آشنایی با جغرافیای استان بوشهر

آشنایی با جغرافیای استان بوشهر
آشنایی با جغرافیای استان بوشهر
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 46 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين


استان بوشهر
مشخصات جغرافيايي (10)و(16)
استان بوشهر با مساحت 653/27 كيلومتر مربع بصورت نواري ساحلي بين خليج فارس و كوهپايه هاي زاگرس قرار گرفته است گستره استان بوشهر بين   تا   عرض شمالي و   تا   طول شرقي در امتداد شمال غربي-جنوب شرقي واقع شده و بلحاظ كمي عرض جغرافياي در طوقه جنوبي و گرم منطقه معتدله شمالي قرار دارد. بخش مهمي از استان را جلگخ وسيعي تشكيل مي دهد كه ارتفاع آن از سطح دريا كمتر، از 300 متر است و در حقيقت ادامه جلگه وسيع خوزستان مي باشد كه عرض آن در امتداد نصف النهار، در برخي از نقاط مركزي به 100 كيلومتر بالغ مي گردد. اين جلگه در قسمت جنوبي استان به باريكه اي تبديل مي گردد كه عرض آن باريكتر از يك كيلومتر نيز كمتر است. در اين قسمت كوهپايه هاي زاگرس عملاً به خليج فارس مي پيوندد. ارتفاعات منطقه، محدود و از دسترس قسمتهاي مرتفع زاگرس بسيار دور است.
مرتفع ترين ناحيه استان را بخش كوهستاني شرق برازجان و شمال خورموج تشكيل مي دهد. در منطقه اخير بام استان بوشهر بصورت يك منطقه ارتفاعي به فراز 1950 متر قرار گرفته است. ساير مناطق مرتفع نظير كوه سياه(1691 متر) كوههاي دشتستان(1341 متر) كوه مند(789 متر)، ارتفاعي كمتر دارند.
بخش كم ارتفاع استان بوشهر در حقيقت جلگه هاي آبرفتي رودخانه هاي مند و حلّه مي باشند كه از رشته كوههاي زاگرس در فارس سرچشمه مي گيرد.
استان بوشهر در حاشيه جنوب شرقي با استان هرمزگان، در شرق با استان فارس و در شمال و شمال غربي با استانهاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد، مجاور مي باشد.
بارندگي اين استان، صرفنظر از قسمتهاي شرقي آن، از ساير سواحل خليج فارس بيشتر است، در نواحي ساحل مركزي بين 250-200 ميليمتر دور نواحب مرتفع عموماً بين 250 تا 300 ميليمتر تغيير مي كند. در نواحي محدودي از مناطق مرتفع ميزان متوط بارندگي 500 ميليمتر در سال مي رسد.
بخش اعظم استان بوشهر جزء اقاليم گرم محسوب مي شود. نوار ساحلي استان در طبقه بنديهاي كلاسيك جزء مناطق خشك گرم شديد، نواحي مجاور آن كه بين ساحل و كوهپايه ها قرار گرفته است در دسته مناطق خشك گرم ميانه و بالاخره بخشي از كوهپايه ها جزء مناطق گرم ضعيف قرار مي گيرند. در مناطق مرتفع استان تيپ آب و هواي خشك معتدل و تيپ هاي فرعي با گسترة بسيار كوچك نيز تشخيص داده شده است.

 

منابع و مأخذ:

1-ايزدپناه، 1359
مطالعه خاك شناسي نيمه تفصيلي منطقه شاهپور- دالكي استانهاي فارس و بوشهر
2-امنيان، عصمت و فولادي، عليرضا.
طرح جامعه آبخيزداري سد داريوش كبير، گزارش سنگ شناسي، خاك و حساسيت اراضي نسبت به فرسايش، ازمان جنگلها و مراتع كشور. دفتر حفاظت خاك و آبخيز داري 1376.
3-اداره كل كشاورزي استان بوشهر، 70-1369
نتايج آمارگيري كشاورزي سال زراعي، اداره طرحها و بررسيها، اداره كل كشاورزي استان بوشهر.
4-پاشايي، عباس، 1366
بررسي آبخيزهاي سد رضاشاه كبير و مسائل آن(دانشگاه جندي شاپور، نشريه شماره 11/98)
5-حقيقت پارسي، عباس.
طرح جامع آبخيزداري سدلار. پيشنهاداتي در مورد املاح آبراهه ها و عمليات مهندسي، 1360.
6-سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر، معاونت آمار و اطلاعات، آمارنامه استان بوشهر 1374. چاپ در چاپخانه مركز آمار ايران.
7-سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران، نتايج سرشماري كشاورزي 1370.
8-سازمان آب منطقه فارس- گزارش كوتاهي از وضعيت زمين شناسي و منابع آب استان بوشهر 1370.
9-سازمان نقشه برداري ايارن- نقشه زمين شناسي 1356.
10-ارزيابي وضع موجود و امكانات توسعه منابع آب- جلد سوم، مناطق غرب و خوزستان-طرح تحقيق و برنامه ريزي آب، سال 1356.
11-سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
گزارش مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه موند و دشتي استان بوشهر دي ماه 1369، مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك.
12-سازمان برنامه و بودجه- ارزيابي وضع موجود و امكانات توسعه منابع آب- جلد چهارم منطقه فارس مهرماه 1370-طرح تحقيق و برنامه ريزي منابع آب.
13-شيداني، گودرز و نعمتي، ناصر. مرتعداري نوين و توليد علوفه در ايارن. سازمان جنگلها و مراتع كشور 1370.
14-فخام زاده، مهندس فرهنگ- اقتصاد طرحهاي منابع آب- انتشارات دانشگاه تهران 1359.
15-فرجي اسماعيل، 1360
بررسي سيستم هاي باران زا بر روي ايران، رساله فوق ليسانس دانشگاه تهران.
-منابع و مسائل آب در ايران- جلد اول- آبهاي سطحي و زيرزميني مسائل بهره برداري از آنها- دكتر پرويز كردواني 1371
17-منابع و مسائل آب در ايارن- جلد دوم- آبهاي شور، مسائل و راه هاي استفاده از آنها-دكتر پرويز كردواني- 1371
18-جغرافياي خاك- انتشارات و چاپ دانشگاه تهران- دكتر پرويز كردواني- 1386
19-مشاورين يكم- گزارش شناسايي، مطالعات توسعه بهره بردري از رودخانه هاي شاپور، دالكي. جلد چهارم:زمين شناسي 1360.
20-ملازاده، ايرج و بردبار، منوچهر. مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز سد داريوش كبير مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك تهران 1368.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه