معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی راه های بهینه کردن ساختار سرمایه و منابع تامین مالی بانک ها

بررسی راه های بهینه کردن ساختار سرمایه و منابع تامین مالی بانک ها
بررسی راه های بهینه کردن ساختار سرمایه و منابع تامین مالی بانک ها
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 181 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی بانک ملت

چکيده:

   اﻳن پژوهش به"بررسي ساختارسرمايه ومنابع تأمین مالي بانک ملت و راههاي بهينه کردن ترکيب منابع آن" پرداخته است. .باتوجه به ارتباط ساختار سرمايه و ريسک اعتباري در بانکها و وجود مقررات بين المللي در اين زمينه و همچنين با توجه به تاثير ساختار سرمايه بر هزينه سرمايه و در نتيجه بر ارزش واحد انتفاعي و ريسک ورشکستگي آن، لزوم توجه به اين مقوله در بانکها ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهميت مقوله ساختار سرمايه در بانک، اين پژوهش درصدد تعيين جايگاه هرنوع ازمنابع درتامين مالي بانک مي‌باشد.در جهت رسيدن به اين اهداف، ساختار سرمايه بانک ملت در يک دوره ده ساله (1372تا1381) مورد بررسي قرارگرفت که اطلاعات لازم از صورتهاي مالي بانک استخراج گردید. براي بررسي بهينه بودن ساختار سرمايه از معيارهاي هزينه سرمايه و مقررات مربوط به سرمايه استفاده شده است. بمنظور محاسبه هزينه غير‌عملياتي سپرده ها، نرخهاي تخصيص هزينه هاي غيرعملياتي به سپرده ها مشخص و سپس هزينه غير‌عملياتي سپرده هاوسرانجام هزينه کل سپرده ها محاسبه گردید.پس از محاسبه هزينه هر يک از اقلام سرمايه، ميانگين موزون هزينه سرمايه بانک براي سالهاي1372-1381 محاسبه شد. فرضيه اصلی تحقيق به غيربهينه بودن ساختار سرمايه بانک دلالت دارد که اين فرضيه از طريق چارچوب رسيدن به ساختار سرمايه بهينه ( در چهار مرحله:از نظر نسبت سرمايه به دارايي هاي ريسکدار، نسبت سپرده ها به بدهيها، نسبت سپرده های بلند‌مدت به کل سپرده ها و هزينه سرمايه)براي سال 1381موردبررسي قرارگرفت.
در پايان نيز پيشنهاداتي در خصوص بهينه کردن ساختار سرمايه بانک ملت و همچنين براي تحقيقات آتي ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده    

فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه    
بیان مسئله تحقیق    
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق    
اهداف تحقیق    
فرضیات تحقیق    
روش تحقیق   
روش گردآوری اطلاعات    
قلمرو تحقیق    
جامعه آماری    
تعریف عملیاتی واژه ها    

فصل دوم : ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق    
تاریخچه بانک ملت    
منابع تامین مالی بانکها در ایران    
روشهای تامین مالی در شرکتها   
ساختار سرمایه    
نظریه های مربوط به ساختار سرمایه    
انواع ساختار سرمایه    
اهمیت سرمایه    
عوامل مرتبط با ساختار سرمایه    
هزینه سرمایه    
هزینه حقوق صاحبان سهام    
هزینه بدهی    
هزینه سرمایه در شرکتها    
هزینه سرمایه در بانکها    
هزینه سرمایه   
ساختار سرمایه بهینه    
عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه    
ساختار سرمایه بانکها    
اقلام ساختار سرمایه بانکها    
ساختار مطلوب سرمایه بانک    

فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق    
روش جمع آوری اطلاعات    
ابزارهای پژوهش    
توصیف متغیرها   
جامعه آماری    
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات    
محدودیت های تحقیق    

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه    
بررسی ساختار سرمایه    
محاسبه هزینه سرمایه    
محاسبه هزینه سپرده    
محاسبه هزینه بدهی به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری    
محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام    
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه    
آزمون فرضیات    
بررسی بهینه کردن ساختار سرمایه    

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه    
خلاصه و نتیجه گیری    
بیان مساله تحقیق    
ضرورت و اهمیت موضوع    
اهداف تحقیق    
فرضیات تحقیق   
روش تحقیق    
روشهای جمع آوری اطلاعات    
جامعه آماری    
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات    
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه    
آزمون فرضیات    
پیشنهادات    
پیشنهادات مربوط به بانک ملت و سیستم بانکی    
پیشنهادات برای تحقیقات آتی   
فهرست منابع    
ضمائم    
پیوست شماره 1   
پیوست شماره 2   
پیوست شماره 3

 

منابع فارسی
1.    عادل آذر و منصور مومنی، « آمار و کاربرد آن در مدیریت»؛ جلد اول، چاپ ا ول، تهران: انتشارات سمت، 1375
2.    عادل آذر و منصور مومنی، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»؛ جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، 1375
3.    اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی؛ « استانداردهای بین المللی کفایت سرمایه و نظارت»  ، بولتن مالی و اقتصادی بین المللی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 32، اردیبهشت 1373
4.     اسدالله افشاری ، «مدیریت مالی در تئوری وعمل» جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش، 1378
5.     علی اصغر انواری رستمی، «مدیریت مالی و سرمایه گذاری»، چاپ اول، تهران: طراحان نشر، 1378
6.     محمد بهمند و محمود بهمنی، بانکداری داخلی 1، چاپ هفتم ، موسسه عالی بانکداری ایران» ،  پاییز 1379
7.     عبدالله حسینی ، «تجزیه تطبیقی مدیریت منابع بانکهای تجاری در ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تیر ماه 1375
8.    علی دلاور، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد ، 1378
9.     زهره سرمد ، عباس بازرگان ، الهه حجازی ،«روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ اول، تهران: انتشارات آگهه، 1376
10.     غلامرضا سلامی، «حسابداری عملیات بانکی بدون بهره»، ماهنامه حسابدار، شماره 6، اردیبهشت ماه 1365
11.     سیر تحول بانکداری در ایران، مجله بانک اقتصاد، شماره 16
12.     سیر تحول بانکداری در ایران، مجله بانک واقتصاد ، شماره 5
13.     سیر تحول بانکداری در ایران، مجله بانک و اقتصاد، شماره 15
14.     رضا شباهنگ، «مدیریت مالی» جلد اول، چاپ سوم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 1376
15.    عبدالله امین حسن ، «سپرده های نقدی و راههای استفاده از آن در اسلام»، درخشنده محمد، چاپ اول، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1367
16.     حسین عبده تبریزی ، «مدیریت مالی» جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات پیشبرد، 1370
17.     حسن قالیباف اصل، «بررسی تاثیر ساختار سرمایه ( اهرم مالی) بر روی ریسک سیستماتیک B سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1373
18.     درویش کسرایی ، «بانک کشاورزی» ، چاپ  اول، ناشر بانک کشاورزی، 1373
19.    فردریک میشکین ، «پول ارز و بانکداری»، علی جهانخانی و علی پارسیان،  چاپ  اول، تهران: انتشارات سمت، 1378
20.     زهرا نصرالهی، «برآورد هزینه سرمایه برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، رساله دکتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، بهار 1379
21.    ذیدالله نوروزی ناو، «محاسبه هزینه جمع آوری پول در بانکهای تجاری ایران و بررسی آن با بازده تسهیلات اعطایی بانکی» ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال 76-1375
22.    ریموند پی نوو، «مدیریت مالی» جلد دوم، علی جهانخانی و علی پارساییان، چاپ  سوم، تهران: انتشارات سمت، 1376
23.     علی اصغر هدایتی، حسن کلهر و محمود بهمنی، «علمیات بانکداری داخلی2»، چاپ  هفتم،  موسسه عالی بانکداری ایران، بهار 1380

 
منابع لاتین:
1.    Antonio Dias. Jr And Photios G.Loannou (1995), "Optimal Capital Structure For Privately-Financed Infrastructure Projects", UMCEE Report No.95-10
2.    Aswath Damondaran, "Finding The Right Financing Mix: "the Capital Structure Dicision", Stern School of Business, www.stern.nyn.edu/ adamodar/pdfiles/ovhds/ch8.pdf
3.    Benston Gorge, Iruine paul, Rosenfeld Jim and Sinkey Jr Joseph F (October 2000), "Bank Capital Structure" , regulatory capital and securities Innovation" , Federal Reserve Bank of Atlanta working paper 2000-18
4.    Davis Henry. A & Sihler William W (1998), " Building Value With Capital Structure Strategies," University of Virginia, Financial Executives Research Fundation, Inc.
5.    Giddy lan H. "Capital Structure : How Much Debt?" , New Yoruk university, www.stenn.nyu.edu/ igiddy/copyfin/ibmcf6.pdf
6.    Karim , R.A.A (1996), The Impact of The Basle Capital Adequacy Ratio Regulation on The Financial and Marketing Strategies of Islamic Banks", International journal of Bank Marketing, Vol.14 , No.7
7.    Marshall David And Venkataraman Subu (1999) " Bank Capital Standards For Market Risk: A Welfare Analysis" , European Finance Review 2
8.    Mike William and Steve Francis, "The Importance of Optimal Capital Structure", Barclay capital, www.barcap.com/cfa/Intro.pdf
9.    Optimal Capital Structure, www.mba.ntu.edu.tw/Howouwu/ fmemba/handout2.pdf
10.       Philips Gordon M. "Capital Structure" , www. Rnsmith. Umd. edy/finance/gphillips/courses/Bmgp640/copstr.pdf
11.    PresCott, Edward S. , "Regulating Bank Capital Structure to Control Risk", www.rich.frb.org/ed/pdfs/summer 2001/Prescott.
12.    Satos, Joao Ac September 2000, "Bank Capital Regulation in Contemporary Banking Theory" , Bank for International Settelements , Basle, Switzerland. No.90.
13.    Sinkey J.F Jr(1989),"Commercial Bank Financial Management in Financial Servies  Industry", 3rd.ed.Macmillan.ny
14.    Sinkey Joseph F., Jr (1986), Commercial Bank  Financial Management, Macmillan
15.    Welch Ivo. 1996, "A Primer on Capital Structure" , University of California. Los Angeles, http://welch.som.yale.edu/academics /capitstruct.pdf

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه