ناصرالدين شاه و تركمن

ناصرالدين شاه و تركمن
ناصرالدين شاه و تركمن
250,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 217 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست منابع دست اول(غيرچاپي )
      اسكوبلف ؛ جنگ در تركستان، ترجمه ي امان ا... ،ميرزا كتابخانه ي ملي، شماره ي 133
اعتمادالسلطنه قرا گوزلوعبدالله بن مصطفي قليخان ؛سفرنامه ي پسر اعتمادالسلطنه، كتابخانه ي ملي ، شماره ي547
پاشينو ؛ سفرنامه ي تركستان ،ترجمه ي مادروس داود خانف، كتابخانه ي ملي، شماره ي 1761
كرودكف؛ جنگ در تركما نيه ،ترجمه ي امان الله ميرزا ،كتابخانه ي دانشگاه ، شماره 2749
كستنكو  ؛ شرح سفر اسياي مركزي ،ترجمه ي مادروس داودخانف ،كتابخانه ي ملي، شماره 1139
لشكر نويس، سيد محمد،  سفر نامه ي مرو،  كتابخانه ي ملي، شماره ي 1365
مك گاهان،  سفرنامه ي خيوق ، ج2و1،ترجمه ي عارف ارزومي،، كتابخانه ي ملي،شماره ي 1753
ملكم خان ناظم الدوله ؛ درباره ي اقوام تركمن،  كتابخانه ي ملي، شماره ي 149
--- ،سفارت روسيه (تبريك فتح گوك تپه از طرف حاكم خراسان ) كتابخانه ي ملي ، شماره ي733
نامه ي عبدالرحمان خان به بريتانيا ( سري مجموعه ي نسخ خطي )، كتابخانه ملي ، شماره ي 365
وصيت نامه ي پطر كبير، ( سري مجموعه ي نسخ خطي )، كتابخانه ي ملي  شماره ي 365
آرشيو سازمان  اسناد ملي ايران   تهران ؛  اسناد دوره ي قاجاريه از سال 1250 ه.ق تا 1305 ه.ق
 
  اين لشكر كشي آن چنان كه از اهداف آن بود براي ايران عايدي نداشت .وسرخس نيز فتح نشد و اين عدم توفيق را به واسطه بروز بعضي مشكلات جوي وسياسي منطقه دانسته اند . گر چه مي توانستند با كمي جرات به خرج ذادند كل تركستان را فتح كنند ويا روشي بكار برند تا كل تركمن به طرف قاجار  برگردند چرا كه خان خوارزم نيز ان جارا ترك كرده بود  وتركمن ها از او چندان دلخوشي نداشتند  وكوچك ترين محبتي ان ها را به طرف خود جلب مي كرد  روابط بعدي مردم سرخس با خان خيوه اين موارد را تاييد ميكند.
    انها از رفتن خان خوارزم نيز فهميدن كه خان براي انها نمي تو اند پشتيبان وتكيه گاه خوبي باشد  وانها را در مقابل حاكم خراسان تنها گذاشته رفته بود كه اين با عث شد كه تركمن ها در فكر دفاع از خود با  تكيه بردرايت خود باشند  ولي اكنون بايد در مقابل حسام السلطنه  چاره اي مي انديشيدند  
    وقتي لشكر خوارزم از مرو بيرون شد  و به سوي خوارزم رفت اهل سرخس جهت امان يافتن از لشكريان قاجار اظهار بندگي كردند و صد نفر از ريش سفيدان وكدخدايان معتبر سرخس را روانه ي مشهد كردند 1 تا بلكه از هجوم  لشكر قاجار  ممانعت بعمل اورند  انها از شاهزاده خواستند كه حاكمي از طرف خود براي انها تعيين  كندحسام السلطنه نيز ضمن پذيرايي از آنها عباسقلي ، بيگلر بيگي مشهد را جهت حكومت سرخس مشخص كرده و با آنها روانه كرد 2و به بزرگان سرخس خلعت و اميدواري دادند.3
   اما او پس از چند ماه حكومت  در سر خس  از ان جا فرار كرد و بهانه ي اواين بود كه مردم سرخس با امير احمد خان جمشيدي آدم خان رابطه دارند .4 در اين واقعه جعفر آقاي كلاتي با تركمن ها يار شد  ولي عملكرد بعدي تركمن ها عدم صحت ادعاي اورا ثابت مي كند  چون كه بعداز فرار او از سرخس .
در سال 1268 ه ق 1852 م ارازخان با جمعي ديگر از تركمانان سرخس وارد مشهد مقدس شده وتعهد خدمت كرد ند و چند تن از متعلقات خود را به نوا(( گروگان )گذاشت .    همچنين تركمن هاي مرو نيز اظهار بندگي كردند 5 كه حسام السلطنه به آنها  نيزخلعت داد


ا .اعتمادالسطنه ،محمدحسن خان ؛ مرات البلدان ، ص 1053و1073
2 خور موجي ، حقايق الاخبار ناصري ، ص92
3 وقايع اتفاقيه ، سال 68  نمره ي41 ، 19 محرم ص2 
4 لسان الملك ، همان منبع، ص 1124
5 . وقايع اتفاقيه  ، 14 محرم 1269 ،نمره ي91
     درين ديدار اراز خان سرخسي با پنجاه نفر نزد حسام السطنه امدند و قرار شد كه هميشه در مشهد بمانند و پنجاه نفر ديگر نيز مشغول خدمت باشند و صد نفر ديگر در قراولخانه ي انجا خدمت كنند 1
.درين سال كه كار خراسان داشت سامان مي يافت كار استر اباد برمراد نمي رفت چون كه بيگربيگي استر آباد وجعفر قلي خان قراجه داغي مير پنجه به تركمن هاي گرگان تاخته بودند و گوسفندان وشتران بسيار غارت كرده بودند و تركمن ها شورش كرده بودند در جنگ هاي استر آباد رئيس تركمنان ذوالنون نامي بود كه در حين جنگ كشته شد وبقيه آنها به ماورا گرگان رود كوچ كردند وقراخان رئيس وريش سفيد آتاباي در دست بيگربيگي در اسارت بود گرچه قراخان از بندگان دربار بود.
      جعفر قلي خان ومحمد خان برروي گرگان بندي درست كردند و در سلطان آباد كه به حكم شاه درست شده بود لشكر گاهي ساختند.ولي  تركمانان آنجا را محاصره كردند   وآخر سر جعفر قلي مجبور به برگشت به آق قلعه شد2 اما در امتداد گرگان قراول خانه ها ساختند ، به غير از آن به دستور امير كبير آنها را تشويق به شهر نشيني و كشاورزي كردند3. رضا قلي خان كه از سفارت خوارزم از راه استر آباد مي آمد خود از كرده ي حكام محلي استر آباد نسبت به تركمن اظهار تأسف مي كند و ضعيت صحرا را بسيار متشنج مي خواند4 به هر حال پس از كشته شدن ذوالنون كه شخصي مذهبي بود و از طرف خان خوارزم جهت مقابله با لشكريان آمده بود.5 تركمن ها پراكنده شدند و گروهي به حضور بيگر بيگي استر آباد آمده و اظهار خدمت نمودند وجعفر قلي خان قراجه داغي مير پنجه  و سردار استر آباد محمد ولي خان آنها را كه 12 نفر بودند به دارالخلانه ( تهران ) آوردند كساني چون آدينه نظر خان از جعفر باي وقلي خان از آتاباي ، بايلي خان دوجي ، ولي  سردار دازي ، آدينه قليچ سردار تاتار وقجق وبيك فولاد سلاق خدر نظرخان غراوي وبهلكه ، صاين قلي قانقرمه واباريش سفيد بدراق وخضر ريش سفيد يمرلي ونوبت بيگ بزرگ بايرام شالي كه اين افراد مورد الطاف شاهنشاهي شدند 6.
بدين طريق  در گرگان آرامشي پديد آمد وچنين اطاعتي از تركمن ها در طي ساليان دراز ديده نشده بود. 7

1 اعتماد السلطنه ،  محمد حسن خان  ،تاريخ منتظم ناصري ج3 ص174.
 2. لسان الملك، همان منبع، ص1131
3 .ادميت ، فريدون ؛ امير كبير وايران، (تهران ،خوارزمي 1355 )،ص 122
4 هدايت ، روضه الصفاي ناصري ،ج14 ،ص8564
5 .همان منبع، همان جا
6 لسان الملك ، همان منبع ، ص1178
7 .ادميت ، فريدون ، همان منبع ، ص 601
    اما دوباره منطقه ي اخال دچار تنش شد وتركمن هاي اين منطقه به داخل خراسان بيشتر و چون شورش هرات نيز روي داده بود تركمن ها نهايت استفاده كرده و به دهات جام وقوچان و شاهرود وبسطام حملات گسترده داشتند وبعضي اوقات موفق مي شدند وبعضي اوقات مأيوسانه بر مي گشتندحسام السلطنه براي جلوگيري از حملات آنها دو قلعه در آق دربند ومزدوران ايجاد مي كند ودرهر يك شمخالچي وتفنگچي مي گذارد1 و 5000 هزار زرع ديوار كردند در مزدوران در قلعه ي آنجا 100 سرباز و 1000 هزار سوار و 2 عراوه توپ گذاشتند و در آق دربند كه 4 برج و 6000 زرع ديوار ساخته بودند و 150 تن شمخالچي. براي ان گماشته بودند  .مأمور اين امور اسكندر خان پسر حسين پاشاخان مراغه اي وعباس قلي خان دره جزي بود 2
پس از مرگ اميركبير كه اين كار ها در استر اباد وخراسان به دستور او انجام مي شد مرگ او وسياست ميرزا آقاخان نوري ونشان دادن ضعف از خود وتلمس به خان خوارزم وضعف خود تركمانان به علت اختلافات بين ساروق وتكه وسالور و درگيرهاي مرزي با قاجار خان خوارزم موقعيت را براي سركوب اهالي مرو وسرخس مناسب ديدو براي گرفتن زكات تركمن هاي آخال حركت كرد( 1269 ه ق / 1853 م )اهالي مرو كه از دست خوارزميان به ستوه آمده بودند پسر خليفه عبدالرحمن مروي ( قاضي شهر ) يعني رحمان ويردي را با بزرگان به مشهد فرستادند .3
واز حسام السلطنه درخواست ياري كردند و براي اينكه پاي دخالت ايران را در برابر خوارزم باز كنند از او خواستند كه براي آنها حاكمي از بين سران بفرستد لذا شاهزاده عباسقلي خان بيگربيگي دره جزي را به حكومت مرو تعيين كرده و او را با150 نفر به مرو فرستاداما او مريض شده و مرد.4
شاهزاده فرزند او بهادرخان را با 400 سوار به جاي پدر فرستاد لشكريان خوارزم سه ماه مرو را در محاصره داشتند تا آنكه مرض  و با بر لشكر خوارزم افتاد و خوارزميان به علت بيماري دست از محاصره برداشته وعقب نشستند اماخان از خود حاكمي تعيين كرد به نام امير احمد خان جمشيدي چون بر مرو تسلط نيافت او را در قراياب 6 فرسنگي مرو گذاشت 5

 

منابع و ماخذ:

1 .خورموجي  ، محمد جعفر ، حقايق الاخبار ناصري ، حسين خديو جم ( تهران ، ني 1363 )ص 118و 117
2 لسان الملك   ، همان منبع ، ص95و1194
3  وقايع اتفاقيه ،( سال 1269 نمره ي 132  پنجم ذي القعده ) ص4 ./، ايضا،  اسمعيل خان مير پنجه مي گويد ((دراين زمان تركمن ها حاكم از بك مرو يعني محمد نياز باي را كشتند ابتدا از بخارا كمك خواستند و چون نشد به)) ايران روي اوردند)) ميرپنجه ، اسمعيل سرهنگ ؛ خاطرات اسارت ،صفا الدين تبراييان(تهران ،مطالات فرهنگي ،1370 )ص35 
4 .خور موجي همان منبع إ ، ص121
5  لسان الملك  ، همان منبع ، ص1203


منابع چاپي
ادميت، فريدون ؛ امير كبير وايران ، تهران، خوارزمي، 1355
ال داوود، سيد علي ؛ نامه هاي امير كبير تهران، نشرتاريخ ايران، 1371
آوري، پيتر، تاريخ معاصر ايران، ترجمه ي  محمد رفيعي مهر ابادي ،تهران، عطايي،1373
ابن عربشاه ؛ زندگي شگفت اور تيمور ، به كوشش محمد علي نجاتي ، تهران، انتشارات علمي وفرهنگي، 1370
اتينگهاوزن ريچارد والگ گرابر  ؛ هنر ومعماري اسلامي، ترجمه ي يعقوب آژند، تهران، سمت ،1378
ارفع، رضا ، اير ان ديروز (خاطرات پرنس ارفع الدوله )، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ، 1345
استرابادي، ميرزا مهدي خان ؛ جهان گشاي نادري، به كوشش سيد عبدالله انوار، تهران، انجمن اثار ملي، 1341
اسكندر بيك منشي تركمان، عالم اراي عباسي،  به تصحيح  محمداسماعيل رضواني ،تهران، دنياي كتاب 1377
اصطخري، ابواسحاق ابراهيم بن محمدالفارسي ؛ مسالك وممالك، به كوشش ايرج افشار، تهران، توس، 1363
اعتضادالسلطنه، عليقلي ميرزا ؛ اكسير التواريخ ،به كوشش جمشيد كيان فر، تهران ، ويسمن ، 1370
 اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان صنيع الدوله، تاريخ منتظم ناصري، به تصحيح محمد اسماعيل رضواني تهران دنياي كتاب 1363
-----  ؛ ،مرات البلدان، به كوشش دكتر عبدالحسين نوايي ومير هاشم محدث، تهران، دانشگاه، تهران، 1367
-----  ؛روزنامه ي خاطرات اعتمادالسلطنه ،به كوشش ايرج افشار، تهران، امير كبير ،1345
: بار تولد ، ولاديمير ، خاورشناسي در روسيه واروپا، ترجمه ي حمزه سردادور ( تهران، ابن سينا، 1352 )
-------؛، تاريخ ترك هاي آسياي ميانه ، غفار حسين ، تهران ، توس ،1376
بامداد ، مهدي ، رجال ايران ، تهران ؛ زوار ،1357
بسطامي ، محمد طاهر ، فتوحات فريدوينه ، به كوشش سعيد مير محمد صادق ، تهران ، نشر قطره 1380
بنينكن واشيولر ، ( مجموعه آسياي ميانه ) ترجمه كاوه بيات ، تهران، پژوهش هاي فرهنگي ،1376
بهادر خان ، ابوالقاضي ، شجره نامه ، ترجمه ي آنا دردي عنصري، گنبد، ايل آرمان، 1383
بيات ، نادر، مهاجران توران زمين ، تهران ، ايران شهر، 1370
بيهقي ، ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي ، تاريخ بيهقي ، تصحيح شاهرخ موسويان ، تهران ،دستان 1382
پاولويچ . م وتريادس ايرانيكي ، سه مقاله درباره ي مشروطيت ، ترجمه م هوشيار ، تهران، امير كبير ،1357
پيرنيا واقبال ، تاريخ ايران از آغاز تا انقراض قاجار . تهران، اساطير، 1378
پور گشتال، هامر ، تاريخ امپراتوري عثماني ، تهران، زرين، 1367
جهان باني ، امان … مرزهاي ايران و شوروي ، تهران، چاپخانه ي مجلس، 1336
جهان گير ، ابوالقاسم ، جغرافياي تاريخي خراسان ، تهران، چاپخانه ي بانك ملي، 1348
جي شاو ، استانفورد ، تاريخ امپراتوري عثماني وتركيه ي جديد ، ترجمه محمود رمضان زاده ، مشهد، آستان قدس، 1370
تكميل همايون ، ناصر ، مرزهاي ايران  در دوره ي معاصر، تهران ، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1380
    -----------           آبسكون يا جزاير آشوراده ، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، 1379
: توحيدي كليم ا…؛ حركت تاريخي كرد ، مشهد ، مولف ،7  135
حقي از ون چارشي لي ، اسماعيل ، تاريخ عثماني ترجمه ي ايرج نوبخت ، تهران ، كيهان 1370
: حسن زاده ، اسماعيل حكومت تركمنان قراقويونلو و آق قويون لو در ايران ، تهران، سمت ، 1379
: خواجه نظام الملك ، گزيده سياستنامه به كوشش جعفر شعار، تهران ، قطره ،1372
خانيكوف ، ولاد يمير ويچ ، سفرنامه ي خانيكوف ،ترجمه ي يغمايي وبيگناه ، مشهد، آستان قدس، 1375
: خور موجي ، محمد جعفر ، حقايق الاخبار ، به كوشش حسين خديوجم  ، تهران، نشرني ،1363
دو لاندلن ، شارل ، تاريخ جهاني ، ترجمه ي احمد بهمنش ، تهران ، دانشگاه، 1380،
ديه جي ، عبدالرحمان ، زندگي نامه و برگزيده ي اشعار مختومقلي فراغي ، تهران، انتشارات بين المللي الهدي، 1373
دورديف ،مراد و قاديرف، شهرات ، تركمن ها ي جهان ، ترجمه ي امان گلدي ضمير، تهران ، درخت بلورين، 1379
    ذبيحي ، مسيح ، استر آباد نامه ، تهران، امير كبير ، 1348
     ذبيحي و منوچهر ستوده ،، از آستار تا استر آباد 7و 5و ج، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، 1377
رستم الحكما، محمد هاشم ، رستم التواريخ به كوشش عزيز ا… عليزاده ، تهران، فردوس، 1383
رياضي هروي ، محمد يوسف ، عين الوقايع، به كوشش محمد آصف فكرت ، تهران ، انتشارات آموزش و انقلاب، 1372
روشني زعفرانلو ، قدرت ا… ، سه سفرنامه ، تهران ، توس ، 2536
رابينو، يانت لويي؛ سفرنامه ي مازندران و استر آباد ، ترجمه ي غلامعلي وحيد مازندراني، تهران انتشارات علمي فرهنگي، 1383
ژان گور ، خواجه تاج دار ،  ترجمه ي ذبيح الله منصوري ،تهران، امير كبير، 1357
رهر برن ، نظام ايالات در دوره ي صفويه ، ترجمه ي كيكاوس جهانداري، تهران، بنگاه ترجمه و نشر ،1357
ساروي، محمدتقي؛  تاريخ محمدي ( احسن التواريخ) تهران، اميركبير،1357
 سومر، فاروق؛ اغوزها ، ترجمه آنادردي عنصري ، گنبد،حاجي طلايي ،1380
سايكس، سرپرسي ، ده هزار ميل در ايران ، ترجمه ي حسين سعادت ، تهران،  ابن سينا ،1336
ساراي ، محمت ، تركمن هاد در عصر امپرياليسم ، قديروردي رجايي ، تهران، مترجم، 1378
سارلي ، اراز محمد ، تركستان در تاريخ ، تهران، امير كبير، 1371
       ------- تاريخ تركمنستان ، تهران ، وزارت خارجه ،1373
سعيدي، محمدولي ، تاريخ راميان و فندرميك ، مشهد ، مؤلف ،1364
شاكري ، رمضان علي ، اترك نامه ، تهران ، امير كبير، 1381
شاهين، داريوش ، ايران درصد قرن اخير   ،سازمان تربيت بدني ،1379
شيرازي ( خاوري ) ، ميرزا فضل ا … ، تاريخ ذوالقرنين ، تصحيح ناصر افشار، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد ،1359
شيل ، ليدي ، خاطرات ليدي شيل ، ترجمه حسين ابو ترابيان ، تهران، نشر نو، 1368
شميم علي اصغر ، ايران در دوره ي سلطنت  قاجار ، تهران، زرياب، 1383
شعباني ، محمد ، فرازهايي از تاريخ ترك ها ، تهران ، دبيران قلم ،1381
طهراني ، ابوبكر ، تاريخ ديار بكريه ، به كوشش ، تهران، علمي و فرهنگي، 1356
 طباطبايي ، معاهدات وقراردادهاي تاريخي در دوره ي قاجاريه ، تهران، انتشارات موقوفه محمود افشار، 1373
كاظم زاده، فيروز، روس و انگليس در ايران ، ترجمه منوچهر اميري ، تهران ، انتشارات انقلاب اسلامي ،1371
كاشغري ، محمود ، لغات الترك ، سيد محمود دبير سياقي ، تهران، پژوهشگاه علوم انساني، 1375
كاكلي، مارگريتا مبلي ، هنر سلجوقي ، ترجمه ي يعقوب آژند ، تهران، 1378
كياني ، محسن  ، تاريخ خانقاه در ايران ، تهران، طهوري ،1380
كشاورز فتح ا… نامه هاي حكومتي فيروز ميرزا فرمانفرما ، تهران ، سازمان اسناد ملي ايران، 1379
كولايي ، الهه ، سياست وحكومت در آسياي مركزي ،تهران ،سمت، 1376
لسان الملك ، محمد تقي، ناسخ التواريخ ، به كوشش جمشيد كيان فر ، تهران، اساطير، 1357 
لرد كرزن ، جورج نا تانيل ، ايران و قضيه ي ايران ،ترجمه ي غلامعلي وحيد مازندراني ، تهران، علمي و فرهنگي 1373
لرد كين راس ، قرون عثماني ، ترجمه پروانه ستاري ،تهران، كهكشان ،1376
لمبتون ا.ك .س؛ ايران عهد قاجار، سيمين فصيحي، مشهد ،جاودان خرد ، 1375
گو بينو ،دو كنت،  جنگ تركمن ، ترجمه سيد محمد علي  جمال زاده ، تهران، جاويدان ،1357
گلي ،امين ا…  ؛ تاريخ سياسي واجتماعي تركمن ها ، تهران ،علم، 1366
مك گرگرسي. ام، شرح سفري به ايالات خراسان وسيستان ، ترجمه اسدا… توكلي ، مشهد ، آستان قدس 1368
ملكوئوف ، گري گوري ، كرانه هاي جنوبي  درياي خزر ، ترجمه امير هوشنگ اميني ، تهران كتاب، 1361
مكنزي، چارلز ، سفرنامه شمال ، ترجمه منصوره ، اتحاديه ، تهران ،گستره، 1359
موزر ، هنري ، سفرنامه ي تركستان و ايران ، ترجمه علي مترجم و محمد گلين ، تهران ، سحر، 2536
منشي ، محمد علي ، سفرنامه ركن الدوله به سرخس به كوشش محمد گلين ، تهران، سحر،2536
مقصود لو وكيل الدوله ، حسينقلي ، مخابرات استر آباد ، به كوشش ايرج افشار ، تهران ،نشر تاريخ ايران ،1363
مستوفي  ، عبد ا…  ؛ شرح زندگاني من، تهران، زوار ، 1360
محمود ، محمود ، روابط خارجي ايران وانگليس، تهران ، انتشارات ، اقبال وشركا ،1350
متولي حقيقي ، يوسف ، وزيرتاريخ نگار، مشهد، محقق،1381
                            ايران وافغانستان ، مشهد بنياد پژوهش هاي اسلامي ،1383
مشعوف ،حميد ، وزارت ووزيران اعظم ، تهران، توس، 1383،
ميرنيا ، سيد علي ، وقايع خاور ايران ، مشهد، سال 1367
ميرجعفر، حسين ، تاريخ تيموريان و تركمانان ، تهران،   سمت،1381
مير پنجه ، اسماعيل ، خاطرات اسارت ، صفاء الدين ترابيان ، تهران مطالعات فرهنگي، 1370
– نورايي، فرشته ، تحقيق در افكار ميرزا حاكم خان ناظم الدوله ، تهران، فرانكلين، 1352
-نجم آبادي ، افسانه ، حكايت دختران قوچان ، مشهد، روشنگران ،1374
نصيري، محمد ابراهيم ،دستور شهيد ياران، به كوشش محمد نادر نصيري مقدم ،تهران ، نشر موقوفات افشار، 1373
نجمي ، ناصر ، عباس ميرزا ، تهران ، علمي ،1374
             ‌‌     فاتح هرات، تهران، گلشايي، 1368
ناطق، هما ، از ماست كه بر ماست ، تهران ،ْ  اگاه، 7 253
نفيسي ، سعيد ، تاريخ اجتماعي وسياسي ايران ج 1 ، تهران ، بنياد، 1368
واتسن ، رابرت گرانت  ،تاريخ قاجار ، ترجمه عباس قلي آزادي،  تهران، 1340
وامبري ، آرمينيوس ، سياحت درويش دروغين ، ترجمه ي  فتحعلي خواجه نوريان ، تهران، بنگاه  ترجمه ونشر كتاب، 1347
وثوق، زماني ، آشوراده و هرات ، تهران ، گويا، 1363
هدايت، رضا قلي خان ، سفارت نامه خوارزم به كوشش علي حصوري ، تهران، طهوري ، 2536
                        روضه الصفاي ناصري، به كوشش جمشيد كيان فر ، تهران، اساطير، 1357
هروي ، جواد ، تاريخ سامانيان عصر طلايي ايران بعد از اسلام ، تهران، امير كبير، 1380
همداني ، ابوبكر ، البلدان ، به كوشش محمد آيتي، تهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب ،1342
------   ؛حدود العالم الشرق اي المغرب، به كوشش منوچهر ستوده ، تهران ، انتشارات طهوري، 1362

  فهرست منابع و مآخذ تركمني
سيدي خوجه ، ديوان شعر ، به كوشش مراد دردي قاضي ونور محمد مرداوغلي، گنبد كاووس ،انتشارات عشق ودانش ،1384
فراغي ، مختومقلي، ديوان شعر ، به كوشش مراد دردي قاضي ، مشهد ، انتشارات گلنشر، 1379
قليج ، مسكين ، ديوان شعر ، به كوشش مرادي دردي قاضي، گنبد، نشر قابوس ، 1359
قاضي ،عبدالستار ،  جنگ نامه،  ترجمه ي وكمك اقاي قلي زاده  عشق اباد ،     1992


فهرست مطبوعات و مجلات
بيات ، كاوه ، جنگ گوگ تپه ، نگاه نو ( 1370 ، آبان ش 2 )
تقوي زاده ، حسن ، زندگي و اقدامات يارمحمد خان (سهام الدوله بجنوردي )، فصل نامه روزگاران سازمان آموزش و پرورش خراسان ، ( 1381 شماره ي 9 و 10 پاييز و زمستان مشهد مقدس )
تكميل همايون ، ناصر ، قاجارهاي مرو و تركمان ، مجله ي يغما، ( 1370 شماره ي 32 ، تهران )
كشميري ، احمد، نبرد آق قلعه ( سند مصطفي قلي خان قاجار )، مجله ي بررسي هاي تاريخي سال ششم سال 1350 ،
 كلهر ، ميرزا ، درمورد طوايف سالو روز آباد ، اردوي همايون، سال اول ش 9 شش ذيقعده 1300
نجمي ، ناصر ، جدا شدن هرات از ايران بي ارتباط از انتزاع شهرهاي مرو و خيوه نيست، كيهان فرهنگي، ( سال دوم ، 1364 شماره ي 11 ، تهران )
نوري ، سعادت ، حاج ميرزا حسين خان سپه سالار و تركمانان ، يغما، سال بيست وهشتم – شماره ي 11 1354 شماره 11 تهران )
ناطق  ،هما، عباس ميرزا وجنگ سرخس ، مجله نگين شماره ي 31 شهريور 1353 تهران

   مطبوعات دوره ي قاجار تا قرار داد اخال
تذكره چي جبار ؛روز نامه ي وقايع اتفاقيه (1277 -  1267 ه.ق ) استان قدس تالار محققين مطبوعات
 صنيع الملك غفاري ابوالحسن ؛روز نامه ي دولت عليه ي ايران( 1287 –  1277 ه.ق )از شماره ي 472-650 استان قدس تالار محققين مطبوعات
رهنما   حميدرضا ؛ روز نامه ي ايران (1320- 1288ه.ق ) از شماره ي1032- 1 آستان قدس

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه