مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان
مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان
160,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 200 صفحه _ فرمت word مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه _ همراه با سه پرسشنامه _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

        فهرست    
فصل اول : كليات    
1ـ1    مقدمه  2
1ـ2     بيان مسئله  6
1ـ3     اهميت و ضرورت پژوهش  9
1ـ4     اهداف پژوهش  10
1ـ5     فرضيه‌هاي پژوهش  11
1ـ6     تعاريف عملياتي متغيرها  12
    1ـ6 ـ1     نوع متغيرهاي تحقيق  12
    1ـ6 ـ2    مراحل اندازه‌گيري متغيرها  13
    1ـ6 ـ 3    تعريف متغيرها  13
فصل دوم : ادبيات پژوهش   
2ـ1    خلاقيت چيست ؟  17
2ـ2    تعريف خلاقيت  20
2ـ3    روند شكل گيري خلاقيت  21
2ـ4    خصوصيات افراد خلاق  22
2ـ5    راه‌هاي پرورش خلاقيت  25
2ـ6    موانع خلاقيت  27
2ـ7    انگيزه عاملي جهت تحقق خلاقيت نوشتاري 30
2ـ8    نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق  33
2ـ9    محيط خانواده و تأثير آن بر خلاقيت  36
2ـ10    نقش تكرار و تمرين نوشتن بر نوشتن خلاق 37
2ـ11    تأثير مطالعه بر نوشتن خلاق  39
2ـ12    نقش قصه‌گويي در پرورش نوشتن خلاق  41
2ـ13    تشويق عاملي كارساز در پرورش نوشتن خلاق 44
2ـ14    نقش كودكستان و مراكز پيش دبستاني در بروز خلاقيت 46
2ـ15    نقش بازي‌هاي كودكانه در پرورش خلاقيت  47
2ـ16    تأثير اوقات فراغت بر نوشتن خلاق  49
2ـ17    مروري بر تحقيقات انجام شده  51
فصل سوم : روش پژوهش    
3ـ1    نوع تحقيق  71
3ـ2    جامعه آماري و ويژگي‌هاي آن  71
3ـ3    روش نمونه‌گيري و حجم نمونه  71
3ـ4    ابزار گردآوري داده‌ها  72

        فهرست     صفحه
3ـ5    پايايي و روايي پرسشنامه‌ها  72
    3ـ5ـ1    پايايي و روايي آزمون خلاقيت 72
    3ـ5ـ2    پايايي و روايي آزمون انگيزه پيشرفت 75
    3ـ5ـ3    پايايي و روايي پرسشنامه محقق ساخته 75
3 ـ 6    شيوه نمره‌گذاري آزمون‌ها  76
    3-6-1    نمره‌گذاري آزمون خلاقيت  76
    2-6-2    نمره‌گذاري آزمون انگيزه پيشرفت 76
3ـ7    روش تجزيه و تحليل داده‌ها  76
فصل چهارم : يافته‌هاي تحقيق    
4ـ1    يافته‌هاي توصيفي  78
4ـ2    يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي تحقيق (آمار استنباطي) 91
فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري    
5ـ1    بحث و نتيجه‌گيري  98
5ـ2    پيشنهاد نظري و علمي پژوهش  102
5ـ3    محدوديت‌هاي پژوهش  105
منابع و مأخذ   
    منابع و مأخذ   107
پيوست‌ها
    پرسشنامه شماره (1) پرسشنامه محقق ساخته  116
    پرسشنامه شماره (2) آزمون انگيزه پيشرفت (ACMT) 119
    پرسشنامه شماره (3) آزمون خلاقيت جمال عابدي 125

        فهرست
دامنه نمره خلاقيت 
دامنه نمره انگيزه پيشرفت 
توزيع فراواني ميزان خلاقيت آزمودنی‌ها
توزيع فراواني ميزان خلاقيت آزمودنی‌های خلاق
توزيع فراواني ميزان خلاقيت آزمودنی های  عادي
توزيع فراواني ميزان انگيزه پيشرفت آزمودنی های  پسر به تفکيک خلاق و عادي
توزيع فراواني ميزان انگيزه پيشرفت آزمودنی‌های  دختر به تفکيک خلاق و عادي
توزيع فراواني ميزان علاقه‌مندي آزمودنی‌های  به امور فرهنگي هنري
توزيع فراواني به خاطر آوردن دوران کودکي
توزيع فراواني تداعي دوران کودکانه توسط بازي‌هاي کودکانه
توزيع فراواني علاقه‌مندي پاسخگويان به بازي‌ها
توزيع فراواني انجام دادن کارهاي فرهنگي ـ هنري
توزيع فراواني وضعيت تحصيلات اوليه آزمودنی ها
ميزان علاقه‌مندي دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه
توزيع فراواني میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها
ميزان علاقه‌مندي به شنيدن قصه و داستان
ميزان خستگي نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، يادداشت يا هر گونه تمرين نوشتاري
ميزان تشويق پاسخگويان به انجام مهارت نوشتن
1ـ1 مقدمه  
     جامعه‌ي پويا  و پرتلاش امروزي يك لحظه درنگ نمي كند تا بتواند به فنون جديد و قدرت والاي علمي دست پيدا كند . در چنين عصري كه عصر شكوفايي و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمي، پژوهندگان ،مخترعين ، مبتكرين، صنعتگران و... است براي اداره سازمان‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي ـ اقتصادي و آموزش جامعه به فكر و ذهن افراد خلاق   نياز است ،  تا بتوان همگام و همپاي پيشرفت جامعه به پرورش  افراد خلاق اقدام نمود.
     بسياري بر اين عقيده‌اند كه خلاقيت  امري ذاتي است و فقط خداوند اين وديعه خود را به عده‌اي از انسانها بخشيده و قابل آموزش و آموختني نيست . عده‌اي با اين عقيده مخالفند و ابراز مي دارند خداوند به همه انسانها يكسان نعمت بخشيده اين افراد (خلاقان) از اين نبوغ خدادادي خود ، بيشترين بهره را برده‌اند و نيز معتقدند كه خلاقيت صفت مشترك تمامي انسانها است كه با پرورش آن مي توان آن را از حالت ركود درآورد و از حالت بالقوه به بالفعل تبديل كرد و بالعكس مي‌توان خلاقيت را با آموزش ناصحيح و غلط از ريشه خشكاند. تحقيقات ادعاي گروه دوم را تصديق كرده و خلاقيت را صفت مشترك تمام انسانها دانسته ، اما مقدار و نوع خلاقيت از فردي به فرد ديگر متفاوت مي‌دانند و هر انساني به نوعي از خلاقيت خود بهره مي‌برد يكي زياد يكي كم(پيرخايفي،1376). اين تحقيقات نشان داده است كه رشد و پرورش خلاقيت از همان بدو تولد و دوران كودكي آغاز مي‌شود و در دوران دبيرستان به مرحله شكوفائي خود نزديك مي‌شود. البته اگر اين توانايي در انسان پرورش يابد تا پايان عمر به غناي والاي علمي آن افزوده مي‌شود.
     پيرخايفي (1376) آموزش خلاقيت را امري حياتي مي‌داند كه بايد در سطوح مختلف تحصيلي به صورت همگاني انجام گيرد و اين آموزش همگاني متضمن انعطاف پذيري ذهن ، توانمندي شخصيت انسان (پرورش روحيه‌ي استقلال و اعتماد به نفس) و ايجاد زمينه و بسترهاي مناسب اجتماعي فردي و خانوادگي است. جداي از آموزش همگاني و عمومي آموزش ويژه نيز از ضروريات است . با آموزش ويژه، فكر به طور خاص در يك زمينه ، مهارت مطلوب و مناسب را كسب مي‌كندو به اصطلاح اهل علم تخصص مي‌يابد. تفاوت اساسي موجود ميان آموزش همگاني و آموزش ويژه اين است كه در آموزش همگاني فرد ياد مي‌گيرد كه چگونه در خدمت خود باشد و قابليت‌هاي خود را بشناسد و  به استعدادهايش در زمينه‌هاي مختلف پي ببرد، امّا در پرورش ويژه فرد علاوه بر شناخت قابليت‌هاي خود به خدمات اجتماعي نيز توجه مي‌كند و ياد مي‌گيرد كه چگونه در خدمت جامعه باشد و خود را وقف اجتماع نمايد . فرد به صرف داشتن انديشه‌هاي خلاق به ما تضمين نمي‌دهد كه حتماً اين انديشه را در هر سطحي از خلاقيت كه مي‌خواهد باشد مي‌تواند به مرحله بازدهي و توليد برساند قطعاً در اين راه عوامل شخصيتي بسياري وجود دارند كه مانع از به نتيجه رسيدن انديشه خلاق افراد مي‌شوند. عواملي چون ـ اعتماد به نفس پايين ـ نبود اراده و پشتكار ـ اضطراب ـ تشويش خاطر ـ دل نگراني ـ وسواس ـ خود كم بيني ـ حساس نبودن نسبت به پديده‌ها ـ تمايل به همرنگي و يكنواختي فكر از عواملي به شمار مي‌‌روند كه راه را بر انديشه خلاق مي‌بندد . از اين رو تدارك ديدن زمينه‌اي كه باعث برطرف ساختن عوامل شخصيتي ذكر شده مي‌شود ، مهمترين قدم براي رشد انديشه به شمار مي‌رود. در اين ميان تأكيد ويژه بر نقش خانواده و در مرحله‌ي دوم مدرسه است .
     اديسون (به نقل از ميرزا آقايي ، 1382) اظهار مي‌دارد كه : تمام پيشرفتهاي عالم گيرش من جمله اختراع برق را مديون تفكر منظم و يادداشت برداري دقيق است . اين گفته اديسون نقش نوشتن را واضح و روشن بيان مي‌كند.
     انسان با نوشتن باعث مي‌شود كه كلمات بر روي كاغذ نقش بگيرند و جاودانه شوند و چشمان آدمي را بار ديگر وادار به تحريك كنند و به دنبال آن ، نگاه‌ها به حركت در مي‌آيند و چرخه‌اي از نگاه ها ـ سكوت ـ تفكر و نوشتن شكل بگيرند . اگر انسان بخواهد به افكار نو برسد بايد بنويسد و لحظاتي از عمر خويش را (چه روز و چه شب) به نوشتن اختصاص دهد. او با نوشتن ، درست فكر مي‌كند و با ظهور افكار جديد، چرخي را به حركت وا مي‌دارد كه انتهايش رسيدن به كلمات جديد است انسان با نوشتن تلاش مي‌كندبا خود صحبت كند. زماني را كه آدمي صادقانه با خود شروع به صحبت كردن مي‌كند و ارتباطي با درون خود بر قرار مي‌كند، سبب بيداري درونش مي‌شود. تكامل بشر از طريق كشف و ثبت تجربيات صورت پذيرفته است. زماني كه انسان با نوشتن به افكار خويش وسعت مي‌دهد اين اقدام  زمينه ساز جهت وجود ديگري در انسان مي‌شود. در چرخه نگاه ـ سكوت ـ تفكر محصول زيبايي بنام هنر نوشتن نهفته است . نوشتن مي‌تواند زمينه ساز شكو‌فايي افكار نو در انسان شود (ميرزا آقايي ، 1382
منابع و مأخذ
      ـ آزادي ، محمد . (1376) . توصيف گذراندن اوقات فراغت دانش‌آموزان  پسر دوره متوسطه نظام جديد شهر كرمانشاه با تأكيد بر تربيت بدني و ورزش . شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان تهران .
      ـ آقايي فيشاني ، تيمور . (1377) . خلاقيت و نوآوري در انسانها و سازمانها . تهران : انتشارات ترمه .
      ـ آمابلي ، ترزا .(1381) . شكوفايي خلاقيت كودكان و بزرگسالان (ترجمه حسن قاسم زاده ، پروين عظيمي ). تهران : دنياي نو (تاريخ انتشار به زبان اصلي، 1989).
      ـ احمدي ، عبادالله . (1375) . نياز سنجي اوقات فراغت دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اراك . پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده ، دانشگاه علامه طباطبايي .
      ـ احمدي ، علي اصغر . (تابستان 1379) . نقش اوليا در گذراندن اوقات فراغت . ماهنامه پيوند. تهران : انتشارات انجمن اولياء و مربيان .
      ـ اديب ، يوسف . (1376) . بررسي زمينه هاي خلاقيت در پرسش‌ها و تكاليف كتب درسي جامعه شناسي (1) ، جامعه شناسي (2) ، روانشناسي ، دانش اجتماعي و آشنايي با برنامه ريزي تحصيلي ، شغلي نظام جديد آموزش متوسطه . شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي  .
      ـ اسبورن ، الكس اس . (1382) . پرورش استعداد همگاني ابداع و خلاقيت (ترجمه حسن قاسم زاده ) . تهران : انتشارات نيلوفر (تاريخ انتشار به زبان اصلي ، 1966) .
       ـ استانيش ، باب و ابرلي ، باب . (1384) . خلاقيت كاربردي نوجوانان و بزرگسالان (ترجمه حسن قاسم زاده ) . تهران: نشر دنياي نو .
      ـ اسعدي ، مژگان‌السادات . (1373) . بررسي رابطه ميزان روشهاي گوناگون تشويق و تنبيه خانواده با پيشرفت تحصيلي فرزندان ميبدي . شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان يزد .
     ـ امير حسيني ، خسرو . (1384) . خلاقيت و نوآوري (مباني ، اصول ، تكنيكها) . تهران : انتشارات عارف كامل .
      ـ اميني ، سودابه . (1383 ). چگونه ترس از نوشتن در كودكان از ميان مي‌رود؟ رشد معلم 3،  دوره 23 .
      ـ انجمن علمي آموزشي مدرسين تهران . (1383، 4 بهمن ) . كودك و بازي .
      ـ برات،نگين . (1382، 29 مهر ).خلاقيت و يادگيري در كودكان . همشهري ، صفحه 19.
      ـ برشان ، نوراله . (1374) . نقش كانونهاي فرهنگي و تربيتي در پر كردن اوقات فراغت دانش‌آموزان مقطع راهنمايي و متوسطه استان سيستان و بلوچستان . شوراي تحقيقات آموزشي استان سيستان و بلوچستان .
      ـ بهروزي ، ناصر . ( 1375) . بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با خلاقيت و خلاقيت با پيشرفت تحصيلي در دانشجو معلمان مرد . پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده ، دانشگاه شهيد چمران .
     ـ بيوكي ، زهرا( 1376) . هنجار يابي آزمون تفكر خلاق تورنس براي دانش‌آموزان سالهاي اول تا سوم دوره راهنمايي . پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده ، دانشگاه تربيت معلم .
     ـ پوريان ، انور . (1373) . بررسي انگيزه و علايق ـ يادگيري ، ادامه تحصيل ، انتخاب شغل ـ دانش‌آموزان دوره متوسطه . اداره كل آموزش و پرورش استان ايلام .
     ـ پير خايفي ، عليرضا .( 1376، 4 شهريور) . آيا خلاقيت را مي‌توان آموزش داد؟ همشهري .
     ـ تديّن ، مهدي . ( 1375) . بررسي رابطه مطالعه كتابهاي غير درسي دانش‌آموزان با پيشرفت آنان در دروس ادبيات فارسي . شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش خراسان .
     ـ جاويدي كلاته جعفر آبادي ،طاهره . (1373) . بررسي رابطه جو عاطفي خانواده با خلاقيت كودكان . پايان نامه كارشناسي ارشد (ارائه شده به پايگاه علمي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران). دانشگاه تربيت مدرس .
     ـ چيراني ، ابراهيم و مصطفي زاده ،حسين .(1375) . بررسي نظرات مديران و معلمان مدرسه‌ها در مورد تفكر خلاق دانش‌آموزان مقطع ابتدايي . آموزش و پرورش استان گيلان

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه