بررسی نخ های مورد استفاده در تاير خودروها

بررسی نخ های مورد استفاده در تاير خودروها
بررسی نخ های مورد استفاده در تاير خودروها
60,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 72 صفحه _ فرمت WORD _ مطلب فاقد جداول و اشکال است _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مندرجات مجموعه «نخهاي مورد مصرف در تاير»
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول: سيم هاي فولادي (STEEL) مورد مصرف در تاير
فصل دوم : نخهاي آراميد (ARAMID) مورد مصرف در تاير
فصل سوم : الياف شيشه اي (GLASS FIBRES) مورد مصرف در تاير
فصل چهارم : نخهاي ريون (RAYON) مورد مصرف درتاير
فصل پنجم : نخهاي پلي استر (POLYESTER) مورد مصرف در تاير مقدمه
1-5) ويژگي هاي شيميايي نخ پلي استر
2-5) ويژگيهاي فني نخ تاير پلي استر و مقايسه آن با نخ تاير نايلون
1-2-5)    مقايسه  خصوصيات حرارتي نخهاي تاير پلي استر و نايلون
2-2-5) مقايسه خصوصيات مكانيكي  نخهاي تاير پلي استرو نايلون
3-2-5) مقايسه  خصوصيات فيزيكي  نخهاي تاير پلي استرو و نايلون
4-2-5)    مقايسه  خصوصيات شيميايي  نخهاي تاير پلي استرو و نايلون
5-2-5) مقايسه خصوصيات ذيربط با پروسه توليد نخهاي تاير پلي استر و نايلون
6-2-5) ) مقايسه خصوصيات ذيربط با سرويس  نخهاي تاير پلي استر و نايلون
1-6-2-5) حرارات  انباشته شده در تاير (HEAT BUILD UP)
2-6-2-5) مقاومت در برابر خستگي (FATIGUE RESISTANCE)
3-6-3-5)    مقاومت در برابر نوسانات جاده (FLEX RESISTANCE)
4-6-2-5) مقادمت در برابر كوفتگي ( كوبيدگي ) (BRUISE RESISTANCE)
5-6-2-5) مقاومت در برابر تسطيح موضعي (FLAT SPOT RESISANCE)
6-6-2-5) مقاومت در برابر ضربه و شوك  (IMPACT/SHOCK RESISTANCE)
7-6-2-5) مقاومت در برابر نيروي پيچش در گردش (CORNERING FORCE)
8-6-2-5) مقاومت در برابر خزش (CREEP RESISTANCE)
9-6-2-5)ظر فيت  و تحمل بار (LOAD CARRYING CAPACITY )
10-6-2-5) قدرت منجيد (PLUNGER ENERGY)
11-6-2-5)مقاومت حرارتي تاير در سرويس (TIRE HEAT PERFORMANCE)
12-6-2-5) مقاومت در برابر ترك خوردگي شيارهاي آج تاير
 CRACKING RESISTANCE) (GROOVE
13-6-2-5) مقاومت در برابر عوامل اصطكاك (سايش و مالش)
14-6-2-5) دوام (DURABILITY) و چغرمگي (TOIGHNESS)
15-6-2-5)سفتي (STIFFNESS)  و ملبيت (HARDNESS)
فصل ششم : نخهاي نايلون (POLYMIDES) مورد مصرف درتاير
مقدمه
1-6) ويژگي هاي شيميايي نخهاي تاير نايلون
2-6) روشهاي  شناسايي نايلونها و تشخيص نايلون 6 و نايلون 66 از يكديگر
3-6)    ويژگي هاي فني نخهاي  تاير نايلون
جدول 1-6) : مقايسه  ويژگي هاي چهارنخ تاير نايلون 6 ، نايلون 66، پلي استر و ريون
1-3-6)    مقايسه خصوصيات حرارتي نخهاي  تاير نايلون 6 و نايلون 66
1-1-3-6)دماي ذوب (MELTING POINT)
2-1-3-6) دماي نرم  شدگي يا نقطه خميري (SOFTENING POINT)
3-1-3-6) دماي انتقال شيشه اي (GLASS TRANSITION TEMP)
4-1-3-6) دماي بحراني (CRITICAL TEMP)
5-1-3-6) دماي پخت تاير (CURING TEMP)
6-1-3-6) جمعشدگي حرارتي (DRY HEAT SHRINKAGE)
7-1-3-6) پايداري حرارتي (HEAT/ THERMAL STABILITY)
8-1-3-6) تاثير دما بر ساير خصوصيات فيزيكي و مكانيكي نخ تاير
9-1-3-6) تثبيت و پايداري  حرارتي نخهاي نايلون
2-3-6) مقايسه  دو نوع  نخ نايلون 6 و نايلون 66 از نظر خصوصيات مكانيكي
3-3-6) مقايسه دو نوع نخ نايلون 6 و نايلون 66  از نظر خصوصيات فيزيكي
4-3-6) مقايسه دو نوع  نخ نايلون 6 و نايلون 66 از نظر خصوصيات شيميايي
5-3-6) مقايسه  دو نوع نخ نايلون 6 و نايلون 66 از نظر خصوصيات  ذيربط  با پروسه توليد
6-3-6)    مقايسه دو نوع نخ نايلون 6 و نايلون 66 از نظر خصوصيات ذيربط باسرويس تاير
فصل هفتم : اصول اقتصادي و سياست مصرف نخ  تاير
1-7) مقايسه بازار مصرف  انواع نخهاي  تاير در دنيا
2-7) مقايسه  دو نوع نخ تاير نايلون 6 و نايلون 66 از نظر قيمت
3-7)    مقايسه دو نخ  تايرنايلون 6 و نايلون 66 از نظر سياست مصرف
4-7 ) انتخاب  يكي از دو نوع  نخ تاير نايلون 6 و  نايلون 66
فصل هشتم:  دامنه نمرات  و تعداد  تاب نخ تايروتراكم در فابريك
1-8)    تعداد لا (PLY NUMBER)  يا رشته  درنخ تاير
2-8) چگالي خطي  (LINEAR DENSITY) يا نمره نخ
1-2-8)    طريقه  نمايش  نمرات  مختلف  نخهاي  تاير و ساير  نخهاي صنعتي
2-2-8)    تبيين  نمره  نخهاي  مورد  نياز  سايزهاي  گوناگون  تاير و همچنين  قسمتهاي  مختلف  يك تاير
1-2-2-8)    مجموعه  لايه هاي  لايه هاي  داخلي  در مجاورت تيوپ
2-2-2-8) مجموعه لايه هاي  بيروني  و مجاور ترد
3-2-2-8)    مجموعه نخهاي لايه هاي  مياني تاير
4-2-2-8) نمرات پيشنهادي  نخهاي  نايلون  لايه ها  و چيغر و بريكر  سايزهاي  مختلف تاير
3-8)    تعداد و جهت  تاب نخ تاير
4-8)    تراكم  يا تعداد نخ در واحد  طول نخ تايرنخهاي مورد مصرف در تاير (ITRE CORD)
مقدمه
نخ تايربلحاظ  اينكه  استخوانبندي  تاير را تشكيل داده و همچنين  درصد قابل توجه وزني  تاير را بخود  اختصاص  مي دهد،  لذا نگرش  به آن از ديدگاه  فني و تكنولوژيكي  و اقتصادي  حائز  اهميت ويژه مي باشد.
نخستين  سري از نخهائي كه  بعنون CORD  در  تاير به كار گرفته  شده تا به لاستيك  مقاومت بخشد  نخهاي كتان  بوده است،  نخهاي مزبور  از نوع سلولز  بوده كه ريشه طبيعي  دارد  با توليد روز افزون  تاير   و همچنين  نقاط ضعف  در برخي  ويژگي هاي آن ( از جمله مقاومت  در مقابل پارگي ) توليد كنندگان  ناچارا به نخهاي  ديگر رو آورده و لذا  مصرف  نخ كتان از رده كاملا  خارج گرديده  و توليد كنندگان  بمنظور حصول  استقامت  مورد نظر  عمدتا  به نخهاي  مصنوعي روي آورده اند.
عمده نخهاي  جانشين  كتان عبارتند از نخهاي  پلي استر  و ريون  و نايلون  (POLYAMIDE)  علاوه  بر اينها  بلحاظ  مصرف  تاير از الياف  شيشه (GLASS FIBRES)  آراميدها (AEAMIDS)  يا بعبارتي  نايلون   حلقوي (AROMATIC – POLYAMIDE)  و همچنين  سيم فولادي  استفاده  مي گردد.
از نظر قيمت  در واحد وزن  گران ترين  آن نخهاي  آراميد  بعلت  پروسس  توليد پيچيده  و عدم توليد  انبوه  وبالعكس  ارزانترين  آن سيمهاي  فولادي  بعلت  سنگيني  وزين مي باشد . در ايالات متحده  مصرف سيمهاي  فولادي  رو به تزايد  است و حال آنكه  در اروپا  هنوز  استقبال  مشابه  نگرديده  و در آسيا و ساير نقاط  توجه  قابل  ملاحظه اي به آن  نشده است .
چنانچه  قبال پيش بيني است  سيمهاي  فولادي  از ضريب  ارتجاعي  (TENSILE MODULUS)  بسيار بالا  برخوردار است  و لذا وجود  اين سختي  و همچنين  قيمت ارزانتر  آن نسبت به  ساير نخهاي  تاير عوامل  عمده   انتخاب  محسوب مي گردد.  قاعدتا  انتخاب  نخ تاير  مناسب به  عوامل بسياري  بستگي دارد  كه بعضا  شرايط اقليمي ،  اقتصادي ، صنعتي و حتي سياسي  منطقه  را مي بايد  ملحوظ  نظر قرار داد.
 
فصل اول  - سيم هاي فولادي  مورد مصرف  در تاير  بعنوان (TIRE CORD)
بديهي است  برخورداري  سيمهاي  فولادي  مورد مصرف  در تاير  از ويژگي  ماجولس  قدرت  بسيار بالا،  اثرات  قابل  توجهي  در ديگر  خصوصيات  يان نوع CORD بجا مي گذارد  كه بعضا  در مظان  انتخاب  از وجه منفي برخوردار است  پاره اي  از خصوصيات مزبور  بشرح ذيل  تبيين مي گردد.
الف- ميزان ازدياد  طول نسبي آن در مقايسه  با ساير نخهاي  (TIRE CORD) بسيار پايين است.
ب- انعطاف  پذيري (FLEXIBILITY)  آن كمتر  ازساير نخها مي باشد.
ج‌-    مقاومت كششي (TENSILE STEENGTH)  آن  بالاتر  از ساير  نخهاي تاير  متصور  مي شود  حال آنكه  به نسبت  وزني  پائين ترين مقاومت  را دارا مي باشد.  با ملاحظه  اينكه تلاشها مي بايد  در جهت  هرچه  سبكتر كردن تاير نيز معمول  گردد،  در اينصورت  از نظر  مقاومت  چندان  از امتياز  توجهي  برخوردار نمي باشد.
د- مقاومت در برابر  خستگي  (FATIGUE  RESISTANCE) آن نيز بمراتب  از ساير  نخهاي  تاير كمتر  است ولذا در اثر نوسانات  و ضربات  پي در پي تاير  در جاده ها  بويژه  جاده هاي  ناهموار( نظير  برخي از جاده‌هاي ايران)  زودتر  گسيخته مي شود.
هـ- مقاومت‌دربرابرانعطاف مكرر وخمش ها وپيچش‌ها   (FLEX RESISTANCE) مانند  بند ( د)  از كارآئي  كمتري  برخوردار است . تايرهاي  با منجيد (CARCAS) سيم فولادي  در جاده هاي  ناهموار  ازمقاومت  كمتر از  ساير تايرها  برخوردار مي باشد،  چرا كه ناهمواري  جاده  مستقيما  مي‌بايد توسط استخوانبندي  تاير يعني  سيمهاي فولادي  تحمل گردد و حال آنكه  زمان گسستگي  آن كمتر  از ساير  تايرها مي باشد.
و- مقاومت  در برابر  كوفتگي  و ضربات  ناشي از ناهمواري  جاده ها (BRUISE RESISTANNCE)  و همچنين  ضربه  پذيري  ‌(IMPACT RESISTANNCE)  آن ايضا  مشابه  فوق مي باشد.
علاوه بر خصوصيات  ياد شده  سيم هاي  فولادي  مورد مصرف  در تاير  داراي نقاط  قوت نسبت به ساير نخهاي  مي باشد كه به اختصار عبارتند از:
-    مقاومت در برابر  حرارتهاي  بالا (HEAT RESISTANCE)
-    تسطيع موضعي (FLAT SPORTTING)
-    دوام (DURABILITY)
-    پايداري  اندازه (ISZE SSTABILITY)
-    پايداري ابعاد (DIMENSION  STABILITY)
-    ميزان تحمل بار (DEFORMATION)
-    نيروي ناشي  از پيچش  اتوموبيل  به تاير (CORNERING FORCE)
-    نيروي سوراخ  كننده (PLUNGER FORCE)  يا قدرت  منجيد
-    ضربه پذيري (IMPACT RESISTANCE)
-    مقاومت در برابر خزش (CREEP RSSISTANCE)
نتيجه :
 با توجه به وضعيت  جاده هاي  ايران و پيش بيني  آن در آينده  مصرف سيم فولادي  در تا پيشنهاد  نمي شود  و چنين  تايرهائي  نياز به كاربرد  آن در اتوبانهاي باكيفيت  عالي دارد.
شكل‌هاي (3-2-1-7)  نمودار  ميزان  مصرف  انواع  نخهاي  تاير در دهه 85-1975  را به تفكيك  براي كشورهاي  آمريكا  و كانادا،  اروپاي غربي و بالاخره  ساير نقاط  دنيا نشان  مي دهد،  چنانچه  منحني ها نشان مي دهد مصرف  سيم هاي  فولادي  درسال 1985  در آمريكا و كانادا  در حدود 153  هزار تن  و در اروپاي غربي  162  هزارتن  مي باشد.  علت بالاتر بودن مصرف  در اروپاي غربي صرفا  بلحاظ  حجم مصرف  بيشتر اروپاي غربي  است نه رشد فزاينده  مصرف چرا  كه شيب  رشد منحني  مصرف در اروپاي  غربي كمتر  از آمريكا  و كانادا مي باشد.
چنانچه  شكل (3-7) نشان مي دهد ميزان  مصرف سيم فولادي   در ساير نقاط  دنيا حدود  65 هزار تن  است و شيب و مقدار   آن قابل  قياس با آمريكا  و كانادا و اروپاي  غربي نمي باشد.
گرايش مصرف‌آن در تيارهاي باري(TB) و راه‌سازي  (OFF THE ROAD / O.T.R)
بلحاظ  برخي ويژگي هاي فيزيكي  سخت آن در آمريكا و كاناداو اروپاي  غربي افزايش  يافته وليكن به سبب  شرايط  در ساير  نقاط تمايلي  به مصرف آن ديده  نمي شود .
پاره‌اي  ازمشخصات  سيم فولادي  مورد مصرف  در تاير  بقرار  ذيل مي‌باشد:


متعاقبا  در مباحث  ديگر ضمن  تعريف واحد  D.TEX  ( فصل نهم)  به مقايسه  ويژگي هاي اين  نوع نخ  TIRE CORD  با ديگر نخهاي تاير  به تفصيل اشاره  خواهد شد. در اينجا فقط  بدين بسنده  مي شود  كه در مقايسه  با ديگر  نخهاي  تاير بيشترين  وزن مخصوص  (حدود  9/6  برابر نايلون  ) كمترين  تناسب و جمع شدگي   و ازدياد  طول نسبي  رابخود اختصاص داده است.
فصل دوم – نخهاي آراميد (ARAMID)  مورد مصرف  در تاير  (نظير نخ KEVLAR)
آراميدها در واقع  از نوع پلي آميدهاي حلقوي (نايلونهاي  حلقوي)  هستند كه  در زنجير  پليمري  آن گروههاي  حلقوي فنيل  (حلقه بنزني ) استقرار  دارد.  وجود همين  شاخه هاي فنيلي،  زنجيري  پليمري را از خطي بودن  ‌;INEAR   خارج  كرده ودر عين  حال موانع  فضائي  براي زنجيرها  فراهم مي سازد   بطوريكه  انطباق  كامل زنجيرها  در كناير يكديگر  ميسر نشده و در مواردي  نيز وجود  همين  حلقه هاي حجيم  باعث  درگير شدن زنجيرها  در يكديگر مي شود بطوريكه  جدا كردن  زنجيرهاي پليمري  و لغزش  آنها  بر روي يكديگر  بسهولت  امكان پذير  مي باشد.
مقاومت  حرارتي  اين پليمر  بلحاظ  وجود  حلقه هاي  فنيل  در زنجير  و نيز درگير شدن زنجيرها توسط همين  حلقه ها  بسيار بالا  مي باشد.  بدليل ياد شده اين پليمر  نقطه  ذوب ندارد   زيرا  در هيچ دمائي  زنجيرها  قادر نيستند  بر روي يكديگر  بلغزند  و جدا  شوند.  حداكثر  دمائي كه آراميدها  قادر  به تحمل ‌ آن هستند  بحسب  نوع آنها  ???  مي باشد  كه آراميد در اين دما مي سوزد  . چنانچه  ملاحظه مي شود  تحمل حرارتي   آن بسيار  بالااست  و همچنين  از  مقاومت  عالي در برابر  بسياري  از خصوصيات  فيزيكي  برخوردار  است وليكن  همانگونه  كه اشاره  گرديده  به سبب  پيچيده  بودن  و گرانسي  پروسس  توليد آن مصرف  اين دسته  از نخها  (مانند KEVLAR  به فرمول  شيميايي  مندرج  در ذيل)  محدود مي باشد.


وجود حلقه  فنيلي  در زنجير  پليمري  آراميد  علاوه بر  اعتلا ء مقاومت  حرارتي آن  از قدرت  گسيختگي  بسيار بالا  و همچنين مقاومت  در برابر  حرارت  و شعله  نيز برخوردار  است ولي علاوه بر كاربرد  اين نوع نخ  عمدتا  در تايرهاي  راديال  بمقدار  وسيعتري در بافت  لباس  خلبانها  ، جليقه  ضد گلوله،  تسمه هاي  قوي  انتقال  نيرو  و امثالهم  كاربرد دارد.
نمودارهاي شماره (3و2و1-7)  مصرف نخهاي  آراميد  را در تاير  براي دهه 85 – 1975  مناطق  مختلف  دنيا  نشان مي دهد.  نمودارها  نشان مي‌دهد  كه درسال  1985 مصرف اين  نوع نخ  در آمريكا  و كانادا  برابر 12 هزار تن  و در اروپاي  غربي برابر  7 هزار تن وليكن  در ساير  نقاط دنيا  بلحاظ  گراني  آن تقريبا  در تاير سازي  مصرفي نداشته  است.  بهرحال  زمينه اصلي تمايل  به مصرف  اين نوع  نخ در تايرهاي  باري مي‌باشد.  و معهذا  در تايرهاي  سواري  سبك  كه قادر  به تحمل  سرعهاي  بالا باشد  نيز استفاده مي گردد.
پارهاي از مشخصات  نخ آراميد  بقرار ذيل است:

چنانچه  ملاحظه  مي گردد  در مقايسه باسيمهاي فولادي ازميزان TENACITY  بسيار  بالا برخوردار  است بطوريكه  حدود  4/5  برابر  آن مي باشد  ودر حقيقت  بالاترين ميزان  تناسيته  را در نخهاي  تاير به خود اختصاص داده است.
از طرف  ديگر  ضريب ارتجاعي  آن نيز بالاترين  مقدار در بين ساير  نخهاست  ونسبت به  سيم فولادي  حدود 2/2  برابر مي باشد.
بديهي است توليد  اندك  اين نوع  نخ تاير  و مصارف  ويژه آن ،  علاوه  بر بالابردن قيمت  تمام شده ( حدود  55/3  برابر نخ  نايلون و 80/4  برابر نخ  ريون  و 80/3  برابر  نخ پلي استر)  اين نوع نخ،  وابستگي  شديد  توليد كنندگان  تاير به عرضه  كنندگان  نخهاي  آراميد را  نيز در برخواهد داشت   و امكانات  رقابت  در عرضه  آن اندك  مي باشد.
با توجه به مراتب  ياد شده ،  در حال حاضر  مصرف آن  براي توليد  تاير CONVENTIONAL  در ايران   بهيچوجه   پيشنهاد  نمي گردد  و لذا  موضوع  مبري  از ادامه  بحث  مي باشد.
جدول (1-2)  به مقايسه  نسبي  پاره اي  از ويژگي هاي فيزيكي  سه نوع نخ  KEVAER  (CARBON FIBER) GRAPHITE  و GLASS FIBRT  پرداخته  و وجوه  مثبت و منفي  هر يك را نسبت به سايرين  معين نموده است.
جدول 1-2  مقايسه نسبي سه نوع  (CARBON FIBER) Graphite , kevlar Glass fibre

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه