معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران
بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 230 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکيده 

پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. 

تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را  در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است. 

اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.

 هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد. 

 

فهرست مطالب

مقدمه     

بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي    

فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي    

مبحث اول: مفهوم و تعريف 5    

مبحث : دوم : تاريخچه     

مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم     

گفتار اول : عنصر قانوني     

گفتار دوم : عنصر مادي     

بند اول : شرايط مقدماتي     

1.   ضرورت وجود جرم قبلي     

2.   خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم     

3.   خصوصيات مرتكب جرم     

بند دوم: عمل مرتكب     

بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم     

1.  شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها    

1-1   تصفيه پول    

 2-1  افتتاح حساب با هويت مجعول    

3-1   معاملات كلان از طريق نزديكان    

4-1  وام هاي صوري و دروغين          

5-1   اسمور فينگ     

6-1   استفاده از بانكهاي كارگزار    

7-1  نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند    

8-1   بهشتهاي مالياتي      

.2  شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي     

 1-2  حواله     

  2-2    استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار     

  3-2   استفاده از مؤسسات بيمه     

.3     شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي    

        1-3 قاچاق پول     

  2-3  استفاده از كازينوها     

  3-3  استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه     

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات     

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه اي     

بند چهارم : مراحل پولشويي    

1. مرحله جايگزيني     

2. مرحله لايه گذاري     

3. مرحله ادغام     

بند پنجم : نتيجه مجرمانه    

بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشويي     

گفتار سوم :عنصر معنوي جرم     

 فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي     

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري     

مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي     

گفتار اول: فراملي بودن     

گفتار دوم : سازمان يافتگي     

گفتار سوم: بدون قرباني بودن    

مبحث سوم : ميزان پولشويي     

مبحث چهارم :اهداف و علل پولشويي    

مبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشويي    

گفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصادي     

گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي     

مبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر     

مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم     

 

بخش دوم: مبارزه با پولشويي    

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي     

مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي     

گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988    

گفتار دوم : اعلاميه كميته بال     

گفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپا     

گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي     

گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي    

گفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي     

مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي    

گفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف    

گفتار دوم : گروه اگمونت     

فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي     

مبحث اول: راهكارهاي تقنيني     

گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي    

گفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم     

گفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي    

مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري    

گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي    

بند اول :رعايت اصل شناخت مشتري     

بند دوم : حفظ سوابق مالي     

بند سوم : گزارش موارد مشكوك     

بند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه اي     

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك     

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     

گفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي     

گفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتي     

بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)     

بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     

بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي     

بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل     

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه     

گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم     

گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي    

مبحث چهارم :راهكارهاي قضايي     

گفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرم     

بند اول : پذيرش اماره مجرميت     

بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق     

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     

گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي     

بند اول : نيابت قضايي     

بند دوم: احاله رسيدگي كيفري     

بند سوم :انتقال محكومين     

بند چهارم :استرداد متهمين و محكومين     

نتيجه گيري و پيشنهادات     

فهرست منابع و مآخذ    

پيوست

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسي

الف ) كتابها

1ـ آخوندي ،‌محمود،‌آيين دادرسي كيفري ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1377

2-آشوري ، محمد ، آيين دادرسي كيفري ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379

3ـ آنسل ، مارك ، دفاع اجتماعي ، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 

4¬ــ  اردبيلي ، محمد علي ،حقوق جزاي عمومي، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر ميزان، 1380

5ـ استفاني ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوك ، برنار ، حقوق جزاي عمومي ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي ، 1377

6ـ  باسورث ديويس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشويي، ترجمه نصرالله امير بشيري ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376

7ـ  برتوسا ـ دژامپ ـ جيلانلا ـ دويم بك ، وان ـژولي ـ ويشنو سكي و مييارد، دنياي بي قانون ، ترمه محمود عباسي ، چاپ اول ، انتشارات حقوقي، 1382

8ـ  بكاريا ، سزار ،‌رساله جرايم و مجازتها ، ترجمه محمد علي اردبيلي ،‌چاپ چهارم ، نشر ميزان ، 1380 

9ـ  پرادل ،‌ژان ، تاريخ انديشه هاي كيفري ، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي با همكاري مؤسسه نشر يلدا ، 1373

10ـ  تذهيبي ، فريده ، تطهير پول (پولشويي) چاپ اول ، انتشارات زعيم ، 1381

11ـ رابينسون ، جفري ،شستشوي پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردي ، چاپ اول ،‌كلك آزادگان ، 1381

12ـ سليمي ،‌صادق ، جنايات سازمان يافته فراملي،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382 

13ـ شاكريان ، شاهرخ ، فقيري ، شكوه و منتصر اسدي ،‌فاطمه ، مجموعه كنوانسيونهاي بين المللي (تصويبي دولت ايران) ، جلد 5 ،‌انتشارات رياست جمهوري ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، 1376 

14ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي ، سروش ،‌نظريات اداره حقوقي در زمينه مسايل كيفري ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمي كشور ،‌1373 

15ـ  صانعي ، پرويز ، حقوق جزاي عمومي، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382 

16ـ صحرائيان ،‌مهدي ، سوئيس بزرگترين مركز تطهير پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381

17 ـ كاپلستون ،‌فردريك ، تاريخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي ، چاپ اول ، انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، 1370 

18 – گسن ،‌ريموند، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه مهدي كي نيا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370

19 – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسي نظري ، ترجمه مهدي كي نيا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374 

20 – گلدوزيان ، ايرج ، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي ، چاپ چهارم ، نشر ميزان ، 1380

21 ـ محقق داماد ، مصطفي ، مباحثي از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مركز نشر علوم اسلامي ، 1378

22 ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدني)،‌چاپ هشتم ،‌مركز نشر علوم اسلامي ،‌1380

23 ـ مدني ، سيد جلال الدين ، آيين دادرسي كيفري ، چاپ اول ، انتشارات پايدار،‌1378

24 ـ موسوي مقدم ،‌محمد ، درآمدهاي ناشي از جرم (پولشويي) ، چاپ اول ، ‌كرج ، انتشارات رضواني ، 1381

25 ـ ميرمحمد صادقي ، حسين ، جرايم عليه اموال و مالكيت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377

26 ـ ــــــــــــــــــــ  ، حقوق جزاي بين الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر ميزان ،‌1377

ب) مقالات و نشريات 

27 ـ آزمايش ، علي ، «تروريسم بين المللي » ،‌مجله تخصصي دانشگاه علوم رضوي ، ش 2 ،‌ص 167

28 ـ اردبيلي ، محمد علي ، «معاضدت قضايي و استرداد مجرمان » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات آموزشي براي ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبيل ، 1384 ، ص 297

29 ـ باقرزاده ، احد ، «پيامدهاي پولشويي و راهبردهاي كنترلي با رويكرد به اسناد بين المللي »، پولشويي (مجموعه سخراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231 

30 ـ بسيوني ،‌محمد شريف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهر فراملي آن» ، ترجمه محمد ابراهيم شمس ناتري ، مجله حقوقي و قضايي دادگستري ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91 

31 ـ بوريكان ، ژاك ، «بزهكاري سازمان يافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ،‌مجله تحقيقات حقوقي ، ش 22 – 21 ، ص 313 

32 ـ بولوكوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهاي سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رايجيان اصلي ،‌مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي  جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمي ، 1379، ص 236 

33 ـ پرويزي ، رضا ،‌«معاهده پالرموو عليه جرايم سازمان يافته فراملي » ، نشريه امنيت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودي 79 ، ص 45 

34 ـ‌تذهيبي ، فريده ،‌«در تعقيب پول كثيف » ،‌نشريه بانك و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36

35 ـ تسيه ، آن ،‌«مشكلات اجرايي قانون فرانسه در زمينه تطهير پول»، ترجمه روح الله كرد عليوند ، مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمي ،‌1379 ،‌ص 18 

36 ـ تصديقي ، بهروز ،‌«تاريكخانه هاي اقتصادي، پولهاي سياه » ،‌نشريه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار  82 ،‌ص 207 

37 ـ جزايري ، مينا ،‌«پولشويي به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشويي (مجموعه سخراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق  ، 1382 ، ص 89 

38 ـ جي نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشويي و تامين مالي تروريسم :‌واكنش هاي پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي ،‌ش 29 ، پاييز 82 ، ص 213 

39 ـ حبيبي ، همايون ، «كنواسيون سازمان ملل عليه جنايتكاري فراملي سازمان يافته» ، فصلنامه سياست خارجي ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175 

40 ـ حسن زادي ،‌علي ،‌«تطهير پول و نظام مالي بين المللي » ، مجله اقتصادي ، ش 11 ، ص 38 

41 ـ حيدري ،‌علي مراد ، « جرم انگاري پولشويي »، نشريه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131 

42 ـ خالقي ، علي ،‌«انتقال محكومان :‌تحولي بزرگ در شناسايي اعتبار احكام كيفري خارجي در ايران »، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17 

43 ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جايگاه قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزاي بين الملل و ايران » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413 

44 ـ دواني ، غلامحسين ، «پولشويي: سرمايه داري جنايي» در

www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45 ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و ميرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسي قوانين پولشويي در كشورهاي منتخب »،‌نشريه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77 

46 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ،‌«مفاهيم ، آثار و پيامدهاي پولشويي»، نشريه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .

47 ـ رئيس دانا ، فريبرز ،‌«براي مبارزه با پولشويي كدام گرمابه بايد تعطيل شود» ، نشريه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهريور 81 ، ص 12 

48 ـ سليمي ،‌صادق ، «آشنايي با مقررات تطهير پول و چگونگي مقابله با آن » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات براي ارتقاء دانش دست اندكاران مبارزه با مواد مخدر در ايران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبيل ، 1384 ، ص 361 

49 ـ شمس ناتري ، محمد ابراهيم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284 

50 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشويي ، آثار و عكس العملها » انديشه هاي حقوقي ، ش 5 ،‌ص 87 

51 ـ‌ صحرائيان ،‌مهدي ، «از آل كاپون تا اسكله هاي جنوب »، روزنامه ياس نو ،‌23/6/82 

52 ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهايي از يافته هاي تحقيقات پولشويي در ايران» ، ‌نشريه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337 

53 ـ طاهري ،محمد ،‌«چهار راه پولشويي» ، روزنامه همشهري ، 10/2/82 

54 ـ عربيه ،‌غلامحسين ،‌«پديده پولشويي در حقوق ايران »،‌پولشويي  (مجموعه سخرانيها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217 

55 ـ عليزاده ، ژيلا ، «مقابله با پولشويي و نقش آن در مبارزه با سالم سازي اقتصاد» ، نشريه بانك و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24 

56 ـ فابره ، گيلهام ، «از پولشويي تا بحران مالي» ترجمه ك . فخر طاولي ، نشريه ترجمان اقتصادي ، ش 52 ،‌ص 47 

57 ـ فريادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشويي را از خاطر برد»،‌كيهان ، 14/2/83 

58 ـ كامكار ، مهديس ، «آثار و پيامهاي سه رويكرد جرم زدايي ، جرم انگاري و كاهش عوارض در برنامه هاي اعتياد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعي ، سال 3 ، ش 9 ، پاييز 82 ، ص 27 

59 ـ محمدي ، جواد ، «گزارشي از سمينارهاي سازمان ملل متحد پيرامون پيشگيري از جرم »، نشريه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177 

60 ـ محمودي، وحيد ،‌«پديده پولشويي و مبارزه با آن » ، پولشويي (مجموعه سخنراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157 

61 ـ  مناكوردا ، استفانو ، «جرم تطهير در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهيم حقوقي در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمي ، 1379 ، ص 36 

62 ـ «الماس شويي» ، نشريه اقتصاد ايران ، ارديبهشت 82 ، ص 55 

63 ـ «برگي ديگر از پرونده فساد مالي مجاهدين» در 

www.irandidban.com/print/asp? ID=07660

64 ـ «پولشويي از نگاه علماي اسلام » برگرفته از نشريه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئيه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادي ، ش 7 ، ص 31 

65 ـ «پولشويي مدرن »، اقتصاد ايران ، ارديبهشت 82 ،‌ص 35 

66 ـ «در چرخه معاملات مالي: تلاش دولتها براي مبارزه با پاكسازي پول » برگرفته از نشريه تايمز مالي ترجمه يوسف جسمي ،‌فصلنامه بانك صادرات ، ش 8 ،‌ص 60 

67 ـ «دستگيري تروريستها از طريق رديابي پولشويي» ،‌برگرفته از نشراكونوميست ، 28 سپتامبر 2001 ،‌ترجمه و. رضايي نصير ، ترجمان اقتصادي ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13 

68 ـ «ردپاي تروريستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپيگل ، 2 سپتامبر  برابر با 4/7/80 ، ترجمه ع ، فتاح زاده ، ترجمان اقتصادي ،‌ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13 

69 ـ «مبارزه با پولشويي گام اول در مبارزه با فساد اقتصادي » ، رسالت‌،‌13/11/80 

70 ـ «نظر كارشناسان و مسئولين در خصوص پولشويي » در 

www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz

71 ـ روزنامه ابرار 20/7/76 

72 ـ روزنامه اعتماد 30/2/83 

73 ـ روزنامه جمهوري اسلامي 29/2/83 

74 ـ روزنامه شرق 6/3/83 

75 ـ روزنامه همشهري 17/2/82 

ج) تقريرات وگزارشات

76 ـ آزمايش ، علي ،‌تقريرات درس حقوق جزاي عمومي ،‌دانشگاه تهران، نيمسال اول سال تحصيلي 84 – 83 

77 ـ آشوري ، محمد، تقريرات درس جرم شناسي، ‌كارشناسي ارشد دانشسگاه تهران ، نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81 

78 ـ آقاي نيا ، حسين، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي 2 ، كارشناسي ارشد دانشگاه تهران ،‌نيمسال دوم سال تحصيلي 82 – 81 

79 ـ نجفي ابرند آبادي ، علي حسين ،‌تقريرات درس جرم شناسي ، دكتري دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 80 –79 

80 ـ ــــــــــــــــ ، تقريرات درس جرم شناسي ، كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي ، نيمسال اول سال تحصيلي 81-80 

81 ـ «پولشويي »، گزارش دفتر بررسي هاي اقتصادي ، از سري بررسي هاي امنيت اقتصادي ، 1381 

82 ـ «پولشويي و راهكارهاي مقابله با آن »، گزارش تحقيقي سازمان بورس و اوراق بهادار شهريور 78 

د) پايان نامه ها

83 ـ بابايي خانه سر ، عباس ، «پاكسازي پول و نقش آن در جرايم فراملي»، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1375 .

84 ـ حيدري ، علي مراد ، «تطهير پول در اسناد بين المللي و حقوق كيفري ايران» ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي مجتمع آموزش عالي قم ،‌1382 

85 ـ طغرانگار ، حسن ،‌«جرايم سازمان يافته در حقوق جزاي ايران و بين‌الملل، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380 

86 ـ محمدي ، احمد ، «بررسي راهكارهاي مبارزه با جرم تطهير پول دراسناد بين المللي و حقوق جزاي فرانسه و ايران» ،‌پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380 

87 د ـ محمودي جانكي ، فيروز ، «مباني ،‌اصول و شيوه هاي جرم انگاري»، پايان نامه دكتري حقوق جزا و ‌جرم شناسي دانشگاه تهران ،‌1382 

 منابع عربي  

الف) كتب 

88 ـ آلن شوت ،‌بول، ‌دليل مرجعي بشأن مكافحه غسل الاموال و محاربه تمويل الارهاب، الطبعه الاولي، بنك الدولي ،‌الولايات المتحده الامريكيه ، 2003 

89 ـ موسوي خويي ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحين ،‌جلد اول ،‌چاپ پنجم ، قم ، ‌مطبعه العلميه ، 1395 

ب) مقالات 

90 ـ السقا ،‌محمد ابراهيم ، «غسيل الاموال و اقتصاديات الجريمه المنظمه» في 

www.cba  .edu.kw

91 ـ الفضل ،‌منذر ،‌«مشكلات التطرف و الارهاب الدولي» ، سوئد ،‌2001 في

www.Rezgar.com/debate/world.art

92-ورده،ابراهيم، «الاضرار الجانبيه للحرب الماليه علي الارهاب»، في

www.mondeplear.com/novol/articles/wada.htm

منابع انگليسي

1st) Books

 

93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003

94. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millan

press, 1995

95- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003

96- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 1972

 

2nd) ARTICLES AND REPORTS

97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001

98- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf 

99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html

100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals

101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state  .gov/journals

102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html

103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235 

104 - _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm

105 - _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of  Nation – State” , Journal of  Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468 

106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996

107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com

108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals

109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13

110) Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

111- M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp

112- Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

113- Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999

114- R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1

115- Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000

117- “List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org

118- “Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html

119- “The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html

120- “Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)

121) International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996

122- Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98

123 - Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003

124- Financial Action Task Force Report on Money laundering  & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004

125- Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999

126- Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And  Territories,22,June 2001

سايتهاي اينترنتي

127- www.Undcp.org

128- www.Fatf-gafi.org

129-www.oecd.org/fatf

130-www.egmontgroup.org

131- www.Wolfsberg-Principles.com

اسناد و مدارك و قوانين

133 - قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشويي تهيه شده توسط دفتر مواد مخدر و پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد 1999

134 - قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان 1988 وين مصوب 3/9/1370

135 - قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام 

136 - قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 

137 - قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام 

138 - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

139 - قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 1363

140 - قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/51

141 - قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378

142 - قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 1339

143 - مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با پولشويي مصوب 6/2/83 

144 - مقررات شوراي پول و اعتبار در خصوص پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي ، مصوب81

145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001

146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001

147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988

148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990

149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991

150- United Nation convention Against Transational Organized Crime

151- United Nation Convention Against Corruption,2003

152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988 

153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992

154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)

155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)

 

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه