بررسی علل پيدايش تفکر صهيونيسم و دولت اسرائيل

بررسی علل پيدايش تفکر صهيونيسم و دولت اسرائيل
بررسی علل پيدايش تفکر صهيونيسم و دولت اسرائيل
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 207 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

چکيده      
مقدمه     1
جنگي خاموش و شگفت     7
 آتش افروز جنگها     10
دوگانگي در اخلاق     11
دورويي يك سكه     13
سرزمين بدون مرز     17
افسانه امنيت اسرائيل     20
نيم نگاهي به روابط آمريكا و اسرائيل     22
امام خميني ومساله‌ي فلسطين     24
خصلتهاي قومي يهود     30
     اوضاع يهوديان در اروپا
معظلي بنام يهود درغرب     33
ايفاي نقش مزدوري     36
يهود در نگاه اروپائيان     40
 اسپانيا     49
 انگلستان     54
 فرانسه     58
آلمان     61
روسيه     64
زندگي در گتو    70
تصويري از اوضاع گتو    72
 زيستن در گتو اجبار يا اختيار؟    76
گتو در دوران معاصر     80
     عوامل نفرت از يهود
گشتن عيسي مسيح     83
بغض و كينه نسبت به ديگران     85
خون آشامي     89
انزوا و  درون گرائي     91
 خود برتر بيني و نژاد پرستي     92
فعاليتهاي اقتصادي غير توليدي     94
 تجارت برده     96
تجارت در عرصه فحشاء     98
ربا خواري     101
 انحصار معاملات طلا و نقره     104
رشوه     104
جاسوسي     105
 اشاعه بيماري و ايجاد مسموميتهاي جمعي     108
تحريف كتابهاي آسماني     110
يهود و مافيا     112
    وضع يهوديان در جوامع اسلامي
 يهود در عصر پيامبر اسلام     117
يهود در قرآن كريم     119
رفتار مسلمانان با يهوديان اهل ذمه     120
رفتار يهوديان صاحب منصب با مسلمانان     127
     بررسي زمينه‌هاي تاريخي اشغال فلسطين
تمهيد مقدمات و نخستين اقدامات     130
 هرتزل و دولت يهود     133
 كنفرانسهاي صهيونيسم     135
 نقش هربرت ساموئل     137
 فلسطين در كام صهيونيسم     141
 جنگ 1948 م ، نماد خيانت و خفت     150
 
تاثير عناصر ديني در قضيه‌ي اشغال فلسطين
 صهيونيسم مسيحي     158
 ظهور مجدد ودولت هزار ساله مسيح     161
 صهيونيسم مسيحي در سده‌هاي 16 تا 18 ميلادي     164
صهيونيسم مسيحي در سده‌ي نوزدهم     166
 صهيونيسم مسيحي آمريكايي و اسرائيل     172
      آمريكا زير سلطه‌ي يهود
پيشينه تاريخي يهود در آمريكا     175
 دامنه و عمق نفوذ     176
 لابي صهيونيستي     185
سازمان آيپاك     191
خدمات و كمكهاي ايالات متحده به اسرائيل     194
       
مقدمه
   واژه « يهودي» مشترک لفظي ميان دو معناست:
الف) پيرو «دين يهود».
ب) وابسته به «نژاد يهود».
  توجه به اين تقسيم از آن جهت ضروري است که بايد حريم پيروان آيين موسوي را از آنچه دامن يک مشت نژاد پرستان تنگ نظر و مدعي يهوديت را آلوده است، مبرا سازيم.
سران صهيونيسم ، همواره از «يهوديت» به عنوان يک ابزار، براي تحقق اهداف نژاد پرستانه خويش بهره برده و حتي گاه اظهارالحاد و بي ديني نيز ابايي نداشته‌اند.
ماکس نورداو از برجسته ترين چهره هاي نژاد پرست صهيونيسم، و دوست بسيار نزديک هرتزل ، با سخنان قاطع و صريح خود ، تاکيد کرده است:
يهوديت ، دين نيست ، بلکه تنها مسئله خون ونژاد است .
وي که آشکارا به کفر تظاهر مي‌کرد، تورات را به عنوان يک فلسفه، کودکانه خواند و به عنوان يک نظام اخلاقي، چندش آورشمرد وکتاب دولت يهودي هرتزل را هم سنگ کتاب مقدس قرار داد. لويس برانديس رهبر صهيونيست هاي آمريکا، در سخنراني خود به سال 1915 م اظهار داشت:
يهوديت ، مسئله تعلق خوني است.
خود هرتزل، بنيان گذار صهيونيسم سياسي نيز به حاخام بزرگ پاريس ، آشکارا اعلام کرد:
من در طرح خود ، هرگز از هيچ کدام از تعاليم ديني فرمان نمي برم.
و در پاسخ به اين پرسش که رابطه ات با تورات چگونه است؟ گفت: « من انديشمندي آزادم».
همچنان که مصوبات نخستين کنفرانس صهونيستي (بال- 1897م) به رياست تئودور هرتزل، نيز فاقد هرگونه اشاره به ديانت يهودي بود.
 ولاديمير ژابوتنسکي (1880-1940) چهره سرشناس ديگر صهيونيسم، مي گفت:
من بنايي هستم که در ساخت معبد جديد براي پروردگارم که نامش ملت يهود است،شرکت کرده ام.»
اينگونه اظهارات آشکار ملحدانه را در بيانات ديگر رهبران سياسي صهيونيسم، همچون پينسکر، کلاتزکين ، حاييم وايزمن ، ناحوم گلدمن ، بن گوريون و ... به فراواني مي توان يافت.
به همين دليل است که آحادهاعام معلم روحي وايزمن گفته است:
بيشتر شخصيت‌هاي بزرگ ما که به لحاظ تحصيلات علمي و جايگاه اجتماعي، شايسته زمامداري در دولت يهود اند، واقعاً از روح ديانت يهودي بي بهره اند.
لائيک بودن دولتمردان رژيم صهيونيستي، موجب شده است که وابستگي نژادي در نظر آنان ، بسي مهم تر از اعتقادات ديني رقم بخورد. از نگاه اين نژاد پرستان، يک يهودي هر قدر که از اصل ديانت يهود فاصله بگيرد، هرگز از قالب يهودي بودن خود خارج نمي‌شود.
ديويد ديوک عضو اسبق کنگره آمريکا، درا ين مورد مي نويسد:
شرط پذيرش مهاجر يهودي به اسرائيل، داشتن التزام ديني و باورهاي يهودي نيست. مهاجر مي تواند بي دين و يا مثلاً رسماً کمونيست باشد . اين ها مهم نيست، تنها بايد معلوم باشد که او از تيره يهوديان است.
ديوک در جاي ديگري از کتاب خود مي گويد:
دست کم 4/3 يهوديان و اسرائيليان، اعتقادي به خدا ندارند (و بي دين اند) .
اين مدعيان يهوديت،« آيين يهود » و « زبان عربي» را تنها به عنوان حلقه الوصل‌و‌عامل وحدت ميان يهوديان سراسر جهان برگزيده اند.
در توضيح جمله اخير بايد گفت :
نظر به اين بود که يهوديان در طول تاريخ ، به عنوان يک اقليت وابسته به جامعه اکثريت ، در سراسر جهان پراکنده بوده اند، قهراً نمي توانسته اند از تاثيرات اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه ميزبان، برکنار باشند.
گرچه آنان با اعتقاد به برتري نژادي و ممتاز بودن از ديگر اقوام و ملل و با اتصاف به ويژگي درون گرايي و ايجاد يک جامعه بسته ، مي کوشيده اند از امتزاج و اختلاط با جامعه اکثريت بپرهيزند ، اما هرگز نمي توانسته اند از اين تاثيرات ، به طور کلي بر کنار باشند. چنان که يهوديان سياه پوست فلاشا و يهوديان هلند، فرانسه، هند، مراکش، ايران،ترکيه، روسيه و... از جهات بسياري با يکديگر متفاوتند. هر يک تاريخي جدا و زبان، آداب و رسوم و فرهنگي گوناگون دارند.
روشن است که مهاجرت يهودياني اين چنين، به سرزميني چون فلسطين اشغالي و ايجاد يک تشکل انساني مونتاژ شده، نمي‌تواند موجبات تشکيل يک ملت واحد را به معناي صحيح کلمه فراهم آورد.
اين امر، از معضلات پيچيده و مشکلات اساسي رژيم صهيونيستي‌است که با همة برنامه هاي آموزشي ويژه اي که در مدارس و هم از طريق رسانه ها براي عموم، به منظور همسان سازي فرهنگ افراد جامعه، انجام مي گيرد، هنوز پس از گذشت قريب شش دهه، موفق به حل آن نشده است.
خاستگاه اين مشکل آنجاست که اسرائيل، يهوديان مهاجر حدود يک صد کشور جهان را در خود جاي داده است. از سفيد پوستان شمال اروپا تا سياه پوستان هند و آفريقا، همة اعضاي اين جامعه اند .
اين تنوع فرهنگ، مليت، رنگ و زبان که در صدها روستا و شهر و شهرک صهيونيست نشين، ظهور و بروز دارد، در هيچ نقطه اي از جهان، با محدوده اي اين چنين و جمعيتي کمتر از چهار ميليون نفر، قابل مشاهده نيست. از اين روست که اخبار راديو اسرائيل، نه تنها به زبان عبري و عربي که به انگليسي، فرانسه، اسپانيولي، يديشي، آلماني، روسي و ... نيز پخش مي‌شود.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه