روش تحقیق برآورد و بررسی توابع هزينه تسهيلات عقود اسلامی با تاكيد بر عقد قرض الحسنه

روش تحقیق برآورد و بررسی توابع هزينه تسهيلات عقود اسلامی با تاكيد بر عقد قرض الحسنه
روش تحقیق برآورد و بررسی توابع هزينه تسهيلات عقود اسلامی با تاكيد بر عقد قرض الحسنه
60,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 22 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی بانک کشاورزی


1- مقدمه :
يكي از ابزارهايي كه در قانون بانكداري بدون ربا براي اعطاي تسهيلات و جذب سپرده‌هاي اشخاص تجويز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه مي‌باشد.گر چه سهم اين ابزار در مقايسه با سهم ساير عقودي كه براي عرضه تسهيلات استفاده شده از سال اجراي قانون ياد شده روند كاهشي داشته است، معذلك همه بانك‌ها به استفاده از اين ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهي از داراييهاي مالي آنان را همين تسهيلات قرض‌الحسنه تشكيل داده است. علي‌رغم عقودي مانند فروش اقساطي و اجاره كه بازدهي معين و از پيش تعيين شده‌اي به تسهيلات آنها تعلق مي‌گيرد، به تسهيلات قرض‌الحسنه هيچ مازادي تعلق نمي‌گيرد. در عين‌حال جذابيت اين ابزار براي تامين مالي نيازهاي جاري و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدري زياد است كه بانك‌ها پيوسته از آن براي مقاصد ياد شده استفاده كرده‌اند.
بديهي است كه عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند توليد ساير خدمات مالي، اعم از تسهيلاتي كه بازدهي ثابت يا متغير دارند، فرآيندي هزينه‌بر است. هزينه متغير اين خدمت سهمي كم و هزينه ثابت آن سهم نسبتا زيادي از كل هزينه توليد را دارا مي‌باشند. نيروي كار كاركنان در موسسه مالي و مواد مصرفي نظير كاغذ و قلم هزينه متغير تسهيلات قرض‌الحسنه را تشكيل مي‌دهند، ولي هزينه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشين‌آلات،‌ دستگاه‌هاي رايانه و دريافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثيه داخل ساختمان مي‌باشد. سهم بالاي هزينه ثابت عرضه اين خدمت اهميت محاسبه و تخصيص هزينه ثابت كل انواع تسهيلات و خدمات مالي را به تك تك عقود و ساير خدمات روشن مي‌سازد. براي مثال اگر بانكي از پنج عقد يا ابزار براي ارائه تسهيلات و جمع‌آوري سپرده استفاده مي‌كند و بيست نوع خدمات مالي ديگر به مشتريان خود عرضه مي‌نمايد، هزينه‌يابي هر يك از انواع ابزارها و خدمات ياد شده ايجاب مي‌كند كه سهم هزينه ثابت هر يك از ابزارها و خدمات مالي از مجموع هزينه ثابت همه آنها تفكيك و اندازه‌گيري شود تا هزينه متوسط و كل هر يك از آنها مستقلا قابل محاسبه شود. در تحليل‌هاي اقتصادي هيچ روشي براي تخصيص هزينه ثابت ميان محصولات مشترك ارائه نشده است. اما در حسابداري نحوه تخصيص مزبور كاملا مورد بحث قرار مي‌گيرد و نحوه تعيين سهم هر يك از محصولاتي كه در هزينه ثابت كل خود مشترك هستند، مشخص مي‌گردد. هدف اين مطالعه،‌ ارائه روشي است براي محاسبه هزينه ثابت تسهيلات قرض‌الحسنه و بالطبع تفكيك هزينه ثابت مشترك ابزارهاي مالي عقود ميان هر يك از آنها. براي رسيدن به مقصود، عملكرد بانك كشاورزي از سال 1363 كه قانون عمليات بانكي بدون ربا به اجرا درآمد تا سال 1379 مورد مطالعه قرار گرفته و هزينه هر قرارداد قرض‌الحسنه براي هر سال محاسبه شده است. سپس، نتايج استفاده از روش پيشنهادي با نتايج روشي كه پيش از اين در بانك مزبور به كار رفته مقايسه و امتيازات آن نشان داده خواهد شد. همچنين براي اطمينان از نحوه محاسبه،‌ با استفاده از نتايج روش پيشنهادي،‌ توابع هزينه عرضه تسهيلات براساس الگوي هزينه توليد بنگاه برآورد شده و نشان داده مي‌شود كه  هزينه توليد يا عرضه تسهيلات قرض‌الحسنه و ساير عقود مطابق نظريه مزبور تابعي است از مقدار كل توليد و قيمت عوامل توليد آن.

 

فهرست منابع
1-انصاري بهرخ، ساده‌سازي اعطاي تسهيلات در بانك كشاورزي، اداره كل سازمان‌ها و روشها، بانك كشاورزي، تيرماه 1377.
2-توتونچيان ايرج، پول و بانکداری اسلامی و مقايسه آن با نظام سرمايه داری، تهران، نشر توانگران، 1379.
3-داودی پرويز، اقتصاد خرد جلد اول، تهران؛ انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. 
4-سجادي‌نژاد حسن، اصول هزينه‌يابي و روش‌هاي حسابداري صنعتي نشريه 77 جلد اول. تهران؛ سازمان حسابرسي، 1374.
5-شباهنگ رضا، حسابداری مديريت، نشريه 131 ، تهران، سازمان حسابرسی، 1378.
6-صدر سيدکاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران؛ انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی، 1375.
7-صدر سيدکاظم، بررسی مشکلات ناشی از عقود اسلامی در عملکرد بانکداری بدون ربا مطالعه موردی بانک کشاورزی، مجموعه سخنرانبهای سمبنار بانکداری اسلامی 1370.
8-علي مدد مصطفي ، اصول حسابداري نشريه 78 جلد اول ، تهران ، سازمان حسابرسي 1379
9-علي مدد مصطفي ، اصول حسابداري نشريه 86 جلد دوم ، تهران ، سازمان حسابرسي 1377
10-كاشاني دكتر سيد محمود ، بررسي حقوقي چارجوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب شهريور 1362 ، مجموعه سخنراني ها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي ، منابع و مصارف در بانكداري اسلامي، 10 و 11 شهريور 1376.
11-گجراتي دامودار ، مباني اقتصاد سنجي ، ترجمه حميد ابريشمي ، تهران ؛ انتشارات دانشگاه تهران، 1378 و 1379.
12-موسايي ميثم ، تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهي (با توجه به روابط اقتصادي معاصر) موسسه تحقيقات پولي و بانكي ، تهران، تابستان 1377
13-موسويان سيد عباس ، بررسي فقهي- اقتصادي بازار ثانوي سپرده هاي مدت دار در بانكداري بدون ربا، مجموعه سخنراني ها و مقالات نهمين سمينار بانكداري اسلامي ، بررسي مباني و بهبود روش ها در بانكداري اسلامي، 10 و 11 شهريور 1377.
14-مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي ، حسابداري صنعتي برنامه ريزي و كنترل جداول، تهران 1364  ، مي ايران 1367.
15-والي نژاد مرتضي ، مجموعه قوانين و مقررات بانكي ، مركز آموزش بانكداري ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .
16-هدايتي علي اصغر و ديگران ، عمليات بانكي داخلي ، جلد دوم ، موسسه بانكداري ايران ، تهران 1370
17-صدر سيد كاظم، آثار اقتصادي رفتار و عقد قرض‌الحسنه، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات ششمين سمينار بانكداري اسلامي، نظام بانكي كشور و سنجش عملكرد آن، 13 و 14 شهريور 1374.
18-كوپر، رابين، هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، نشريه 140، ترجمه احمد عزيزي و احمد مدرس. تهران؛ ‌سازمان حسابرسي، 1379.
19-نمازي محمد، تجزيه تحليل متدهاي هزينه‌يابي جذبي و متغير،  مجله علوم اجتماعي و انساني شماره 1و2، 1370.
20. Eugene F Brigham Financial Management theory and practice Holtes -saunders international editions, 1982.
21. Haim leavy and marshal sarnat principles of financial   management,  prentice Hall , Englewood Cliffs,N.J, 1988
22. James C . Van Horne, Financial Management and Policy, Prentice Hall International Editions, 1989.
23. Lawrence D. Schall, Activity Based Costiong System, Issue of the journal of cost management, Fall 1991.
24. WayneBremser and Jim Mackey Cases from management accounting practice, Villanova universtiy and California state university Sacramenta, 1995.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه