محمدهادي ، جرايم عليه اشخاص ، انتشارات ميزان ، چاپ هفتم ، 1383 .
6-     كاتوزيان ،‌ناصر، قانون مدني در نظم حقوق كنوني ، انتشارات ميزان ، چاپ چهاردهم ، 1385.
7-    گلدوزيان ، ايرج ، محشاي قانوني مجازات اسلامي ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ، 1383.
8-     گلدوزيان ، ايرج ،‌حقوق جزاي اختصاصي ، انتشارات دانشگاه دانشگاه تهران ، چاپ هشتم ، 1380 .
9-    مير محمد صادقي ،حسين ، جرايم عليه اشخاص ، انتشارات ميزان ، چاپ اول ، 1385 .

ج : جزوات
 1- حكيمي نژاد ، جزوه تقريرات آئين دادرسي كيفري 1، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري ، سال تحصيلي 86-85.
2- قاسمي ، ناصر ،‌جزوه تقريرات حقوق جزاي اختصاصي 1، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري ، سال تحصيلي 86-85 .
3- جزوه آئين نگارش آراء قضايي ، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه .

د) پايان نامه‌ها
1- مطالعه حقوق – جرم شناختي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي (‌جواز قتل مهدور الدم ) / احسان بابايي/ بهار 83/ دانشگاه امام صادق (ع) ] پايان نامه كارشناسي ارشد [
2- علم قاضي از ديدگاه فقه اماميه / مصطفي قطبي راوندي / سال تحصيلي 86-85 / دانشكده علوم قضايي ] پروژه كارشناسي [

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه