معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی عملكرد سيستم حسابداری شركت آب و فاضلاب

بررسی عملكرد سيستم حسابداری شركت آب و فاضلاب
بررسی عملكرد سيستم حسابداری شركت آب و فاضلاب
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 47 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی شركت آب و فاضلاب شهرستان خمین


فهرست مطالب

فصل اول: آشنايي با سازمان
مقدمه   
تاريخچه فعاليت شركت   
فصل دوم: فعاليتهاي مربوط به كارآموزي
حسابداري و ثبت هاي مربوط به آن   
امور بانكها   
تنخواه گردان   
نگهداري و حفاظت اموال   
صدور سند حسابداري   
مبحث بايگاني اسناد   
فصل سوم: حسابداري سازمان
مباني تهيه صورتهاي مالي   
خلاصه اهم رويه هاي حسابداري   
سرمايه گذاريها   
دارائيهاي ثابت مشهود   
قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و خريد اقساطي   
ذخيره مزاياي پايان خدمت   
شناسايي درآمد و هزينه   
روش شناخت درآمد پيمانها   
كمكهاي مردمي، هدايا و طرحهاي عمراني براي توسعه   
قيمت گذاري و زيان ناشي از اعمال سياستهاي دولت   
معافيت مالياتي   
حقوق و مشتركين   
دبيرخانه   
وظايف دبيرخانه   
دفاتر دبيرخانه   
اداره امور بايگاني   
پيوست   


مقدمه
آب و فاضلاب شركتي سهامي و خاص است. متشكل از ارگان هاي دولتي و خود دولت مثل صدا و سيما- شهرداري و سهامداران آب و فاضلاب كل كشور هستند.
شركتي خدماتي است و فعاليت آن ارائه آب آشاميدني سالم و بهداشتي به همه ي
جامعه شان مي باشد. سيستم حسابداري آب و فاضلاب به روش تعديل شده عمل ميكند و كليه ي فعاليت هاي آن در سه قالب:
توليد، فروش و اداري جمع بندي مي شود.
توليد يعني اينكه كليه ي خدماتي كه جهت توليد آب شرب انجام مي شود. توليد آب يا بالا كشيدن آب از چاه و انتقال آن به مخازن و نگه داري آن در مخازن و عمليات كلرزني و انتقال آن به داخل شهر و توزيع بين مشتركين از جمله عمليات واحد توليد مي باشد. از فعاليت فروش مي توان ارائه ي خدمات مشتركين نصب كنتور آب و صدور صورت حساب مي توان نام برد. و واحد اداري: نظارت، هماهنگي و مديريت فعاليت واحد توليد و فروش به عهده سيستم اداري مي باشد از جمله امور مالي كه حاوي فعاليت هاي مالي و پشتي باني توسط اين امور انجام مي شود كه ما با توجه به اقتضاي رشته به فعاليت حسابداري در آب و فاضلاب مي پردازيم.
حسابداري اين شركت حسابداري مالي مي باشد. هدف از ايجاد آب و فاضلاب با توجه به اينكه بهره وري بسيار پايين و در صورتيكه از نظر ثروت كشور ثروتمندي هستيم براي اينكه هزينه ها را كاهش دهند و با كاهش هزينه قيمت واقعي هزينه توليدي را محاسبه كنند و بهره وري را بالا ببرند. تنها ايراد آنها انحصاري بودن آن است.
در اين شركتها دو سري درآمد و دو سري هزينه داريم. درآمدها و هزينه هاي جاري كه در سود و زيان لحاظ مي شود. درآمدهاي جاري مثل آب ها و هزينه جاري مثل حقوق و دستمزد، ابزار و لوازم مصرفي، هزينه پذيرايي، هزينه فرهنگي.
در شركت آب و فاضلاب سعي بر اين است كه طوري حركت كنند چون با زيان مواجه هستيم هدف اينست كه حداقل در نقطه سر به سر حركت كند ضمن اينكه هدف سودآوري نسبت بلكه ارائه خدمات بهتر به مشتركين در نقطه سر به سر با قيمت تمام
شده اي كه بتواند پوشش داده شود.
درآمد سرمايه مثل انشعاب و هزينه هاي مصرفي مثل تاسيسات، تامين آب، وسائط نقليه، اثاثه و ... يكي از شاخصها اين است كه در سود و زيان، زيان نداشته باشيم و در سرمايه گذاري(منابع و مصارف) كاهش سرمايه گذاري نداشته باشيم.
كدينگ حسابها
وزارت نيرو يك سيستمي به عنوان متحد الشكل مالي شركتي آب و فاضلاب تعيين كرده است. در شركت آب و فاضلاب استان مركزي دو روش براي اداره ي شركتها وجود دارد.
تفاوت شركت وابسته با شركت تابعه در اينست كه شركت وابسته دفاتر عمومي مستقل از خود دارند شركت ثبت شده و صورتهاي مالي تهيه مي كنند ولي شركتهاي عمومي تابعه دفاتر مستقل ندارند و صورتهاي مالي تهيه نمي كنند ضمنا ثبت شده هم نيستند. شركتهاي آب و فاضلاب استان مركزي تا سال 82 بطور متمركز(تابعه) بودند. از سال 82 به بعد چندين مناطق خودگردان تعيين كرده اند يعني درآمد جاري در اختيار امور قرار دارد.

تاريخچه فعاليت شركت
1-1 كليات
شركت آب و فاضلاب استان مركزي(سهامي خاص) در تاريخ 11/12/1370 تحت شماره 1673 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي در استان مركزي به ثبت رسيده و در تاريخ 1/1/1371 اموار و دارايي هاي تاسيسات آب شهري و تاسيسات دفع فاضلاب تعداد 14 شهر و 103000 مشترك آب و فاضلاب از شركت ها و دستگاه هاي قبلي در چهارچوب قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز كار نمود.
2-1- فعاليت اصلي شركت
فعاليت اصلي شركت طبق اساسنامه عبارت است از ايجاد و بهره برداري از تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري و انتقال تصويه خانه در داخل
محدوده ي قانوني شهرهاي استان و سرمايه گذاري در موسسه و انجام امور تحقيقاتي و آموزشي در فعاليت هاي مرتبط مي باشد اجراي طرح هاي تامين و انتقال آب برحسب مورد و موافق وزارت نيرو خواهد بود.
بهره برداري از كل تاسيسات آب شرب انحصارا در اختيار اين شركت مي باشد و توسط هيات مديره منتخب مجامع عمومي اداره مي شود.
تعداد شهرهاي قلمرو فعاليت شركت 21 شهر و 177869 مشترك آب و فاضلاب
مي باشد.
حسابداري و ثبت هاي مربوط به آن
بخش حسابداري با توجه به نيازهاي مديران و سهامداران و دولت و روشهاي حسابداري شركت را با استناد به دستوالعمل و بخشنامه ها اعمال مي كنيم.
كه به توجه به توضيحاتي كه قبلا گفته شد بايد در سه قالب توليد و فروش و اداري
طبقه بندي شود به اين روش كه كليه فعاليتها و هزينه هاي توليد در بخش توليد ثبت ميگردد و كليه فعاليت فروش و هزينه هاي فروش در بخش فروش ثبت ميگردد و همچنين
هزينه هاي اداري و بخش اداري ثبت ميگردد.
و اما حسابداري كليه فعاليتهاي سه گانه را ثبت و طبقه بندي و نتيجه گيري ميكند.
كه پاره اي از آن موارد را اشاره مي كنيم كه ما در آن فعاليت و كارآموزي را سپري كرديم.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه