بررسی وضعیت نفت و گاز ایران در بازارهای جهانی

بررسی وضعیت نفت و گاز ایران در بازارهای جهانی
بررسی وضعیت نفت و گاز ایران در بازارهای جهانی
170,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 171 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين


موقعيت نفت و گاز کشور در بازارهاي نفت و گاز جهان

 
1.    ميزان ذخاير بالفعل و بالقوه نفت خام کشور و تاثير تزريق گاز بر آنها
ميزان ذخاير« نفت خام در جاي» کشور حدود 450 ميليارد بشکه تخمين زده مي شود. از اين ميزان، تا پايان سال 1380 جمعاً حدود 54 ميليارد بشکه از مناطق خشکي و دريايي برداشت شده است.
ميزان ذخاير بالفعل نفت خام کشور با توجه به ذخاير کشف شده جديد، حدود 37 ميليارد بشکه است. اين رقم بر اساس گزارش هاي ارائه شده از مناطق خشکي و اطلاعات نگارنده از مناطق دريايي است. ارقام رسمي ارائه شده  با توجه به حجم ميعانات گازي و حجم نفت خام بالقوه از حدود 92 ميليارد بشکه تا 130 ميليارد بشکه بوده است.
ميزان ذخاير بالقوه نفت خام ( برداشت ثانويه) کشور حدود 50 ميليارد بشکه است. اين رقم، حدود 5 ميليارد بشکه نفت قابل بهره برداري- که در 50 تاقديس شناخته شده کوچک، واقع شده است ـ را شامل مي¬شود که هنوز حفاري اکتشافي در آنها شروع  نشده است؛ 45 ميليارد بشکه ديگر نيز در مخازن نفتي شناخته شده واقع شده است.
تنها راه بالفعل نمودن حدود 45 ميليارد بشکه نفت موجود در مخازن ايران، تزريق گاز به ميزان لازم و کافي در آنهاست. ميزان گاز مورد نياز جهت تزريق در اين مخازن به منظور بالفعل نمودن اين ذخاير، حدود 20 ميليارد پاي مکعب در روز است. چنين حجمي از گاز مورد نياز را مي توان از ذخاير پارس جنوبي، پارس شمالي ( مخازن گاز کشف شده G و F واقع در خليج فارس)، گازهاي همراه که قسمت اعظم آن سوخته مي شود و ساير مخازن گاز ايران تامين نمود. بر اساس محسبات مهندسي مخازن انجام شده قبل و بعد از انقلاب، به ازاي تزريق 5/2 تا 4 هزار پاي مکعب گاز مي توان يک بشکه نفت اضافي از مخازن نفتي ايران به دست آورد.
بنابراين اگر قيمت نفت را حدود 24 دلار براي هر بشکه فرض نماييم « قيمت سايه اي» هزار پاي مکعب گاز، حدود 6 تا 10 دلار است. قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه بر اساس قيمت نفت 24 دلار، کمتر از 3 دلار براي هر هزار پاي مکعب در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه فاصله آن حدود 1000 کيلومتر دورتر از محل تزريق است. علاوه بر اين، بايد به اين نکته توجه کرد که گاز تزريقي براي نسل هاي آينده باقي خواهد ماند.
ملاحظه مي شود که تزريق گاز در مخازن نفتي، با صرفه ترين نحوه استفاده از آن است. در عين حال، اين روش از نظر اصول، تنها راه صيانت از مخازن نفتي و تبديل نفت بالقوه به نفت بالفعل براي نسل¬هاي آينده کشور است.

2.    سياستهاي تزريق گاز و مقايسه¬اي از ذخاير نفت و گاز ايران با ذخاير نفت عربستان
ذخاير واقعي نفت عربستان حدود 200 ميليارد بشکه است، در حالي که ذخاير نفت و گاز ايران 37 ميليارد بشکه نفت بالفعل و 50 ميليارد نفت بالقوه و حدود 800 تريليون پاي مکعب گاز را شامل مي¬شود. در نتيجه، مجموع حجم نفت و گاز ايران حدود 220=133+37+50 ميليارد بشکه ( معادل نفت خام) است. در صورتي که فرض شود ايران روزانه به طور متوسط 5/3 ميليارد بشکه نفت و عربستان به طور متوسط روزانه حدود 10 ميليون بشکه نفت بهره¬برداري مي کند در نتيجه در 15 سال آينده، ذخاير نفت ايران در حدود 201=19-220 ميليارد بشکه و ذخاير نفت عربستان حدود 145=55-200 ميليارد بشکه خواهد بود.
ملاحضه مي شود که در 15 سال آينده، ايران در مقام اول و عربستان در مقام دوم از نظر ذخاير نفت و گاز در خاورميانه خواهند بود. لازم به تذکر است ذخاير گازي که احتمالاً در عربستان در فرايند اکتشاف توليد خواهد شد، به مصارف داخلي، شامل توليد برق و تهيه آب آشاميدني ( شيرين سازي آب) خواهد رسيد. ايران نيز امکان کشف ذخاير گازي جديد را داراست.
اعتبار سياسي در منطقه بدون امکانات و توانايي اقتصادي ممکن نيست. از طرف ديگر تقاضاي گاز در جهان در 15 سال آينده به نحو شديدي افزايش خواهد يافت علت اين امر کمبود عرضه نفت در برابر تقاضا از يک طرف و بالا رفتن روند مصرف گاز در سال¬هاي آينده مي¬باشد. بنابراين ارزش گاز در آن زمان به ميزان بيشتري در مقايسه با ارزش فعلي آن  ـ يعني هزار پاي مکعب گاز معادل حرارتي يک ششم قيمت يک بشکه نفت ـ خواهد رسيد. ضمن آنکه بايد توجه داشت که ما نمي توانيم هم روزانه 20 ميليارد پاي مکعب گاز در مخازن خود تزريق کنيم و هم حجم قابل ملاحظه اي از گاز را صادر نماييم.
در اين جا لازم است توضيح داده شود که 800 تريليون پاي مکعب ذخاير گاز ايران، گازهاي همراه نفت و کلاهک گازي مخازن نفتي و مخازن مستقل گازي را شامل مي شود. حجم گازهاي همراه با ميزان نفت استخراجي متناسب است. بنابراين تنها از ميدانهاي مستقل گازي است که مي توان با حجم بالايي گاز استخراج نمود.
بايد توجه داشت که در کشورهاي غربي از هم اکنون برنامه تامين انرژي مصرفي خود را 25 سال آتي، برنامه ريزي مي کنند. بنابراين بايد راه¬هاي موجود و مطمئن تامين آن را با کم ترين قيمت ممکن بررسي و برنامه ريزي نمايند. لذا تامين منابع گازي غرب از سال 2015 به بعد ايجاب مي کند که ايران موضوع تزريق گاز را در مخازن خود فراموش نموده و از هم اکنون در راه صادرات گاز به کشورهاي همسايه اقدام کند.
برنامه ريزي شرکت هاي خارجي در تزريق آب به مخازن سيري، درود، سروش، نوروز، سلمان و غيره به جاي گاز، از نمونه هاي روشن در راستاي چنين سياستي است. اين در حالي است که بالاتر بودن ضريب بازدهي نفت از طريق تزريق گاز در مخازن مختلف جهان در مقايسه با آب به اثبات رسيده است.متخصصان شرکت « توتال ـ فيناـ  الف» و « شل» در مقالات مختلف خود از طريق کارهاي آزمايشگاهي و عملي نشان داده اند. که حتي تزريق هوا در مخازني که شبيه مخازن  ايران است در مقايسه با تزريق آب از بازدهي به مراتب بيش تري برخوردار است. با وجود اين، سياست همين شرکت ها در تجويز تزريق آب به مخازن ايران در چارچوب قرارداد هاي بيع متقابل، موجب شده است که گاز آن مخازن سوزانده شود. مثلاً در حالي که شرکت نفت توتال در مخزن « ابوالبخوش» ابوظبي گاز تزريق مي کند، با تزريق آب در ميدان سلمان موافقت شده است، در حالي که اين دو مخزن  (ابوالبخوش و سلمان) در واقع مخزني مشترک و با موقعيتي کاملاً مشابه است. متاسفانه قرار است گاز طبقه خوف ميدان سلمان جهت فروش به ناحيه عسوليه منتقل شود و در مقابل، آب به مخزن سلمان تزريق گردد! همچنين متاسفانه در حال حاضر ميدان هاي سروش و نوروز از طريق آب رواني و تزريق آب، بهره¬برداري مي شود و گاز آنها به جزيره خارک جهت فروش منتقل مي گردد! ساير پروژهاي بيع متقابل نيز عمدتاً چنين نقايصي دارند.


1. نفت و توسعه، گزارش اهم فعاليت¬هاي وزارت نفت (1379- 1376)، اداره کل روابط عمومي وزارت نفت، خرداد 1380، صفحه 8. در اين مقاله هر جا از «گزارش وزارت نفت» نامبرده شده به منظور همين گزارش است.
2. Liquified Natural Gas
3. براي پيشنهاد طي گزارشي در تاريخ 30/5/1374 خدمت آقا يرفسنجاني رئيس جمهور  وقت ارسال شد و ايشان طي پي نوشتي به وزير نفت، آقاي آقازاده نوشتند که « بررسي کنيد و توضيح دهيد».
4. Department of Energy
5. Energy Information Administration
6. صفحه 20 گزارش وزارت نفت.
7. گزارش IEA تحت عنوان سناريو با قيمت 20- 15 دلار براي هر بشکه در ماه آوريل 1999 در لندن منتشر شد و نگارنده طي گزارشي مورخ 18/5/1378 آن را خدمت آقا يخاتمي رئيس جمهور محترم ارسال نموده است.
8. صفحه 20 گزارش وزارت نفت.
9. گزارش IEA تحت عنوان سناريو با قيمت 20- 15 دلار براي هر بشکه، آوريل 1999 ـ لندن.
10. اطلاعات و مذاکرات نگارنده با کارشناسان نفتي نروژ، انگلستان و مکزيک.
11. اين مطلب به اطلاع مسئولان شرکت نفت آن کشور ( PEMEX) با اعداد و ارقام کامل رسيده است.
12. گزارشهاي ارائه شده مناطق خشکي و اطلاعات نگارنده از مناطق دريايي و تاقديس هاي کوچک موجود در کشور.
13. اين مطلب طي گزارشهاي متعد در سال 1371 خدمت آقاي رفسنجاني رئيس جمهور وقت و سپس در تاريخ 1/8/1379 با تفصيل و بررسي کامل خدمات آقاي خاتمي رئيس جمهور محترم ارسال شده است.
14. اين موضوع را ضمن مشاهده برنامه طرح و مذاکره با مسئولان پروژه بالا بردن سقف توليد، حضوراً به استحضار متصديان مي¬رساندم.
15. اين نکته طي نشست¬هايي در سال¬هاي 1376 در بخش مطالعات بين المللي وزارت امور خارجه و سپس در سال 1380 در موسسه مطالعات بين المللي انرژي ارائه شده است.
16.Gaslift
17. اين موضوع طي گزارش مورخ 30/5/1374 خدمت آقاي رفسنجاني رئيس جمهور وقت ارسال شد. در اين گزارش عدم توانايي مخازن سيري E و A به ميزاني که شرکت نفت توتال ادعا کرده بود نيز با استدلال فني بحث شده است.
18. در حال حاضر که قرار است موضوع پايين تر بودن سطح توليد از ميزان مقرر در قرارداد به حکم ارجاع شود، آيا معقول تر نيست که با سطح توليد پايين تريبه حکم مراجعه نماييم؟ ضمن اين که در اين صورت صدمه کم تري نيز به مخزن وارد مي¬شود.
19. اين موضوع طي گزارش¬هاي متعدد مورخ 1/4/1377 و 19/8/1378 و 25/2/1378 خدمت آقاي زنگنه وزير نفت ارسال شده است.
20. به نمودار شماره 2 در پايان مقاله مراجعه شود.
21. نفت استخراجي معمولاً داراي مقداري گاز محلول است. نقطه حباب (Bubbl Point) فشاري است که کم تر از آن، اولين حباب گاز از نفت خارج مي¬شود.
22. اين مطلب براي اولين بار طي گزارش مورخ 2/4/1373 خدمت آقاي رفسنجاني رئيس جمهور وقت ارسال شد و ايشان طي پي نوشتي چنين اظهار کردند: « نکات قابل توجهي دارد. گرچه تازه نيست و قبلاً مطرح بوده و به خصوص در مورد سرعت عمل تزريق و الويت استخراج پارس جنوبي و عدم عجله در فروش گاز به مسافت دور دست و اولويت مصرف داخلي در شرايط فعلي قيمت گاز، توجه ويژه لازم است.»
23. اين مطلب نيز طي گزارش مورخ 12/10/1373 خدمت آقاي رفسنجاني رئيس جمهور وقت ارسال گرديد.
24. اين مطلب طي نشستي که در تابستان 1379 در موسسه مطالعات بين المللي انرژي برگزار گرديد مطرح شد و گزارش مربوط به چاپ رسيد.
25. Sofre Gas

 


منابع اصلي
خوانندگان محترم مي¬توانند براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد مسائل فني مندرج در دو مقاله به منابع زير مراجه نمايند.
1.Madaoui, K. and Sakthkumar, S., "Lean Gas Injection in Water Flooded Oil Reservoir, a Systematic Investigation for Field Application", Presented at 7th European IOR Symposium, Moscow, Oct. 1993.
2 . Madaui, K., Sakthikumar, S., Thiebot, L., and BOUVIER, G.,
"Experimental and Numerical Investigation into the Feasibility of Gas Injection in Water Flooded Reservoirs",Presented at 21st Annual Convention of Indonesian Petroleum Association, Oct. 1992, Jakarta, Indonesia.
3. Onill N., "Fahud Field Review: A Switch from Water to Gas Injection in Fahud Field (Oman),"SPE Paper 15 691 Presented at Fifth SPE in the Middle East Held in Bahrain", March 7-10, 1987
4. Saidi, A. M., "Twenty Years of Gas Injection History into Well Fractured Haft Kel Field (Iran)," SPE paper 35 309, presented at SPE Meeting Held in Villahermosa, Mexico, March. 3-7, 1996

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه