چگونگی شيوع عفونت ادراری تناسلی كلاميديا تراكوماتيس

چگونگی شيوع عفونت ادراری تناسلی كلاميديا تراكوماتيس
چگونگی شيوع عفونت ادراری تناسلی كلاميديا تراكوماتيس
25,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 25 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی مردان 49- 18 ساله

بررسي ميزان شيوع  عفونت ادراري تناسلي كلاميديا تراكوماتيس در ميان مردان  49- 18 ساله


چكيده:

عفونت كلاميديا تراكوماتيس سردستة عوامل باكتريال ايجاد كننده STD  و شايعترين  عامل ايجاد كننده STD بعد از ويروس هرپس سيمپلكس و زگيل تناسلي و همچنين دليل عمده كوري قابل پيشگيري در جهان است.1 كلاميديا تراكوماتيس هزينه‌هاي زيادي را براي سيستم بهداشت و درمان جهت تشخيص، درمان و بازتواني بيماريهاي ناشي از خود به بار مي‌آورد. طبق نظر  سازمان جهاني بهداشت 90 ميليون عفونت كلاميديايي سالانه در سطح جهان اتفاق مي‌افتد2. اين عفونتها اغلب فاقد علامت هستند.
حدود 80-70 درصد زنان و 50 درصد مردان هيچ يك از نشانه‌هاي عفونت را ندارند. عمده عفونتهاي زنان از روي سكلهاي آن همچون بيماريهاي التهابي لگني (PID)، نازائي و حاملگي نابجا شناخته مي‌شود.3
اولين قدم در كنترل اين عفونت شناخت وضعيت كنوني اين عفونت در جامعه است.
50 -10 ميلي‌ليتر اولين ادرار صبحگاهي از هر يک از افراد مورد مطالعه گرفته شد و پرسشنامه های  مربوطه تكميل شد. PCR بر روي اين نمونه‌ها  وجود 3 نمونه مثبت در گروه زندانيان  و يک مورد در مراجعه کنندگان به آزمايشگاه بوعلی تهران را نشان داد.
 در نتيجه در مجموع حدود 0.7%  نمونه های مراجعه کنندگان به آزمايشگاه بوعلی تهران مثبت بودند %CI= 0<incidence<2.82%),(1 of 140) (95
. مطالعه ما چندين محدوديت نيز دارد تعداد كم نمونه‌ها يكي از اين محدوديتهاست.

کليد واژگان فارسی: كلاميديا تراكوماتيس- ميزان شيوع - واکنش زنجيرهای پليمراز- يورتريت- مردان
 
مقدمه
امروزه نحوة برخورد با STD تفاوت كرده است. بكارگيري اصطلاح STI به جاي STD در بسياري از مقالات نمادي از اين تغيير نگرش مي‌باشددر بسياري از موارد اين عفونتها خصوصاً در مراحل اوليه فاقد علامت مي‌باشند و همين گروه نيز هستند كه عامل اصلي شيوع  اين عفونتها در جامعه هستند در بعضي موارد وقتيكه اين عفونت‌ها رخ دهد عوارض جانبي آنها عليرغم درمان اجتناب‌ناپذير خواهد بود.بطورمثال به دنبال يك مورد PID در يك خانم  احتمال وقوع Tubal infertility حدود 11%  است.
 عفونت كلاميديا تراكوماتيس سردستة عوامل باكتريال ايجاد كننده STD  و شايعترين  عامل ايجاد كننده STD بعد از ويروس هرپس سيمپلكس و زگيل تناسلي و همچنين دليل عمده كوري قابل پيشگيري در جهان است1.
كلاميديا تراكوماتيس هزينه‌هاي زيادي را براي سيستم بهداشت و درمان جهت تشخيص، درمان و بازتواني بيماريهاي ناشي از خود به بار مي‌آورد. طبق نظر  سازمان جهاني بهداشت 90 ميليون عفونت كلاميديايي سالانه در سطح جهان اتفاق مي‌افتد2. حدود 80-70 درصد زنان و 50 درصد مردان هيچ يك از نشانه‌هاي عفونت را ندارند
عمده عفونتهاي زنان از روي سكلهاي آن همچون بيماريهاي التهابي لگني (PID)، نازائي و حاملگي نابجا شناخته مي‌شود.3وجود يك برنامه مدون از نظر شناخت وضعيت اين عامل بيماريزا در سطح گروههاي مختلف اجتماعي، شناخت
عوامل خطر مستعد كننده به اين عفونت و برنامه‌ريزي جهت انجام برنامه‌هاي غربالگري مي‌تواند باعث كاهش بار اين بيماري در جامعه ما نيز گردد.
 اولين قدم در كنترل اين عفونت شناخت وضعيت كنوني اين عفونت در جامعه است. پژوهشكده فناوريهاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي ابن‌سينا در يك پروژه كشوري قصد دارد وضعيت اپيدميولوژيك اين عفونت در جامعه را مشخص نمايد.ابتدا شيوع اين عفونت در جمعيت زنان مراجعه كننده به كلينيك‌هاي بيماريهاي زنان مورد بررسي قرار گرفت. در راستاي اين پروژه بر آن شديم ميزان شيوع عفونت را در گروه زندانيان مرد بررسي نمائيم.
 نتايج اين بررسيها مي‌تواند منجر به پيشنهاد يك برنامه اجرائي جهت غربالگري از نظر عفونت كلاميديايي ‌گردد.مطالعات ميزان شيوع عفونت كلاميديا تراكوماتيس
الف- جهان
عمده عفونتهاي تناسلي كلاميديا تراكوماتيس در كشورهاي در حال توسعه جهان وجود دارد كه دليل آن نوع رفتارهايي است كه آنها را در معرض ابتلاء به اين عفونت قرار مي‌دهد. دلايل ديگر آن ميزان كم امكانات بهداشتي در دسترس و عدم توجه سيستم بهداشتي به اين موضوع و تجمع عمده جمعيت جهان در اين مناطق مي‌باشد.
 بيشتر ميزان شيوع در آفريقا (Sub Saharan) و كمترين ميزان در آسياي شرقي و منطقة پاسيفيك است (جدول 1)
 اظهارنظر در مورد شيوع عفونت تناسلي كلاميديا تراكوماتيس ساده نيست زيرا :
 اولاً در بيشتر مناطق دنيا سيستم دقيق ثبت موارد بيماري وجود ندارد.
 ثانياً يافته‌ها با روشهاي مختلفي بدست آمده است در نتيجه نتايج مطالعات مختلف جهت تفسير, بايد متاآناليز گردد.
 ثالثاً اكثر مطالعات بر روي صورت گرفته است و اطلاعات در مورد كل جمعيت كمتر در اختيار است.
 نكته ديگري كه شايد اهميت آن بيش از ساير عوامل ياد شده باشد رويكرد سندرمي سيستم بهداشت و درمان در برخورد با عفونتهاي تناسلي از جمله كلاميديا تراكوماتيس در بسياري از نقاط جهان كه سرانه بهداشت پائيني دارند مي‌باشد. در اين مناطق درمان براساس علائم و نشانه‌ها همچون وجود ترشح و  ديزوري  صورت مي‌گيرد و تشخيص دقيق عامل ايجاد كننده سندرمها كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.

جدول 1- برآورد تعداد موارد جديد، شيوع و بروز عفونت تناسلي كلاميديا تراكوماتيس افراد 49 - 15 ساله سال 1995
منطقة جغرافيايي    موارد جديد (ميليون نفر)    شيوع (%)    بروز (در 1000)
    مرد    زن    مرد    زن    مرد    زن
آمريكاي شمالي    64/1    34/2    8/0    7/2    46/21    73/30
اروپاي غربي    30/2    20/3    8/0    7/2    46/21    73/30
استراليا    12/0    17/0    8/0    7/2    46/21    73/30
آمريكاي لاتين و حوزه درياي كارائيب    01/5    12/5    5/2    0/4    03/40    77/40
آفريقا (Sub Saharan)    96/6    44/8    8/4    1/7    04/55    95/65
شمال آفريقا و خاورميانه    67/1    28/1    2/1    7/1    93/19    29/16
اروپاي شرقي و آسياي مركزي    15/2    92/2    7/1    7/3    29/27    09/37
آسياي شرقي و منطقه پاسيفيك    70/2    63/2    4/0    7/0    53/6    75/6
جنوب و جنوب شرقي آسيا    20/20    28/20    7/3    9/4    65/41    32/44
مجموع    75/42    38/46    -    -    -    -
Lan simms, MSC, Culture Vol 23 N01 March 2002:        منبع                                           Refrenceses:
1- Stephens et al. (1998). Science 282:754-759
2-Gerabase et al., 1998 WHO/EMRO Grant R/18/3, I.D, RPC 02/86.
3- Workshop on chlamydia and reproduction. Avesina research institute, May  12-16 2006.
4- Mandel, Douglas, and Bennett’s, Principles and practice of infectious Disease, sixth edition, 2005, 2239-2251
5-Morrison RP. New insights into a persistent problem - Chlamydial infections. J Clin Invest. 2003:111:1647-1649
6-Peeling RW, Bailey RL, Conway DJ. et al. Antibody response to the 60-kDa chlamydial heat-shock protein is associated with scaring trachoma. J Infect Dis. 1998: 177:256-259.
7- Eckert LO. Hawes SE, Wolner- Hanssen P.et.al Prevalence and correlates of and correlates of antibody to chlamydial heat shock protein  in women attending sexually clinics and women with confirmed pelvic inflammatory diseas
transmitted disease J Infect Dis 1997: n175: 148.
8- Money DM Hawes SE Eschenbsach DA. et al Antibodies to the to the chlamydial 60 -kDa. heat- shock protein are associated with laparoscopically confirmed preihepatatis. Am J Obster Gynecol  1997:176:870-877.  
9- de la Maza L. Peterson EM. Vaccines for trachomatis infections. Currr Opin Investig Drugs. 2002:3:980-986.
10- Igietseme JU, Black CM, Caldwell HD. Chlamydia Vaccines - Strategies and status Biodrugs. 2002:16:19-35.
11- Centers for Diseasa Control and Prevention. Sexually Transmitted Dissease Surveiliance 2001 Supplement, Chlamdia Prevalence Monitoring project. Atlanta,  Ga: Centers for Disease Control and Prevention, 2002.
12- J M Zenilman, W C Miller, C Goydos, S M Rogers, C F Turner
LCR testing for gonorrhoea and chlamydia in population surveys and other screenings of lows prevalence populations: coping with decreased positive predictive  value
sex Transm infect 2003, 79:94-97
13- Ripa T. Epidemiologic control of genital Chlamydia trachomatis infection, Scand  J infect Dis, 1990; 69(Suppl): 157-167
14-  Herrmann  BF, Johansson AB, Mardh PA. A retrospective study of efforts to diagnose infection by Chlamydia trachomatis in a Swedish country. Sex Transm Dis. 1991;18:233-237
15- E Honey C Augood, A Templeton, I Russell, J Paavonen, P - A Mardh, A Stary, B Stray  Pederson
Cost effectiveness of screening for chlamydia trachomatic: A review of published studies sex transm infect 2002, 78:406-412
16- Scholes D. Stergachis A. Heidrich FC, et al, Prevention of pelvic inflammatory disease by screening for cervical chlamydial infection.  N Engl  J Med, 1996; 3346: 1362-1366
17-Kathleen. P. Tebb, Mary-Ann, M.D., John M. Neuhaus, Ph.D.,
Timothy H. Ko, Dr, PH., M.P.H. and Robert H. Pantell, M.D. To Screen or Not to screen: Prevalence of C. Trachmatis among sexually active asymptomatic male adolescents attending health maintenance pediatric visits.Journal of adolescent health 2004: 34;166-168
18-  I Klavs, LC Rodrigues, K Wellings, D Kese, R Hoyes Prevalence of genital Chlamydia trachomatis infection in the general population of Slovenia:
Serious gaps in control Sex Transm infect 2004, 80;121-123
19- Rachel Sparks, MPH Jennifer R - Helmers, BS, H. Hunter Handsfielc MD Patrica A. Totten, Ph.D. King Holves, MD, Ph.D. Jennifer K. H, Wroblewskl, BST Cheryl Mal Ski, BS Matthew R. Golden, MD. MPH Rescreening for Gonorrhea and chlamydial infection through the mail
A Randomized Trial Sexually Transmitted diseases, February 2004. Vol. 31. No. 2. P. 113-116
20- Black CM. Current methods of laboratory diagnosis of Chlamydia trachomatis infection. Clin Microbiol Rev. 1997;10:160-184 
21- Geisler WM, Suchland RJ, Whittington WLH, Stamm WE Quantitative culture of Chlamydia trachomatis: Relationship of inclusion-forming units produced in culture to clinical manifestations and acute inflamationin urogenital disease. J Infect Dis. 2001:184:1350-1354
22-Stamm WE. Chlamydia trachomatis - The persistent pathogen: Thomas Paran Award Lecture. Sex Transm Dis. 2001; 28:684-689.
23-Lifson AR, Halcon LL. Hannan P, et al. Screening for sexually transmitted infections among economically disadvantaged youth in a national job training program. J Adolesc Health. 2001; 28:190-196.
24- Rezvan Hori, Viral and Blood transfusion, chapter of “Principle of NATs,
research center of Iranian blood transfusion organization, 2004, 105-161
25- Nejad moqadam,Topic parameters for PCR optimization, Jahad publication, 2005, 1-60
26-Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted disease treatment guidelines 2002. MMWR Recomm Rep. 2002; 51:1-80.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه