بررسی و مطالعه آثار حقوقی اذن

بررسی و مطالعه آثار حقوقی اذن
بررسی و مطالعه آثار حقوقی اذن
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 157 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

پيش گفتار
اهميت موضوع
پيشينه تحقيق
فصول مطالب
روش تحقيق
اهميت موضوع

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه اماميه، اين حقيقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزايى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع يا اذن به ارتفاق مطرح گرديده است. هم‏چنين، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معين، نقش و تأثير اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بيع، رهن، هبه، وديعه، عاريه، وكالت، ضمان و اجاره به بيان احكام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در ميان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نيز انكار ناپذير است؛ مباحثى از قبيل: عدم جواز تصرف در مال ديگرى بدون اذن مالك، نقش اذن در تحقق عناوين امانت مالكى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثير آن در ضمان، در اين خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نيز، نقش و اهميت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه ديده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنكاح دختر يا پسر صغير و نيز در نكاح باكره، شرط بودن اذن زن درنكاح شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده زن و نيز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ايرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏اين‏موارداست.
اهميت اذن، در عرف و تنظيم روابط اجتماعى نيز بر كسى پوشيده نيست. مالك با اذن خويش، تصرف در خوراكى‏ها و استراحت در خانه خويش را براى ميهمان مباح مى‏سازد، يا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد كه براى مدتى در يكى از اطاق‏هاى منزل او سكونت كنند، يا به ديگرى اذن مى‏دهد كه از اتومبيل او استفاده كند يا از ميوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان ديگرى از تعارف‏ها و نزاكت‏ها كه با حيات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظيم روابط افراد جامعه با يك‏ديگر ايفا مى‏كند، اهميت نقش و تأثير اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.
پيشينه تحقيق

با وجود اهميّت و نقش مؤثر و فراگير اين نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نيز چندان مطمح نظر واقع نشده و كتاب يا رساله‏اى مستقل در جهت تبيين ماهيت حقوقى، عناصر، آثار و احكام آن به رشته تحرير در نيامده است. در تأليفات گوناگون حقوقى و فقهى كه از اذن نامى برده شده، بيشتر احكام و آثار آن به صورت پراكنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبيل ماهيت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسيمات اذن.
با اين همه، در نوشته‏هاى حقوقى به تبع تفسير و توضيح موادى از قانون مدنى كه به آثار و احكام و برخى از تقسيمات اذن پرداخته، مطالبى در اين زمينه ديده مى‏شود. در منابع فقهى نيز به صورت پراكنده در ابواب گوناگون به ويژه در مباحث غصب، بيع فضولى، نكاح، اجاره، عقود اذنيّه، حجر و قيموميّت، اين موضوع طرف توجه واقع شده است.
فصول مطالب

اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتيب زير بررسى خواهيم كرد:
بخش اول - كليات؛
بخش دوم - عناصر و اركان اذن؛
بخش سوم - انحلال اذن؛
بخش چهارم - احكام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى‏گردد. در اين بخش ، تعريف و ماهيّت حقوقى اذن، تمييز آن از مفاهيم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسيمات ديگر آن مورد بررسى قرار مى‏گيرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و اركان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است كه در اين بخش مورد مطالعه قرار مى‏گيرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى كه در آنها اذن مرتفع مى‏گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبيين احكام و آثار حقوقى اذن مى‏پردازد. از آن‏جا كه برخى از احكام و آثار اذن به عقد يا ايقاع معينى اختصاص دارد، ولى پاره‏اى ديگر جنبه كلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معينى اختصاص ندارد، بلكه گاهى دايره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد ديگرى را نيز دربر مى‏گيرد، مطالب اين بخش به دو شاخه تقسيم مى‏گردد: نخست احكام و آثار كلى اذن؛ به بيان ديگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.
روش تحقيق

با عنايت به اهميّت موضوع تحقيق و فقدان پژوهش كافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود كتاب يا مقاله‏اى مستقل در اين زمينه، تحقيقى ويژه در اين مورد لازم مى‏نمود. از اين رو، در كتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گيرد.
در اين تحقيق، تلاش بر آن است كه مباحث مطرح شده جنبه تطبيقى داشته باشد؛ بدين خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ايران باديدگاه‏هاى فقيهان اماميه مقايسه گرديده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مى‏شود. هم‏چنين در پاره‏اى موارد حقوق مدنى ايران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى ساير كشورهاى جهان به صورت تطبيقى بررسى شده است. افزون براينها رويه قضايى و نظريه‏هاى مشورتى نيز در اين نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاه‏ها، شعب و هيئت عمومى ديوان عالى كشور مورد مطالعه و تحليل قرارگرفته‏است.
با اين حال، به لحاظ آن‏كه مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى كه در قانون مدنى به آن اشاره شده و يا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مى‏باشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ويژه در بخش آثار حقوقى اذن كه مى‏تواند موضوعات گسترده‏اى را شامل شود، اين ملاك براى گزينش مباحث، مورد نظر بوده است.

 

منابع و ماخذ

1 - فقه و اصول
1 - آشتيانى، محمد حسن، كتاب القضا، دارالهجره، قم، 1404 ه.ق.(1363 ش).
2 - آشتيانى، محمود، شرح كتاب الاجاره من الشرايع‏، تقريرات شيخ مرتضى غروى آشتيانى، تهران، چاپخانه بهمن، 1343 ه .ش.
3 - آل كاشف الغطا، محمد حسين، تحرير المجله‏، 4 جلد (در دو مجلد)، مصر، مكتبة الكليات الأزهريه، 1392ه.ق.(1972م).
4 - آملى، محمد تقى، مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى‏، 10 مجلدات، الطبعة الاولى: تهران، مطبعة الفردوسى، 1377ه.ق.
5 - ابن ادريس، محمد بن احمد، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى‏، 3 مجلدات، قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين، 1410ه.ق.
6 - ابن تيميه، احمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى‏، 5 مجلدات، بيروت، دار المعرفة للطباعة والتوزيع والنشر، (بى تا).
7 - ابن جزى، محمدبن احمد، القوانين الفقهيه‏، فقه المالكى، الطبعة الاولى: بيروت، دارالقلم، 1977م.
8 - ابن حزم، على بن احمد، المحلى‏، 8 مجلدات (11اجزا)، بيروت، المكتبة التجارى للطباعة و التوزيع و النشر، (بى تا).
9 - ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد، القواعد فى الفقه الاسلامى‏، فقه الحنبلى، الطبعة الاولى: مصر، مكتبة الكليات الازهرية، 1392ه.ق.(1972م).
10 - ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، بيروت، دارالفكر، (بى‏تا).
11 - ابن عابدين، محمد امين بن عمر، مجموعة الرسائل‏، بيروت، دار احياء التراث العربى، (بى تا).
12 - -، حاشيه ردّ المختار، 8 مجلدات، استانبول، دار قهرمان للنشر والتوزيع، 1984م.
13 - ابن قدامه، عبداللَّه بن احمد، المغنى‏، به همراه شرح كبير از: ابن قدامة المقدسى، عبدالرحمن بن محمد، 14 مجلدات، بيروت، دارالكتاب العربى، 1403ه.ق.
14 - ابن قيم الجوزيه، محمد بن ابى‏بكر، الطرق الحكمية فى السياسة الشرعيه‏، بيروت، دار احياء العلوم، (بى تا).
15 - ابن مفتاح، عبداللَّه بن مفتاح، شرح الأزهار، 4 مجلدات، الطبعة الثانيه: قاهره، مطبعة الحجازى، 1357ه.ق.
16 - ابن نجيم، زين العابدين بن ابراهيم، الأشباه والنظائر على مذهب ابى حنيفة النعمان‏، حققه عبدالعزيز محمد الوكيل، فقه الحنفى، قاهره، مؤسسة الحلبى و شركاء للنشر والتوزيع، 1387ه.ق.(1967م).
17 - اصفهانى، ابوالحسن، وسيلة النجاة، مجلدين، الطبعة الثانية: بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1397ه.ق.(1977م.)
18 - اصفهانى (كمپانى)، محمد حسين، بحوث فى الفقه‏، الطبعة الثانيه: قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين، 1409ه.ق.
19 - -، حاشية المكاسب‏، قم، مجلدين، دارالذخائر، 1408ه.ق.
20 - -، نهاية الدرايه‏، 3 مجلدات، الطبعة الاولى: قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1408ه.ق.
21 - الانصارى (شيخ انصارى)، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول (رسائل)، قم: كتاب‏فروشى مصطفوى، 1374ه.ق.
22 - -، مكاسب‏، چاپ سنگى در يك مجلد، تبريز، مطبعة الاطلاعات، 1375ه.ق.
23 - بجنوردى، حسن، القواعد الفقهيه‏، 7 مجلدات، قم، اسماعيليان، 1410ه.ق.
24 - البحرانى، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره‏، 25مجلدات، بيروت، دار الأضواء، 1405ه.ق.
25 - بروجردى نجفى، محمدتقى، نهاية الافكار، تقريرات آية اللَّه آقا ضياء عراقى، قم، مؤسسة نشر اسلامى، 1405ه.ق.
26 - توحيدى، محمد على، مصباح الفقاهة، تقريرات آية اللَّه سيد ابوالقاسم خويى، 7مجلدات، الطبعة الاولى: قم، انتشارات وجدانى،1368ش.
27 - الجزيرى، عبدالرحمان، الفقه على المذاهب الاربعه‏، 5 مجلدات، الطبعة السابعه: بيروت، دار احياء التراث العربى، 1406ه.ق.(1986م.)
28 - جمعية الدراسات الاسلاميه، موسوعة الفقه الاسلامى‏، بإشراف محمد أبوزهره، مطبعة مخيمر، قاهره: (بى‏تا).
29 - -، الجوامع الفقهيه‏، برخى از قدماى فقيهان اماميه، قم، كتابخانه آية اللَّه نجفى مرعشى، 1404ه.ق.
30 - حجت كوه كمره‏يى، محمد، البيع‏، با تعليقات شيخ ابوطالب تجليل تبريزى، قم، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1409ه.ق.
31 - حكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى‏، 14 مجلدات، الطبعة الرابعة: نجف، مطبعة الآداب، 1391ه.ق.
32 -، نهج الفقاهه‏، نجف، مطبعة العلميه، 1371ه.ق.
33 - الخطيب الشربينى، محمد، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج‏، فقه الشافعى، 4 مجلدات، مصر، مكتبة التجارية الكبرى، 1374ه.ق.(1955م.)
34 - خراسانى (آخوند)، محمد كاظم، كفاية الاصول‏، مجلدين، الطبعة الاولى: تهران، العلميه الاسلاميه، 1363ش.
35 - خمينى (الامام) روح‏اللَّه، البيع‏، 5 مجلدات، الطبعة الثالثه: قم، اسماعيليان، 1363ش.
36 - -، تحريرالوسيله‏، مجلدين، الطبعة الثانيه: نجف، مطبعة الآداب، 1390ه.ق.
37 - -، المكاسب المحرمه‏، مع تذييلات لمجتبى الطهرانى، مجلدين، قم، المطبعة العلميه، 1381ه.ق.
38 - خوانسارى، احمد، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع‏، 5 مجلدات، قم، اسماعيليان، 1405ه.ق.
39 - خوانسارى، موسى، منية الطالب‏، تقريرات محقق نايينى، مجلدين، تهران، المطبعةالحيدرى، (بى تا).
40 - خوئى، ابوالقاسم، منهاج الصالحين‏، مجلدين، بيروت، دار الثرات الاسلامية للطباعة و النشر و التوزيع، 1395ه.ق.
41 - رشتى، حبيب‏اللَّه، غصب‏، چاپ سنگى در يك مجلد، (بى‏نا)، تهران، 1322ه.ق.
42 - زيلعى، عثمان بن على، تبيين الحقايق فى شرح كنز الدقايق‏، فقه الحنفى، 6 مجلدات، الطبعة الثانيه: بيروت، دار المعرفة للطباعة و النشر، (بى تا).
43 - السالوس، على، فقه الشيعة الامامية و مواضع الخلاف بينه و بين المذاهب الأربعه‏، كويت، مكتبة ابن تيميه، 1398ه.ق.
44 - سرخسى، محمد بن احمد، المسبوط، فقه الحنفى، 14 مجلدات، بيروت، دارالمعرفه، (بى تا).
45 - السيوطى، عبدالرحمن بن ابى‏بكر، الأشباه والنظائر فى قواعد و فروع فقه الشافعيه‏، الطبعة الاولى: بيروت، دارالكتب العلميه، 1413ه.ق.(1982م.)
46 - شاطبى، ابراهيم بن موسى، الموافقات فى اصول الشريعه‏، 4 مجلدات، بيروت، دارالمعرفه، (بى‏تا).
47 - شاكر، احمد محمد، نظام الطلاق فى الاسلام‏، دارالطباعة القوميه، 1389ه.ق. (بى‏جا).
48 - شلبى، محمد مصطفى، المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامى و قواعد الملكية و العقود فيه‏، بيروت، دارالنهضة العربيه، 1403ه.ق.(1983م.)
49 - شوشترى، اسداللَّه، مقابس الانوار و نفائس الاسرار، چاپ سنگى در يك مجلد، تبريز، مطبعه ماكنيه، 1322ه.ق.
50 - شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية فى فقه الاماميه‏، 3 مجلدات، الطبعة الاولى: قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين، 1414ه.ق.
51 - -، القواعد و الفوائد، قم، مكتبة المفيد، (بى‏تاp.
52 - -، اللمعة الدمشقية، قم، دار الناصر، 1406ه.ق.
53 - شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه‏، 10مجلدات، بيروت، دار العالم الاسلامى، (بى تا).
54 - -، مسالك الأفهام الى تنقيح شرايع الاسلام‏، مجلدين،الطبعةالاولى: قم، مؤسسة المعارف الاسلاميه، 1413ه.ق.
55 - شيرازى، محمد، الفقه‏، 100 مجلدات، بيروت، دارالعلوم، 1410ه.ق.(1989م).
56 - طباطبايى، على، رياض المسايل فى بيان الأحكام بالدلايل‏، معروف به شرح كبير، مجلدين، قم، مؤسسة آل‏البيت للطباعة و النشر، 1440ه.ق.
57 - طباطبايى يزدى، محمد كاظم، تتمه و ملحقات العروة الوثقى‏، قم، منشورات مكتبة الداورى، (بى تا).
58 - -، حاشيه مكاسب‏، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1378ه.ق.
59 - -، سؤال و جواب‏، نجف، چاپخانه حيدريه، 1340ه.ق.
60 - -، عروة الوثقى‏، به همراه حواشى چهار مرجع تقليد معاصر، دو مجلد، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1412ه.ق.
61 - طوسى (شيخ طوسى) محمد بن حسن، المبسوط فى فقه الاماميه‏، 8 مجلدات، تهران، المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفريه، (بى تا).
62 - -، النهاية فى مجرد الفقه‏و الفتاوى‏، بيروت، دارالكتاب‏العربى، 1400ه.ق. (1980م.)
63 - عاملى، عبدالحسين، مسائل فقهيه‏، تهران، منظمة الأعلام الاسلامى، 1408ه.ق.
64 - عاملى، محمدبن على، مدارك الاحكام فى شرح شرائع الاسلام‏، 7 مجلدات، الطبعة الاولى: قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410 ه. ق.
65 - عاملى، محمد جواد، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد العلاّمه‏، 11 مجلدات، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، (بى تا).
66 - علامه حلى، حسن بن يوسف، تحرير الاحكام‏، دو جلد (در يك مجلد)، مشهد، مؤسسه طوس، (بى تا).
67 - -، تذكرة الفقها، مجلدين، تهران، مكتبة المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، 1388ه.ق.
68 - -، قواعد الاحكام فى معرفة الحلال والحرام‏، مجلدين، الطبعة الاولى: قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ه.ق.
69 -، مختلف الشيعة فى احكام الشريعه‏، 2 جلد (در يك مجلد)، تهران، 1324ه.ق.
70 -، منتهى المطلب فى تحقيق المذهب‏، چاپ اول: مشهد، بنياد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1412ه.ق.
71 - غروى تبريزى، على، التنقيح فى شرح العروة الوثقى‏، تقريرات آية اللَّه سيدابوالقاسم خويى، قم، دارالهادى للمطبوعات، 141ه.ق.
72 - فاضل مقداد، مقداد بن عبداللَّه، تنقيح الرائع لمختصر الشرائع‏، حققه السيدعبداللطيف الكوهكمرى، 4 مجلدات، قم، مكتبة آية اللَّه المرعشى، 1404ه.ق.
73 - فخر المحققين، محمدبن حسن، ايضاح الفوائد فى شرح القواعد، 4 مجلدات، قم، مطبعة العلميه، 1388ه.ق.
74 - فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول‏، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1369ش.
75 - القارى، على محمد، من مرقاة المفاتيح‏، 5 مجلدات، بيروت، داراحياء التراث العربى، (بى تا).
76 - قديرى، محمد حسن، البيع‏، تقريرات امام خمينى، الطبعة الاولى: تهران، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامى، 1407ه.ق.
77 - القرافى، احمد بن ادريس، الفروق‏، فقه المالكى، 4 مجلدات، بيروت، دارالمعرفة للطباعة و النشر، (بى تا).
78 - القفال، محمد بن احمد، حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقها، حققه و علّق عليه الدكتور ياسين احمد ابراهيم درادكه، 8 مجلدات، الطبعة الاولى: عمان، مكتبة الرسالة الحديثه، 1988م.
79 - كاشف الغطا، جعفر، كشف الغطا، اصفهان، انتشارات مهدوى، (بى تا).
80 - كاظمى خراسانى، محمد على، فوائد الاصول‏، تقريرات محقق نايينى، 4مجلدات، الطبعة الاولى: قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1409ه.ق.
81 - كركى (محقق ثانى)، على بن حسين، جامع المقاصد فى شرح القواعد، 9مجلدات، الطبعة الاولى: قم، مؤسسة آل‏البيت لاحياء التراث، 1408ه.ق.
82 - گلپايگانى، محمد رضا، مجمع المسائل‏، مجموعه استفتائات از آية اللَّه سيد محمد رضا گلپايگانى، 3 مجلد، چاپ دوم: قم، دارالقرآن الكريم، 1404ه.ق.
83 - مالك بن انس، المدونة الكبرى‏، فقه المالكى، 6 مجلدات، مصر، مطبعة السعاده، 1323ه.ق.
84 - مامقانى، عبداللَّه، الاثنى عشريه‏، نجف، مطبعة المرتضويه، 1344ه.ق.
85 - -، مناهج المتقين‏، يك مجلد، نجف، مطبعة المرتضويه، 1344ه.ق.
86 - المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه، موسوعة الفقه الاسلامى‏، معروف به موسوعه جمال عبدالناصر، قاهره، 1410ه.ق.(1983م.)
87 - محقق‏حلى، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام‏، اخراج و تحقيق عبدالحسين محمد على بقال، مجلدين، قم، اسماعيليان، 1408ه.ق.
88 -، المعتبر فى شرح المختصر، مجلدين، قم، مؤسسة سيدالشهدا، (بى‏تا).
89 - -، مختصر النافع فى فقه الاماميه‏، مصر، دارالكتاب العربى، (بى تا).
90 - محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه (بخش مدنى)، چاپ اول: تهران، نشر علوم اسلامى، 1363ش.
91 - مراغى حسينى، عبدالفتاح بن على، عناوين الاصول‏، (بى‏جا)، (بى‏تا).
92 - مرواريد، على اصغر، سلسلة الينابيع الفقهيه‏، 25 مجلدات، الطبعة الاولى: بيروت، مؤسسة فقه الشيعة و الدار الاسلاميه، 1410ه.ق.
93 - مغنيه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق‏، 3 مجلدات (6 اجزا)، الطبعةالرابعه: بيروت، دارالجواد، 1402ه.ق.(1982م.)
94 - -، الفقه على المذاهب الخمسه‏، الطبعة السابعه: بيروت، (بى‏نا)، 1402ه.ق. (1982م.)
95 - مقدس اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشادالأذهان‏، 10مجلدات، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412ه.ق.
96 - الموسوى السبزوارى، عبدالاعلى، مهذب الاحكام‏، نجف، مطبعة الآداب، 1403ه.ق. (1983م.)
97 - ميرزاى قمى، ابوالقاسم، جامع الشتات‏، تصحيح مرتضى رضوى، سه مجلد، چاپ اول: تهران، سازمان انتشارات كيهان، 1371ش.
98 - نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام‏، 43 مجلدات، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1392ه.ق.
99 - نراقى، احمد بن محمد مهدى، عوائد الايام‏، قم، مكتبة بصيرتى، 1408ه.ق.
100 - -، مستند الشيعه‏، مجلدين، تهران، المكتبة المرتضويه، (بى تا).
101 - نووى، يحيى بن شرف، منهاج الطالبين و عمدة المفتين‏، مصر، مكتبة التجارية الكبرى، (بى‏تا).
102 - هيتمى، احمد بن حجر، المنهاج القويم‏، الطبعة الثانيه: دمشق، مؤسسة علوم القرآن، 1978م.
2- حقوق مدنى
1 - ابوزهره، محمد، الأحوال الشخصيه‏، الطبعة الثالثه: قاهر، دارالفكر العربى، 1377ه.ق. (1957م.)
2 - -، شرح قانون الوصيه‏، قاهره، دارالفكر العربى، 1409ه.ق.
3 - اسود، نقولا، القانون المدنى (المدخل و الأموال)، لبنان، الجامعة اللبنانيه، 1986م.
4 - امامى، اسداللَّه، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، قم،(مجتمع آموزش عالى قم) سال تحصيلى 1367-68.
5 - امامى، حسن، حقوق مدنى‏، چاپ نهم: تهران، كتاب‏فروشى اسلاميه،1371.
6 - اميرى قائم مقامى، عبد المجيد، حقوق تعهدات‏، تهران، سازمان چاپ كيهان، 1347.
7 - بروجردى عبده، محمد، كليات حقوق اسلامى‏، چاپ دوم: تهران، مؤسسه وعظ و تبليغ اسلامى، 1339.
8 - جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق‏، تهران، بنياد راستا، 1363.
9 - -، حقوق اموال‏، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1368.
10 - -، حقوق تعهدات‏، چاپ اول: قم، انتشارات مدرسه عالى امور قضايى وادارى، 1354.
11 - -، دايرة المعارف حقوق مدنى و تجارت‏، تهران، حقوق تعهدات عقود و ايقاعات، بنياد راستا، 1357ش.
12 - -، دانشنامه حقوقى‏، 5 مجلد، تهران، مشعل آزاد، 1358-1356ش.
13 - حسينى نژاد، حسينقلى، مسؤوليت مدنى‏، چاپ اول: تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، 1370.
14 - حكيم، عبد الحميد، الموجز فى شرح القانون المدنى‏، مجلدين، الطبعة الثانيه: بغداد، 1967م.
15 -، الوسيط فى نظرية العقد، بغداد، 1387ه.ق.(1967م.)
16 - خروفه، علاءالدين، عقد القرض‏، الطبعة الاولى‏گ بيروت، مؤسسة نوفل، 1982م.
17 - رستم‏باز لبنانى، سليم، شرح المجله‏، الطبعة الثالثه: بيروت، داراحياء التراث العربى، (بى تا).
18 - سكرى سرور، محمد، نظام الزواج‏، بيروت، دارالفكر العربى،( بى تا).
19 - سنهورى، عبدالرزاق احمد، الموجز فى النظرية العامة للإلتزامات فى القانون‏المدنى المصرى‏، قاهره،1946م.
20 - -، مصادر الحق فى الفقه الاسلامى‏، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1954-1953م.
21 - -، الوسيط فى شرح القانون المدنى‏، بيروت، داراحياء التراث العربى، (بى تا).
22 - شايگان، على، حقوق مدنى ايران‏، چاپ دوم: تهران، شركت سهامى چاپ، 1319.
23 - شهيدى، مهدى، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، تهران، انتشارات دانشكده حقوق‏دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 1367-68ش.
24 - -، سقوط تعهدات‏، چاپ اول: تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، 1368.
25 - صفايى، حسين و امامى،اسداللَّه،؛ حقوق خانواده (نكاح و انحلال آن) چاپ دوم: تهران‏، انتشارات دانشگاه تهران، 1370ش.
26 - -، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، تهران، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 1358-59ش.
27 - عاملى، باقر، حقوق خانواده‏، تهران، مدرسه عالى دختران، 1350ش.
28 - عدل، مصطفى، حقوق مدنى‏، چاپ هفتم: تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات اميركبير، 1342ش.
29 - عكاشه، محمد عبدالعال، القانون الرومانى‏، بيروت، الدار الجامعيه، 1988م.
30 - عميد، موسى، هبه و وصيت‏، تهران، چاپخانه علمى،1342ش.
31 - كاتوزيان، ناصر، ايقاع‏، چاپ اول: تهران، نشر يلدا، 1370ش.
32 - -، ضمان قهرى مسؤوليت مدنى‏، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369ش.
33 - -، قواعد عمومى قراردادها، 5 مجلد، تهران، بهنشر،:1366 ش.
34 - كاشانى، محمود، عقد اجاره‏، جزوه درسى، تهران، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 1358-59ش.
35 - -، نظريه تقلب نسبت به قانون‏، چاپ دوم: تهران، انتشارات دانشگاه ملى ايران، 1354ش.
36 - محقق داماد، مصطفى، حقوق خانواده نكاح و انحلال آن‏، تهران، نشر علوم اسلامى، 1365ش.
37 - اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه اماميه، مجله تحقيقات‏حقوقى، شماره 11-12، تهران، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، پاييز - زمستان‏1371 و بهار - تابستان‏1372ش.
38 - مهرپور، حسين، اجازه ولىّ در عقد نكاح‏، مجله تحقيقات حقوقى شماره‏11-12، تهران، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، پاييز زمستان 1371 و بهار - تابستان‏1372ش.
39 - -، ديدگاه‏هاى جديد در مسايل حقوقى‏، چاپ اول: تهران، انتشارات اطلاعات، 1372ش.
40 - نورى، رضا، حقوق مدنى (شفعه وصيت ارث)، تهران، پاژنگ، 1372ش.
41 - النقيب، عاطف، نظرية العقد، الطبعة الاولى: بيروت، منشورات عويدات‏1988م.
3 - فرهنگ ها، رويه قضايى و ساير كتاب‏ها
1 - ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب‏، 18 مجلدات، قم، ادب الحوزه، 1405ه.ق.
2 - الاحمد نگرى، عبدالنبى، جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون‏، معروف به‏دستور العلماء، 4 مجلدات، الطبعة الثانيه: بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1395ه.ق. (1975م.)
3 - بروجردى عبده، محمد، اصول قضايى (حقوقى)، قسمت اول از سال 1292 تا سال 1310 و قسمت دوم از سال 1311 تا سال 1319، تهران، مطبعه ايران، 1311ش.
4 - الجوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه‏، حققه احمد عبدالغفور عطار، 6 مجلدات، الطبعة الثالثه: بيروت، دارالعلم للملايين، 1404ه.ق. (1984م.)
5 - الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعه‏، عنى بتصحيحه و تحقيقه و تذييله عبدالرحيم الربانى الشيرازى، 20 مجلدات، بيروت، داراحياء التراث العربى، (بى تا).
6 - خليل بن احمد، العين‏، حققه الدكتور مهدى مخزومى و الدكتور ابراهيم سامرائى، 9 مجلدات، الطبعة الثانيه: قم، دارالهجره، 1409ه.ق.
7 - الخورى، سعيد، اقرب الموارد فى فصح العربية و الشوارد، 3 مجلدات، (بى‏نا)، (بى‏جا)، (بى‏تا).
8 - راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات فى غريب القرآن‏، چاپ دوم: تهران، دفتر نشر كتاب، 1404ه.ق.
9 - زبيدى، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس‏، 10 مجلدات، بيروت، منشورات دارمكتبة الحياة، (بى تا).
10 - زمخشرى، محمود بن عمر، اساس البلاغه‏، مصر، دارالكتب المصريه، 1372ه.ق. (1953م.)
11 - شهيدى، موسى، موازين قضايى‏، چاپ سوم: تهران، محمد على علمى، 1340ش.
12 - صدر حاجى سيد جوادى، احمد،(و ديگران) دايرة المعارف تشيع‏، چاپ اول: تهران، سازمان دايرة المعارف تشيع، 1368ش.
13 - صفى پور، عبدالرحيم بن عبدالكريم، منتهى الارب فى لغة العرب‏، تهران، انتشارات كتابخانه سنايى، (بى تا).
14 - طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن‏، تصحيح و تعليق سيد هاشم رسولى محلاتى، 5 مجلدات، تهران، مكتبة العلمية الاسلاميه، (بى تا).
15 - طريحى، فخرالدين بن محمد، مجمع البحرين‏، 6 مجلدات، نجف، دارالكتب العلميه، (بى تا).
16 - عبدالباقى، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‏، قاهره، دارالكتب المصريه، 1364ه.ق.
17 - فيروزآبادى، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 4 مجلدات، مصر، مكتبة التجارية الكبرى، (بى تا).
18 - قربانى، فرج‏اللَّه، آراء وحدت رويه ديوان عالى كشور: حقوقى‏، از سال 1328 تا سال 1371، تهران، فردوسى،1371ش.
19 - قريشى، على اكبر، قاموس قرآن‏، چاپ سوم: تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1361ش.
20 - كيهان (آرشيو حقوقى) مجموعه رويه قضايى‏، آراى هيأت عمومى ديوان‏عالى كشور از سال 1327 تا سال 1342، جلد 2 (آراء مدنى) تهران،1342ش.
21 - متين، احمد، مجموعه رويه قضايى‏، قسمت حقوقى، آراى شعب و هيأت‏هاى عمومى ديوان‏عالى كشور از سال 1311 تا سال 1335، تهران، چاپ‏خانه هاشمى، (بى‏تا).
22 - المقرى، احمد بن محمد، مصباح المنير، مصر، مكتبة محمد على صبيح و اولاده، 1347ه.ق.(1929م.)
23 - موسوى بجنوردى، كاظم، ( و ديگران ) دايرة المعارف بزرگ اسلامى‏، چاپ اول: تهران، مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامى، 1369ش.
24 - مهرپور، حسين، مجموعه نظريات شوراى نگهبان‏، دوره اول از تير ماه 1359 تا تير ماه 1365، چاپ اول: تهران، مؤسسه كيهان، 1371ش.
25 - مير محمد صادقى، حسين، واژه نامه حقوق اسلامى‏، چاپ اول: تهران، بخش فرهنگى جهاد دانشگاهى دانشگاه شهيد بهشتى، 1369ش.
26 - نيك فر، مهدى، قانون مدنى در آراى ديوان‏عالى كشور، چاپ اول: تهران، مؤسسه كيهان، 1371ش.
27 - هيأت عمومى ديوان‏عالى كشور، موازين قضايى هيأت عمومى ديوان عالى كشور (مدنى)، چاپ اول: تهران، انتشارات حسينيه ارشاد،1364ش.


ب - منابع انگليسى

1 _ Adams, John & Brownsword, Roger; Contract Law; 2th ed, Fontana Press,London: 1988.
2 _Americana(Encyclopedia); Americana Corporation,U.S.A: 1963.
3 _ Black, Henry; Law Dictionary; 5th ed,West Publishing Co, U.S.A: 1983.
4 _Britanica(Encyclopedia); The University of Chicago,U.S.A: 1974.
5 _ Brown, W.J; GCSE Law; 4th ed, Sweet & Maxwell,London: 1989.
6 _Code of U.S.A; Washington U.S. Gowerment Printing Office, U.S.A: 1933.
7 _ Collin, P.H; law Dictionary; 4th ed, Universal Book Stall, India: 1992.
8 _ Harlow, Carol; Tort Law; First ed, Fontana Press,London: 1987.
9 _ James, Philips; Introduction to English Law; 9th ed, London: 1979.
10 _ Padfield, C.F; Law Made Simple; 7th ed, Oxford, London: 1989.
11 _ Robert & Collins; French- English, English- French Dictionary;3e ed, Paris: 1991.
12 _Sills,David .L; International Encyclopedia of Social Sciences;
13_ Treitel, G.H; An Outline of The law of Contract; 4th ed, Butterworths, London: 1989.
14 _ Vasan, R.S. & B.L, M.A; Latin Words and Phrases for Lawyers; 1th ed, Datinder s. sodhi, Canada: 1980.

ج به زبان فرانسه

1 _ Carbonnier (Jean); Droit civil; T. II, 1962; T. IV Obligations, Paris, 1976.
2 _ Dalloz; Recueil periodique et critique de jurisprudence, de Legislationset de la Doctrine, paris.
3 _ Encyclopedie Juridique; Repertoire de droit Civil, sous la direction de Emanuel Verger et George Ripert, Paris, 1951.
4 _ eill (Alex); Droit Civil; Les obligations, Precis Dalloz,Paris, 1971.
5 _ Grand Larous(Encyclopedia); Librairie Larousse,paris: 1968.
6 _ Planiol et Ripert, Traite; pratique de Droit civilFrancais; 2e ed, T. Vs, Parpaul Esmcin, T. VII, par paris,1952 et su

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه