سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمنی راهها

سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمنی راهها
سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمنی راهها
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 93 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب
   
پيشگفتار     1
فصل اول : كليات    
تاريخچه شركت     2
انبارها     3
كدينگ    3
نحوه ورود و خروج كالا از انبار     3
فرمهاي مورد استفاده در انبارهاي شركت تجهيزات ايمني راهها     4
انبارگرداني     5
   
فصل دوم : شناسايي انبار    
مقدمه     7
هدف و اهميت انبارداري     8
انبار و انواع آن     10
انبارهاي سازمانهاي توليدي و صنعتي     13
موجوديهاي انبار ( انواع انبار )     15
محل سازماني و تشكيلات داخل انبار     19
مشخصات انباردار     20
اهم وظايف انباردار     21
رعايت اصول ايمني و حفاظت در انبار     22
انبار اسقاط يا انبار لوازم فرسوده     23
واحد كنترل انبار يا كنترل اقلام     24
   
فصل سوم : طبقه بندي كالاها ، كدگذاري و تنظيم كالاها در انبار   
طبقه بندي كالاها     25
محاسن طبقه بندي كالاها     25
خصوصيات طبقه بندي صحيح     26
مباني طبقه بندي كالاها     26
كدگذاري كالاها     27
ضرورت و شرايط كدگذاري     28
خصوصيات يك نظام كدگذاري صحيح     29
علل استفاده از نظام كدگذاري     29
روشهاي كدگذاري     32
كدگذاري بر اساس طبقه بندي كالاها     33
كد ميله اي ( خط نما )     33
استقرار كالاها در انبار     35
چيدن و استقرار كالاها در انبار     35
استفاده از حداكثر فضاي انبار     36
وسايل كار در انبار     38
نظامهاي خروج كالا از انبار     38
روشهاي انباركردن كالا     40
   
فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار    
وسايل و ابزار نظارت بر عمليات انبار     44
دفاتر انبار     44
كارت انبار     44
كاردكس حسابداري     47
مهمترين كارتهاي انبار     48
طراحي نظام اطلاعاتي براي انبار     53
نتايج حاصل از استقرار نظام صحيح اطلاعاتي انبار     54
وظايف اطلاعاتي انباردار     55
طراحي فرمهاي انبار     55
نمودار حركت فرمها     56
تعريف فرم     57
فرمهاي مورد نياز انبار     58
گردش عمليات در سيستم تداركات     59
دريافت و صدور كالاها     61
روشهاي اجراي كار در انبار     62
عمليات حسابداري خريد و انبار     64
روشهاي درخواست و دريافت كالا از انبار     64
روشهاي صدور و درخواست خريد و ورود كالا به انبار     66
روش برگشت كالا به انبار     67
   
فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودي    
استقرار نظام نظارت بر موجودي جنسي در سازمان     68
هدف و فوايد نظارت بر موجودي     68
اهميت و فوايد نظام نظارت بر موجودي     69
دسته بندي كالاهاي مختلف     70
ارزش يابي كالاها    70
هزينه هاي مربوط به موجودي     71
نظام موجودي صفر     75
   
فصل ششم : شيوه هاي رياضي نظارت بر موجودي    
شيوه هاي رياضي نظارت بر نظام موجودي     77
عوامل مؤثر در تعيين موجودي     80
انبارگرداني     84
   
فصل هفتم : نحوه انبارگرداني در شركت تجهيزات ايمني راهها   
مقدمه     86
انبار     86
تقسيم انبار     86
سيستم انبار     88
فرمهاي مورد استفاده در انبار    88
نحوه ورود جنس به انبار     90
نحوه خروج جنس از انبار     90
نحوه نگهداري موجودي حساب كالا در انبار     90
كدينگ ( شماره كالاهاي انبار )     91
حفاظت فيزيكي از انبار     92
انبارگرداني     92
جمع آوري برگه هاي شمارش     92
ليستهاي مغايرت     92
نحوه انبارگرداني     93
منابع و مأخذ    
پيوست    پيشگفتار
منظور از طرح سيستم اطلاعاتي انبار در كارخانه ، بطور كلي ايجاد روشي سيستماتيك و منطقي است براي اجراي عمليات مربوط به كالاهاي موجود در انبار و همچنين اعمال كنترلهاي لازم روي مراحل مختلف اين عمليات .
جزئيات سيستمهاي طرح شده در واحدهاي مختلف صنعتي با توجه به نوع فعاليت و سازمان داخلي آنها ممكن است با يكديگر تفاوت داشته باشد ولي نتايج زير از طرح هر سيتم اطلاعاتي انبار عايد مي گردد :
1)    ايجاد رابطه هاي بهتر و منطقي تر در داخل كارخانه براي تبادل اطلاعات .
2)    تسريع عملكرد قسمتهاي مختلف به كمك طرح فرمهاي مناسب .
3)    انجاد كنترلهاي بهتر در كارخانه .
4)    كمك به شناسائي بهتر كالاهاي موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .
5)    طرح فرمهاي مناسبتر براي نگهداري حساب موجوديهاي انبار ( مثل كـارت انبـار و…  ) .
6)     طرح فرمهاي بهتر براي نقل و انتقالات كالاهاي موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .
7)    نگهداري اطلاعات بروز درآمده از وضع موجوديهاي انبار كه در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد ( مثلاً براي محاسبه قيمت تمام شده و …. ) .
8)     سفارش به موقع كالا و به ميزان مورد نياز به آن .
9)    افزايش اطلاعات مديريت از ميزان كالاهاي موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .
10)     ايجاد اطمينان در مديريت از عدم وجود سوءاستفاده در موجوديهاي انبار .
11)    كاهش اشكالات احتمالي ناشي از غيبت افراد شاغل در سيستم ، بخصوص انباردار .
12)    كاهش هزينه ها و كارهاي زائد اداري از طريق حذف فرمها و يا عمليات غيرضروري.
13)    شناسائي كالاهائي كه بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقيمانده اند و سبب اتلاف فضاي انبار و راكد نگهداشتن قسمتي از سرمايه كارخانه ميشوند.
فصل اول کليات

تاريخچه شركت
نگاهي اجمالي به سيستم  در شركت تجهيزات ايمني راهها و همچنين توضيحاتي مختصر در مورد تاريخچه شركت و اهداف آن :
شركت تجهيزات ايمني راهها در سال 1317 هجري شمسي تأسيس گرديد ، اين شركت هنگام تأسيس به نام شركت سهامي رنگ نامگذاري گرديد . با توجه به سوابق اين شركت مي توان به عملكرد اين شركت در سالهاي اوليه فعاليت اشاره كرد ، از عمده ترين اهداف اصلي اين شركت ساخت وسائل و تجهيزات تخصصي از قبيل ماسك ، لباس ضد حريق و … بود .
اما در حال حاضر توليدات اين شركت شامل گاردريل كنار جاده ، علائم راهنمائي و رانندگي ، علائم هشداردهنده بازتاب ( رفلكترر )‌ ، گابيون و … ميباشد .
سهام اين شركت تماماً متعلق به دولت ميباشد و زير نظر وزارت راه و ترابري اداره مي گردد .

 
انبارها
اين شركت داراي هشت انبار ميباشد كه عبارتند از :
1- انبار مواد اوليه   2- انبار ضايعات   3- انبار لوازم يدكي   4- انبار كالاي تجاري   5- انبار محصول   6- انبار ابزار مصرفي   7- انبار سوخت   8- انبار متفرقه .
نقشه هوائي و موقعيت فيزيكي اين انبارها پيوست ميباشد .
كدينگ در شركت تجهيزات ايمني راهها
كدينگ اقلام انبارها در اين شركت ، شامل 10 رقم مي باشد كه رقم اول و دوم از سمت چپ كد كالا ، بيانگر نوع انبار ميباشد ، يعني انبار مواد اوليه با پيش شماره 11 انبار ضايعات با پيش شماره 12 ، انبار لوازم يدكي با پيش شماره 21 ، انبار كالاهاي تجاري با پيش شماره 41 ، انبار محصول با پيش شماره 51 و انبار ابزار مصرفي با پيش شماره 62 ، انبار سوخت با پيش شماره 81 و انبار متفرقه با پيش شماره 91 شروع مي شوند .
پس از دو رقم اول از سمت چپ چهار رقم بعدي صرفاً براي گسترش انبار براي آينده پيش بيني شده است و به اصطلاح باز مي باشد و پس از آن رقم هفتم و هشتم نشانگر نوع جنس كالا مي باشد و در آخر دو رقم پاياني بيانگر واحد شمارش يا اندازه گيري كالا ميباشد . يعني اگر دو رقم آخر كد كالايي 01 باشد واحد اندازه گيري آن كالا كيلوگرم است و همچنين 02 نشانگر عدد ، 03 متر ، 07 ليتر ، 08 قوطي ، 09 يارد ، 10 دست ، 12 جلد ، 13 اصله ، 14 جين ، 15 شاخه و 16 رول ميباشد .
بعنوان مثال اگر كد كالايي 6202400402 باشد از رقم 62 مشخص مي شود كه اين كالا در انبار ابزار مصرفي ميباشد و اعداد 0240 باز ميباشد و اعداد 04 نشانگر نوع ابزار مثلاً سنگ برش ميباشد و اعداد 02 نشانگر اين است كه واحد شمارش اين كالا عدد ميباشد .
نحوه ورود و خروج كالا از انبار
نحوه ورود جنس به انبار
در شركت « تجهيزات ايمني و راهها » ورود كالا به انبار بدين صورت است كه استفاده كننده از جنس مورد نظر با توجه به نوع جنس مانند مصرفي بودن ، ملزومات ، مواد اوليه و … فرمي به نام درخواست كالا تنظيم مينمايد و با ذكر نام خود و نام واحد درخواست كننده ، شرح و تعداد جنس مورد نياز خود را اعلام مي نمايد و پس از استعلام از انبار مبني بر نبود اين جنس در انبار ، جهت خريد به واحد تداركات ارجاع مي گردد . واحد تداركات نيز پس از طي مراحل قانوني ( دريافت استعلام بها ، پيش فاكتور و … ) نسبت به خريد جنس مورد نظر اقدام مي نمايد و جنس خريداري شده وارد انبار شده و براي آن رسيد انبار صادر مي شود . رسيد انبار در سه نسخه ( يك نسخه 3 برگي ) تنظيم مي گردد كه يك نسخه از اين برگها نزد آورنده جنس ( تحويل دهنده ) ، يك نسخه نزد تحويل گيرنده ( انبار ) و نسخه ديگر هم به همراه فاكتور ، درخواست خريد ، استعلام بها و غيره جهت ثبت و تنظيم سند خريد تحويل امور مالي مي گردد .
نحوه خروج جنس از انبار
همچنين در اين شركت براي خروج جنس از انبار ، ابتدا تكميل فرم درخواست كالا توسط واحد متقاضي جنس صورت مي گيرد و در صورت وجود جنس مورد نظر در انبار ، حواله صادر مي گردد و پس از تكميل و تأئيد حواله مربوطه جنس مذكور به تعداد ( يا مقدار ) حواله شده از انبار خارج مي گردد . در صورت لزوم برگ خروج از انبار نيز توسط انباردار يا مسئول انبار صادر مي گردد .
فرمهاي مورد استفاده در انبارهاي تجهيزات ايمني راهها
1- حواله : جهت خروج كالا از انبار مجوزي بنام حواله صادر مي گردد . حواله انبار شامل : رديف ، كد كالا ، شرح جنس ، واحد ، مقدار ، شماره سفارش و مبلغ ميباشد كه در سه نسخه تنظيم مي گردد . نسخه اول براي حسابداري ، نسخه دوم براي انبار و نسخه سوم براي تحويل گيرنده ميباشد ، همچنين حواله انبار داراي كد انبار ، شماره سريال حواله ، نام واحد درخواست كننده و تاريخ ميباشد كه توسط رئيس اداره انبارها (مسئول ابنارها ) و انباردار و تحويل گيرنده امضاء مي گردد . نمونه اين فرم ضميمه پيوست ميباشد .
2- رسيد : جهت ورود كالا به انبار مجوزي بنام رسيد انبار صادر مي گردد ، قسمتهاي اصلي رسيد انبار عبارتند از : رديف ، كد جنس ، نام جنس ، واحد ، مقدار ، شماره سفارش و مبلغ ميباشد كه در سه نسخه تنظيم مي گردد ، نسخه اول براي حسابداري ، نسخه دوم براي انبار و نسخه سوم هم براي تحويل دهنده جنس ( واحد تداركات ) است . نمونه اين فرم ضميمه پيوست ميباشد .
3- برگشت رسيد : گاهي اوقات اتفاق كه كالايي در اثر عوامل مختلف بايد به فروشنده و يا سازنده آن عودت گردد ، در اين صورت كالاي رسيد شده در انبار را بايد برگشت رسيد كرد ، و يا به عبارتي با عودت آن به فروشنده يا سازنده آن ، برگشت از خريد تنظيم مي گردد اين سند شبيه حواله انبار ميباشد ، با اين تفاوت كه در آن علت برگشت نيز ذكر ميشود . نمونه اين فرم ضميمه پيوست ميباشد .
4- فرم برگشت كالا : گاهي اتفاق مي افتد كه كالايي از انبار درخواست مي گردد اما پس از صدور حواله و خروج كالا ، اين كالا به انبار عودت مي شود . ثبت ورود كالا به انبار در سندي بنام برگشت كالا به انبار انجام مي شود . اين فرم شبيه رسيد انبار است ، با اين تفاوت كه در اين فرم علت برگشت كالا به انبار نيز قيد مي گردد . نمونه اين فرم ضميمه پيوست ميباشد .
انبارگرداني
همانگونه كه ميدانيد موجودي مواد و كالا يكي از اقلام دارايي هاي جاري و همچنين يكي از مهمترين اقلام ترازنامه است ، در پايان هر دوره مالي جهت اثبات مقدار ( مبلغ ) واقعي موجوديهاي مواد و كالا و همچنين جهت دستيابي به مقدار و مبلغ اجناس انبار عمل انبارگرداني انجام مي گيرد .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه