شناخت يعقوب و چگونگی تشكيل دولت صفاری

شناخت يعقوب و چگونگی تشكيل دولت صفاری
شناخت يعقوب و چگونگی تشكيل دولت صفاری
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 78 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

مقدمه    1

فصل اول
تاريخ سياسي – اجتماعي سيستان در آستانه قيام يعقوب ليث
بخش اول
سيستان زاده هيرمند
بخش دوم
سيستان در فرهنگ و تمدن ايراني
بخش سوم
فتح سيستان توسط اعراب
بخش چهارم
سيستان ، پناهگاه خوارج
بخش پنجم
قيام حمزه آذرك خارجي    

 يعقوب و اقداماتش
بخش اول
اصل و نصب صفاريان
بخش دوم
تشكيل دولت صفاريان و حكمراني يعقوب  

فصل سوم
يعقوب و تحكيم دولت صفاريان
بخش اول
يعقوب و خوارج
بخش دوم
يعقوب و كسب مشروعيت   
54
منابع و مآخذ    72

 

مقدمه
تاريخ صفاريان زمان و مكان محدودي از تاريخ پرفراز و نشيب ايران دوره اسلامي را در بر مي گيرد يعقوب ليث صفاري در نزد ايرانيان همواره يادآور خاطر جوانمردان و عياران ايراني است حركت او در حقيقت، حركت گروهي از مردم ايران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضتهاي ملي و مذهبي ايرانيان عليه عربها و حكام دستگاه خلافت بني اميه عباس .
تلاش او براي ايجاد حكومتي مستقل در ناحيه اي كهن و باستاني است كه خاطره بسياري از آداب و رسوم و رموز پهلواني را در قلب خود جاي داده است عمل او كردار عياري است كه ريشه در باورهاي ظلم ستيزي و ايجاد اعتدال اجتماعي دارد كه از سويي از اعتقادات و ارزشهاي اسلامي و از سوي ديگر از فرهنگ ايراني نشات گرفته است .
انديشه او در مبارزه با دستگاه خلافت عباسي و برقراري استقلال حتي در ناحيه‌هاي  كوچك از شرق ايران هر چند خام و ناپخته بود ولي اولا وابسته به نهضتهاي سياسي -مذهبي و ملي ايرانيان پيشين نشات گرفته از آنان بود ثانيا مشروعي بود براي حكومت ايرانيان مسلماني كه درقرون بعد جرات مقابله با دستگاه خليفه را پيدا كردند و هر كدام راه رسيدن به استقلال ايران و ايراني را كوتاهتر نمودند .در اين پژوهش تلاش شده تا حدودي با منطقه سيستان قبل و بعد از اسلام و چگونگي رشد و به قدرت رسيدن يعقوب و اقداماتش را به رشته تحرير درآوريم .
بايد اين نكته را ذكر نمايم كه در رابطه با منابع اين دوره مشكلات اصلي وجود دارد و به طور عمده ويژگيهاي ساختاري اين دولت به ويژه در نخستين سالهاي شكل گيري آن باز مي گردد از يك سو دلايل چند رهبري دولت صفاري در پي آن محيط دربار صفاري چندان علاقه اي به امور فرهنگي و علمي از خود نشان نداده و به همين سبب منبعي زيادي در دسترس نيست و از سوي ديگر صفاريان به دليل فرودستي پايگاه طبقاتي شان ، حضور خوارج در ميان صفوم نشان و از آن بالاتري براي جسارتشان بر ضد خلافت عباسي ، با تحقير و ناخشنودي و غرض ورزي بسياري از منابع رو به رو گشته اند از ديدگاه بيشتر مورخين كه خود نماينده و هواخواه محيط اشرافي و موانع حرمت ديني عباسيان بودند صفاريان جز گروهي از دزدان و راهزنان بي اصل و نسب و حقير نبودند كه راه طغيان بر ضد خليفه را در پيش گرفتند و سرانجام به سزاي اعمال خود در دير العاقول رسيدند بدون شك اگر از آگاهيهاي فراواني كه كتاب تاريخ سيستان در اختيار مي گذارد محروم مي مانديم بسيار از نقاط تاريك و مبهم در محدوده اين تحقيق همچنان بر جاي مي ماند.


منابع و ماخذ
1-    ............... تاريخ سيستان به تصحيح ملك الشعرا بهار – چ 1352 – وزارت فرهنگ و هنر – تهران.
2-    قزويني ، ذكريا : آثار البلاد و اخبار العباد – ترجمه جهانگير ميرزا قاجار – تصحيح محدث مير هاشم : چ 1372 اميركبير تهران .
3-    طبري محمد جرير: تاريخ طبري،  ترجمه ابوالقاسم پاينده ج 15- چ1375 بنياد فرهنگ ايران – تهران.
4-    دينوري ، ابوحنيفه ، اخبارالطوال : ترجمه محمود مهدوي – چ 1368 – ني – تهران.
5-    بلاذري، احمد:  فتوح البلدان ترجمه آذرتاش – آذرنوش- تصحيح علامه محمد فرزان- چ 1364- سروش – تهران.
6-    ميرخواند، محمد بن سيد برهان الدين: روضه الصفا،تلحيض عباس زرباف خويي – ج 3 – چ 1354، علمي – تهران.
7-    منهاج سراج: طبقات ناصري ، تصحيح – عبدالحي حبيبي – تهران – دنياي كتاب چ 1363، ج 1.
8-    گرديزي،ابوسعيد: تاريخ گرديزي به اهتمام عبدالحي حبيبي– تهران – دنياي كتاب 1363.
9-    عوفي،سديد الدين محمد: جوامع الحكايات و لوامع الروايات – به كوشش جعفر شعار – تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي – 1363.
10-    ياقوت محمدي- شهاب الدين ابن عبدالله – معجم البلدان – تصحيح محمد الدين الخانجي-قاهره- مطبعه السعاده -1324 ، ج 7. 
11-    .......... تاريخ كامل تاريخ بزرگ اسلام و ايران – تهران – علمي – بي تا- ج 12و15.
12-    ابن خلدون – عبدالرحمان: العبر، ترجمه عبدالحميد آيتي ، تهران ، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1364 ج 2.
13-    اصفهاني – حمزه – تاريخ پيامبران و شاهان- ترجمه جعفر شعار- تهران ، بنياد فرهنگ ايران – 1364.
14-    ابن حوقل ، سفرنامه ابن حقر (ايران در صوره الارض) ترجمه دكتر جعفر شعار- چاپ دوم- تهران- اميركبير1362.
15-    بيهقي ، ابوالفضل : تاريخ بيهقي ، تصحيح علي اكبر فياض ، مشهد ، انتشارات دانشگاه 1350 ، ج 7.
16-    اسفنديار، بهاء الدين محمد بن حسن: تاريخ طبرستان ، تصحيح عباس اقبال ، به اهتمام محمد رمضاني ، تهران چاپ خانه مجلس 1320.
17-    اسفزاري ، معين الدين محمد: روضات الجنات في الوصاف مدينه هرات، تصحيح و تعليقات محمد كاظم امام، تهران دانشگاه 1338 جلد 1.
18-    صفا ، ذبيح الله : تاريخ ادبيات در ايران ، چاپ 12 تهران، فردوسي 1371 ، جلد 1.
19-    ابن مسكويه ، ابوعلي: تجارب الامم، ترجمه دكتر علي نقي منزوي ، تهران قومس 1367.
20-    ................ تاريخ سيستان به تصحيح ملك الشعرا بهار – چ 1352 – وزارت فرهنگ و هنر – تهران.
21-    باستاني پاريزي – محمد ابراهيم ، يعقوب ليث ، ج 1365 ، تهران
22-    مستوفي،احمد: شهداد و جغرافيايي تاريخي – دشت لوت – چ 1351- دانشگاه تهران.
23-     با سورث – ادموند كلميفورد: تاريخ سيستان  از آمدن تا زيان تا برآمدن دولت صفاري
24-    سايكس، سرپرسي : تاريخ ايران ترجمه محمد تقي فخردامي گيلاني چ 1326- علمي ، تهران.
25-     كاظميه ، اسلام :جاي پاي اسكندر – چ 1357 – رواق – تهران
26-    يزدان پناه ، حسين: زندگاني يعقوب ليث – چ 1356 – قوي- تهران
27-    بهرامي ، كرم: تاريخ ايران از سلاجقه تا سقوط بغداد – چ 1350- دانشسراي عالي تهران
28-    اقبال،عاس: تاريخ ايران از صدر اسلام تا استيلاي مغول- چ 1318 – تجريش – تهران.
29-    زرين كوب ، عبدالحسين: تاريخ ايران بعد از اسلام چ 1335 – امير كبير – تهران
30-    بهمني – جواد: هنگامه تاريخ – ج 2- چ 1362 – تهران
31-    فراي، ريچارد: تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه – ترجمه حسن انوشه – تهران – امير كبير- 1363 ج 4.
32-    مصاحب ، غلامحسين: دايره المعارف- تهران ، فرانكلين 1356، ج2.
33-    و.و بار تولد- تركستان نامه – ترجمه كريم كشاورز- تهران – داور – 1352.
34-    نولدكه ، تئودور: يعقوب ليث، ترجمه مهرداد مهرين هوخت ، ش 8/5، سال 1354.
35-    باسورث، سي اي : لشكرهاي صفاري ، ترجمه سرور همايون آريانا ، انجمن تاريخ افغانستان شماره 281.
36-    آژند، يعقوب: قيام زنگيان ، تهران انتشارات كتابهاي شكوفه 1364،
37-     شجاعي زند، علي رضا «سلسله هاي اسلامي در ايران و مسئله مشروعيت» مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي شماره 9،10 سال 1379.
38-    رحيم لو ، يوسف «نگاهي به مسئله تبار در خاندانهاي پادشاهي ايران» مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد ، شماره 3 ، 4 (1369).
39-    گروسه ، رنه و ماسه، هانري: تاريخ تمدن ايران ، ترجمه جواد محبي ، چاپ 1339 ،تمدن تهران
40-    شجاعي صائين، علي : تاريخ تكوين دولت صفاري ، تهران ، اهل قلم 1376.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه