بررسی آموزش های زيست محيطی

بررسی آموزش های زيست محيطی
بررسی آموزش های زيست محيطی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 95 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

ـــــــــــــــــــــــــــ‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل اول
مقدمه     6
بيان اهداف     7
هدفهاي كلي واهداف رفتاري آموزش محيط زيست     8
تاريخچه توسعه آموزش زيست محيطي     9
اهداف آموزش محيط زيست     10
انواع برنامه هاي آموزشي در زمينه آموزش محيط زيست     11
روند تاريخي آموزش محيط زيست     13
در آمدي به مسايل زيست محيطي بين المللي     15
فصل دوم
( تعاريف، مفاهيم، آلودگيها، راهكارها و آموزش ها)     17
هوا     18
آب     26
انرژي و اثرات زيست محيطي نيروگههاي حرارتي     32
زباله ها     43
صوت     46
نفت     48
خاك    51
جنگل     54
فصل سوم
( كنفرانس‌ها)
كنفرانس جهاني آموزش محيط زيست- توكيو     61
كنفرانس جهاني محيط زيست استكهلم     62
كنفرانس جهاني محيط زيست برانتلند    63
كنفرانس جهاني محيط زيست- ريو    64
فصل چهارم
( راهكارها)
كجا و چگونه محيط زيست را آموزش دهيم     66
تاريخچه آموزش محيط زيست در سازمان حفاظت محيط زيست     77
راهكارهاي حفاظت از محيط زيست    79
آينده نگري و تعهد در قبال نسل هاي آينده     83
تدوين راهكارهاي عملي در آموزش محيط زيست     86
فصل پنجم
نتيجه گيري     88
منابع و ماخذ     89
 
مقدمه:
در سرزمين ما، مقوله محيط زيست و در پيوند مستقيم با آن، ضرورت حفاظت از محيط زيست به عنوان دانش، بينش و حرفه از تاريخچه اي بس نوين بر خوردار است و به همين دليل است كه هنوز جايگاه واقعي خود را ميان اذهان عمومي باز ننموده است (1) با توجه به رشد روز افزون جمعيت و محدود بودن منابع طبيعي در دسترس، امروزه مسئله حفاظت از محيط زيست به عنوان يكي از مهمترين مسائل جامعه بشري مطرح شده است كه لازمه آن آموزش هاي زيست محيطي به افراد جامعه مي باشد. نكته حائز اهميت اين است كه حفظ محيط زيست محدود به مرزهاي سياسي و جغرافيايي نبوده و اهتمام جمعي همه ساكنان كره زمين را مي طلبد. بنابراين مسائل محيط زيست در اواخر قرن بيستم بعدي جهاني يافت و مورد توجه و رسيدگي جدي كارشناسان قرار گرفته است.
درك عواملي و عواقب دگرگوني جهاني محيط زيست و يافتن راههاي مناسب جهت پيشگيري و مقابله با آثار سوء آن بسيار ضروري است. (2) آموزش هاي زيست محيطي به عنوان يك اولويت مهم و درجه اول براي كليه جوامع  انساني به خصوص كشورهاي در حال توسعه مطرح مي شود. در چنين جوامعي توسعه صنايع، كشاورزي و افزايش جمعيت و توسعه شهرها موجب سرازير شدن انبوهي از آلاينده هاي مختلف به محيط زندگي انسان و ساير موجودات زنده گرديده و از سوي ديگر و عمدتا به دليل آگاهي لازم، هنوز راههكارهاي جديد براي مهار اين قبيل آلودگي ها پيش بيني نشده است و در نتيجه معضلات ناشي از بروز اين مسائل هر چه بيشتر خود نمايي مي كنند. بنابراين ضروري است كه تمهيداتي انديشيده شود تا بتوان اين پديده خطرناك را كه البته هنوز بسياري از افراد خطر آن را درك نمي نمايند كنترل نمود. (3)
 
بيان اهداف:
هدف از اين گزارش اين است كه انسان در جهان معاصر در لحظات بسيار حساسي از حيات خود قرار دارد با گذشت قرنها از زندگي بشر بر روي كره زمين هنوز بر قراري مساوات و عدالت و توسعه با نابرابري در ميان كشورها و در درون كشورها وجود دارد. فقر و گرسنگي و عدم برخورداري از آموزش و بهداشت در همه كشورها در مقياس هاي متفاوت پديده هاي شناخته شده است.
ازياد جمعيت، زيست بوم‌ها را كه حيات بشر بدانها وابسته است به شدت در معرض نابودي قرار داده است حال براي احتراز از نابودي مطلق محيط زيست همه انسانها هم تصميم گيران و هم مردم ديگر در ابعاد جهاني يا ملي به ويژه در سطح محلي بايد آموزش هاي لازم را در اين زمينه ببينند و بدانند كه پيشرفت و توسعه بايد روزهاي پايدار داشته باشد واز ثمرات آن نه تنها نسل هاي حاضر بلكه بايد نسل هاي آينده نيز بهره مند شوند كه اين كار تنها با آموزش هاي لازم در مورد محيط زيست به انسانها و شهروندان جامعه صورت مي گيرد تا آنها از امكانات كه در اختيار دارند به خوبي استفاده كنند و آن ها را به هدر ندهند تا براي نسل آينده هم باقي بماند. (4)
 
هدف كلي واهداف رفتاري آموزش محيط زيست:
هدف آموزش محيط زيست در اصول راهنماي آن نهفته است كه مي توان آن را به صورت زير بيان كرد: توسعه آگاهي و درك هر فرد نسبت به فرآيندها و ارتباطات داخلي در محيط هاي طبيعي و مصنوعي به صورتي كه شخص به ارزش ها ونظريات، انگيزه ها و تعهدات خود نسبت به حمايت و حفاظت از محيط زيست جامعه عمل بپوشاند و منجر به اين شود كه شخص اقداماتي براي حل مسايل محيط زيست و بهبود كيفيت زندگي بعمل آورد. به عبارت ديگر هدف آموزش محيط زيست اينست كه در هر فرد حساسيتي نسبت به حوادث و تغييرات فيزيكي، زيست، اجتماعي، اقتصادي و سياسي محيط زيست به وجود آورد و نگراني هايي نسبت به مسائل ناشي شده از آنها و خواستي صميمانه نسبت به اصلاح مشكللات انساني مانند فقر، بي سوادي و بي عدالتي اجتماعي، قدرت تشخيص و توصيف مسائل زيست در وي ايجاد كند و مهارتي براي ابداع روش ها و وسايل حل مسايل زيست محيطي در او بپروراند.
منابع:
1-    مقدمه اي بر شناخت محيط زيست تاليف: بهرام سلطاني، كامبيز. انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست 1365
2-    آشنايي با استانداردهاي بين المللي مديريت زيست محيطي تاليف: محمد حسني، رامين و ناجي زاده حسين چاپ دوم 1378 ناشر سازمان مديريت
3-    محيط زيست و آموزش تاليف: دكتر ويسي، هادي (مقاله) سازمان محيط زيست 1375.
4-    دانستنيهاي زيست محيطي براي همه مترجم: يار احمدي، فاطمه چاپ و نشر تهران موسسه مهر آفرين 1379
5-    آموزش بين المللي محيط زيست تاليف يونسكو مترجم: برومند، فيروزه چاپ 1370
6-    آموزش محيط زيست مولف: همتيان، فريبا سال انتشار 1385
7-    تدوين الگوي مديريتي توسعه پايدار، گرد آورنده: حيدري، عمران پايان نامه كارشناسي ارشد 1383
8-    گزارش كوتاه از كنفرانس بين المللي آموزش محيط زيست در توكيو تاليف بابايي، مهدي سال 1364
9-    محيط زيست تاليف آون گرين ترجمه احمد عليخاني چاپ اول 1379
10-    مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش ايران و ژاپن پايان نامه كارشناسي ارشد گرد آورنده: سركارآئي، محمد رضا
11-    دستور كار 21 انتشارات سازمان محيط زيست  ترجمه: وايافت، حميد و طراوتي، سيد امير1378.
12-    آموزش براي يك آينده پايدار ترجمه پويان، حسن انتشارات سازمان محيط زيست
13-    بعد فرهنگي ارتباطات براي توسعه ترجمه: مهر سيما فلسفي انتشارات مركز تحقيقات صدا وسيما
14-    مباني حفاظت از محيط زيست در اسلام تاليف اصغري لقمجاني، صادق انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست و دفتر نشر فرهنگ اسلامي
15-    محيط زيست و آموزش تاليف: حبيبيان، علي ( مقاله) سازمان محيط زيست 1375
16-    عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست: مولف: فتحي، هوشنگ انتشارات سازمان محيط زيست 1381
17-    انسان، جامعه و محيط زيست ترجمه: محلاتي، صلاح الدين انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
18-    گزارش نهايي طرح بررسي ميزان آگاهي هاي آموزگاران مدارس ابتدايي تهران مولف: هادي پور، مهرداد سازمان حفاظت از محيط زيست
19-    كتاب راهنماي ارزيابي اثرات زيست محيطي نيروگاههاي حرارتي مولف: دكتر منوري، مسعود انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست سال 1381
20-    كتاب آلودگي هوا تاليف هنري پركينز ترجمه دكتر غياث الدين، منصور انتشارات دانشگاه تهران 1380
21-    كتاب جغرافيا مولف: دكتر سياوش شايان ناشر چاپ ونشر كتابهاي درسي سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ دهم 1387
22-    بهداشت هوا و روشهاي مبارزه با آلاينده ها( محيطي و صنعتي) تاليف: مهندس اميربيگي، حسن ومهندس احمدي، اكبر موسسه انتشارات انديشه رفيع سال 1386
23-    آلودگي محيط زيست هوا- آب- خاك- صوت مولف: دكتر دبيري، مينو ناشر اتحاد چاپ ظفر- ديبا نوبت چاپ چهارم 1385
24-    كتاب جنگل و محيط زيست مولفان: دكتر جوانشير، كريم، دكتر جزيره اي، محمد حسين ودكتر زميري، محمود انتشارات دانشگاه تهران تابستان 1381
25-    كتاب درختان و محيط زيست و ترجمه هنر يك مجنونيان انتشار 1369 انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.
26-    گزارش نهمين كنگره جهاني جنگل مكزيكو مولفان: زارع زاده، محمود و مشايخي، تقي و فكري، ابوالفتح نشريه سازمان جنگلها ومراتع 1985
27-    فرهنگ حفاظت از محيط زيست، توسعه پايدار و راهكارهاي نيل به آن پديده آورنده: سهيل عابر و نظام الدين دانشور تبريز دانشكده شيمي كاربردي

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه