روش تحقیق بررسی و اهمیت ورزش والیبال

روش تحقیق بررسی و اهمیت ورزش والیبال
روش تحقیق بررسی و اهمیت ورزش والیبال
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 95 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

    مقدمه
در حقيقت حركت جنبه مهمي از زندگي است. زندگي آن طور كه ما مي¬شناسيم، بدون توانايي حركت امكان¬پذير نيست. حركت اشكال مختلفي دارد. بعضي اشكال آن به لحاظ ژنتيكي قابل تعريف هستند و گروه دوم را مي¬توان حركات اكتسابي در نظر گرفت، اين حركات اكتسابي اغلب «مهارت» ناميده مي-شوند. مهارت¬ها بويژه در مطالعه رفتار انسان اهميت دارند، مانند آنهايي كه در كار كردن با ماشين¬ها در صنعت، نمايش و اجراي بازي¬ها و غيره بكار مي¬روند. مهارت¬ها و حركات ارثي هر دو مي¬توانند بسيار ساده (مثل چشمك زدن) يا بسيار پيچيده (مثل پرش با نيزه) باشند (اشميت و لي ؛ ترجمه فرخي و ديگران، 1387). براي رسيدن سريعتر و آسانتر به آموزش صحيح مهارت¬ها به ورزشكاران بايد از منظر علمي به قضيه آموزش و يادگيري مهارت¬هاي حركتي نگاه شود و شناخت كاملي از فرآيند يادگيري مهارت¬هاي حركتي و عوامل اثرگذار بر آن وجود داشته باشد. لذا مربياني كه فرآيند موثر يادگيري را بهتر متوجه مي¬شوند، بدون شك در امر آموزش مهارت¬ها به ورزشكاران خود برتري دارند (اشميت؛ ترجمه نمازي زاده، 1384). پس چگونگي آموزش صحيح مهارت¬ها باعث صرفه جويي در هزينه¬هاي مالي، نيروي انساني، زمان و غيره چه در بخش صنعت و چه در حوزه فعاليت¬هاي ورزشي مي¬شود.
ارائه دستورالعمل¬هاي آموزشي مناسب با در نظر گرفتن سطح مهارت شاگردان، توسط مربيان خود مي¬تواند بسيار مفيد فايده باشد. يكي از مشكلاتي كه اغلب مربيان چه در حين تمرين و چه در هنگام بازي با آن مواجه مي¬شوند اينست كه شرايطي وجود دارد كه باعث مي¬شود توجه بازيكنان يا تمرين كنندگان (ماهر يا مبتدي) به آنها جلب شود و در چنين شرايطي است كه مربي بايستي با ارائه دستورالعمل لازم توجه شركت كنندگان را به جنبه¬هاي مهم و ضروري فعاليت معطوف كند.
هزاران محرك در هر لحظه به ما برخورد مي¬كنند و براي غلبه بر اين محرك¬ها كه همزمان به فرد مي-رسند، دستگاه عصبي مكانيزم¬هايي را پيشرفت داده است كه توجه را بر شمار محدودي از اين محركها متمركز مي¬نمايد. اين فرآيند تمركز دهنده را توجه انتخابي مي¬نامند. عوامل بيشماري تعيين مي¬كند كه به كدام محرك توجه شود و كدام ناديده گرفته شود. اين نظر كه اخيرا ارائه شده بيان مي¬دارد كه علايم حسي به مناطق فرافكني حسي قشر مخ مي¬رسد و بين اين مناطق فرافكني و ارتباطي دروندادها به ادراك هوشيار و اطلاعات نامربوط تفكيك مي¬شود. افراد بر اثر تجارب تمريني خود، قادر به پيشرفت توجه انتخابي نسبت به جنبه¬هاي معيني از نمايشگري محرك هستند. اين افراد با دستيابي به اين پيشرفت تبحر بيشتري در اجراي مهارت¬هاي حركتي مي¬يابند. وقتي يادگيري مهارت حركتي به سطوح پيشرفته رسيد، اجراي تكليف به توجه كمتري نياز دارد (سيج ؛ ترجمه مرتضوي، 1378).
علاوه بر اين كه افراد مجبور به تقسيم توجه ميان چند فعاليت هستند، توجه را به ويژگي¬هاي خاص محيط و فعاليت¬هاي آماده¬سازي عمل نيز معطوف مي¬كنند. اين فرآيند به كانوني كردن توجه معروف است (مگيل ، 1998). مطالعات مختلف نشان مي¬دهند كه يكي از عوامل موثر بر يادگيري مهارت حركتي، كانون توجه يادگيرنده است كه از طريق دستورالعمل يا بازخورد ايجاد مي¬شود. بطور خاص، دستورالعمل¬هايي كه كانون توجه بيروني ايجاد مي¬كنند مي¬توانند يادگيري را بالا ببرند (كه در نتيجه توجه به اثر حركت بر محيط معطوف مي¬شود). چنين دستورالعمل¬هايي مفيدتر از آنهايي است كه از طريق معطوف كردن توجه بر خود حركات، باعث ايجاد يك كانون توجه دروني مي¬شوند (وولف و جيانگ سو ، 2007) و همچنين هنگامي كه يك مهارت حركتي در سطوح پيشرفته ياد گرفته شود، اجراي تكليف مورد نظر توجه فعال كمتري را مي¬طلبد. تكاليف حركتي مختلف به شدت¬هاي كاملا متفاوتي از توجه نياز دارد (سيج؛ ترجمه مرتضوي، 1378). ارائه دستورالعمل¬هاي توجهي با توجه به سطح مهارت مي¬تواند بر يادگيري مهارت و عملكرد تاثير بسزايي داشته باشد و همچنين سرعت يادگيري را افزايش دهد. اين تاثيرات با نگاهي نو به اصول آموزشي و تمريني از سوي مربيان مي¬تواند موثر باشد.

 

  بيان مسئله
    توجه دو ويژگي مهم دارد. يكي از اين ويژگي¬ها، محدوديت توجه است. ما مي¬توانيم در يك زمان، تنها روي يك چيز توجه نماييم، يا اينكه در يك زمان به يك مورد فكر كنيم. ويژگي مهم ديگر آن انتخاب نمودن توجه است: ما مي¬توانيم روي يك چيز يا چيز ديگري تمركز كنيم (اشميت و لي؛ ترجمه فرخي و همكاران، 1387). اگر «توجه» را ميزان سنجش تداخل بين دو تكليف بناميم، كانون توجه به آن دسته از تكاليف انجام شده بر مي¬گردد، كه در همديگر تداخل ايجاد نمي¬كنند و تحت اين شرايط الگوهاي تداخل مي¬توانند صرف رويداد شوند (رحماني نيا، 1386). در ورزش اساسا دو نوع كانون توجه شناسايي شده كه براي اجرا حائز اهميت است. توجه از نظر وسعت كه به توجه باريك و پهن تقسيم مي-شود و توجه از نظر جهت كه به توجه بيروني و دروني قابل تقسيم¬بندي مي¬باشد. توجه دروني وقتي است كه اجراكننده به احساسات، تفكرات و يا اندام¬هاي خود براي اجرا توجه نمايد. در حاليكه در توجه بيروني، اجراكننده روي علايم محيطي، بازي و راهبردهاي حريف و يا اثرات اجراي خود بر محيط توجه مي¬نمايد. كانون توجه اجراكننده نقش مهمي در يادگيري و اجراي مهارت¬هاي حركتي دارد (سينگر ، 1985، 1988؛ سينگر و همكاران، 1993؛ وولف و پرينز ، 2000). بويژه نشان داده شده است كه تمركز بر حركات بدن فرد (اتخاذ كانون دروني) هنگام انجام مهارت حركتي نسبتا غيرموثر و بيهوده است. در حالي كه، اگر دستورالعمل¬ها و بازخوردهايي كه توجه اجراكننده را بر آثاري كه حركات او بر محيط دارد، مثل ابزار و دستگاه (اتخاذ كانون بيروني) معطوف كند، نسبت به زماني كه دستورالعمل كانون دروني داده مي¬شود يا زماني كه هيچ دستورالعمل كانوني توجهي خاصي داده نمي¬شود، منجر به اجرا و يادگيري موثرتر مي¬گردد (وولف و ديگران، 1998؛ شي آ  و وولف، 1999؛ وولف و ديگران، 2001؛ مك نوين  و وولف، 2002؛ مك نوين و ديگران، 2003؛ وولف و ديگران، 2003). تحقيقاتي كه در چند سال اخير بر روي كانون توجه بيروني و دروني و ارائه دستورالعمل¬هاي آموزشي فراگيران انجام شده است به عنوان مثال دقت شوت¬هاي گلف (وولف و همكاران، 1999)، ضربه تنيس (وولف و همكاران، 2000؛ شهرياري، 1386)، سرويس واليبال (وولف و همكاران،2000؛ 2002)، پرتاب آزاد در بسكتبال (ال- ابود  و همكاران، 2000؛ رادفر، 1386؛ دانغيان و همكاران، 1386)، پرتاب توپ در فوتبال (وولف و همكاران، 2003)، تكليف تعادلي (وولف و همكاران 2003؛ مقدم، 1385)، ارتفاع پرش (وولف و همكاران، 2007)، پرتاب دارت (امانوئل  و همكاران، 2008)، تكليف پيگردي (سهرابي، 1387)، به اين نتيجه رسيدند كه كانون توجه بيروني بسيار موثرتر از كانون توجه دروني مي¬باشد.

 

    ضرورت و اهميت تحقيق   
     برخي اوقات بسياري از ما درباره اينكه چطور اجراكننده¬هاي بسيار ماهر در صنعت، ورزش، موسيقي يا حركات موزون اجراهاي خود را بسيار ساده و روان، با كارايي عالي، به نرمي و ظرافت خاصي به نمايش مي¬گذارند در شگفت مي¬مانيم. اين سوال مطرح مي¬شود كه چگونه اجراكنندگان ماهر مي¬توانند به چنين سطحي از خلاقيت هنرمندانه برسند در حالي¬كه ما در تكليفي مشابه، همانند يك مبتدي، بدون كارآيي و بي مهارت هستيم (اشميت و لي؛ ترجمه فرخي و همكاران، 1387).
    از آنجايي كه دستورالعمل¬هاي آموزشي جزء رايجترين روش¬هاي آموزشي اجراي مهارت حركتي مي-باشند پس دستورالعمل¬هاي آموزشي مي¬توانند توجه فرد را چه ماهر و چه مبتدي به جنبه¬هاي متفاوتي از اجرا معطوف كند. بنابراين بايستي بهترين نوع دستورالعمل كانون توجهي با توجه به سطح مهارت انتخاب شود كه بيشترين بهره¬برداري از آن صورت گيرد. لذا بر همين اساس در اين تحقيق به مقايسه اثرات نوع كانون توجه (بيروني و دروني) با سطح مهارت خواهيم پرداخت. همچنين تعداد محدودي از تحقيقات در خارج و در داخل كشور نوع دستورالعمل كانون توجه را با سطح مهارت مقايسه نموده¬اند. از جمله اين تحقيقات مي¬توان از تحقيق وولف و همكاران (2002؛ 2003؛ 2007) پركينز و سكاتو (2003) و جليلوند (1386) نام برد و جالب اينكه اكثر آنها با توجه به تكاليف مورد بررسي نتايج متفاوتي را بدست آوردند. با اين حال اين خلاء با توجه به تحقيقات محدود و تكاليف مورد بررسي همچنان باقي است. از اينرو محقق در صدد است كه با مقايسه كانون توجه و سطح مهارت در افراد مبتدي و ماهر تفاوت¬هاي بين اين دو گروه را تا حدي روشن نموده و به اين ابهام پاسخ دهد كه افراد مبتدي و ماهر با توجه به سطح مهارت خود چه نوع كانوني را در يك تكليف قدرتي (پرش عمودي) اتخاذ مي¬كنند؟


اهداف تحقيق
الف) هدف كلي
 هدف كلي اين تحقيق مقايسه اثر نوع دستورالعمل كانون توجه بر اجراي پرش عمودي در دو گروه ماهر و مبتدي مي¬باشد.
ب) اهداف اختصاصي
اين تحقيق بويژه در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف اختصاصي بشرح زير است:
1-    تعيين اثر دستورالعمل كانون توجه دروني بر اجراي پرش عمودي در افراد مبتدي
2-    تعيين اثر دستورالعمل كانون توجه بيروني بر اجراي پرش عمودي در افراد مبتدي
3-    تعيين اثر دستورالعمل كانون توجه دروني بر اجراي پرش عمودي در افراد ماهر
4-    تعيين اثر دستورالعمل كانون توجه بيروني بر اجراي پرش عمودي در افراد ماهر
5-    مقايسه اثر دستورالعمل كانون توجه دروني بر اجراي پرش عمودي در دو گروه ماهر و مبتدي
6-    مقايسه اثر دستورالعمل كانون توجه بيروني بر اجراي پرش عمودي در دو گروه ماهر و مبتدي
7-    مقايسه اثر نوع دستورالعمل كانون توجه بر اجراي پرش عمودي در افراد مبتدي
8-    مقايسه اثر نوع دستورالعمل كانون توجه بر اجراي پرش عمودي در افراد ماهر
9-    مقايسه اثر نوع دستورالعمل كانون توجه و سطح مهارت بر اجراي پرش عمودي. اهداف با فرضيه ها همخواني ندارد

    ضرورت و اهميت تحقيق   
     برخي اوقات بسياري از ما درباره اينكه چطور اجراكننده¬هاي بسيار ماهر در صنعت، ورزش، موسيقي يا حركات موزون اجراهاي خود را بسيار ساده و روان، با كارايي عالي، به نرمي و ظرافت خاصي به نمايش مي¬گذارند در شگفت مي¬مانيم. اين سوال مطرح مي¬شود كه چگونه اجراكنندگان ماهر مي¬توانند به چنين سطحي از خلاقيت هنرمندانه برسند در حالي¬كه ما در تكليفي مشابه، همانند يك مبتدي، بدون كارآيي و بي مهارت هستيم (اشميت و لي؛ ترجمه فرخي و همكاران، 1387).
    از آنجايي كه دستورالعمل¬هاي آموزشي جزء رايجترين روش¬هاي آموزشي اجراي مهارت حركتي مي-باشند پس دستورالعمل¬هاي آموزشي مي¬توانند توجه فرد را چه ماهر و چه مبتدي به جنبه¬هاي متفاوتي از اجرا معطوف كند. بنابراين بايستي بهترين نوع دستورالعمل كانون توجهي با توجه به سطح مهارت انتخاب شود كه بيشترين بهره¬برداري از آن صورت گيرد. لذا بر همين اساس در اين تحقيق به مقايسه اثرات نوع كانون توجه (بيروني و دروني) با سطح مهارت خواهيم پرداخت. همچنين تعداد محدودي از تحقيقات در خارج و در داخل كشور نوع دستورالعمل كانون توجه را با سطح مهارت مقايسه نموده¬اند. از جمله اين تحقيقات مي¬توان از تحقيق وولف و همكاران (2002؛ 2003؛ 2007) پركينز و سكاتو (2003) و جليلوند (1386) نام برد و جالب اينكه اكثر آنها با توجه به تكاليف مورد بررسي نتايج متفاوتي را بدست آوردند. با اين حال اين خلاء با توجه به تحقيقات محدود و تكاليف مورد بررسي همچنان باقي است. از اينرو محقق در صدد است كه با مقايسه كانون توجه و سطح مهارت در افراد مبتدي و ماهر تفاوت¬هاي بين اين دو گروه را تا حدي روشن نموده و به اين ابهام پاسخ دهد كه افراد مبتدي و ماهر با توجه به سطح مهارت خود چه نوع كانوني را در يك تكليف قدرتي (پرش عمودي) اتخاذ مي¬كنند؟


اهداف تحقيق
الف) هدف كلي
 هدف كلي اين تحقيق مقايسه اثر نوع دستورالعمل كانون توجه بر اجراي پرش عمودي در دو گروه ماهر و مبتدي مي¬باشد.
ب) اهداف اختصاصي
اين تحقيق بويژه در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف اختصاصي بشرح زير است:
1-    تعيين اثر دستورالعمل كانون توجه دروني بر اجراي پرش عمودي در افراد مبتدي
2-    تعيين اثر دستورالعمل كانون توجه بيروني بر اجراي پرش عمودي در افراد مبتدي
3-    تعيين اثر دستورالعمل كانون توجه دروني بر اجراي پرش عمودي در افراد ماهر
4-    تعيين اثر دستورالعمل كانون توجه بيروني بر اجراي پرش عمودي در افراد ماهر
5-    مقايسه اثر دستورالعمل كانون توجه دروني بر اجراي پرش عمودي در دو گروه ماهر و مبتدي
6-    مقايسه اثر دستورالعمل كانون توجه بيروني بر اجراي پرش عمودي در دو گروه ماهر و مبتدي
7-    مقايسه اثر نوع دستورالعمل كانون توجه بر اجراي پرش عمودي در افراد مبتدي
8-    مقايسه اثر نوع دستورالعمل كانون توجه بر اجراي پرش عمودي در افراد ماهر
9-    مقايسه اثر نوع دستورالعمل كانون توجه و سطح مهارت بر اجراي پرش عمودي. اهداف با فرضيه ها همخواني ندارد

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه