بررسی عروسک های تک فريم در تئاتر

بررسی عروسک های تک فريم در تئاتر
بررسی عروسک های تک فريم در تئاتر
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 160 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست
پيشگفتار
مقدمه
فصل 1
بخش 1: عروسك و تاريخچة آن
بخش 2: ويژگيهاي عروسكهاي نمايشي
بخش 3: ويژگيهاي عروسكهاي سينمايي و تصويري
بخش 4: ويژگيهاي عروسكهاي تك‌فريم
فصل 2
بخش 1: روشهاي متحركسازي سوژه‌هاي مختلف
بخش 2: جان بخشي اشيا و اجسام دوبعدي
بخش 3: جان بخشي اشيا و اجسام سه بعدي
بخش 4: تلفيق فيلمهاي تك فريم و زنده
فصل 3:
بخش 1: جذب ليزو
بخش 2: نيروي انساني و تقسيم كار
ماخره
ضميمه
فهرست عكس
فهرست منابع
گزارش كار عملي
پيشگفتار
اولين نمودهاي آفرينش هنري در سپيده دم تمدن انساني و با اولين گامهاي بشر ابتدايي بنيان گرفت، برخي هم اعتقاد داشتند كه ماهيت زيستي و رواني انسان هنر را بوجود آورده است و هنرها فعاليتي است كه زيبايي را نمودار مي‌سازد، هنر كوششي است براي آفرينش صُوَرِ لذتبخش. اين صًوَرْ حس زيبايي ما را ارضا مي‌كند و حس زيبايي زماني ازضا مي‌شود كه ما نوعي وحدت و هماهنگي از روابط حسي و دركي در درون خود بوجود آوريم.
آنچه زيباس موزون و متناسب است و برعكس آنچه موزون و متناسب است زيباست، قانون و مقصد هر هنر چيزي بجز زيبايي نيست.
هنر صرفاً لذت نيست بلكه وسيله ارتباط انسانهاست. و هنر فعاليتي است انساني؛ شامل اينكه يك فرد آگاهانه است به خلق اثري احساسي ميزند كه ديگران نيز از آن احساسات متاثر گردند و آنرا تجربه كنند.
و خيلي مختصر مي‌توان گفت.‌.. هنر عبارتست از تجملي احساسات، معنويات، تمنيات و روحيات دروني بصورت يك اثر بروني با شرط وجود هماهنگي بين عناصر تشكيل دهنده آن اثر.‌..
خوب بايد بگم كه دربارة هنر خيلي چيزهاي بهتري مي‌توان گفت: تعاريفي بس زيباتر و بهتر
ولي خوب در كل نمي‌خواهم صفحات را با گزافه‌گوييهاي بس مورد هدر و وقت خواننده را تلف كنم.
به نظر خودم بايد در اين قسمت بنابر عُرف دربارة خودم چيزي بنويسم!
سالها قبل در دوران دبيرستان به علت جواني و از سِرْلج و لجبازي با خانواده و بخصوص مادرم رشتة هنر را در هنرستان انتخاب كردم با اينكه هم از نظر هديت تحصيلي و هم از نظر نمرات هنر در آخرين انتخاب از نظر آموزش و پرورش، مشاور مدرسه و خودم بود ولي باز من آن را انتخاب كردم.
در خانوادة ما همگي افراد تحصيلكرده و داراي تحصيلات، آكادمي بسيار بالايي بودند، از پزشك و مهندس گرفته تا وكيل و ارتشي و غيره.
مقدمه
 
آنچه محققان كنوني برآنند كه براي شناخت دقيق هنرها و هر پديده كهنسال و ريشه‌دار ديگري بايد دربارة منشاء پيدايش آن سير و سفر كرد و سپس به تجزيه و تحليل آنها پرداخت و از پس اين تجزيه و تحليل به اجزاء و عناصر و تعاريف مربوط به آنها دست پيدا كرد از آنجا كه تمامي هنرها در آغاز حدوث ، بخش جدايي ناپذير از زندگي انساني بوده‌اند. هيچ گاه نمي‌توان جريان ابتدايي آن را مستقل از شئون مختلف زندگي وي بررسي كرد.
براساس اكتشافات علوم اجتماعي مي‌توان گفت كه شعر، نقاشي، موسيقي، رقص، پيكرنگاري و پيكرتراشي و ديگر فعاليت‌هايي كه امروزه مدلولِ لفظ هنر هستند، از نخستين جلوه‌هاي حيات انساني به شمار مي‌روند. «فيلسوفان و هنر شناسان از ديدگاههاي گوناگون در اين خصوص اظهار نظر كرده‌اند و براساس استنتاج و راي و باور شخصي خود آراء گوناگوني صادر نموده‌اند.
اما عمدتاً در اين باورند كه هنر از «فطرت بشر» تراوش يافته است و مانند خوراك و توليد مثل، ضرورت طبيعي زندگي انسان به حساب مي‌آيند.
دربارة منشا هنرها هشت نظريه اساسي وجود دارد كه به اختصار چنين است:
1ـ شيلر / اسپنسر
هنر ناشي از غريزة بازي است.
2ـ مارشال
هنر براي جلب نظر ديگران و تزئين پديد آمده است
3ـ بالاوين
هنرها از شور خودنمايي زاده شده است.
4ـ لمانك خلد
هنرها از امتزاج شور بازي و شور خودنمايي زاده شده است.
5ـ الكساندر

فهرست عكسها
 

1.    عكسها ص6و87 از كتاب چگونه عروسكهاي تئاتري بسازيم    اردشير كشاورزي
2.    عكسهاي ص85و89 از كتاب نمايش عروسكي، گام به گام    بهروز غريب‌پور
3.    عكس از ص248 چگونه عروسكهاي تئاتري بسازيم    اردشير كشاورزي
4.    عكس از ص174 چگونه عروسكهاي تئاتري بسازيم    اردشير كشاورزي
5.    كليه عكسهاي صفحه 147 از كتاب نمايش عروسكي، گام به گام    بهروز غريب‌پور
6.    كليه عكسهاي صفحه 202و203 از كتاب چگونه عروسكهاي تئاتري بسازيم    اردشير كشاورزي
7.    عكس از صفحة 84و85و257 از كتاب نمايش عروسكي گام به گام    بهروز غريب‌پور
8.    كليه عكسهاي 266و269و270 از كتاب چگونه عروسكهاي تئاتري بسازيم    اردشير كشاورزي
9.    كليه عكسهاي 222و223و224و233و235و244و246 از كتاب چگونه عروسكهاي تئاتري بسازيم    اردشير كشاورزي
10.    ص28 از كتاب Cracking Animation   
11.    ص69 از كتاب Cracking Animation   
12.    ص29 از كتاب Cracking Animation   
13.    ص61 از كتاب آقاي صديق   
14.    ص70 از كتاب آقاي صديق   
15.    ص71 از كتاب آقاي صديق   
16.    كليه عكسها از صفحه‌هاي 94و 95و 97و 98و 99و 100و 101و 105و 106و 185و 170و 169و 165و 164 از كتاب Cracking Animation   
17.    كليه عكسها از صفحه‌هاي 78و و79و 80و 81و 90 از كتاب Cracking Animation   

فهرست منابع و ماخذ:
1ـ كتاب چگونه عروسكهاي تئاتري بسازيم اردشير كشاورزي
انتشارات دانشكده صدا و سيما، 1380
2ـ نمايش عروسكي، گام به گام بهروز غريب‌پور
انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان/ مهر 1371
3ـ سي‌مرغ نوشته پرويز اهور انتشارات شباويز/80

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه