کارآموزی در رابطه با پلیمر

کارآموزی در رابطه با پلیمر
کارآموزی در رابطه با پلیمر
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 127 صفحه _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

فهرست مطالب

چكيده     1
مقدمه    3
قسمت اول
فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی    5
1-1تاریخچه سازمان    5
2-1 نمودار ساختمانی و تشکیلات    5
3-1 نوع محصولات تولیدی یا خدمات     5
4-1 شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدماتی    5
فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز    6
1-1موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی    6
2-2 بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی    6
3-2 امور جاری در دست اقدام    6
4-2 برنامه های آینده    6
             2-5 تکنیک هایی که توسطرشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار میرود    7
فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج    8
قسمت دوم
بخش اول : پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن
فصل 1 : پلیمرها به زبان ساده
            1- تعریف    9
           1-1 تهیه پلیمرها    9
           2-1 روش های تولید پلیمرها    9
           1-2-1 پلیمریزاسیون زنجیره ای    10
          2-2-1 پلیمریزاسیون تقطیری یا تراکمی    10
         3-2-1 پلیمریزاسیون مرحله ای    10
         3-1 بافت ساختمانی پلیمرها    11
         1-3-1 ماکرومولکولهای خطی    11
         2-3-1 ماکرومولکولهای مشبک    11
         4-1 تقسیم بندی پلیمرها    12
         1-4-1 ترموپلاستها    12
         2-4-1 الاستومرها    12
        3-4-1 ترموپلاستها    13
        4-4-1 ترموپلاستهای الاستومر    13
        5-1 تغییر فاز پلیمرها در برابر افزایش دما     13
فصل دوم : طرز شناسایی پلیمرها    16
             2- مقدمه    16
             1-2 شکل ظاهری    16
             2-2 جرم مخصوص ماده پلیمری    17
             3-2 اثر حلال های شیمیایی    18
            4-2 اثر گرمایی    19
            5-2 تعیین مقدار PH    20
            6-2 اشتعال با شعله    21
فصل سوم : روشهای آماده سازی مواد پلیمری    25
             3- مقدمه    25
             1-3 آسیاب کردن     25
             2-3 مخلوط سازی    27
            1-2-3 همزن ها    27
            2-2-3 خمیرزن ها    27
            3-2-3 مخلوط کننده ها    29
            3-3 رطوبت زدایی (خشک کردن)    30
فصل چهارم : اکسترودرها    32
                     4- اکسترودر کردن    32
                        1-4 تعریف     32
                       1-1-4 اکسترودرهای خمیری کننده    33
                      2-4 مارپیچ اکسترودر    35
                      3-4 انواع مارپیچ ها    36
                      4-4 اکسترودرهای خمیری کننده با مارپیچ سه منطقه ای (ESE-ZG)     37
                       1-4-4 گذرگاهها و عملکرد آنها    38
                       1-1-4-4 قیف تغذیه ای    38
                       2-1-4-4 منطقه تغذیه    39
                      3-1-4-4 منطقه تراکم (یا تبدیل)    40
                     4-1-4-4 منطقه خروجی یا مترینگ    41
                     2-4-4 شاخص کار اکسترودرهای یک مارپیچه    41
                    3-4-4 نقطه کار اکسترودرهای یک مارپیچه    42
                    5-4 نقاط ضعف اکسترودرهای یک مارپیچه    42
                   1-5-4 درجه انتقال ماده     42
                   2-5-4 تشکیل پروفیل فشار    43
                   6-4 اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه فشاری (ESE-ZN)     43
                   7-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه صاف و منطقه تغذیه فشار    45
                   1-7-4 عمق کانال    45
                   2-7-4 پروفیل فشار    46
                   3-7-4 قطعات کمکی مارپیچ ها    46
                   8-4 اکسترودرهای یک مارپیچه گازدار (Vent-Extruder).    47
                  9-4 اکسترودرهای دو مارپیچه (DSE).    49
                  1-9-4 مارپیچ های اکسترودرهای دو مارپیچه    50
                  1-1-9-4 جهت گردشی مارپیچ ها    50
2-1-9-4 قرارگیری مارپیچ ها نسبت به یکدیگر    51
3-1-9-4 مشخصات هندسی مارپیچ ها    52
2-9-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه(ESE) و دو مارپیچه (DSE)    53
1-2-9-4 دمای ماده پلیمری    53
2-2-9-4 شاخص انتقال    53
3-2-9-4 ساخت پروفیل فشار    54
فصل پنجم : تکنولوژی صنایع اکستروژن    55
 5- صنایع اکستروژن     55
            1-5 لوله های پلیمری    55
            1-1-5 تجهیزات خطوط تولید لوله های پلاستیکی    57
            1-1-1-5 قالب های اکسترودر    57
            2-1-1-5 سیستم های کالیبراسیون    58
            1-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر داخلی    59
            2-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر خارجی     59
            3-2-1-1-5 افزایش فشار داخل لوله     60
           4-2-1-1-5 سیستم کالیبراسیون واکئوم    61
           3-1-1-5 دستگاه کشش یا انتقال لوله    62
           2-1-5 لوله های خرطومی    63
           3-1-5 پروفیل     64
          2-5 فیلمهای پلیمری    64
         1-2-5 دستگاههای تولید فیلم دمشی یا blown film machine    66
        1-1-2-5 قالب اکسترودر فیلم های دمشی     67
       2-1-2-5 خنک سازی فیلم های دمشی    68
       3-1-2-5 وسایل و سیستم های خنک کننده فیلم های دمشی    69
       2-2-5 آلیاژ سازی پلیمرها    70
3-5 روشهای دیگر اکستروژنی    71
1-3-5 کابل سازی یا پوشش کاری حلقوی    71
2-3-5 دانه یا گرنول سازی    72
3-3-5 تولید نخ – الیاف و تورهای پلاستیکی    74
1 -3-3-5 تولید نخ و الیاف نساجی    74
2-3-3-5 تولید تورهای لوله یی پلاستیکی    74
 بخش دوم : p.V.C    76
فصل اول : پی .وی.سی چیست و چگونه تولید می شود     76
1-    فرآیندها    76
1-1    فرآیند تعلیقی    76
2-1 فرآیند امولسیونی    77
3-1 فرآیند توده ای    78
4-1 فرآیند محلول    78
فصل دوم : پی.وی.سی و مواد افزودنی              79
2-    مواد ا فزودنی    79
1-2    نرم کننده ها    80
1-1-2 انواع فتالات     82
2-1-2 انواع دی استر الیفاتیک    83
3-1-2 انواع فسفات     85
4-1-2 انواع اپوکسی    85
5-1-2 نرم کننده های پلیمری    85
6-1-2 نرم کننده های ویژه    86
2-2 پایدار کننده ها    86
1-2-2 پایدار کننده های قلع     86
2-2-2 پایدارکننده های باریم/کادمیوم و باریم /کادمیوم/روی    88
3-2-2 پایدارکننده های سرب    88
4-2-2 پایدارکننده های غیر سمی    89
3-2 روان کننده ها    89
4-2 پرکننده ها    92
1-4-2 کربنات کلسیم    92
2-4-2 سیلیکات و سیلیکا    93
3-4-2 سولفات باریم    94
4-4-2 هیدروکسید آلومینیم    94
5-4-2 الیاف شیشه     96
6-4-2 دوده     95
7-4-2 خاک اره     95
5-2 اصلاح کننده های ضربه پذیری    95
1-5-2 آمیزه پودر    95
2-5-2 آمیزه مذاب    95
3-5-2 پلیمریزاسیون پیوندی    95
6-2 مواد کمک فرآیند    97
1-6-2 فرآیند اکستروژن     98
2-6-2 فرآیند قالب گیری تزریقی    99
3-6-2 فرآیند کلندرکاری    99
4-6-2 فرآیند قالب گیری دمشی    99
5-6-2 فرآیند شکل دهی حرارتی    101
7-2 مواد اسفنجی کننده    101
8-2 رنگینه ها    102
1-8-2 رنگدانه ها    102
2-8-2 جوهرها    102
3-8-2 رنگینه های ویژه    102
1-3-8-2 رنگدانه های صدفی     103
2-3-8-2 رنگدانه های فلزی    103
3-3-8-2 رنگدانه های فلوئورسان    103
4-3-8-2 رنگدانه های فسفرسان     103

فصل سوم : فرآورده های تولید شده از پی.وی.سی چه ویژگی هایی دارند     104
3-    ویژگی های فرآورده های پی.وی.سی    104
1-3    سختی    104
2-3 استحکام کششی    105
3-3 بازدهی نرم کننده    105
4-3 افزایش طول نهایی    105
5-3 انعطاف پذیری در دمای اندک     106
6-3 دوام نرم کننده در آمیزه     106
7-3 پایداری حرارتی    107
8-3 پایداری نوری    107
9-3 سمیت    108
10-3 مقاومت شیمیایی    108
11-3 مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری    108
12-3 آتش گیری (اشتعال پذیری)    109
13-3 ویژگی های الکتریکی    109
فصل چهارم : بررسی اقتصادی قیمت آمیزه    110     فصل پنجم : روش تهیه فرمولاسیون پی.وی.سی    112
1-5 فرمولاسیون پی.وی.سی نرم و سخت (روش عملی)    112
1-1-5 لوله (در ساختمان سازی)    114
2-1-5 لوله (در آب رسانی)    114
3-1-5 لوله (در فاضلاب)     114
4-1-5 لوله (در تراکم هوا و خلا)    114
5-1-5 لوله (درگاز رسانی)    114
6-1-5 لوله (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)    115
7-1-5 انواع لوله نرم و انعطاف پذیر (پی.وی.سی نرم)    115
2-5 پروفیل    116
1-2-5 فیلم و ورق (سخت)    117
2-2-5 فیلم و ورق (در ساختمان سازی)    117
3-2-5 فیلم و ورق (در بسته بندی)    117
4-2-5 فیلم و ورق (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)     117
5-2-5 سایر موارد استفاده     117
6-2-5 ورق و فیلم نرم    117
3-5 صنایع تولید کفش    118
4-5 اسفنج پی.وی.سی     118
5-5 الیاف روکش شده     118
6-5 انواع روکش پی.وی.سی    119
7-5 بطری سازی    120
8-5 کاربرد پی.وی.سی در پزشکی    120
9-5 پی.وی.سی و خودروسازی    121
فصل ششم : تولید کنندگان جهانی پی.وی.سی     122
منابع    126


چکیده
عليرغم گسترش روزافزون واحدهاي توليدي محصولات پلاستيکي در سالهاي اخير و توسعه صنايع پتروشيمي هنوز کمبود اطلاعاتي خصوصا به زبان فارسي در صنعت پلاستيک کاملا مشهود و محسوس مي باشد مضافا اينکه تقريبا کليه منابع اطلاعاتي قابل دسترس نيز به زبان اصلي بوده که صرفا جهت استفاده طيف خاصي از علاقمندان مي باشد و براي ساير علاقمندان بويژه توليدکنندگان هنوز تجربه تنها راه گردآوري اطلاعات و پيشرفتهاي فني محسوب مي گردد.
فقدان و يا کمبود منابع اطلاعاتي به زبان فارسي از يکطرف و ارتباط ضعيف دانشگاهها و مراکز توليدي و نيز اشاعه فرهنگ کپي سازي محصولات و اصطلاحات فني کشورهاي صنعتي پيشرفته از طرف ديگر مهمترين عواملي بوده اند که موجبات ايجاد خلاء علمي – عملي موجود و نهايتا دوگانگي در زبان مشترک دانشگاه و صنعت را فراهم ساخته و باعث بوجود آمدن تئوري محض دانشگاهي و تجربه محض کارگاهي گرديده اند .
اين پروژه از دو قسمت تشکيل شده است که قسمت اول آن شامل برنامه و گزارشات کار کارآموز و مکان کار کارآموز و موقعيت رشته کارآموز در واحد صنعتي مي باشد و قسمت دوم آن مطالب جمع آوري شده اي که در دو بخش تهيه وتنظيم شده است مي باشد در بخش اول مروري بر صنعت مهم پليمر و پليمريزاسيون و صنايع اکستروژن و دستگاههاي مربوط را خواهيم داشت و در بخش دوم اهميت ونقش مهم pvc در صنعت و زندگي روزمره را بررسي مي کنيم .
مطالب اين قسمت از پروژه در 6 فصل تنظيم شده است :
در فصل نخست به معرفي وبررسي فرآيندهاي گوناگون توليد پي وي سي پرداخته شده است .
نرم کننده ، پايدار کننده ، روان کننده ، پرکننده ، رنگينه و... مواد افزودني گوناگوني هستند که به ميزان کم در آميزه هاي پي وي سي مصرف مي شوند . در فصل دوم به يکايک مواد ياد شده و نقش کاربردي هر کدام اشاره شده است .
فصل سوم حاوي ويژگي ها و عوامل تعيين کننده در فرآورده هاي پي . وي . سي مثل : استحکام کششي ، پايداري حرکتي و نوري و انعطاف پذيري مي باشد و آگاهي از اين عوامل امکان توليد محصولي با کيفيت مناسب از پي . وي . سي را ميسر مي سازد .
قيمت آميزه هاي پي . وي . سي در فصل چهارم مورد بحث و بررسي قرار گرفته است .
فصل پنجم ، دربرگيرنده فرمولاسيون هاي مختلف از محصولات پي . وي . سي است که مي تواند براي دست درکاران و صاحبان اين صنعت سودمند باشد .
مهمترين توليدکنندگان جهاني پي . وي . سي به منظور آگاهي بيشتر خوانندگان ، در فصل ششم معرفي شده اند .
حجم مطالب گردآوري شده و يا قابل ارائه بيش از آن است که بتوان آن را در يک کار علمي – تحقيقي (پروژه ) جمع آوري کرد لذا اميدوارم که مجموعه ارائه شده در اين پروژه بتواند گامي هرچند کوچک در جهت اعتلاي اقتصاد و صنعت کشورمان ايران باشد.
 
مقدمه
کشور ما دارای ذخایر غنی نفت و گاز – به مثابه مواد بنیادین برای تولید انواع پلیمرها – است، و نگارش ، تالیف ، ترجمه ، اقتباس ، و در نهایت انتشار هرگونه منبع علمی و یا خواندنی – مجله یا کتاب یا جزوه – که بتواند به رشد دانش عمومی جامعه ، و دانش ویژه دست درکاران این صنعت کمک کند ؛ هم ضرورتی بی چون وچرا دارد ، هم بزرگترین خدمت ملی به شمار می آید ، و هم حرکتی ضروری و الزامی در جهت دستیابی به خوداتکایی صنعتی و استقلال اقتصادی کشور است .
به تحقیق ؛ هفت کشور صنعتی غرب برنامه ای پنجاه ساله را تدوین کرده اند تا از رشد به هنگام دانش پلیمر در کشورهای دارای ذخایر نفت وگاز جلوگیری کنند ، و تاکنون نیز در اجرای این برنامه بسیار موفق بوده اند . آنان – بیش از صاحبان حقیقی این ذخایر ، یعنی ملت ها – آگاه هستند که اگر این گروه از کشورها بتوانند همزمانی رشد علمی خود در این قلمرو را با آنان حفظ کنند ، آن گاه خواهند توانست نقشی پویا در معادلات اقتصادی جهان ایفا نمایند ، و این ، شرایطی مطلوب برای این گروه از کشورها نخواهد بود . پس ، وظیفه تمامی تحصیل کردگان این رشته آنست که به هر طریق در همزمان سازی رشد علمی دانش پلیمرها بکوشند .
به هر تقدیر ، اگر برنامه ریزان علمی وصنعتی کشور این حقیقت را باور داشته باشند که برترین نقطه اتکای استقلال اقتصادی کشور ما طی نیم قرن آینده صرفا در حرکت به سمت و سوی رشد دانش پلیمرها نهفته است ، آن گاه علاوه بر تلاش در جهت افزایش و بسط
تعداد دوره های این رشته تحصیلی در تمامی دانشگاه های کشور ، از هرنوع حرکت دیگر فرهنگی در این زمینه نیز دریغ نخواهند ورزید ، که امید است چنین باشد و چنین شود .
زمینه های گوناگون کاربرد پی وی سی در صنایع کوچک وبزرگ پلاستیک ، وجود فرایندهای گوناگون تولید ، و سرانجام امکان استفاده از مواد افزودنی مختلف سالهاست که این ماده را به عنوان یکی از مهمترین مواد پلاستیک در اقتصاد صنعتی جهان مطرح ساخته است .
پی وی سی پس از پلی اتیلن یکی از پرفروش ترین مواد پلاستیک است . مدتی طولانی است که این پلیمرها به عنوان ماده ای رشد یافته مورد توجه قرار گرفته است و با تمامی صحبت
هایی  که درمورد آن مطرح بوده و هست ، و به رغم وجود محدودیت های گوناگون در استفاده از آن ، آینده ای همراه با رشد اقتصادی برای این ماده تصور می شود .
گرچه مسایل زیست محیطی ، تصویری ناخوشایند از «پی . وی . سی» را در اذهان مجسم نموده است ، ولی باید اذعان داشت که این نکته در مورد اکثر مواد پلاستیک صادق است و آنچه که مهم ولازم به رعایت خواهد بود ، توجه ویژه و دقیق به هنگام تولید ، فرآیند و بازیابی ضایعات ناشی از محصولات «پی . وی . سی» است .
در زمان حاضر این ماده پرمصرف در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران تولید می شود ، و نوآوری های بسیار در جهت بهینه سازی شکل دهی و اقتصاد تولید این ماده انجام پذیرفته ، و می پذیرد .
در میان گونه های مهم شاخص مواد پلاستیک ، گونه ای که به شکل های گوناگون و ویژگی های متنوع تولید می شود ، بی تردید «پی . وی . سی» است . تقریبا نود درصد پی . وی . سی تولید شده – درجهان – توسط یک از سه فرآیند اکستروژن ، کلندرکاری و قالب گیری تزریقی به محصول نهایی تبدیل می گردد . بیشترین مقدار پی . وی . سی اکسترود شده ، در ساخت انواع لوله – لوله های آب تحت فشار ، لوله های مجاری آب و فاضلاب – به کار می رود . حجم محصولات کلندری هرچند به اندازه محصولات اکسترود شده نیست ، اما تنوع و گستردگی آن بیشتر است . انواع کف پوش ، کاغذ دیواری ، ورق های پی . وی . سی و انواع مشمع ، نمونه هایی از محصولات کلندری هستند . مهمترین کاربرد قطعات قالب گیری تزریقی در مصارف ساختمانی است و محصولاتی از قبیل اتصالات لوله ، قطعات الکتریکی و الکترونیکی توسط این فرآیند تولید می شوند .به دلیل جایگاه ویژه کشور ما به عنوان یک کشور صاحب نفت ، دسترسی صنایع پتروشیمی مفروض به مواد پایه برای صنایع پلاستیک آسان به نظر می رسد ، و از آنجا که امید به شکوفایی و بالندگی این صنعت در کشور ما دور از ذهن نیست .
امید است این پروژه فرهنگی بتواند در پیشرفت پژوهش ، مطالعه ، مستندسازی تجربه های ارزنده دانش پژوهان کشور مؤثر باشد .


فصل اول – آشنایی کلی با مکان کارآموزی
1-1    تاریخچه سازمان
صنعت پتروشیمی یکی از پیچیده ترین صنایع موجود در جهان امروز است که با تبدیل مواد هیدروکربوری ، محصولات مهم و پایه ای مورد نیاز بسیاری از صنایع پایین دستی را تولید می کند .
نقش کلیدی این صنعت در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف برکسی پوشیده نیست و نیاز روزافزون جوامع بشری به فرآورده های آن توجه مسئولان امر را به ایجاد کارخانه های تولیدی و جلب سرمایه در صنایع پتروشیمی معطوف داشته است .
در ایران این صنعت در سال 1342 با بهره برداری از کارخانه کود شیمیایی در مرودشت فارس آغاز به کار کرد . ایجاد و گسترش مجتمع های تولیدی در چند دهه گذشته توانسته است در اعتلای اقتصاد ملی کشور نقش بسزایی داشته باشد .
بدیهی است اداره چنین صنعت عظیمی به نیروی انسانی قابل توجهی که در سطوح مختلف تحصیلی از تخصص و تجربه لازم برخوردار باشند نیازمند است تا بتوانند با تلاش و خلاقیت در جهت بالندگی این صنعت گام های موثری بردارند .
از آنجا که استفاده از کتابهای علمی – کاربردی نشئت گرفته از تخصص و تجربه های علمی و عملی در آموزش نیروی انسانی اهمیت خاصی دارد ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی از کارکنان و افراد خارج صنعت دعوت می نماید تا با استفاده از امکانات و تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار می دهد تجربه های علمی – کاربردی خود را در اختیار علاقمندان قرار دهد .
امید است این پروژه فرهنگی بتواند در پیشرفت پژوهش ، مطالعه ، مستندسازی تجربه های ارزنده دانش پژوهان کشور موثر باشد .


منابع
1-    Hansjuergen Saechtling
Kunststoff Taschenbuch 24. Ausgabe
VDI- Gesellschaft Kunststofftechnik.
Carl Hanser Verlag , Munchen Wien 1989
2-    Dr. Ing .B. Gnauck
Leichrverstaendliche Einfuerung in die Kunststoffchemie.
Carl Hanser Verlag , Munchen Wien , 1979
3-    Dr.Ing.B.Gnauck
Lehrveranstaltung "Grundlagen der Kunststoffechnik"
FB Kunststoffechnik FHD
WS 1984   
4-    Dr. Ing. Otto Schwarz , chem. Ing. F. wolfhard Ebeling kunststoffverarbeitung/ Velag Vogel- Buck Wuelzburg
SS 1985
5-    Dipl. Ing. Verse.
Skriptum zur Volesung Kunststofflechnik III
FB Kunststofflechnik FHD
6-    Plor-Dr .R. Vieweg / prof – Dr.D.Braun Grundlagen der Kunststoofverarbeitung Darmstadf 1970.
7-    Dipl.Ing. Verse.
Skriptum zur vorlesung kunststofflechnik II
FB.Kunststofflechnik FHD
8-    BASF
Kunststoff-verarbeitung im Gespraech 2 Extusion
9-    BASF
Kunststoff-verarbeitung im Gespraech 3 Blasformen
10-    Dr.Ing , Willi Predoehl
Technoligie extrudierter kunststoffolien
11-    VDI – Verlag
Kuehlen von Extrudaten

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه