ارزيابی نظريه معرفت شناختی یا پوزيتيويسم

ارزيابی نظريه معرفت شناختی یا پوزيتيويسم
ارزيابی نظريه معرفت شناختی یا پوزيتيويسم
30,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 34 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

1)مقدمه    1
2)رويكرد واژه شناختي    3
3)رويكرد تاريخي (ماهيت نظريه):    4
الف) پوزيتيويسم؛ نسل نخست (لاك، هيوم، كنت)    4
ب)پوزيتيويسم، نسل دوم (حلقه وين)    11
ج)پوزيتويسم: نسل سوم (كارل همپل)    14
4)تاثير محيط اجتماعي - سياسي بر شكل گيري نظريه پوزيتيويسم    16
5) اثر بخشي پوزيتيويسم بر مسائل سياسي و اجتماعي:    19
6)نقد و نتيجه گيري    24
فهرست منابع و يادداشتها    29

 

1)مقدمه
پوزيتيويسم چيست؟ «پوزيتيويسم به مثابه يك رهيافت علمي در علوم اجتماعي معتقد است كه امور مي‌بايستي به مثابه واقعيات محض مطالعه شوند و رابطه بين واقعيات مزبور مي‌تواند به وضع قوانين علمي منجر شود.
براي پوزيتيويست‌ها، چنين قوانيني شاني مشحون از حقيقت دارند و واقعيات اجتماعي به همان شيوة واقعيات طبيعي‌ مي‌بايستي مورد مطالعه واقع شوند».]1 [
هر چند ارائه چنين تعريفي از سوي «اسميت» در كتاب «علم اجتماعي در ترديد»، ضامن پرهيز از آشفتگي واژه شناختي در برخورد با نظريه‌اي به گستردگي پوزيتيويسم است؛ اما «پرتاب شدگي» قابل ملاحظ‌ايي كه در اثر مطالعه تعاريفي از اين دست به محقق دست مي‌دهد، وي را بلافاصله به جستجوي ريشه‌هاي معرفتي نظريه مزبور سوق مي‌دهد تا از احساس غريب «پرتاب شدگي» فاصله بگيرد.

 

منابع
)نظريات كمي گرايانه توسعه به نحو جالبي با تاكيد بر رابطه معنادار بودن در منبع ذيل در مورد توجه قرار گرفته است:
برتران بديع. توسعه سياسي. چ اول . ترجمه دكتر احمد نقيب زاده. تهران. نشر قوس. 1376. صص 33-29.
37)آنتوني گيدنز. همان كتاب صص 152-151.
38) Ibid.
39)براي نگاهي تفصيلي به اين نقد نگاه كنيد به : تام باتامور. مكتب فرانكفورت. چ اول. اصفهان. نشر پرسش. 1373. صص 45-37.
40)اقتباس از : راجر تريگ. همان كتاب صص 19-18.
41)آلن. اف. چالمرز. چيستي علم . درآمدي بر مكاتب علم شناسي فلسفي. چ ششم. ترجمه دكتر سعيد زيبا كلام . تهران. سمت . 1384. ص 50.
42)اقتباس از: راجر تريگ. همان كتاب. صص 178-171.
43)اقتباس از: دكتر سعيد زيباكلام. معرفت شناسي اجتماعي (طرح و نقد مكتب ادينبورا). چ اول. تهران. سمت. 1384. صص 261-259.
(اين نظريه كه در معرفت شناسي مكتب ادينبورا تحت عنوان آموزه حيل و از آموزه دو هم – كوآين اخذ شده است از سوي بري بارنز مورد تاكيد قرار گرفته است.)
44)اقتباس از: مرتضي مرديها. فضيلت عدم قطعيت در علم شناخت اجتماع. چ اول. تهران. انتشارات طرح نو. 1382. صص 99-81.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه