بررسی چگونگی سلامت جسمی روانی

بررسی چگونگی سلامت جسمی روانی
بررسی چگونگی سلامت جسمی روانی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 98 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

مقدمه   
وظايف بخش    
 ويژگيها   
 ساختار كلي   
وضعيت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي و مضامين دوازده گانه برنامه چهارم توسعه   
وضعيت بخش در رابطه با سند چشم انداز سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه   
امكانات   
قابليتها   
محدوديتها    
تنگناها   
نقش و جايگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز   
اهداف كلي   
راهبردها   
اهداف كمي و سياستهای اجرايی بر بخش به حسب استان    
سياستهاي اجرايي بخش بهداشت و درمان  
اقدامات مهم و اساسي  
پيوست شماره
پيوست شماره   
 
 مقدمه :        
        برخورداري از يك زندگي سالم و  مولد و با كيفيت توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي است همگاني كه مسئوليت و توليت آن بر عهده دولت ها است و پيش شرط تحقق توسعه پايدارمي باشد. براي تحقق اين امر فراهم سازي امكانات و تسهيلات مناسب براي تامين سلامت جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي انسان در كليه مراحل زندگي و زنجيره حيات كه از جمله حقوق طبيعي و نيازهاي اساسي انسانها به شمار مي رود در مكتب اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرارگرفته است . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن محوري برشمردن سلامت کامل و جامع انسان ، بهداشت و درمان را از جمله نيازهاي اساسي مي شناسد ودولت را مكلف كرده است تا تمامي منابع،  امكانات و ظرفيت هاي  خود را جهت تامين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت افراد كشور بسيج كند ( اصول 3،29،43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌).
       مفهوم سلامت و داشتن تعريف مشترک از آن، درتبيين رسالت و مباني فکري و اجرايي به ويژه درسطح کلان اهميت اساسي دارد. سلامت در  ادبيات بين المللي به صورتهاي زير تعريف شده است :
الف ) از ديدگاه سازمان بهد اشت جهاني WHO:
سلامت عبارتست از : " احساس رضايت كامل جسماني ،  رواني و اجتماعي نه تنها فقدان بيماري و ناخوشي"  
ب )  از ديدگاه تئوري سرمايه انساني :(Human Capital Theory) 
سلامتي افراد يك « ذخيره سرمايه » است كه به مرور زمان با گذر طبيعي عمر  (Natural Aging) مستهلك مي شود ، بيماري باعث استهلاك غيرطبيعي آن مي گردد و سرمايه گذاري در سلامت (بهداشت و درمان ) اين استهلاك را جبران مي كند.
سلامت در عرصه انديشه و عمل جنبه هاي متفاوتي دارد. سلامت انسان محصول تعامل پيشينه ژنتيکي ، محيط اجتماعي ، رواني و اكولوژيكي است که او را در بر مي گيرد و هر کدام از اين عوامل به طور جداگانه اي بر سلامت وي تاثير مي گذارند. جدا از زمينه بيولوژيک و ژنتيک متفاوت هر انسان محيط زندگي وي شامل محيط فيزيکي و اكولوژيكي است که وي را در بر گرفته همچنين محيط هاي اقتصادي، اجتماعي و رواني نيز اثرات خود را بر انسان آشکارا اعمال مي کنند.  محيط زندگي بشر در حال تغيير است و اين تغييرات در روش زندگي و کار انسان تاثيرات فراواني بر سلامت او بر جاي گذاشته است، اين امر منجر به تغيير الگوي بيماري و مرگ گرديده که گذر سلامتي ناميده مي شود. در بسياري از کشورهاي جهان و به   درجه اي که از اين گذر تاريخي متاثرند، تغييرات اپيدميولوژيکي حادث شده است که شامل تغيير هرم سني جمعيت به سمت سالخوردگي، تغيير الگوي بيماريها به سمت بيماريهاي مزمن و حوادث و.... مي شود که به همراه پيدايش فناوريهاي نوين وگرانقيمت باعث تقاضاهايي جديد شده و در نتيجه پيشرفت روزافزون تجهيزات پزشكي و تأثير مستقيم آن بر امر سلامت، افزايش هزينه بي‌سابقه اي در بخش سلامت را باعث شده است .
علاوه بر اين كشور ما از نظر مخاطرات سلامت بار مضاعفي را به دوش مي كشد که در واقع به علت گذر سلامتي است که بخشي از آن ناشي از توسعه  نيافتگي و بخشي ديگر مربوط به جوامع توسعه يافته   مي باشد. بخشيْ از اين عوامل به شرح زير مي باشد:
مردم ما با فقر، روشهاي غير بهداشتي دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشي از سوخت‌هاي جامد در محيطهاي بسته، مصرف دخانيات ، روابط جنسي غيرايمن و مشکلات تغذيه اي ناشي از کمبود دريافت انرژي، ويتامين و املاح (ويتامين آ ودي، آهن و روي) ، بدخوري و بيش خواري که آنان را به اضافه وزن ، چاقي ، پرفشاري خون مبتلا کرده زمينه را براي ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي مهيا مي کند روبرو هستند. خطرات ناشي از پرفشاري خون و كلسترول بالا كه ارتباط مستقيمي با افزايش حملات قلبي و سكته‌هاي مغزي دارند و با مصرف  غذاهاي پرچرب ، پرنمك و شيرين نيز مرتبط هستند هر روز تهديد کننده تر بنظر مي رسند. وقتي اين خطرات با نيروهاي مرگبار دخانيات و الكل عجين گردند، بازهم خطرناك‌تر مي‌شوند. افزايش وزن و چاقي كه نتيجة ازدياد مصرف مواد غذايي و كمبود فعاليت فيزيكي است نيز به خودي خود خطر جديد و عمده اي براي سلامت محسوب مي‌‌گردد که بر گستردگي مخاطرات ميافزايند.  البته بيماريهاي نوپديد (ايدز و سارس و...) و بيماريهاي بازپديد (سل و مالاريا) نيز بعه نوبه خود باعث افزايش مخاطرات و بالطبع هزينه ها مي گردند.
ازطرف ديگر ايران جزو 10 كشور بلاخيز دنياست و از 42 نوع بلاياي طبيعي شناخته شده در جهان ، 33 نوع آن در كشور ما به وقوع مي‌پيوندد. ازجمله بلاياي عمدة كشور ما سيل ، زلزله و خشكسالي مي‌باشد. براساس آمار موجود در 10 سال گذشته درايران بيش از 000/160 نفر بر اثر بلايا كشته شده‌اند كه از اين ميزان 76% بر اثر زلزله و 6% بر اثر سيل و 18% بر اثر ساير بلايا بوده است. حوادث ترافيكي و جاده‌اي با ميزان مرگ 35 در صدهزارنفر ، عامل مرگ 22512 نفر بوده است كه اين حوادث به تنهايي 16% از سالهاي زندگي ازدست رفته را سبب مي‌شوند. فشار ناشي از اين عوامل بار سنگيني بر نظام سلامت تحميل مي كند.
          پاسخ گفتن به نياز موجود در جامعه، وظيفه و ماموريت اصلي همه سازمان¬هايي است كه براي ارائه خدمات پا مي¬گيرند. همانگونه که پيشتر بيان شد بيرون از اين سازمان-هـــا، عوامل¬ بسياري سبب تغيير حجم و نوع نياز در جامعه مي¬شود. مطلوب آنست كه هر سازمان از چنان ساختار پويا و انعطاف¬پذيري برخوردار باشد كه با دريافت پيام¬هاي تغيير از محيط، خود تغيير يابد و از اين راه هماهنگي پيوسته¬ي خويش را با تغييرات محيط  فراهم آورد. غالباً اين گونه نيست و سازمان¬ها، بويژه در جامعه¬هاي سنتي، از اين حالت فاصله¬ي بسيار دارند. ناگزير ميان نيازهاي جامعه و خدماتي كه قرار است سازمان¬ها مهياي ارائه¬ي آنها باشند فاصله مي¬افتد و به همين دليل نه گيرندگان خدمات و نه حتي خود سازمان از كاري كه صورت مي¬گيرد وخدماتي كه ارائه مي¬شود احساس رضايت نمي-كنند. به سبب طبيعت اثرپذير سلامت و خدمات مربوط به آن از خصوصيات دوران، پيشرفت دانش و تكنولوژي زمــان، و عامل¬هاي گوناگون محيطي که به گذر سلامت مشهور شده است، تغيير نيازهاي جامعه در اين عرصه شتاب بيشتري دارد. ضروريست نظام سلامت از آمادگي، انعطاف پذيري و كارآمدي كافي براي برخورد با اين تغييرات برخوردار باشد، لذا براي نيل به اين اهداف، اصلاح نظام سلامت درجهت پاسخگويي نيازهاي واقعي بخش سلامت به عنوان راهي مؤثر و ضروري، اجتناب ناپذير است.               
 نظام سلامت از نظر ساختاري به مجموعه اي  گفته مي شود که فعاليتهاي  آن به طور مستقيم در راستاي اهداف زير باشد:
- تامين ، حفظ و  ارتقاي سطح سلامت افراد
- پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم( responsiveness) 
- مشاركت عادلانه مردم در تامين منابع مالي

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه