بررسی تعيين اثر سه روش بيش تمرينی بر سيستم ايمنی بدن مردان ماهر كاراته کار

بررسی تعيين اثر سه روش بيش تمرينی بر سيستم ايمنی بدن مردان ماهر كاراته کار
بررسی تعيين اثر سه روش بيش تمرينی بر سيستم ايمنی بدن مردان ماهر كاراته کار
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات :85 صفحه_ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش    2
مقدمه    3
بیان مسأله    4
ضرورت و اهمیت تحقیق    6
اهداف تحقیق    7
هدف کلی    7
اهداف اختصاصی    7
فرضیه های تحقیق    7
فرضیه اصلی    7
فرضیه های فرعی    7
تعاریف واژه ها و اصطلاحات    8
فصل دوم: پیشنیه پژوهش    10
الف: زمینه های نظری و موضوع تحقیق    11
ایمنی ذاتی    12
ایمنی اکتسابی    20
سیستم ایمنی و بیش تمرینی    20
ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق    21
خلاصه    26
فصل سوم: روش پژوهش    27
جامعه آماری    28
روش و طرح تحقیق    28
متغیرهای تحقیق    32
وسایل و ابزار تحقیق    32
روش اندازه گیری    33
روشهای آماری    33
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش    34
الف: توصیف داده ها    35
ب: آمار استنباطی    47
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    58
خلاصه تحقیق     59
بحث و نتیجه گیری     60
بحث و نتیجه گیری کلی    61   
محدودیت های تحقیق    64
پیشنهادات تحقیق    64
فهرست منابع    66
 
فهرست جداول
جدول 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه    35
جدول 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    36
جدول 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    37
جدول 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    38
جدول4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    39
جدول 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی    40
جدول 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین    41
جدول 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     42
جدول 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     43
جدول 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون    44
جدول 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین    45
جدول 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه    46
جدول 4-13: مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    47
جدول 4-14: مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه    48
جدول 4-15: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه    48
جدول 4-16: مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه    49
جدول 4-17: مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    50
جدول 4-18: مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه    51
جدول 4-19: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه     51
جدول 4-20: مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    52
جدول 4-21: مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه    53
جدول 4-22: تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه    53
جدول 4-23: مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه    54
جدول 4-24: تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه    54
جدول 4-25: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    55
جدول 4-26: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول    56
جدول 4-27: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه    56
جدول 4-28: مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد     57
نمودار
نمودار 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه    35
نمودار 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    36
نمودار 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    37
نمودار 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    38
نمودار 4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     39   
نمودار 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی    40
نمودار 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین    41
نمودار 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     42
نمودار 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     43
نمودار 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون    44
نمودار 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین    45
نمودار 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه    46

 

مقدمه

فعاليتهاي ورزشي علاوه براينكه، يك عمل تفريحي ونشاط¬آورند، وسيله موثري در حفظ سلامت بدن و نيرومندي جسم محسوب مي¬گردند.
علوم پزشكي و علوم ورزشي مكمل يكديگرند و هريك از ديگري سودي بهينه مي¬برند. در سالهاي اخير پزشكان اهميت ويژه¬اي براي پيش¬گيري قائل شده¬اند و در تلاش هستند تا با كمك آن از بروز و ابتلاء به بيماريها ممانعت به¬عمل آورده و عوامل تهديدكننده سلامتي افراد را شناسايي و كنترل نمايند. دراين راستا طب ورزشي سعي در ممانعت از بروز وابتلا به بيماري¬ها دارد و بر نقش و همكاري علوم پزشكي و علوم ورزشي تاکيد دارد.
تحقيقات متعددي درخصوص نقش فعاليت¬هاي بدني بر بهبود کارآيي سيستم¬هاي بدن و سلامت عمومي انسان ها انجام شده است. اين مطالعات بيان مي¬دارد كه فعاليت هاي ورزشي باعث رشد و توسـعه سيستم¬هاي تشكيل دهنده بدن مي¬گردد.
يكي ازسيستم¬هاي مهم و حياتي بدن، سيستم ايمني است. سيستمي كه بدون عملكرد صحيح آن، ادامه حيات به مخاطره ¬افتاده و چه بسا غير ممكن گردد.
از آنجايي¬كه جنبه¬هاي گوناگون فعاليت¬هاي¬بدني، اثرات متفاوتي بر روي سيستم ايمني بدن اعمال خواهند كرد، لذا به نظر مي¬رسد كه شناسايي اين تأثيرات مي¬تواند در تفسير دقيق¬تر مكانيسم¬هاي فيزيولوژيكي و عكس¬العمل¬هاي بيولوژيكي بدن راه گشا باشد.
چنين به نظرمي¬رسد كه فعاليت¬هاي¬بدني منظم، زيربيشينه و درازمدت اثرات متفاوتي در مقايسه با فعاليت¬هاي بدني نامنظم، سنگين وكوتاه مدت روي سيستم ايمني بدن دارد. اين احتمال وجود دارد كه تمرين سنگين با شدت بالا وبيش از حد، موجب اختلال عملكرد سيستم ايمني بدن شده، مقاومت بدن را در برابر انواع باكتري¬ها و ويروس¬ها كاهش دهد.
پژوهش حاضر به مقايسه اثر سه روش بيش¬تمريني بر سيستم ايمني بدن مي¬پردازد، چون سيستم دفاعي بدن وظيفه حفظ سلامتي بدن درمقابل عوامل بيماري¬زا را برعهده دارد و اين تحقيق سعي در بررسي اثر سه نوع فعاليت _ بيش تمريني _ را بر اين سيستم دارد.
سلامتي و تندرستي افرادي كه به فعاليت¬هاي¬ ورزشي مي¬پردازند، به¬خصوص ورزشكاراني كه به صورت مداوم به تمرينات شديد مي¬پردازند، لازم است مورد توجه قرار گيرد و كليه عوامل كه باعث تقويت و تضعيف اين سيستم مي¬گردند، شناسايي شوند.


بيـان مسئله

فيزيولوژي ورزش  يكي از شاخه¬هاي علـوم ورزشي است، كه موضوعات تحقيقاتي گسترده¬اي را شامل مي شود و سعي دارد با استفاده از امكانات موجود تأثيرحركات و فعاليت¬هاي بدني با شدت¬هاي مختلف بر بدن را مورد مطالعه قرار دهد.
 با توجه به اين¬كه سلامتي با نوع وشدت فعاليت¬هاي جسماني  رابطه دارد، مي¬توان با استفاده از روش¬هاي مختلف اين رابطه را مورد بررسي و اثر آن را بر روي هر يك از
 سيستم¬هاي بدن مورد ارزيابي قرار داد.
فيزيولوژي ورزش و طب ورزشي در سال¬هاي اخير پيشرفت زيادي داشته اند، ولي هنوز مسائل زيادي ناشناخته مانده است. به عنوان مثال دانش و آگاهي از مكانيزم¬هاي فيزيولوژيكي در خصوص سازگاري¬هاي تمرين  هنوز كامل نيست و براي مربيان و ورزشكاران سوالات بيشتري نسبت به آنچه كه دانشمندان مي¬توانند پاسخ دهند، وجود دارد.
بسياري از ورزشكاران براين باورند كه فعاليت بدني مقاومت آنها را در مقابله با
 بيماري¬هاي متعدد بهبود مي¬بخشد، در مقابل عده اي از محققان، مربيان و پزشكان تيم¬هاي ورزشي، اثر سوء فعاليت¬هاي بدني، بخصوص فعاليت¬هاي فزاينده و خسته¬كننده را روي سيستم ايمني گزارش كرده و معتقد هستند كه ورزشكاران ممكن است در طول تمرين شديد يا رقابت، مستعد ابتلا به بيماري¬هاي مختلف گردند. همچنين عده¬اي نيز معتقدند كه انجام تمرينات سبك و هوازي  ممكن است پاسخ سيستم ايمني را براي سلامتي به¬ نحو مطلوب¬تري افزايش دهد ( برنر و شفارد  ، 1994).
بسياري از محققان عنوان كرده¬اند كه اگرچه شركت منظم در فعاليت¬هاي بدني منظم و سبك باعث افزايش اثر¬بخشي در سيستم ايمني مي¬گردد، اما انجام تمرين خيلي شديدو رقابت-هاي سطح بالاي ورزشي، ممكن است خود باعث سركوب سيستم ايمني و افزايش آمادگي به عفونت¬ها گردد ( مكينون،  1999 ).
تحقيقات زيادي در زمينه ميزان، حجم و شدت تمرين در ارتباط با توان فيزيولوژيكي  هنگام تمرين و سازگاري¬هاي مثبت و منفي در دوره بازيافت دوره بازگشت به حالت
¬اوليه   انجام گرفته است. اكثر محققان معتقدند كه چنانچه حجم كار و تمريني كه¬ ورزشكاران انجام مي¬دهند بيش از توان فيزيولوژيكي آنان باشد و مدت دوره بازيا¬فت كافي نباشد، ممكن است به عوارضي از قبيل خستگي مزمن  و بـيماري سندرم بيش¬تـمريني  دچار ¬شوند، درنهايت بر كيفيت و كميت اجراي مهارت¬ها وتوانايي بدن آنها اثر منفي مي¬گذارد، سيستم¬ايمني نيز تحت تاثير بيش¬تمريني قرار مي¬گيرد. تمرينات ورزشي به طور مستقيم و غيرمستقيم، عملكرد و توزيع
 سلول¬هاي¬سفيد گردش خون را تحت تأثير قرار مي¬دهند. انواع تمرين¬ها با شدت¬ متفاوت اثر¬هاي زودگذر و پايداري را بر سيستم¬ايمني بدن مي¬گذارد. با وجود نتايج متناقض، اكثر محققان معتقدند كه تمرين¬هاي سبك موجب افزايش كوتاه¬مدت فعاليت گلبول¬هاي¬سفيد مي¬شود، درحاليكه تمرين-هاي شديد، فعاليت گلبولهاي سفيد  را تضعيف مي¬¬كند( پين،  1994 ).
چنـانچه حجم و شدت تمرين¬ها زياد باشد و دوره بازيافت كافي نباشد و ورزشكار دچار سندرم بيش تمريني شود، علاوه بر تأثير گذاردن بر بسياري از متغيرهاي فيزيولوژيكي مثل هورمون¬ها، آنزيم¬ها، ضربان¬قلب¬استراحت و فشارخون، بيش¬تمريني ممكن است كه باعث كاهش گلبول¬هاي¬سفيد ¬¬_ لكوسيت¬ها _ شود و عملكرد آنان را تحت تأثير قرار دهد. تحقيقات اخير نشان مي¬دهد كه تمرين با شدت متوسط براي سيستم¬ايمني مفيد اسـت، ولي برنامه¬هاي تمريني شديـد بسياري از ورزشكاران نخبه ممكن است به سيستم¬ايمني آنها صدمه وارد آورد و بدين وسيله سبب افزايش بروز عفونت گردد( نيمن،1990. پيترز،1983. هلس،1997).

 

فهرست منابع

-ادگينتون،دي. دبل يو. ادگرتون،وي.آر. بيولوژي فعاليت بدني، ترجمه،ح.نيكبخت
        (1382).چاپ دوم،تهران،انتشارات سمت،ص :216.

-ادموند،آر.بورك. بازگشت به حالت اوليه مطلوب در، ورزش،ترجمه،ن.
       خواجوي(1382 ). انتشارات دنياي حركت، ص: 63.

-امير ساسان، ر.( 1373). بررسي ايمني سلولي وارزيابي زير رده هاي لنفوسيتي
      متعاقب يك فعاليت شديدهوازي(90 درصد HR ) درورزشكاران مرد ومقايسه
     آن با غير ورزشكاران. يان نامه كارشناسي ارشدتربيت بدني، دانشگاه تهران،
      ص ص:79-78

-آقا سيد عبداله،س. (1373).بررسي سيستم ايمني سلولي در معتادان به مواد مخدر
       (قبل وبعد از باز پروري ).پايان نامه درجه دكترا، دانشگاه علوم پزشكي ايران
       ص :68.

- آقاي علي نژاد،ح.(1379)مقايسه تأثير مصرف ويتامين Cو E تركيب ويتامينهاي C  وE   برپاسخ هاي ايمني سلولي وهومرال در مردان تمرين كرده پس از يك    فعاليت بدني تا سرحد واماندگي.رساله دكترا تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم تهران.ص:71.

-بلانتي،ژ.اصول پايه ايمونولوژي،ترجمه ف.كاردان وهمكاران (1376).انتشارات
      چهره،ص:48.

  - بيژه،ن.(1379).بررسي اثرات فعاليت ورزشي اكسنتريك وكانستريك برفاكتورهاي
ويژه سيستم  ايمني زنان ورزشكار (فرضيه آسيب پذيري بافت عضله ).پايان نامه دكترا تربيت بدني،دانشگاه تربيت مدرس،ص ص:99-97.

 
 -تقسيمي،ج.(1376). بررسي عوامل هماتولوژيك خون ورزشكاران استقامتي ومقايسه آن
             با غير ورزشكاران، پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه تهران، ص:67.

-تداي. بوام گارتنر. آندرواس، ج. سنجش واندازه گيري در تربيت بدني(2)ترجمه، ح.
     سپاسي.(1376)، چاپ اول، انشارات سمت، ص:420-387.

-ترتيبان،ب. موذني، م. قراخانلو، ر. ناظم، ف. (1380).اثر تمرينات كشتي در پيش وفصل    مسابقه روي   ايمني سلولي وكورتيزول سرم كشتي گيران جوان. چكيده مقالات سومين همايش بين المللي تربيت بدني وعلوم ورزشي، ص:46.

-حسيني،ف وهمكاران. (1368 ).ايمونولوژي،انتشارات آستان قدس رضوي،
       ص : 37.

-رويت،بروستوف. ايمونولوژي، ترجمه، ب. قاضي جهاني. (1377). انتشارات سماط، ص:37.

-زردي، ن.(1379). هشت هفته برنامه‌ آمادگي جسماني بر تعداد گلبولهاي سفيدخون  دانشجويان پسر رشته تربيت بدني، پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه گيلان،   ص:52.
-سلامي،ف.(1380). مقايسه اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني شناگران زن باشگاهي،
       مقاله تربيت بدني فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي، پيش شماره 1، ص ص:60-50

-عسگري، ر. (1373)،بررسي اثر يك فعاليت شديد هوازي (90 درصدHR  بيشينه ) برميزان IJG   وسيستم  بيگانه خواري در مردان ورزشكار،پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه تهران،ص: 42.

-علي ياري زنوز.ن. (1376).چكيده ايمونولوژي،موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمور زاد،             ص: 37.


-فرايي،ك. 1377.تأثير يك جلسه فعاليت شديد هوازي برتعداد گلبولهاي
       سفيد خون دانشجويان پسر رشته تربيت بدني،پايان نامه كارشناسي ارشد
       تربيت بدني،دانشگاه گيلان،ص :47.

-كوهن، ل.هاليدي،م. (1372).آمار درعلوم تربيتي وتربيت بدني، ترجمه،ع.
     دلاور،چاپ اول،انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،ص : 78.

-گايتون،جان هال. فيزيو لوژي پزشكي (1).ترجمه،ف.شادان (1375).
      چاپ نهم،انتشارات چهر،ص ص : 652-647.

-مك آردل،وكچ،ف،كچ. فيزيولوژي ورزشي (1) انرژي وتغذيه، ترجمه،خالدان.1. (1379).   انتشارات سمت، ص ص:335-312.

-مليجي،م، (1378).تاثير فعاليت بدني فزاينده تا سرحد خستگي روي تعداد
     لكوسيت ها وزير رده هاي آن وفعاليت بيگانه خواري نوترو فيل ها در
     كشتي گيران نخبه ومردان غير ورزشكار. پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني،
     دانشگاه تربيت معلم تهران،ص:67.

-مجتهدي، حسين، خالدان، ا. گائيني، ع. كاشف، م.(1379). مقايسه واثرات دوبرنامه ورزنه    تمرين ويژه با بازيافت هاي بلند مدت وكوتاه مدت بر برخي از عملكردهاي فيزيولوژيكي عضلات در  دوقلوهاي همسان. كاربرد علوم در ورزش. چكيده مقالات.ص:101.

-نورائي،م.(1366).كالبد شناسي وفيزيو لوژي براي پرستاران، چاپ دوازدهم،انتشارات چهر، ص ص:159-156.
-وادي،خ.(1373) مقايسه ايمني سلولي دوندگان استقامتي و غير ورزشكاران، پايان
          كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه تربيت مدرس،ص: 71.

 - ويلمور، ج.كاستيل، د. فيزيولوژي ورزش وفعاليت بدني،ترجمه ض.معيني وهمكاران.
          (1382).تهران،مبتكران، جلد دوم، ص ص: 140-128.

-Arja.2001.overtraining. the physican and sports medicine:  over training http: www.phys sports med. Com/issues/2001/05/01/uusitalo.htm.

-Baj ,Z. kantorski , g. Magewska ,E.1994. Immunological status of competitive cyclists before and after the traininj season. Int.j. sport Med 15:319-324.

-Berk, L. S. Nieman, DC. youngberg,W. S. and et. aL. 1991. The effects of Long endurance running On natural killer cells marathoners. Sci.sports.Exercise.22:207-212.

-Borg, G.1986.psychophysical studies of effort and exertion : some historical , theortical,and empirical aspects, in the perception of Exertion in physical work (eds Borg,G. and ottoson,o.) Macmillan. London. P p:3-14 table 10.2 the Borg to 20 rating of perceived exertion scale.

-Brahmi,z. Thomas, j.E. Park,M. Dowdes Well,I.R.1985. The effect of acute exercise on natural killer cell activity of Trained and sedentary subjects. Journal of clinical Immunology. 5:321.

-Brenner,I. K.M. sheck, P.N. and shephard, R.j. 1994. Infection in athletes. Sport Med. 17:86-107.

-Bruce, R.A.F. kusumi.and D.Hosmer. 1973.Maximal oxygen intake and nomographic assessment of function  aerobic  impairment in  cardiovascular disease. American heart journal. 85: 562-546.

-Bury,T.B. and F. pirany.1995.Effeet of prolong exercise on neutrophil my eloproxidase secretion. Int.j.sport Med. 6:410-412.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه