بررسی نوروز در ایران

بررسی نوروز در ایران
بررسی نوروز در ایران
60,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 55 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 
  پيشگفتار
   درابتدا تصميم داشتيم به دليل اينكه درس چاپ به عنوان يكي از منابع كنكوربه شمارمي رود، تحقيقي راجع به تاريخچه چاپ سيلك اسكرين انجام دهيم و حتي تا نيم بيشتري از اين تحقيق را انجام داده بوديم كه با مطالعه مجله اي با عنوان ايران مهر، مطالبي راجع به تاريخ نوروز درايران خوانديم كه برايمان بسيارجالب بود.
   از آنجايي كه هنوز براي ارائه تحقيق خود فرصت داشتيم، برآن شديم كه موضوع تحقيق خود را عوض كرده و تحقيقي درخصوص عيد نوروز و تاريخچه آن درايران باستان ارائه دهيم .
   جشن نوروز از جشن هاي بزرگ و باستاني ايران است كه آغاز اين جشن با فرارسيدن بهار، فصل بيداري طبيعت و رويش گل ها، همزمان است. درميان ايرانيان رسم براين است كه سفره اي با نام سفره هفت سين، با آغاز اين جشن برپا مي كنند كه شامل هفت نوع خوردني است كه نامشان با حرف" س" آغاز مي شود:
   سبزه : نماد خرمی و نو زيستی
   سرکه : جايگزين شراب و نماد شادی
   سمنو: نماد خير و برکت
   سيب : نماد مهر و مهرورزی
   سير: نگهبان سفره (در  فرهنگ آريائی برای سير نقش محافظت کننده بود)
   سماق : نماد مزه زندگی
   سنجد : نماد حيات و بزر حيات
   و دركناراين هفت سين ، آينه كه نمادي از نورو راستي، ماهي كه نمادي از زندگي نيك بختي، شمع كه نماينده آتش، گل كه نماد دوستي و كتاب مقدس كه نمادي از دانايي است را نيز قرارمي دادند.
   دراين تحقيق سعي برآن شده كه تمامي مراسم مربوط به عيد نوروز، چه قبل از عيد و تا برپايي عيد و بعد از آن، به طورمختصرشرح داده شود.
   مطالبي كه دراين تحقيق جمع آوري شده است شامل موضوعات زيراست:
علت پيدايش و آغاز نوروز، پيشينه كهن نوروز، تاريخ نوروز درايران، نوروز درفرهنگ شيعه، چهارشنبه آخرسال( چهارشنبه سوري)، پنجشنبه آخرسال، روزها يا ماه جشن نوروز، درباره سفره پررمز و راز هفت سين، كاشتن سبزه، حاجي فيروز ها، مبناي محاسبه روز نوروز.
 اميد ما برآن است كه شما خوانندگان نيز همانند ما با مطالعه اين تحقيق به مطالبي كه تا كنون درمورد نوروز نمي دانسته ايد، دست يابيد و با خواندن آن بردانسته هاي شما درمورد نوروز اضافه گردد.

مقدمه
نوروز جشني به درازي تاريخ تمدن بشري است. اين تاريخ نيست که نوروز را روايت مي کند بل نوروز است که تاريخ را در دامان خويش پرورده است. نوروز اين ايراني ترين جشن ايرانيان آمده است تا غبار کهنگي و ماندگي به جاي مانده از سرما و زمستان را از چهره ها بزدايد و شکوفه لبخند را بر لبها و اميد را در دل ها بارور سازد. انتظار نوروز بس خوشايندتراز خود اوست. آنگاه که همه در تکاپوي زدودن خاکسترهاي سال کهنه و د رانتظار دميدن سال نو روزهاي پاياني سال را به تلاش و کوششي فراينده مي گذرانند.
ايرانيان باستان سالي چند مرتبه براي آرامش تن و شادي روان جشن هاي گوناگون برپا مي كردند از آن جمله، جشن نوروز، جشن تيرگان، جشن مهرگانف جشن سده و... به درستي نوروز زيباترين جشن درميان جشن هاي ايرانيان مي باشد و درست ترين زمان براي آغاز سال است. دراين جشن سه جنبه نجومي، ملي، ديني، با برجستگي به چشم مي خورد، كه آن را از سايرجشن ها متمايز كرده است.
گفتني است كه نوروز جشن ملي، باستاني و آييني است كه از نياكان ما كه دراين سرزمين باستاني زندگي مي كرده اند به ما ارث رسيده است. نوروز چنانكه از اسمش پيداست درروز نو از ماه نخست سال روز يكم فروردين آغاز مي شود. يعني هرمزدروز از فروردين، كه هرمزد نام پاك اهورا مزدا است.يكي از ويژگي هاي بزرگ جشن نوروز اين است كه درفروردين ماه قراردارد و اين ماه به فروهرهاي پاكان( روان هاي جاودان پاك) تعلق دارد كه براي ديدن كسان خود به زمين مي آيند و بعد از مدتي توقف به جاهاي خود برمي گردند، به همين جهت است كه ايرانيان چند روز پيش از جشن نوروز به خانه تكاني و پاكيزگي و تهيه وسايل جشن و شادي مي پردازند تا فروهرها( روان هاي جاودان) دروقت فرود آمدن به زمين آن هارا پاك و خرم ببينند و با شادي و سروربه مكان خود بازگردند. درشب نوروز كه به هنگام آمدن فروهرهاي درگذشتگان است براي فرخندگي، آتش روشن مي كنند و به نام هفت امشاسپندان( بي مرگان مقدس) هفت سين ترتيب مي دهند، به عبارت ديگرايرانيان باستان باورداشتند كه همه آفريدگان، نخست به صورت فروهربوده اند، و فروهرگوهرمينوي از نوع گوهراهورايي است. گوهري كه اهورا مزدا هم از آن است. سپس اين فروهرها شكل مادي به خود مي گيرند. پس از درگذشت آدمي تصويرمادي يا فلكي فروهرباقي مي ماند و به جهان فروهربرمي گردد و هرسال درپنج روز آخرسال و درروز يكم فروردين ماه از خويشان خود دراين جهان ديدن مي كنند، اگرفروهرها خانمان خويش را پاك و بي آلايش و پارسا و كوشا ديدند آنگاه كه به جهان بالا برمي گردند، از ساحت اهورا پايداري و خوشي و تندرستي آن خانمان را خواستارند. از اين رو دراين روزها آيين هايي انجام  مي گيرد و هركسي به هراندازه اي كه مي تواند، سرو سامان به خانمانش مي دهد كه با خيرات و ميراث پايان مي يابد.
 متاسفانه حافظه تاريخ ، ملت ايران را که از اعماق زمان تاکنون نوروز را پاس داشته به جشن نشسته است در ضبط ، حفظ و نگهداري ريشه هاي اين جشن کهن ياري نداده است. از شواهد بسياري چنين بر مي آيد که نوروز و برگزاري آن متعلق به تاريخ پيش از تاريخ است.
سلسله هاي حاکم بر ايران در شاهنامه پيشداديان ، کيانيان ، اشکانيان و ساسانيان هستند که متاسفانه علم تاريخ به واسطه درآميختگي با افسانه ها و نبود مدارک مستند دو دسته نخست را به رسميت نمي شناسد و در تاريخ سلسله هاي حاکم بر ايران باستان مادها، هخامشينان، سلوکيان و سامانيان هستند. بسياري سعي دارند تخت جمشيد _ نهال يکي از تختگاه هاي هخامنشي_ را با جمشيد پيشدادي پيوند زنند ولي حلقه هاي اتصالي بسيار نامطمئن و با افسانه آميخته است. و چنين بر مي آيد که منشا پيدايش بزرگترين جشن ملي ملت ما در قرن هاي ابهام و سکوت فرو رفته است.
در اوستا کتاب ديني زرتشتيان به نوروز و آيين هاي نوروزي اشاره ايي نشده است. نيامدن اين آيين مهم در اوستا را به سبب زرتشتي نبودن اين جشن ... احتمال داده اند.
بنابر پژوهش هايي که بر روي آثار سنگ نگاره ها و کتيبه هاي بازمانده از دوره هخامنشيان (559-330 ق.م) انجام شده مردم آن دوره با نوروز به خوبي آشنا بوده اند و نوروز را به عنوان آييني کهن به هنگام گردش سال جشن مي گرفته اند...


فهرست مطالب
پيشگفتار  الف                                                                                                                                            
مقدمه ج
فصل اول :
علت پيدايش و آغاز نوروز 1
پيشينه كهن نوروز 2
فصل دوم :
تاريخ نوروز درايران 11
نوروز و نوروزيه هاي دوره صفوي 17      
گزارش رساله آقارضي قزويني 19                        
گزارش رساله خواجويي 22                         
مراسم نوروز دردوره هخامنشيان  25                                                                      
نوروز دردوره ساسانيان  26                                                                                     
فصل سوم :
نوروز درفرهنگ شيعه  27                                                                                                               
نوروز درمنابع كهن شيعي  28                                                                                  
نوروز درمنابع اهل سنت  31                                                                                      
نوروز درمنابع شيعي قرن هفتم به بعد  32

فصل چهارم :
چهارشنبه آخرسال(چهارشنبه سوري)  36                                                                                        
فصل پنجم :
پنج شنبه آخرسال  37                                                                                                                   

فصل ششم :
روز ها، يا ماه جشن نوروز  38                                                                                                      
ميرنوروزي  38                                                                                                                             
فال گوش  39                                                                                                                             
قاشق زني 40
نورو چراغ 40
سيزده بدر 40       
فصل هفتم :
كاشتن سبزه 43
درباره سفره پررمز و راز هفت سين 44
فصل هشتم :
حاجي فيروز ها 50  
فصل نهم :
مبناي محاسبه روز نوروز 51
فهرست منابع 52

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه