بررسی حفاری غير مجاز

بررسی حفاری غير مجاز
بررسی حفاری غير مجاز
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

_ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

فهرست مطالب

مقدمه   
فصل اول : كليات   
1-1 طرح مساله    
1-2 هدف و انگيزه ي پژوهش    
1-3 اهميت موضوع    
1-4 سوالات پژوهش    
1-5- فرضيات پژوهش    
1-6- محدوديتها و مشكلات پژوهش    
1-7- روش پژوهش     
1-8-ساماندهي پروهش    
فصل دوم : موقعيت جغرافيايي و تاريخي جيرفت و سابقه تاريخي بحث    
2-1-موقعيت جغرافيايي    
2-2 موقعيت تاريخي    
2-3-سابقه تاريخي بحث   
2-3-1-سابقه تاريخي حفاري غير مجاز    
2-3-2-سابقه تاريخي قاچاق اشياء تاريخي و فرهنگي    
فصل سوم : مفاهيم    
3-1- اموال فرهنگي    
فصل چهارم : سياست جنايي ايران در قبال حفاري غير مجاز، قاچاق و وضعيت آن در جيرفت    
4-1-سياست جنايي ايران   
4-2-جرم انگاري   
4-3-پاسخ هاي كيفري و غير كيفري    
4-3-1- پاسخ هاي كيفري در قبال حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي-فرهنگي   
4-3-2- پاسخ غير كيفري در قبال حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي-فرهنگي    
فصل پنجم :  وضعيت در جيرفت   
5-1-حادثه جيرفت تلخ ترين حادثه براي ميراث فرهنگي كشور   
فصل ششم : انواع جرايم ارتكابي   
6-1-جرم حفاري غير مجاز   
6-2-جرم قاچاق اشياء تاريخي و فرهنگي   
6-3-مشاركت و معاونت در جرايم حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي، فرهنگي    
فصل هفتم : شيوه برخورد مراجع انتظامي و فضايي   
7-1-شيوه برخورد مراجع انتظامي    
7-2 شيوه برخورد مراجع قضايي   
فصل هشتم  بررسي وضعيت جرايم عليه آثار تاريخي، فرهنگي از ديدگاه علم آمار   
8-1 يافته ها ونتايج   
نتيجه گيري    
فهرست منابع و مأخذ    

مقدمه:
مقصود از ميراث فرهنگي، تاريخي كه بازگو كننده ي پيام معنوي گذشتگان و نشانگر خط سير و حركت انسان در طول تاريخ و گوياي پيشرفت سبك، مصداق و اسوه هاي تاريخي و فرهنگي در ميان هر قوم و ملتي مي باشد و شاهد زنده و گوياي سنن باستاني در عصر حاضر و آثاري است كه متبلور كننده ي فرهنگ و نظام ارزشي و اعتقادات يك جامعه در طول تاريخ مي باشد.
لذا به واسطه ي قرارداشتن آثار تاريخي و فرهنگي و در معرض خطرات و زيانهاي گوناگون مانند عوامل طبيعي از قبيل زلزله سيل آتش سوزي و باران و عوامل غير طبيعي كه به دست انسان صورت مي گيرد مانند حفاري غير مجاز تخريب سرقت ميراث فرهنگي و جنگ لزوم وجود قوانين جامع مانع و موثر در جهت حراست از مواريث فرهنگي امري مهم است و همچنين لزوم بالا بردن آگاهي جامعه نسبت به ارزش ميراث فرهنگي و كوشش در جهت حفظ آن كاملا ضروري به نظر مي رسد. شناخت واقعي آثار تاريخي و فرهنگي مي طلبد تا حمايت و حفاظت ويژه‌اي در اين خصوص از سوي مراجع قانون گذاري به منظور جلوگيري از جرايم عليه آثار تاريخي- فرهنگي به عمل آيد.
از بعد اقتصادي نيز ارزش و اهميت آثار تاريخي و فرهنگي براي هيچ كس پوشيده نيست و مي تواند منبع درآمد بسيار خوبي به وسيله ي جذب توريست براي كشور صاحب آثار تاريخي و فرهنگي باشد.
 
فصل اول: كليات
بدون ترديد ميراث فرهنگي و اشياء عتقيقه به عنوان شاهكارهاي تاريخي ملل و بازگو كننده پيام معنوي گذشتگان بوده و در زنگي امروزي شاهد زنده و گويايي از سنن باستاني و نشانگر حركت انسان در طول تاريخ مي باشد و با شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگي او ميسر مي گردد و از اين طريق زمينه هاي عبرت براي انسان فراهم مي گردد.
همگام با پيشرفت علم تكنولوژي و تبادل اطلاعات، قاچاقچيان حرفه اي اشياء عتيقه نيز در قالب باندهاي بزرگ و سازمان يافته براي خارج نمودن اشياء عتيقه از كشور به روشهاي جديدتر و مطمئن تر مجهز مي گردند و روز به روز گسترده تر مي شوند و اين در حالي است كه مجريان قانون بايد براي تعقيب و مجازات مجرمان به قوانين استناد نمايند كه يا مربوط به ساليان بسيار دور بوده و يا قوانين جديدي كه نه تنها مجازات با نوع جرم متناسب نبوده بلكه داراي ابهامات و كاستي هاي فراواني هستند.

1-1 طرح مساله:
جرم حفاري غيرمجاز و قاچاق اشياء عتيقه از جرايم مربوط به آثار تاريخي مذهبي باستاني و ملي مي باشد كه در كنار ساير جرايم عليه آثار باستاني و ميراث فرهنگي به صورت سرقت تخريب و قاچاق آنها از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.
برابر آخرين بررسي هاي علمي باستان شناسي از 6 هزار سال قبل در كناره ي هليل رود تمدني درخشان كه بر تمدنهاي كهن بين النهرين تاثير گذار بوده شكل گرفته است. وجود مصنوعات سنگي و فلزي بازمانده از آن دوران بيانگر فرهنگ و تمدني بوده كه مي توانسته افتخار عظيمي را براي تاريخ و گذشته ي سرزمين كهنسال ايران به ارمغان آورد وبه عنوان بزرگترين رويداد باستان شناسي قرن در تاريخ ثبت و جاودانه شود.
ايران به عنوان يكي از كشورهاي باستاني و ماندگار از گذشته هاي دور و صاحب فرهنگ و تمدن غني و كهن با دريايي از عناصر و اشياي فرهنگي كه هريك مبين بخشي از تاريخ و تمدن اين ملت است بر سطح زمين و زير خاك ارزش خاص خود را دارد.
امروزه به رغم وجود قوانين نسبتا محكم براي برخورد با غارتگران مواريث فرهنگي تاريخي متاسفانه گروه هاي سازمان يافته ي بين المللي همراه با مجرمين داخلي پيوسته مشغول سرقت و قاچاق اشياء تاريخي و فرهنگي اين ملت در سراسر ايران خصوصا منطقه ي باستاني جيرفت مي باشند.
1-2 هدف و انگيزه ي پژوهش:
واقعه ي غم انگيز جيرفت كه همه ي صاحبان خرد و انديشمندان داخلي و خارجي را نالان و مضطرب ساخت و خبر غارت آثار فرهنگي تاريخي منطقه ي جيرفت به منزله ي يك زمين لرزه ي بزرگ براي باستان شناسان بوده است و همچنين اهميت و ارزش ميراث فرهنگي و لزوم توجه به جرايم و خطراتي كه گنجينه هاي باستاني را مورد تهديد قرار مي دهند و به تماميت فيزيكي و معنوي آثار خسارات جبران ناپذيري وارد مي نمايد نگارنده رابر آن داشت كه موضوع مذكور را انتخاب نمايد.
علاوه بر آن به دليل مسامحه كاري سيستم حفاظتي كشور ما در خصوص پاسداري از ميراث فرهنگي تاريخي و عدم درك صحيح از ارزش و اعتبار ميراث فرهنگي همه روزه خسارات غير قابل جبراني به مواريث ارزنده وارد مي سازد. لذا در اين رساله تلاش نمودم جهت حفاظت از ميراث فرهنگي و پيشگيري از جرايم عليه آن و جلوگيري از تكرار چنين واقعه اي كه در منطقه ي باستاني جيرفت در سطح گسترده اي صورت گرفته است راهكارهاي موثري را در اين راستا ارائه نمايم.
1-3 اهميت موضوع
ايران با داشتن تمدني كهن و داراي مكان هاي تاريخي- فرهنگي از طريق اين گنجينه هاي گرانبها كه در سراسر اين سرزمين وجود دارد و محافظت از آن و اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر كاملا ضروري بوده و از منابع با اهميت در پيشرفت و توسعه ي كشور مي باشد.
صنعت توريسم يكي از بزرگترين و اساسي ترين منابع تحصيل درآمد در ممالك دنيا مي باشد اما متاسفانه به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر وضعيت ميراث فرهنگي كشور در معرض صدماتي واقع شده كه امروزه ما شاهد واقعه اي مانند واقعه ي جيرفت و غارت ميراث فرهنگي- تاريخي از اين منطقه مي باشيم و هزاران قطعه از اشياء اين تمدن كهن در چند سال اخير بوسيله ي قاچاقچيان داخلي و بين المللي از طريق قاچاق به خارج از كشور منتقل گرديده است و اين امر خسارت مادي و معنوي بزرگي را به تاريخ و فرهنگ كشور ما وارد ساخته است.
1-4 سوالات پژوهش:
در اين پژوهش كوشش خواهد شد تا به سوالات زير پاسخ داده شود:
الف) برخوردهاي قانوني در برابر سرقت تخريب حفاري هاي غير مجاز قاچاق و صدور اشياء عتيقه فرهنگي و باستاني ايران چگونه صورت مي گيرد؟
ب) آيا در اسناد بين المللي قوانين و ضمانت اجراهايي در جهت حمايت از ميراث فرهنگي تاريخي وجود  دارد؟
ج) آيا مي توان با بهره گيري از مواد كنوانسيون هاي خارجي و مقايسه ي آنها با قوانين ايران به راهكارهاي سودمندي در راستاي حفظ و صيانت از ميراث باستاني و نيز جلوگيري از وقوع جرم عليه اين مواريث كهن دست يافت؟
1-5- فرضيات پژوهش:
الف) به نظر مي رسد كه مواد 558 تا 569 ق.م. انواع مجازاتها و تدابير قانوني در خصوص جرايمي چون سرقت تخريب حفاري غير مجاز قاچاق و صدور اشياء باستاني و امكنه تاريخي از بيان و تشريح نموده است.
ب) با بررسي كنوانسيون هاي اروپايي و مفاد موافقت نامه هاي بين المللي به نظر مي رسد كه به كرارا قوانين حفاظتي و حمايتي در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي مطرح و مورد بازبيني قرار گرفته اند.
ج) به نظر مي رسد كه بتوان با مقايسه ي امكانات حفاظتي كشورهاي تاريخي مشهور در سطح دنيا با كشور خودمان و اعمال سياست هاي پاسدارنده ي امنيتي در مورد ميراث باستاني زمينه ي ايجاد راهكارهاي مناسب جهت حفظ آثار فرهنگي تاريخي و نيز جلوگيري از ارتكاب جرايم گوناگون عليه آثار باستاني را در ايران فراهم نمود.
1-6- محدوديتها و مشكلات پژوهش:
با توجه به اينكه تحقيقات در خصوص ميراث فرهنگي تنها در محدوده ي قوانين و مقررات داخلي و تحقيقات باستان شناسانه محققين كشور موجود مي باشد و هيچ كنوانسيون يا معاهده ي ترجمه شده و قابل دسترسي براي عموم جامعه وجود ندارد و نگارنده در نگارش و تنظيم اين پايان نامه با فقر و كمبود منابع مواجه گرديد و با مراجعه به چندين كتابخانه و پژوهشكده هاي عمومي و تخصصي در كرمان و تهران منابع جديدي را كه مربوط به دهه ي اخير باشند در اختيار نداشتند لذا با مراجعه به مركز كرمان شناسي و آرشيو روزنامه هاي محلي در كرمان و همچنين مراجعه به سازمان ميراث فرهنگي در تهران و كرمان و با استفاده از نظرات و راهنماييهاي چند تن از كارشناسان محترم سازمان مذكور تا حدودي مشكلات محدوديت منابع مرتفع گرديد.
دور بودن منطقه ي باستاني جيرفت با تهران كه حدود 1300 كيلومتر مسافت دارد مشكل ديگري بود كه با آن مواجه بودم و ضرورت داشت كه در طول زمان پژوهش چندين دفعه به منطقه ي باستاني جيرفت مراجعه و از مناطق تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي بازديد و از اطلاعات و نظريه كارشناسان شاغل در آن منطقه و همچنين نظرات مردم بومي آن بهره بگيرم.
با توجه به اينكه از اكتشافات جيرفت و واقعه ي غارت اموال تاريخي و فرهنگي در آن منطقه زمان زيادي نگذشته است(حدود 4سال) و تاكنون هيچ گونه تحقيق و مطالعه ي قابل توجهي در اين خصوص صورت نگرفته است و براي اهميت موضوع از ديدگاه باستان شناسي و حقوقي اعم از داخلي و بين المللي ضرورت سياست گذاري صحيح در خصوص سازماندهي اطلاعات لازم حقوقي در جهت حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي تاريخي مذهبي و به كارگيري امكانات لازم در جهت ارائه اطلاعات صحيح فراهم گردد و در غير اين صورت در عرصه ي پاسداري از ميراث فرهنگي گام مثبت و مفيدي برداشته نخواهد شد.
1-7- روش پژوهش :
در تحرير اين پايان نامه، از مطلعات كتابخانه اي در حيطه اسناد بين المللي  و كتب لاتين موجود در  كتابخانه و نيز سايت هاي اينترنتي با بهره گيري از كامپيوتر استفاده شده است.البته مجلات و روزنامه هايي كه تا كنون مقالاتي پيرامون ميراث فرهنگي و جنبه هاي حفاظتي را از اين مواريث ارائه نموده اند نيز قابل ذكر است. بعلاوه در خصوص وضعيت حقوقي ميراث فرهنگي در خارج ايران با چند تن از صاحب نظران و افرادي كه به شرايط ميراث فرهنگي، تاريخي در خارج از كشور واقف اند مشاوره و گفتگو صورت گرفته؛ همچنين از چند پايان نامه در خصوص مواريث باستاني كمك گرفته شده است.
1-8-ساماندهي پروهش:
مباحث اين پايان نامه در هشت فصل ارائه مي گردد. در فصل اول كليات، فصل دوم موقعيت جغرافيايي و تاريخي جيرفت وسابقه تاريخي حفاري  غير مجاز و قاچاق اشياء تاريخي ، فرهنگي، فصل سوم  مفاهيم، فصل چهارم سياست جنايي ايران درقبال حفاري غير مجاز، قاچاق، فصل پنجم وضعيت آن در منطقه جيرفت، ششم انواع جرايم ارتكابي، فصل هفتم شيوه برخورد مراجع قضايي وانتظامي با پديده موصوف ودر فصل هشتم بررسي وضعيت جرايم عليه آثار تاريخي فرهنگي از ديدگاه علم، آمار مورد بررسي قرار مي گيرد.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه