بررسی تاثير برنامه سوم توسعه بر نرخ بيكاری

بررسی تاثير برنامه سوم توسعه بر نرخ بيكاری
بررسی تاثير برنامه سوم توسعه بر نرخ بيكاری
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 50 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول
كليات تحقيق
ادبيات موضوع تحقيق
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
فصل چهارم
تحليل داده ها
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع
 
1-    فصل اول ‌( كليات تحقيق)
1-1- مقدمه:
برنامه به معناي مقررات با نظامي است براي انجام كار يا كارهاي معين و برنامه ريزي به معناي عمل يا فرآيند يافتن و تنظيم مقررات تعريف مي شود به بيان ديگر برنامه ريزي به معناي يافتن نظام براي اجراي يك كار يا رشته اي از كارها مي باشد بهر حال، تنظيم مقررات و ايجاد نظام براي اجراي يك معين مبتني بر شناخت آثار و عواقب و يا به طور كلي آگاهي است به همين جهت به تعريف كاملتري از برنامه ريزي آن را چنين تعريف مي كنند:
برنامه ريزي يك فرآيند تصميم گيري آگاهانه و داراي ويك تلاش نظام يافته براي رسيدن به هدف ويا اهداف خامي مي باشد.
با توجه به تعريف برنامه ريزي در بالا، برنامه ريزي اقتصادي را مي توان به شكل زير تعريف كرد: به مجموعه اي از تصميمات آگاهانه و ارادي، به منظور جهت دادن و كنترل تغييرات متغيرهاي كلان اقتصادي، نظر توليد ملي، مصرف، پس انداز ، سرمايه گذاري، اشتغال، مواردات و صادرات و.............براي ئيل يكسري هدفهاي از پيش تعيين شده برنامه ريزي اقتصادي مي گويند.
برنامه ريزي اقتصادي انواع مختلفي دارد نظير: برنامه ريزي ضد ادواري، برنامه ريزي توسعه، برنامه ريزي متمركز ( مركزي ) و هم چنين برنامه ريزي از نظر بعد و زمان به كوتاه مدت ( معمولاً يكساله)  ميان مدت (3-7 سال) و بلند مدت ( معمولاً بيش از 10 سال) تقسيم مي شود.
در برنامه ريزي توسعه كه عملاً همزمان، با طرح مساله توسعه نيافتگي وتوسعه و پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي در  حال توسعه آغاز شد، هدف متحول كردن ساختار اقتصادي جامعه است در كشورهاي درحال توسعه برنامه ريزي هاي ميان مدت داراي جذابيت بيشتري مي باشند زيرا اجراي برنامه كوتاه مدت  غير عملي و برنامه هاي بلند مدت از نظر جلب مشاركت مردم با مشكل رو به رو است.
1-2- بيان مسئله:
آيا برنامه سوم توسعه توانست نرخ بيكاري را كاهش دهد؟
1-3- تاريخچه وسابقه موضوع تحقيق:
بيكاري هر نهاده توليد به منزله از دست رفتن فرصت آن نهاده براي توليد محصول است و انباشته شدن اين فرصتها در طول زمان به كاهش توليد و ضعف نسبي كشور در برابر ساير كشورها منجر مي شود. در اين ميان بيكاري نيروي كار به دليل مواجهه با جنبه هاي انساني، علاوه بر آثار اقتصادي، آثار اجتماعي و فرهنگي و سياسي هم به دنبال دارد؛ به همين دليل از اهميت بيشتري برخوردار است نبود درآمد ونداشتن قدرت خريد از طرفي باعث كاهش قدرت خريد نيروي كار و كاهش توان تامين نيازهاي اساسي او و طرف ديگر باعث كاهش قدرت توليدي و توليد كننده به دليل فروش نرفتن محصولش مي شود كه در نهايت كاهش توليد  ملي و رشد اقتصادي را به دنبال دارد. ازاين رو تامين اشتغال موضوعي مهم براي جامعه و از شاخص هاي توسعه يافتگي محسوب مي شود. كشور ما هم به دليل به سن اشتغال رسيدن موج جمعيتي حاصل از نرخ رشد بالاي جمعيت دردهه هاي قبل، نرخ بيكاري بالايي را تجربه مي كند. براساس داده هاي منتشر شده بانك مركزي نرخ بيكاري از 6/2 دصد در سال 1351 به 5/14 درصد در سال 1379 رسيده است.
اين وضع باعث مي شود تامين اشتغال براي نيروي انساني از اهداف اساسي برنامه هاي توسعه كشور به شمار آيد. در اين ميان برنامه سوم توسعه، كه باهدف رشد اقتصادي همه جانبه تدوين شده است، به دليل همزماني با دوره زماني افزايش عرضه نيروي كار و در نتيجه اهميت يافتن بيشتر امر اشتغالزايي نقش مهمتري در اين زمينه پيدا مي كند و به عنوان محدوده زماني انتخاب شده است. ( رسام مشرفي 1381/ بررسي وضعيت اشتغال در ايران به روش تحليل  پويايي سيستمي/ ص 11)
فهرست منابع:
-    بانك مركزي ايران/ "گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي سال 1383"/معاونت اقتصادي اداره حسابهاي اقتصادي
-    سازمان برنامه وبودجه/ شهريور 1378 /" سند برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتنماعي و فرهنگي حوزه هاي فرابخشي جمهوري اسلامي ايران (1383-1379)"/ مركز مدارك اقتصادي- اجتماعي و انتشارات
-    سازمان مديريت وبرنامه ريزي/ 1378/ " گزارش اقتصادي سال 1378"/ دفتر انتشارات
-    سبحاني، حسن/1372/" اقتصاد كار ونيروي انساني"/ انتشارات سمت
-    مركز آمار ايران/ مهر 84/ " تحولات اقتصادي واجتماعي ايران از نگاه آمار"/ دفتر انتشارات و اطلاع رساني
-    مركز آمار ايران/ بهمن 1381/ " آمارگيري از ويژگي هاي اشتغال وبيكاري خانوار"/ دفتر انتشارات واطلاع رساني
-    مشرفي،رسام/ 1381/ " بررسي وضعيت اشتغال در ايران به روش تحليل پوياي سيستمي"/ پايان نامه كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي اقتصادي دانشكده علوم اقتصادي وسياسي دانشگاه شهيد بهشتي/ چاپ نشده
-    آدرس اينترنتي سازمان مديريت وبرنامه ريزي:
www.mporg.ir/gozaresh/kholase

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه