محاسبه و مقايسه دز انتگرال قلب در راديوتراپی مری با سه انرژی فوتون متفاوت به كمك تصاوير سيموليشن

محاسبه و مقايسه دز انتگرال قلب در راديوتراپی مری با سه انرژی فوتون متفاوت به كمك تصاوير سيموليشن
محاسبه و مقايسه دز انتگرال قلب در راديوتراپی مری با سه انرژی فوتون متفاوت به كمك تصاوير سيموليشن
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 38 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 محاسبه ومقايسه دز انتگرال قلب در راديوتراپي مري با سه انرژي فوتون متفاوت به كمك تصاوير سيموليشن  CT  و طرح درمان كامپيوتري

مقدمه:سرطان مري، يكي از سرطانهاي شايع در كشور ما مي‌باشد]1[، بطوريكه ايران در زمره كشورهايي قرار دارد كه داراي بالاترين ميزان اينگونه سرطانها مي‌باشد. راديوتراپي يكي از روشهاي درماني (جراحي – راديوتراپي – شيمي درماني) مي‌باشد كه جهت درمان و تسكين از آن استفاده مي‌شود.
 
در راديوتراپي مري قلب و نخاع اندامهاي بحراني محسوب شده، ازعوامل محدود كننده درمان هستند. براي پرتو درماني سرطان مري تكنيكهاي مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها تكنيك درماني دو فيلد (قدام – خلف) مي‌باشد. باتوجه به قرار گيري قلب و نخاع در ميدان اين روش درماني و نيز دز بكار گرفته شده، مطالعه پارامترهاي فيزيكي اين دو ارگان مهم است.
 
مواد و روشها: با استفاده از تصاوير CT اسكن و طرحهاي نقشه درماني كامپيوتري هر مقطع، انرژي جذب شده در بافتهاي مختلف (نخاع، هدف، قلب) در ده بيمار به صورت جداگانه براي دستگاههاي پرتو درماني كبالت-60 و شتابدهنده با باريكه انرژيهاي MV 6 وMV 10  در تكنيك درماني قدام – خلف مورد بررسي قرار گرفت و نتايج با يكديگر مقايسه شد. در اين مقاله پارامترهاي دز جذبي و دز انتگرال درقلب براي سه انرژي مذكور در درمان كانسر مري به همراه هيستوگرامهاي دز-حجم(DVH)  بررسي شدند.
نتايج:درمان به كمك شتابدهنده با انرژي MV 10 در مقايسه با درمان به كمك كبالت-60 ،شامل اين مزايا مي باشد:
(الف)-كاهش دز نقطه ماكزيمم درحجم تابشي(Irradiated volume) در تمام بيماران (در بيشترين حالت 25%).
(ب)-توزيع دزيكنواخت تر داخل هدف در تمام بيماران. (ج)-كاهش دز تجمعي (Integral Dose)  قلب در تمام بيماران(در بيشترين حالت 9/8% كاهش نسبت به كبالت). (د)-كاهش حجمي ازقلب كه دز هاي بالاتر را دريافت مي كند در تمام بيماران(تغيير كاملا محسوس مي باشد)
بحث:استفاده از شتابدهنده در باريكه انرژي MV10 به جاي كبالت، جهت درمان تومورهاي ناحيه مدياستن مناسبتر مي باشد.نياز به شتابدهنده براي درمان سرطان مري بخصوص در بيماران درشت جثه ضروري تر است.


مراجع و منابع:
1-Saidi F,Sepehr A,Fahimi S,Farahvash M J:Esophagus cancer among the Turkomans of northeast Iran.Br. J. Cancer.,2000,83(9):1249-54
2-Khan F M: The physics of radiation therapy. London: William & Wilkins, 2 nd edition, 1994.
3-Afanas’ B. P, Kozlou A. P, Stalarov V. I: Dosimetric analysis of radiation treatment methods in cancer of the middle 3rd of the esophagus using the Rokus gammaapparatus. Vapor. Oncol., 1980, 26 (10): 20 – 5.
4-Corn B W, Coia L R, chu J C, Hwang Cc, Stafford P M, Hanks Ge: Significance of prone positioning in planning treatment for esophageal cancer. Int J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 1991, 21(15): 1303 – 9.
5- Roth J, Huning R, Kurtz J: Specific integral dose: A reconstruction of the integral dose concept. Radiother. Oncol., 1989, 5 (3): 215 – 21.
 
6-پور فلاح،طيب،دز انتگرال نسبي هدف و ركتوم در روشهاي مختلف پرتودرماني سرطان سرويكس،پايان نامه
كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه تربيت مدرس،1379
7-P.G.S Cornes et al: Cardiac Dose and toxicity Following Radiotherapy for Oesophageal
 
cancer .Radiother.,Oncology Journal Volume(64),proceeding 2002
    8-ندائي،حسن ، بررسي و ارزيابي تكنيكهاي مختلف تله تراپي مري مياني با استفاده از تصاويرCT و طرح درمان كامپيوتري.پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه تربيت مدرس ،1380
 
9-ICRU Report no. 46:Photon,Electron,Proton and neutron interaction data for body tissue.Betesda,Maryland,1992
10-ICRU: Prescription, Recording and Reporting Photon Beam Therapy. ICRU Report No. 62, Maryland, Pergamon Press, 1999.
 
11-Perez C.,and luthur W B:Principle and practice of radiation oncology.New york

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه