بررسی همبستگی بين هوش و خلاقيت دانش آموزان

بررسی همبستگی بين هوش و خلاقيت دانش آموزان
بررسی همبستگی بين هوش و خلاقيت دانش آموزان
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 100 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

تقديم و تشكر
 چكيده تحقيق
فصل اول : كليات تحقيق                    
مقدمه    4
بيان مسئله    8                       
اهميت تحقيق    10                   
اهداف تحقيق    10               
فرضيه‌هاي تحقيق    11                   
تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها    11           
فصل دوم :  (ادبيات و پيشينه تحقيق)
تعريف خلاقيت    14               
ماهيت استعداد خلاق    16           
رابطة خلاقيت و محيط خانوادگي    18   
مردان و زنان خلاق     19           
روشهاي پرورش خلاقيت    20       
عوامل موثر بر خلاقيت‌    22           
تمركز به عنوان كليد خلاقيت     25       
براي پرورش خلاقيت كنكاش مغزي بهترين خلاقيت است    25
محيط مساعد براي ايجاد رفتار خلاق    28   
عواملي كه مانع خلاقيت مي‌شوند     29               
خلاقيت و هوش     33                   
هوش چيست    38               
تقسيمات و طبقه‌بندي هوش     38                   
عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش    40   
تحقيقات انجام شده    45                   
فصل سوم : (روش اجراي تحقيق
جامعه آماري    49           
نمونه و روش نمونه‌گيري
ابزار اندازه‌گيري (اعتبار آزمون)    49           
روش جمع‌آوري اطلاعات    51                   
روش آماري     52               
فصل  چهارم : (تجزيه و تحليل داده‌ها)
توصيف داده‌ها    54               
فصل پنجم :
مقدمه     62                   
خلاصة تحقيق    62               
يافته‌هاي تحقيق    3                   
پيشنهادها    65                       
محدوديتها    66                       
منابع     68                   
ضمائم
 
فهرست جداول
جدول 1-4 ميانگين و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقيت     54
جدول 2-4 ميانگين و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقيت     54
جدول 3-4 آزمون معناداري ضريب همبستگي دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقيت    58
جدول 4-4 آزمون معناداري ضريب همبستگي دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقيت     59
جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقايسه ميانگين نمرات پسران و دختران در حوزة هوش    59
جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقايسه ميانگين نمرات پسران و دختران در حوزة خلاقيت     60
 
فهرست نمودارها                             صفحه
نمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعي نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزة هوش     55
نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعي نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزة خلاقيت    55               
نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعي نمرات پسران در حوزة هوش     56         
نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعي نمرات پسران در حوزة خلاقيت     56               
نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعي نمرات دختران در حوزة هوش          57      
نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعي نمرات دختران در حوزة خلاقيت     57           


«منابع»
 
1- يودو ،‌آلن ، (1358) خلاقيت در آموزشگاه . (ترجمه ،‌علي خانزاده )، تهران :چهر.
2- تورسن ، ئي، پال، (1372) خلاقيت ، (ترجمه ، حسن قاسم زاده) ، تهران: دنياي نو.
3- شلاكستي ، گاوين ، (1369) تجسم خلاق ، (ترجمه ، گيتي خوشدل) . تهران : همراه.
4- شل كراس ، دوريس (1369) ، آموزش رفتار خلاق و استعدادهاي درخشان در دانش آموزان ،(ترجمه :‌مجتبي جواديان )، مشهد: آستان قدس رضوي.
5- آنا ستازي ، آن (1367) ، تفاوتهاي فردي ، (ترجمه : جواد طهرويان )‌. مشهد : آستان قدس رضوي.
6- سيف ، علي اكبر (1368) ،‌روان شناسي پرورشي ، تهران:‌آگاه.
7- فرهاي ، عباس (1369) ،‌رشد پرورش استعداد ذهيني ، تهران : فرزانگان.
8- كالاگر ،‌جيمز (1369) ، آموزش كودكان تيزهوش (ترجمه : مجيد مهدي زاده )، مشهد:‌ آستان قدس رضوي .
9- شريعتمداري ،‌علي (1363 ) ، روان شناسي تربيتي ،‌اصفهان :‌رنگين.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه