بررسی برخی آراء مفسرين شيعه و سنی در مورد سوره مباركه غاشيه

بررسی برخی آراء مفسرين شيعه و سنی در مورد سوره مباركه غاشيه
بررسی برخی آراء مفسرين شيعه و سنی در مورد سوره مباركه غاشيه
170,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 150 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

كليات    1
مقدمه    2
تعريف موضوع    3
اهميت موضوع    3
پيشينه موضوع    3
سئوال اصلي    3
فرضيه    3
سئوال‌هاي فرعي    3
روش تحقيق    4
محدوديت‌هاي تحقيق    4
پيشنهادات    4
چكيده    5
فصل اول بررسي لغوي لغات مطرح شده در سوره مباركه غاشيه
1-    غاشيه    7
2-    خاشعه    7
3-    عامله    9
4-    ناصيه    9
5-    تصلي    10
6-    حاميه    11
7-    انيه    12
8-    ضريع    13
9-    يُسمن    14
10-    ناعمه    15
11-    لاغيه    15
12-    سُرُر    16
13-    مرفوعه    17
14-    اكواب    17
15-    نمارق    18
16-    مصفوفه    19
17-    زرابّي    19
18-    مبثوث    20
19-    رفعت    21
20-    نصبت    21
21-    سطحت    21
22-    مصيطر    22
23-    تولي    23
24-    اياب    23
فصل دوم: تفسير آيات سوره مباركه غاشيه
مقدمه    26
معرفي سوره    26
ارتباط سوره با سوره قبل    28
ارتباط سوره غاشيه با سوره طور    29
مفهوم كلي دسته اول، آيات 7 تا 1    30
-    ترجمه و تفسير آيه 1    31
-    ترجمه و تفسير آيات 3 و 2    33
-    ترجمه و تفسير آيات 5 و 4    37
-    ترجمه و تفسير آيات 7 و 6    39
مفهوم كلي دسته دوم، آيات 16 تا 8    42
-    ترجمه و تفسير آيات 9 و 8    43
-    ترجمه و تفسير آيات 12 و 10    45
-    ترجمه و تفسير آيات 4 و 13    47
-    ترجمه و تفسير آيات 16 و 15    49
مفوم كلي دسته سوم، آيات 26 تا 17    51
-    ترجمه و تفسير آيه 17    52
-    ترجمه و تفسير آيات 20 و 18    54
-    ترجمه و تفسير آيات 22 و 21    59
-    ترجمه و تفسير آيات 26 و 23    62
نتيجه    68
فصل سوم: بررسي نكات برجسته سوره مباركه غاشيه
مقدمه    70
الف: اسماء قيامت    70
ب: نعمت‌ها و نقمت‌هاي اخروي    72
1-    نعمتهاي اخروي    72
2-    نقمت‌هاي اخروي    75
ج: توجه به آيات آفاقي    78
1-    شتر    79
2-    آسمان و زمين    82
3-    كوه    85
د: فايده تذكر    86
-    چه كساني پند پذيرند؟    88
-    چه كساني از پند رويگردانند؟    89
-    شرط تذكر    89
هـ: رسالت پيامبر صلي‌الله عليه و آله    90
-    سخني درباره نبي و رسول    90
-    فرق نبي و رسول    91
-    ضرورت رسالت    92
-    پيامبر (ص) رابط انسان و خدا    93
-    نقش وحي و رسالت پيامبر (ص)    93
-    پيامبر (ص) سراج منير    94
ابلاغ: وظيفه پيامبر (ص)    95
اهل بيت درهاي هدايت    96
نتيجه    97
منابع    98
 


مقدمه:
با سلام و درود بر پيامبر گرامي اسلام محمد مصطفي و خاندان مطهرش. آنان كه قرآن ناطقند و هدايت گران انسانند تا روز قيامت.
خداي متعال را شاكريم كه به ما اين اجازه را فرمود كه در درياي عميق علوم قرآن غوطه‌ور شويم و از آن درّ گرانمايه سعات را بيابيم.
سوره غاشيه يكي از سوره‌هاي كوتاه اما پر محتوايي است كه جامع سعيدي از مطالب، حول محورهاي توحيد، نبوت و معاد است، اين پروژه كوتاه با استفاده از كتب تفسيري و لغوي سعي دارد به مباحث مختلفي كه در اين سوره آمده است بپردازد.
 

چكيده
لازم به ذكر است كه درباره اين سوره مطالب بسياري قابل بحث و بررسي است وليكن اين پروژه به لحاظ گنجايش، ظرفيت پرداختن به تمامي موضوعات مربوطه را ندارد.
به همين علت، اين تحقيق به بعضي از موضوعاتي كه در آيه مورد توجه قرار گرفته، به طور گذرا و كلي پرداخته است. مطالبي كه در اين پروژه مورد بحث و بررسي قرار گرفته‌اند به اين ترتيب است: فصل اول: اين فصل حاوي بررسي لغوي لغات مطرح شده در سوره مباركه غاشيه است. در اين قسمت سعي شده است لغات با توجه به كتب لغوي معتبر و نيز كتب تفسيري مورد بررسي قرار گيرند.
فصل دوم: در مورد تفسير آيات سوره مباركه غاشيه مي‌باشد و لذا مطالبي كه در اين قسمت آمده بيشتر جنبه تفسيري دارد، ولي قبل از پرداختن به تفسير آيات، موضوعات مختلفي پيرامون سوره، مورد ارزيابي قرار گرفته است. مانند: معرفي سوره- فضيلت سوره- ارتباط سوره با سوره قبل و ديگر سوره.
روش پرداختن به تفسير در اين فصل اين است كه اول ترجمه آيه يا آيات مربوطه آمده است و سپس در ذيل آن تفسيرهاي مختلف شيعه و سني آمده است. لازم به ذكر است كه آيات اين سوره از نظر محتوا به سه دسته كلي تقسيم شده است كه قبل از پرداختن به آيات هر دسته، مفهوم كلي نيز بيان شده است.
فصل سوم: اختصاص دارد به بررسي نكات برجسته سوره، از جمله مطالبي كه در اين فصل بدانها اشاره شده به اين ترتيب است. اسماء قيامت- نعمت‌ها و نقمت‌ها اخروي توجه به آيات آفاقي از جمله آسمان، زمين، شتر، كوه، فايده تذكر، رسالت پيامبر صلي‌الله عليه و آله.
 


منابعي كه در اين تحقيق مورد استفاده و پژوهش قرار گرفته اند:
1-    بيان- سيد ابوالقاسم خويي- م 1371- ترجمه محمد صادق نجمي، هاشم هاشم زاده هريسي- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- تهران 1382
2-    تفسير نمونه- ناصر مكارم شيرازي و همكاران- دارالكتب الاسلاميه- تهران زمستان 1370 چاپ نهم.
3-    تفسير موضوعي پيام قرآن- ناصر مكارم شيرازي و همكاران- دارالكتب الاسلاميه- تهران 1377- چاپ پنجم.
4-    ترجمه تفسير الميزان- سيد محمد حسين طباطبايي- (م 1402 ق)- ترجمه موسوي همداني- انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزه علميه قم- پاييز 1363.
5-    ترجمه و تفسير مجمع البيان- شيخ ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي، (م 548 ق) ترجمه شيخ علي صحت- انتشارات فراهاني- تهران- اسفند1359- چاپ دوم
6-    التفسير الكبير الفخر الرازي- جلد 32- 31- بي تا.
7-    ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن- ابوالقاسم حسين بن محمد بن فضل معروف به راغب اصفهاني- م 502 هـ – ترجمه غلامرضا خسروي حسيني- كتابفروشي مرتضوي- چاپ اول- پنجمين سال انقلاب اسلامي.
8-    تفسير نورالثقلين- عبدعلي الحويزي- مصحح السيد هاشم الرسولي المحلاتي- المطبعة العلميه بقم- 1385 ق- 1377 هـ .
9-    پژوهشي دربارة قرآن كريم و پيامبر (ص)- فخرالدين حجازي- انتشارات بعثت- چاپ اول- مرداد 1353
10-    الجامع الاحكام القرآن- لابي عبدالله محمد بن احمد الانصاري القرطبي- الناشر دارالكتب العربي- لطباعة والنشر القاهره- 1387 هـ – 1967 م – جلد 20
11-    جامع البيان في تفسير القرآن- ابي جعفر محمد بن جرير الطبري- (م 310 هـ)- لطباعة و النشر- دارالمعرفة- بيروت- لبنان- 1392 هـ .
12-    درسهايي از قرآن- غلامعلي حداد عادل- دفتر نشر فرهنگ اسلامي- تهران- چاپ سوم 1384.
13-    روح المعالي في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني- علامه الالوسي البغدادي- م 1270 هـ . دارالاحياء – بيروت- بي تا.
14-    ره توشه- محمدتقي مصباح يزدي- انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني- قم تابستان 1380- چاپ چهارم.
15-    سيماي آفتاب- ابوالفضل موسوي گرمارودي- انتشارات دليل ما- قم- چاپ اول- پاييز 1380.
16-    شرح واژه هاي قرآن در ترجمه تفسير عظيم مجمع البيان- علي كرمي فريدوني- انتشارات فراهاني- تهران 1381- چاپ اول.
17-    فرهنگنامة قرآني- گروه بنياد پژوهشهاي اسلامي- انتشارات آستان قدس رضوي- مشهد- چاپ دوم- 1377.
18-    فرهنگ جديد عربي- فارسي- فواد افرام البستاني- ترجمه منجد الطلاب- مترجم محمد بندر ريگي انتشارات حر- تهران 1378- چاپ اول.
19-    فرهنگ عربي- فارسي- لاروس- مترجم سيد حميد طبيبيان- انتشارات اميركبير- تهران- 1382- چاپ سيزدهم.
20-    فرهنگ ابجدي- عربي- فارسي- ترجمه المنجد الابجدي- مترجم رضا مهيار- انتشارات اسلامي- زمستان 1370- چاپ اول.
21-    قاموس قرآن- علي اكبر قريشي- انتشارات دارالكتب الاسلاميه- تهران- بي تا.
22-    قرآن كريم با ترجمه و تجديدنظر كامل محمدمهدي فولادوند- نشر دارالقرآن الكريم- چاپ دوم آذر 1377.
23-    قرآن در آينة پژوهش- مقالات علمي- پژوهش فارغ التحصيلان دكتري تخصصي (Ph.D) تهيه و تنظيم محمد كاظم شاكر- نشر هستي نما- چاپ اول پاييز 1381- دفتر سوم.
24-    الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التاويل- محمد بن عمر الزمخشري- م 528 هـ – دارالكتاب العبري- بيروت- لبنان- بي تا.
25-    كشف الايات- محمدرضا غياثي كرماني- انتشارات اسلامي وابسته به حوزه علميه قم- چاپ دوم- زمستان 1382.
26-    مباني شناخت- درسهايي از اصول عقايد اسلامي (1)- محمد محمدي ري شهري- انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم- چاپ چهارم- بهار 1382.
27-    معناي متن- پژوهشي در علوم قرآن- نصر حامد ابوزيد- ترجمه مرتضي كريمي نيا- انتشارات طرح نو- تهران چاپ اول 1380.
28-    المراجعات- رهبري امام علي عليه السلام در قرآن و سنت- سيد عبدالحسين شرف الدين موسوي- ترجمه جعفر امامي- نشر بين الملل، سازمان تبليغات اسلامي- تهران چاپ اول- زمستان 1379.
29-    من البرهان في تفسير القرآن- السيد هاشم بن سليمان البحراني- م 1107 يا 1109- الطباعة الثانيه
30-     نهج البلاغه امام علي عليه السلام- مترجم حسين استاد ولي- انتشارات اسوه- تهران- چاپ اول 1384.
31-    نبوت- مرتضي مطهري- انتشارات صدرا- تهران چاپ هشتم- دي 1381.
32-    نسيم حيات- تفسير قرآن كريم- جزء 30- ابوالفضل ؟؟؟ انتشارات هجرت قم- زمستان 83- چاپ نوزدهم.
33-    نظم قرآن (4)- عبدالعلي بازرگان- انتشارات قلم- قم- چاپ اول- 1374.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه